ALLE KOLLOMMEN 

KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 3 december 2015

Nico van den Ham wil niet sterven in Nederland

Doorbraak in de Rechtspraak! Rechtszittingen in civiele kwesties 'Jan met de Pet' tegen grote misdaadgroepen zoals Woningcorporaties, Jeugdzorg, Zorgverzekeringen en dergelijke niet meer noodzakelijk. Criminele Rechter C.L.J.M. de Waal wijst vonnis zonder dat er een rechtszitting is geweest waar Nico van den Ham zich zou kunnen verdedigen. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Mensenrechten, Staats-Misdrijven tegen eigen Bevolking, Moord, Mainstream - Censuur - Media.