KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 13 november 2015

Column over Klassen- Rechtspraak week nr. 46 - 2015


Vorige keer ging het over afscheep-zinnen die door corrupte rechters massaal worden gebruikt om de simpele burger voor hun heersende klasse vrienden kapot te maken. Dit keer gaat het over het door rechters massaal toegepaste verzwijgen en negeren van feiten. Feiten die de Toga's niet zo van pas komen in hun opdrachten, die zij van  grote organisatie's misdaadgroepen hebben gekregen.

Hoe criminele klassen rechters, in civiele zaken, massaal simpele burgers kapotmaken voor hun elite vrienden.

      Nog meer voorbeelden. (deel 2)

Bewijzen negeren
Nog een criminele werkwijze, die massaal door de rechtspraak wordt toegepast als het om ‘Jan met de Pet’ tegen een grote partij gaat, is dat volledige passages uit klaagschriften, verzoekschriften of pleitnota’s waarin de gedaagde/verweerder verwijst naar feiten ofwel onomstotelijke bewijzen die in zijn of haar voordeel zijn, in de schriftelijke reacties/beslissingen van de rechter(s) of raadsheren gewoonweg niet worden benoemd en dus volstrekt genegeerd worden. Het gaat dan uiteraard om één of meerdere passages met grote betekenis voor de verweerder, maar die de rechter(s) of raadsheren niet zo goed van pas komen inzake de opdracht die zij van de grote heersende organisatie hebben gekregen om ‘Jan met de Pet’ kapot te maken.

Getuigen
Toestemming vragen voor het oproepen van getuigen moet via de rechter. Het wordt eentonig, maar daarmee ook meer misdadig. Want ook hier wordt door zo'n rechter veelal gesteld dat hij/zij het niet nodig vindt niet wil hebben, dat getuigen in het voordeel van de simpele burger worden gehoord.

Vonnis
Als de gedaagde/verweerder zich ter terechtzitting beroept op- en/of verwijst naar niet voor twijfel vatbare bewijzen die in zijn of haar voordeel ofwel voor hem of haar ontlastend zijn, wordt hem/haar niet zelden de mond gesnoerd. Gebeurd dat mondsnoeren niet, maar komen de door de verweerder aangevoerde feiten de rechter(s) of raadsheren in het voordeel van de grote tegenpartij niet van pas, dan worden die duidelijk vermelde feiten en/of bewijzen ‘gewoon’ genegeerd en weggelaten in de motivering van het vonnis. Er wordt er in vonnissen vaak opzettelijk gelogen over wat er is verhandeld tijdens zo’n rechtszitting.

Proces-verbaal
Het verplichte proces-verbaal van een zitting wordt heel vaak niet opgemaakt als een ‘Jan met de Pet’ een van de partijen is in een proces. Hetgeen wat zich dan ter terechtzitting heeft voorgedaan is achteraf niet meer te controleren. Is er bij uitzondering omdat de gedaagde daar nadrukkelijk op aan heeft gedrongen wel een proces-verbaal opgemaakt, dan wordt in dat proces-verbaal vaak gelogen over het ter terechtzitting verhandelde en/of worden veelal ontlastende feiten die door
‘Jan met de Pet’ zijn aangevoerd in het proces-verbaal weggelaten of verdraait. Dat laatste heb ik recentelijk zelf nog meegemaakt. Daarover binnenkort meer.


Door Nico van den Ham