KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 19 december 2015

NICO VAN DEN HAM | PAARDENBOER ZOEKT VROUW

Nico van den Ham. Voor Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, zonder hoor en wederhoor, dus zonder rechtszitting kapot gemaakt door staats-crimineel, kantonrechter mr. C.L.J.M. de Waal.

Voor de door de Nederlandse Schurkenstaat op alle fronten volledig kapot gemaakte Melder van Misstanden Nico van den Ham is de enige echte optie om nog op een normale aanvaardbare wijze voort te blijven leven, een rijke vrouw. 

Daarom: (Paarden) Boer zoekt (rijke) vrouw!


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Mensenrechtenschendingen, Staats-Misdrijven tegen eigen Bevolking, Moord, Volksverlakkerij, Media-Censuur, Klassenrechtspraak.