KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 7 oktober 2015

GESJOEMEL IN RECHTBANK MIDDEN NEDERLAND

Arrogante klassenrechters vegen corrupte justitiële reet af met wetten, feiten en bewijzen en wijzen, zoals gewoonlijk als het om 'Jan met de Pet' gaat, het wrakingsverzoek familie Faasen af. 

Gesjoemel in Arnhemse rechtbank niet te bevatten.
Opnamen van de gerechtelijke smeerlapperij mochten niet worden gemaakt,
zo werd direct bij aanvang van de rechtszitting schijnvertoning medegedeeld.

Wrakingszitting

Op maandag 28 september werd tijdens een rechtszitting >>> showproces van het Arnhemse Hof, het wrakingsverzoek van de familie Faasen jegens rechter W. M. Eijkelestam behandeld >>> afgeraffeld. Direct aan het begin van de zitting beet de voorzitter van de meervoudige wrakingskamer mevr. mr. M.C. van der Mei de familie op onaangename wijze toe, dat er geen (geluid) opnamen mochten worden gemaakt van de zitting. Als de 'Toga' zou ontdekken dat dat wel gebeurde, dan zou dat worden afgestraft, zo dreigde de klassen-rechter er op tirannieke wijze nog bij. Het gerechtelijke gesjoemel mocht niet worden geregistreerd! En dat er ook in dit -hoe maken wij Jan met de Pet kapot- proces weer is gesjoemeld blijkt wel uit het volgende: 

Klassenjustitie/minachting

De familie had al op 24 april 2015 aan de rechtbank verzocht om bewindvoerder Melse Wassink te ontslaan van zijn taak het bewind te voeren inzake de financiën van de familie. Dit vanwege zijn aanhoudende gesjoemel waar de familie Faasen zo de dupe van is. Daarop heeft de rechtbank haar grote minachting voor de gewone burger ofwel de familie Faasen getoond, want die rechtbank heeft op dat verzoek op geen enkele wijze gereageerd. Pas toen de 'grote' Richard Melse, van van Melse Wassink, Bureau voor Bewind & Curatele zélf de rechtbank verzocht hém toestemming te verlenen als bewindvoerder van de Faasens te stoppen, werd er binnen een week er een zitting georganiseerd. 

Wrakingsgronden
De gewraakte klassenrechter mr. W.M. Eijkelestam heeft het de familie Faasen volstrekt onmogelijk gemaakt om zich op die rechtszitting, waaruit het wrakingsverzoek dus uit is ontstaan, te kunnen verweren tegen de beweringen van hun bewindvoerder >>> Richard Melse. De uitnodiging om op die zitting te verschijnen lag pas op 25 augustus bij de familie Faasen in de brievenbus terwijl de zitting op 28 augustus 2015 zou plaatsvinden. Daardoor hadden zij slechts 2 dagen tijd om zich op de zitting voor te bereiden. In artikel 6, lid 3 onder b van het >>> EVRM en in artikel 14, lid 3 onder b van het >>> BUPO, is bepaald dat een ieder het recht heeft te beschikken over voldoende tijd om zich voor te bereiden op zijn zaak.

Gezondheidsproblemen
Bovendien kon Henk Faasen i.v.m. gezondheidsproblemen niet aanwezig zijn op de zitting. Henk Faasen heeft 5 verzoeken ingediend om de zitting, vanwege de 2 hiervoor vermelde redenen te verplaatsen naar een latere datum. 

Zoals dat gaat in ons Schurkenregime, veegt ook klassenrechter Eijkelestam, die ook door anderen heel veel is gewraakt, schaamteloos zijn corrupte reet af met het bepaalde in het EVRM en het BUPO als het om een 'Jan met de Pet' gaat. Hartproblemen en andere gezondheidsproblemen bij zijn slachtoffers interesseren deze Schurk in Jurk ook op geen enkele wijze, want (pas) enkele uren voor de zitting is afwijzend gereageerd op de verzoeken van Faasen. De rechtszitting ging enkele uren later, zonder de familie Faasen, gewoon door.

Nog meer gesjoemel
Op vrijdag 28 augustus (laat in de middag) vond dus de zitting schijnvertoning plaats. Op zondag 30 augustus diende Faasen per e-mail een wrakingsverzoek in.
Op 4 september belde de voorgestelde nieuwe bewindvoerder de rechtbank op.
Een rechtbankmedewerker vertelde aan die toekomstige bewindvoerder dat er nog geen uitspraak was! Dat was dus 7 dagen na de zitting! Op 9 september, weer 3 dagen later, krijgt Faasen per post het verweer van de inmiddels gewraakte rechter mr. Eijkelestam. Op 11 september krijgt Faasen per post de uitspraak, die toen plotsklaps (geloof het of niet) gelijk ter zitting op 28 augustus gedaan zou zijn, zo staat in de >>> beslissing vermeld. 
Ook in deze >>> rechtbank een en al gesjoemel als het om een gewone burger gaat.

Schijnproces

Dat de Faasens ook hier weer op misselijkmakende wijze door de zwarte toga's worden opgelicht blijkt ook nog eens uit het feit, dat als er op 28 augustus 2015 uitspraak zou zijn gedaan, de rechtbank Faasen had kunnen mededelen dat zij rechter Eijkelestam niet hadden kunnen wraken. Want na een uitspraak kun je een rechter, zoals iedereen kan begrijpen, niet meer wraken. De rechters lieten de familie Faasen op 28 september gewoon naar de Zutphense rechtbank komen om een schijnproces te voeren. Wat daar de reden van is vermoeden wij en de familie Faasen wel, maar dat kunnen wij hier niet neerschrijven, omdat we er geen bewijs van hebben. 

Proces-Verbaal
Het verplichte proces-verbaal van beide zittingen is, zoals dat veelal niet gebeurd als het om een zitting gaat waar een 'Jan met de Pet' voor een 'grote jongen' kapot gemaakt moet worden, niet opgemaakt. Hetgeen zich ter zitting heeft voorgedaan kan zo niet worden gecontroleerd en dat zal dan ook de bedoeling van de Toga's zijn.

Voorbeeld

Het hierboven vermelde is slechts één schrijnend geval, maar wel een voorbeeld van de dagelijkse praktijk in de Nederlandse rechtbanken. Gewone burgers worden in alle opzichten, ten voordele van de heersende kapitaalkrachtige klasse, door de veel leed veroorzakende Corrupte Zwarte Toga Maffia >>> kapot gemaakt.
De politiek doet niets en de reguliere media zwijgt. Diegenen die er (op internet) wel over berichten, worden daarvoor massaal en zwaar gestraft. En ook dat wordt weer zo veel mogelijk verzwegen! Allemaal in 'keurig Nederland'.  
 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND. Sector Klassenrechtspraak.