KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 7 december 2015

Nieuwe Oproep Nico van den Ham Actie tegen Rechters

Binnenvaartschippers, Bollenkwekers, Landbouwers, Veeboeren, 'Jan met de pet', Vaders, Moeders en Kinderen volledig en letterlijk kapot maken. Allemaal lucratief, dus brengt veel geld op! Criminele zakenrechters, zakelijke rechters, klassen- rechters, Business Class- Rechters, of hoe je ze ook maar noemen wilt, staan ter beschikking van o.a. misdaadbanken, Jeugdzorg, Leger des Heils, Woningcorporaties en vele andere Grootgraaiers. Nico van den Ham doet nieuwe oproep!


Door Nico van den Ham