KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 17 november 2015

Nico van den Ham Over 'Jeugdzorg' AMK Rechters enz.

Verdrietige meiden en een verdrietige, maar
strijdlustige vader die voor zijn dochters vecht. 

Enige tijd geleden kwamen wij in contact met Erik Groenendijk, een jonge verdrietige maar zeer strijdlustige vader van 3 meiden die hij nooit meer ziet. Ook Erik is geconfronteerd met de zoveel verdriet veroorzakende misdaadorganisatie jeugdzorg. Rechters hebben altijd het laatste beslissende woord in deze zogenaamde rechtsstaat, ook als het om Jeugdzorg gaat. Vader Erik weet inmiddels, net zoals al die andere slachtoffers, dat er vrijwel uitsluitend gesjoemeld wordt in de Nederlandse rechtszalen. We hebben het over de civiele rechtspraak. De zeer vriendelijke Erik, die wij inmiddels in persoon hebben ontmoet, zond het onderstaande naar ons toe met het verzoek dit te publiceren. 

Kinderen hebben mama én papa nodig Diep-triest PAS-familiedrama sinds 2008!

Samen spelen, samen delen… dat leerden wij onze drie kinderen in tien jaar gelukkig familieleven. Toen zij onze relatie verbrak, ‘vergat’ zij helaas dat kinderen na onze scheiding niet alleen moeder maar ook hun eigen vader nodig hebben om tot goede, gelukkige volwassenen op te kunnen groeien. Zij ontvoerde onze dochters 3 maanden lang naar Duitsland/ Lepizig, huurde daar snel een woning en weigerde om terug te keren. Als de liefde voorbij is, kan uit elkaar gaan beter zijn, maar daar mogen onze kinderen nooit de dupe van worden en zijn. Niet moeder, niet vader, maar de kinderen dienen bovenaan te staan; deze vader is trots dit altijd te hebben gedaan en ook te zullen blijven doen!

Aldus gedwongen, deed ik aangifte van onttrekking aan mijn vaderlijk gezag (art. 279 Sr.) en in kort geding oordeelde de rechtbank A’dam vervolgens dat moeder met de kinderen naar de ouderlijke woning in de Hilversumse Meent terug diende te keren. Als actief mede-opvoedend en verzorgend ouder verzocht vader om co-ouderschap (50%-50%) maar werd de zorgregeling: vanaf donderdag na school t/m zondag en de vakanties gedeeld. Het goede sociale leven tussen de kinderen en vader kon na scheiding voortgezet worden; naar school brengen/ halen, het contact met vriendinnetjes/ andere ouders, leuke activiteiten in het weekend en samen vakanties vieren. De kinderen - toen net 7, 5 en 3 jaar!  - waren met beide ouders samen en konden zo met mama én papa verder opgroeien…

Kinderen stelen met de meest smerige k*tsmoes/ -beschuldiging door AMK/ moeder

De moeder accepteerde dit niet en meldde: ‘ich musste schlucken dass ich nicht in Deutschland bleiben darf, jetzt bist du dran. Ich sorge dafür daβ du die Kinder nie mehr siehst!’ - ik moest slikken toen ik niet in Duitsland mocht blijven en nu ben jij aan de beurt. Ik zorg er voor dat jij de kinderen nooit meer ziet! Helaas lukt(e) haar dit keer op keer en steeds beter… na het af (laten) pakken van diverse (zomer-) vakanties, feest-/ verjaardagen werd mij als ‘straf’ voor volhardend verweer zelfs het ouderlijk gezag door de ‘recht’bank Arnhem/ mw. mr. Van Belzen afgepakt! Zonder enige valide reden, maar enkel om mij ‘op knieën te dwingen en iedere zeggenschap over de eigen meiden af te nemen’… Van enig vertrouwen in de jeugd’zorg’ was al geen sprake meer en in deze ‘recht’spraak sindsdien evenmin. De ‘recht’sgang in deze familiezaak is feitelijk een ziekelijk-misdadig ‘toneel’stuk over de ruggetjes van drie minderjarigen en de (op-) rechte rug van volhardend, liefhebbend vader.

Want: een afgedwongen ‘zorg’melding - mea maxima culpa! - van een ex-vriendin werd door AMK/ BJZNH en de moeder sámen veranderd in voor ieder goede vader meest smerige beschuldiging van ‘seksueel kindermisbruik’… gadverdamme! Ik zou niet alleen vieze dingen met mijn oudste dochter, maar ook met andere kinderen gedaan hebben? Helemaal niets van waar, integendeel! Dat schreef en ondertekende deze ex-vriendin zelfs en herhaalde dat op het AMK-kantoor, maar de ‘misbruik-melding’  werd desondanks aan haar toegeschreven? Het AMK schrijft leugens als ‘feiten’ op… kul!

Feitelijk was dit ‘enkel’ een k*tsmoes om drie meiden hun super-vader af te (kunnen laten) pakken en gedwongen door moeder verbleven onze kinderen 3 maanden in een ‘eng blijf-huis’. Zonder enig contact met hun vader, ver weg van thuis/ school/ eigen omgeving, geen fijne verjaardag, ook geen Sinterklaas of geen Kerst/ Oud & Nieuw. Mijn oudste dochter meldde toen zelfs: ‘dit is mijn meeste stomme verjaardag ooit, ik wil dood! ‘… (achteraf in de stukken gelezen). Arme meiden; papa vecht!

Geen aangifte, geen onderzoek maar wel snel ‘verhuizen’ = 2e nationale kinderontvoering!

De/ alle kinderen wéten dat er van ‘seksueel kindermisbruik of grensoverschrijdend gedrag’ absoluut geen enkele sprake was, is of ooit zal zijn en aldus dit ook door mijn oudste dochter werd bevestigd. Wél een ernstig ouderlijk conflict dat door toedoen van moeder/ AMK op ernstige wijze escaleerde en verhardde. Noch het AMK, noch de moeder deed aangifte jegens deze vader, zoals dit volgens het protocol bij verdenking van dergelijke ernstige en smerige strafbare ‘feiten’ verplicht is én ik dit bij omgekeerde verdenking zéker meteen zou doen … waarom deden de moeder/ het AMK dat niet?

Simpel: moeder beschuldigde samen met het AMK/ BJZNH deze vader bewúst geheel ten onrechte! Enkel om een ‘reden te maken’ om met de kinderen naar ‘Verwegvanpapastan’ te verhuizen = de 2e, nationale kinderontvoering en mij als papa non grata - niet gewenst vader - uit hun levens te bannen!

Onderzoek werd niet gedaan; noch in het ‘steel-huis’, noch door het AMK… maar ondertussen wél de vader beschuldigen van vieze zaken met onze dochters? Dat is ernstig ziek! Geen contact, laat staan omgang (desnoods onder toezicht) bleek mogelijk. Na 3 maanden in Vlaardingen ging de moeder niet terug, maar ‘verhuisde’ naar Duiven. Vader moest maar akkoord gaan met de ‘nieuwe situatie/ status quo en een beperkte zorgregeling…? Nooit, want zeker niet in belang van onze drie kinderen!

Verzet bij hof Den Haag, RB Rotterdam, RB Amsterdam, RB Arnhem en politie/ OM

Moeder bleef na deze 2e, nationale kinderontvoering maandenlang iedere omgang tussen dochters en vader blokkeren en weigerde ook de door het hof Den Haag geminimaliseerde zorgregeling na te komen. Onze vrijdag/ schooldag werd  ‘uit praktische gronden’ afgepakt omdat de kinderen niet op twee scholen tegelijk kunnen zitten en ‘de donderdag’ uit onze zorgregeling geschrapt. Het hof Den Haag legaliseerde daarmee feitelijk de 2e nationale kinderontvoering en keurde het criminele gedrag van moeder/ AMK ‘gewoon’ goed! Tegelijkertijd werd de kinderen/ vader hun goede sociale leven af-genomen en voortgezet vaderschap na scheiding praktisch onmogelijk gemaakt. Ik was, ben en blijf echter de váder van mijn dochters en word géén ‘suikeroompje alleen voor kado’s met verjaardagen!

Mijn aangifte jegens BJZGL vanwege ‘valse meldingen op zitting bij het hof Den Haag en valsheid in geschrift’ met 100% schriftelijk BJZGL-mailbewijs meegeleverd, werd door het Openbaar Ministerie desondanks geseponeerd…?! Terwijl de kinderen na 2x goede omgang onder toezicht - onder protest want door de rechters niet noodzakelijk geacht - meldden wél bij papa te willen logeren, verklaarde BJZGL toen precies het tegenovergestelde! Ondanks de valse voorstelling van zaken/ misleiding van het hof Den Haag - met grote gevolgen voor het vonnis waar vader om onmiddellijke terugkeer van de kinderen en nakoming van de zorgregeling van het hof Amsterdam verzocht had - werd BJZGL niet vervolgd, maar juist - (in)direct - gesteund door de politie/ het OM. Vader zou de boeman zijn? Kul.

Want: ondanks mijn herhaalde aangiften jegens de moeder van het negeren van onze geldende zorg-regeling (ieder gemist papaweekend of -vakantie) deed de politie Gooi & Vechtstreek/ Gelderland of het Openbaar Ministerie helemaal niets tegen de voortdurende onttrekking aan mijn vaderlijk gezag en non-omgang met de kinderen. Als een vader zijn kinderen 1 of enkele dagen te lang bij zich houdt, dan komt het arrestatieteam en wordt hij veroordeeld. Maar toen (deze) moeder dat deed, gebeurde er niets en werden mijn aangiften door het OM uiteindelijk geseponeerd, vanwege… het meten met 2 maten! De wet geldt voor deze moeder kennelijk niet? Moeder negeerde tevens 2x beschikkingen in kort geding van de rechtbank Rotterdam om tot omgangsherstel tussen de kinderen en vader te komen en daartoe opgelegde, minimale dwangsom (€100 weekend), werd al snel niet meer betaald.

De BJZGL-gezinsvoogden deden ondanks uitgesproken ondertoezichtstelling niets om bij voorraad uitvoerbaar verklaarde vonnissen - desnoods met hulp van de sterke arm van justitie - ten uitvoer te (laten) brengen. Het was ‘ aan de ouders om de zorgregeling na te komen en BJZGL kon = wilde niets doen’?! Ook de betrokken Raad van de Kinderbescherming deed niets om mijn dochters tegen deze 2e kinderontvoering en een m.i. ziekelijk-egoïstische moeder te beschermen maar hielp haar juist…
Dit is geen ‘recht- maar een krom’-staat! Vrouwe Justitia wordt aangerand en 3 kinderen gestolen!

Correctie AMK-overdrachtsrapport, Nationale Ombudsman en artikel 12-procedure

Het is kennelijk de gangbare praktijk bij deze ‘hulp’verleners is om lastige vaders/ ouders op meest smerige en slinkse manieren in diskrediet te (laten) brengen of met onzinnige beschuldigingen lastig te vallen en dan als ‘reddende engel/ professional’ de kinderen uit hun - niet bestaande - ‘ellende’ te komen helpen. Bah! De jeugd’zorg’ maakt meer kapot dan je lief is en vertrapt juist alle kinder- en vaderrechten! Wanneer houdt het AMK/ BJZNL eens daarmee op, niet vanzelf. Openbaarmaking dus.

De rechtbank A’dam/ rechter mr. Van der Veen oordeelde dat ‘AMK-overdrachtsrapport 35270’ met hun Zwaard van Damocles-citaat: ‘wij kunnen seksueel kindermisbruik niet bevestigen, maar ook niet ontkrachten’ gelijk staat aan het zonder enig onderzoek of proces veroordelen.  Deze passage werd geschrapt, de advocaatkosten door BJZGL betaald en mijn naam aldus ‘gezuiverd’, maar aangericht kwaad was daarmee helaas niet hersteld. Drie kinderen hadden al 9 maanden geen omgang met hun vader en woonden op 88 km = 2 uur OV-reistijd afstand en de zorgregeling was geminimaliseerd. Het ouderlijk conflict daarmee verder verhard en uitgegroeid tot een principieel conflict met BJZNL, de Raad van de Kinderbescherming en ‘rechters’ van de rechtbank en het hof Arnhem.

Pas achteraf, dit na 9 maanden onderzoek, bevestigde Nationale Ombudsman in rapport 2012/ 129 inderdaad dat de ‘hulp’verlening van AMK/ BJZNH onredelijk was en bij BJZGL (schijn van) partijdig-heid vastgesteld. Op mijn verzoek verving de RB A’dam toen BJZGL door BJZUtrecht, nu Samen Veilig Midden Nederland maar het wanbeleid van BJZNL den verblijf in Duiven werd ‘gewoon’ voortgezet.

Na sepotbeslissing van het OM van mijn aangifte jegens moeder vanwege maandenlange onttrekking aan mijn toen ouderlijk gezag en het 100% cruciale liegen/ bedriegen van BJZGL voerde de vader een ‘artikel 12-procedure’ bij het hof Arnhem. Daarbij werd alsnog om de strafrechtelijke vervolging van moeder en BJZGL verzocht omdat de wet toch voor iedereen zou gelden? Tevergeefs. De ‘rechters’ van het hof Arnhem oordeelden dat BJZGL ‘niets strafbaars’ gedaan zou hebben en dat het conflict met de moeder via civiel recht opgelost moest worden. Feitelijk weigerde het hof Arnhem moeder en BJZGL te bestraffen voor evidente en 100% zonder twijfel aangetoonde strafbare (non-) gedragingen!

Moeder/ SVMN/ curator betrekken kinderen; omgang sinds 21-03-2014 = 604 dagen geblokkeerd!

Nog voordat onze oudste dochter haar 12e verjaardag vierde, dienden moeder en SVMN verklaringen in die ‘van de kinderen afkomstig zouden zijn’ en zij door de rechter gehoord zou willen worden, dit in het handschrift van haar moeder, zoals na dossierinzage bij het hof Arnhem werd vastgesteld. Ook werd een mailbericht namens onze middelste dochter aan BJZGL verzonden waar zij om een afspraak vroeg en de gezinsvoogd per omgaande haar uitnodigde. Echter: op dat moment waren de kinderen bij hun vader en zaten 100% zeker niet achter de computer. Het was moeder die ‘namens de meiden’  sprak en BJZNL die dat voor zoete koek slikte en aldus als ‘feitelijke kindermening ’ opschreef en aan de rechters meldde. Wat een diep-triest zooitje ongeregeld! Niet professioneel, maar juist misdadig!

Terwijl vader de kinderen buiten deze ouderzaken poogde te houden en op ‘een gelukkig samenzijn’ focuste - zie 57 papa weekendverslagen, 2x A4 - waren het moeder, SVMN en inmiddels benoemde zeer bijzondere curator mr. Hopmans - in het bestuur van dezelfde juristenvereniging als advocaat van moeder en geen orthopedagoog, zoals verzocht - die poogden om ‘de kinderen voor hun karretje te spannen en tegen hun vader op te zetten’. Vader maakt(e) zich ernstige zorgen over de (mogelijke) ouderverstoting en poogde de oudste dochter dit op zaterdag bij ons laatste weekend samen uit te leggen waar de middelste vrijwillig bij kwam zitten. Inderdaad ging dat niet zonder traan en emotie van beide kanten, maar de waarheid/ enige kennis daarvan was nodig om onze kinderen het conflict tussen hun ouders beter te laten begrijpen. Het is onacceptabel dat de kinderen gedwongen werd om tussen mama en papa te kiezen/ partij te laten trekken, terwijl zij ‘van niets’ weten. Vader meent dat dit niet op hun bordje hoort en tussen ouders opgelost moet worden. Niet later als de kinderen groot zijn, maar juist nu; zij hebben mij meer dan ooit nodig en hoofdverblijfplaats is bij vader beter.

De bijzondere curator mr. Hopmans oordeelde dat ‘de veiligheid van de kinderen in de meest ruime zin van het woord in het gevaar zou zijn’ en de rechtbank Arnhem/ plaatsvervangend ‘rechter’ mr. Van Son verschool zich achter dit advies… sindsdien zien onze drie kinderen hun vader niet meer?! Dit ondanks nog steeds geldige zorgregeling en niet van toepassing zijn van redenen zoals genoemd zijn in de wet/ art. 1:377a BW om de omgang tussen kinderen en hun vader te onthouden! Dat zijn 604 dagen geen omgang met papa, alleen iedere maandagavond 19:00 ‘mogen’ wij aan de telefoon met elkaar spreken. De meiden missen hun vader en vader mist zijn dochters; in wiens belang is dit?

PAS-familiedrama: emotionele kindermishandeling en jarenlange schending mensenrechten

Het is ziek, het is emotionele kindermishandeling en jarenlang voortdurende, ernstige schending van onze mensenrechten! Ter zake deed ik dus aangiften tegen de ‘rechter’ mr. Van Son, de gezinsvoogd en teamleider van SVMN/ BJZU en jegens bijzondere curator en de Raad van de Kinderbescherming.

Wederom zijn maanden verstreken en ondanks mijn navraag werd noch van politie G&V/ Gelderland, noch van het Openbaar Ministerie enige inhoudelijke reactie/ beslissing vernomen…?! Dat er sprake is van hanteren van de doofpot-methode is duidelijk; openbaarmaking van alle bijlagen zal volgen.

De vader maakt zich grote zorgen over (mogelijke) psychische en lichamelijke schade bij de kinderen en signalen van Parental Alienation Syndrom/ PAS-ouderverstoting waarbij de ene ouder de kinderen ten onrechte tegen de andere ouder opzet met mogelijk ernstige gevolgen voor de persoonlijke ont-wikkeling van onze kinderen. In dit ‘dossier’ betrokken PAS-expert/ dhr. J. Zander publiceerde op zijn weblog reeds uitvoerig over de zeer kwalijke rol van de rechtbank Arnhem waarnaar ik graag verwijs.

Ondanks het eigen vonnis van de RB Arnhem/ Van Son dat ‘alles in het werk gesteld moet worden om de omgang zo spoedig mogelijk te herstellen’, reageren SVMN en de bijzondere curator in het geheel niet op de pragmatische (bemiddelings-) voorstellen van de vader of dhr. Zander en de moeder zoals altijd afwijzend. De Raad van de Kinder’bescherming’ is oorverdovend stil en ook presidenten van het hof/ mr. Van der Winkel en de rechtbank/ mr. Blaisse maakten zich in ‘overleg’gesprek c.q. op schrift strafbaar aan ‘machtsmisbruik/ valsheid in geschriften’. Ook daarvan werd door mij aangifte gedaan.

Een onafhankelijke beoordeling conform de wet is met deze plaatsvervangend ‘rechter’ = misdadiger mr. Van Son niet mogelijk. Ontvangen uitnodiging tot een voortzetting van behandeling, gepland op 03 december 2015, 14:00 uur bij deze misdadige RB Arnhem met mrs. Van Son, Kuypers en Kroon is een ‘lachertje’ en komend ‘toneelstukje/ treurspel’ is aldus deze vader bij voorbaat niet rechtsgeldig!
U bent van harte uitgenodigd om uw ongenoegen met de vader te komen uiten bij de RB Arnhem…

Nadere publicaties zullen volgen waarbij alle deeldossiers; rechtbank Arnhem, hof Arnhem, regionaal en centraal tuchtcollege van de gezondheidszorg te Amsterdam (CTG/ RGTA), ministerie van OCW - 100% valsheid in geschrift door BOA-directeur mr. De Lange en de KACommissie Westerhof, aangifte werd geweigerd, OM/ College Procureurs-generaal liegt ook - en het ministerie van VWS - inspectie van de gezondheidszorg (IGZ) en inspectie van de jeugdzorg (IJZ) en het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de politie G&V/ Gelderland, het AMK/ BJZNH, BJZGL, SVMN, de RvdK, bijzondere curator enzovoorts, openbaar gemaakt worden.

Laat de burgers van Nederland zelf oordelen over de rol van alle betrokken partijen - moeder/ vader, de ‘hulp’verlening en ‘rechters’- in dit PAS-familiedrama. Vader is trots op zijn rol en spreekt zich uit!
Bent u er nog? Wordt u ook al misselijk van deze misdaden tegen de kinderen? Het is slechts de top van een enorme ijsberg-ellende; deze beerput wordt nu geopend; in belang van de kinderen/ vader.

Corrupte ‘advocaat’ mr. Mei bedriegt eigen cliënt, schuift falen af op gerechtsdeurwaarders

De wijze waarop in Nederland gepoogd wordt om ‘Jan met de Pet’ kapot te maken en de burger niet serieus genomen, is de ‘werk’wijze van Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam (KGDW). Nadat moeder de opgelegde dwangsommen niet (meer) betaalde en de kinderen niet naar hun vader liet gaan, werd via de toenmalige advocaat/ mr. Mei - klacht bij Orde van Advocaten volgt - opdracht gegeven om het vonnis van de rechtbank R’dam ten uitvoer te brengen en tot executie over te gaan.

Het gerechtsdeurwaarderskantoor Van Schendel te Hilversum werd door hem ingeschakeld, maar dit leidde slechts tot meer van zijn hoge facturen maar geen betaling van de (volledige) dwangsom van gemaximaliseerd € 5.000. Mijn voormalig en corrupt blijkende ‘advocaat van zijn eigen bankrekening’ verwees steeds naar deze deurwaarder en zei dat het ‘Van Schendel’ was die niet tot executie wilde overgaan en hij ook geen ander kantoor bereid kon vinden. Dit omdat de moeder stelde zich op het gekunstelde standpunt dat de dwangsom alleen voor weekend- en niet voor vakantiedagen gold en zij daarmee ‘genoeg betaald zou hebben’…

Na lang aandringen, vond mr. Mei een 2e gerechtsdeurwaarderskantoor, AVK te Arnhem, bereid om alsnog tot executie over te gaan, maar dit slechts voor een beperkt bedrag van de dwangsommen (€ 1.200,-). Toen vader vasthield aan de volledige dwangsom, haakte mr. Mei af en weigerde om mij bij het deurwaardersrenvooi - geschil voorgelegd aan rechter - juridisch te begeleiden. Als reden werd daarvoor de ‘weekend/vakantie-gemaakte verwarring’ genoemd, maar dat was niet de waarheid…! De wérkelijke reden was zijn - al dan niet bewuste - verzaken en poging tot afschuiven op anderen.

Deurwaardersrenvooi RB Arnhem en klacht bij KGDW versus Van Schendel/ Hilversum

Want: achteraf bleek dat mijn advocaat mr. Mei/ H’sum in een periode van 9 maanden steeds aan de 1e gerechtsdeurwaarder Van Schendel te hebben gemaild; ‘niet tot gewenste executie over te gaan’ en ‘de opdracht aan te houden’. Terwijl bedriegend advocaat aan vader/ cliënt meldde dat hem niets te verwijten viel en de deurwaarder niet wilde, bleek dat juist hij traineerde en mij besodemieterde! In plaats van het dwangsomvonnis direct ‘te laten betekenen’ = moeder persoonlijk overhandigen door een deurwaarder, liet bedriegend ‘advocaat’ dit pas weken later door 2gerechtsdeurwaarder AVK te Arnhem doen. Dit feit werd mij verzwegen waarmee mijn berekening van de nog uitstaande dwangsommen niet correct was en het renvooi - dankzij het verzwijgen daarvan door deze ‘advocaat’ - verloren ging. De moeder vorderde zelfs honderden euro’s ‘te veel betaalde dwangsom’ terug…!

Hoewel Van Schendel op mijn verzoek ‘het volledige dossier’ na ontslag van mr. Mei toezond, was de te late betekening van het dwangsomvonnis van de RB R’dam niet terug te vinden en poogde hij m.i. aldus om bedriegend advocaat te beschermen. Pas na indiening van formeel klaagschrift jegens Van Schendel bij de KGDW ‘vond hij belastende mailberichten van mr. Mei terug waarin deze inderdaad opdracht gaf om niets te doen’ en dit door het gerechtsdeurwaarderskantoor 9 maanden lang werd opgevolgd, wetende dat moeder bewegen tot omgangsherstel het doel van deze dwangsom was! In een poging om de schuld op zijn beurt op bedriegend advocaat te schuiven, bepleitte Van Schendel dat hij op de juistheid van de opdracht/ gegevens moest kunnen vertrouwen en dat dit verder iets tussen mr. Mei en deze vader zou zijn, maar hij niet onkies/ in strijd met bepalingen gehandeld had.

Feitelijk blijft dit een flagrante overtreding van geldende gedragsregels; de gerechtsdeurwaarder is verplicht om onverwijld te controleren of de opdracht uitgevoerd kan worden en draagt daarbij een eigenstandige verantwoordelijkheid! Door zijn kennelijke loyaliteit aan mr. Mei te laten prevaleren boven de wettelijk voorgeschreven controleplicht werd in strijd met de artt. 65, 66 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en art. 9 van de Gerechtsdeurwaarderswet gehandeld. In casu verzond Van Schendel een ‘op drijfzand gebaseerde sommatiebrief aan moeder’ om schijn van vooruitgang te pretenderen op verzoek van bedriegende mr. Mei. De behandeling van mijn klacht jegens Van Schendel door de RB A’dam/ KGDW met mrs. Ros, Sissing, Maas en Van der Lee alsmede het hof Amsterdam/ KGDW met mrs. Rang, Saarloos, Jongbloed en Van den Bergh bleek andermaal ‘een lachertje’. Citaten uit vonnis:

4.4. ‘ Achteraf was het wellicht beter geweest als de gerechtsdeurwaarder de stukken direct zorgvuldig had bestudeerd - en niet pas 9 maanden later ‘doen’ en dan de opdracht pas teruggeven, dat is aldus deze vader niet ‘onverwijld’, zoals verplicht! - Ook was het beter geweest als hij, zoals hij in een brief aan klager van 26 oktober 2012 ook erkent, het zenden van de sommatie aan de advocaat had overgelaten. Desalniettemin mocht hij vertrouwen op de mededelingen van een professionele rechtsbijstandverlener als de advocaat en op basis van diens gegevens de sommatie verzenden.’ en

4.7 ‘Voorts is het niet verwijtbaar dat de gerechtsdeurwaarder in de periode van 30 mei 2011 tot 7 februari 2012 geen verdere acties heeft ondernomen. Hij heeft immers meerdere malen om aanwijzingen verzocht. Het is niet aan hem om te twijfelen aan het oordeel van de advocaat dat de invordering moest worden aangehouden.’[

De RB en het hof A’dam/ KGDW keurden het feitelijk misdadige gedrag van gerechtsdeurwaarders-kantoor Van Schendel ‘gewoon’ goed en mijn klacht werd m.i. geheel ten onrechte afgewezen. Dat daarmee geen enkel vertrouwen (meer) gesteld kán worden in deze KGDW is ieder oprecht burger duidelijk. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders wordt kennelijk bevolkt door een zooitje misdadige ‘rechters’ onder leiding van dito voorzitter mr. Marres. Een oneindige klucht, dat bijna ‘leuk’ wordt…

Klacht vs. AVK/ Arnhem en KGDW-wrakingskamer alsmede wraking van de wrakingskamer

Mijn klachten over de schandelijke vonnissen bij de KGDW te Amsterdam contrair datgene wat in de wet werd bepaald - gericht aan mrs. Marres, toenmalige RB-president mr. Eradus en hof-president mr. Van der Meer - werden niet serieus genomen en met bekende standaardzinnen in de prullenbak gegooid. In cassatie gaan bij de Hoge Raad is niet mogelijk en ook als burger zijn/ haar gelijk bewíjst dan nóg wordt in het voordeel van beklaagde gerechtsdeurwaarder beslist? Wat een kul en schande!

Toen mijn klaagschrift jegens de 2e gerechtsdeurwaarders van AVK te Arnhem (om diverse redenen) door dezelfde mr. Sissing en mrs. Marres, De Ruijter behandeld bleek te worden, was wraking van de KGDW de logische, juiste stap. In een dergelijke misdadige ‘rechter’ kán geen vertrouwen gesteld worden en vader weigerde om haar over zijn zaak (mede) te laten beslissen; een afwijzing zou al bij voorbaat vaststaan!

Kort uitleggen waarom 1e wrakingskamer bestaande uit mrs. Inden, Nijenhuis, Boudewijn en Krieger en ook 2e wrakingskamer met mrs. Schouten, Hendrix-Jansen, Colijn en weer Krieger gewraakt werd, is in het kader van deze publicatie ondoenlijk. Het gaat daarbij om proces-verbalen die niet datgene weergeven wat gezegd werd en plaatshad op terechtzitting en herhaald door daartoe niet bevoegde secretariaat-medewerkers in plaats van rechter en griffier ondertekend bleken te worden. Daarmee zijn deze ‘vonnissen’ niet alleen valselijk opgemaakt, maar van rechtswege ook nietig = non-existent. Goed voor de papier-recycling, maar zeker geen rechtsgeldige beschikkingen! Ik verwijs naar diverse artikelen van prof. dr. Van Putten over ‘wettelijke vereisten proces-verbaal/ vergeten rechtspraak’.

Aangiften jegens KGDW maar desondanks ‘voortzetting van inhoudelijke behandeling’?

Jegens betrokken, niet-‘weledelgestrenge’ dames en heren van de KGDW werd 2x aangifte gedaan, dit vanwege ‘valsheid in geschrift en machtsmisbruik’. Een derde aangifte naar aanleiding van het ‘proces-verbaal’ van de terechtzitting bij de 2e wrakingskamer zal volgen en andermaal kan 100% bewezen worden dat de KGDW de belangen/ verklaringen van burger totaal negeerde’. Opgestelde transscript bewijst dat de KGDW ‘maar wat opschrijft en wie schrijft die blijft?’ Het zal de lezer niet verbazen dat vader al maandenlang geen enkele verdere reactie/beslissing van de politie of het OM ter zake mocht ontvangen. Het doen van een valse aangifte is strafbaar en 1 van beiden liegt; vader of de KGDW/ een twintigtal mr. in de rechten en door de koning benoemde ‘rechters’…? Ik lieg niet.

Na - onrechtmatige en strafbare! - afwijzing van deze 2 wrakingen nodigde het KGDW mij uit tot de ‘voortzetting van inhoudelijke behandeling’ van mijn klacht jegens 2gerechtsdeurwaarderskantoor AVK op 27 november 2015 om 11:50 uur. Dit ‘gewoon’ met dezelfde en 100% misdadige ‘rechters’ Sissing, Marres en De Ruijter… bij voorbaat niet-rechtsgeldig en slechts een ‘intern overleg tussen de partijen’. Uiteraard zal ik mij daar andermaal inhoudelijk verweren en misdadigers ook zo benoemen!

Van harte welkom en bij deze uitgenodigd tot bijwonen van deze terechtzitting/ toneelstukje van de misdadige ‘rechters’ in het theater van de kromspraak op de Parnassusweg te Amsterdam. Tot dan?!