dinsdag 15 september 2015

Verslag Rechtszittingen inzake staats-pedofilie (Amsterdam) en een wraking van Micha Kat (Arnhem)

Gisteren bezochten wij 2 rechtszittingen. 'S morgens de zitting van de meervoudige kamer van de Rechtbank Amsterdam die het verzoek behandelde van Bart Van Well om in een omvangrijke staats-elite pedofielenzaak getuigen te horen. Getuigen waaronder v.m. hoogste baas van Justitie, pedo-verdachte mr. Joris Demmink, maar ook v.m. minister Opstelten en v.m. staatssecretaris Fred Teeven. Daarna reisden wij af naar Arnhem, waar een wrakingszaak diende in een zaak van journalist Micha Kat. Hieronder de rechtszitting inzake die staats-pedo kwestie, daaronder een praatje met Bart van Well (slachtoffer) en daar weer onder een kort verslag van de wrakingszitting van Journalist Micha Kat. 
Wrakingszitting Journalist Drs. Micha Kat

Aansluitend op het bovenstaande!

Micha Kat!!! Al vele jaren lang dé motor, dé drijvende kracht, achter de strijd om de Vieze Staats-Zwarte Toga-Pedofilie uit de misdadige Nederlandse Staats-Pedo-Doofpot te houden.

Zwarte Toga smeerlapperij
'S middags woonden wij in het gerechtshof van Arnhem de behandeling van het wrakingsverzoek bij dat Journalist Micha Kat heeft ingediend jegens raadsheer mr. Abbink. Wij verwijzen naar de website van Micha Kat revolutionaironline.com voor alle 'ins en outs' in deze >>> zaak. Maar de publicatie van de immense Zwarte Toga smeerlapperij, die wij ook tijdens deze zitting weer constateerden, nemen wij voor onze rekening. Gewoon, omdat we erbij waren, het zelf hebben gehoord, gezien, 'aangevoeld' en hebben 'beleefd'.  

Verzoeken

Micha Kat had het hof verzocht een video verbinding te bewerkstelligen, zodat hij in samenwerking met zijn advocaat mr. Stapel zijn gronden voor de wraking naar voren had kunnen brengen. Wij hebben vele Rechtszittingen van Micha bijgewoond.
Micha Kat kan pleiten als geen ander, Zo goed, zo onderbouwd en zo duidelijk, dat hij een hele goeie advocaat zou kunnen zijn. Zo goed, dat er voor rechters en raadsheren, die er niet voor de belangen van het gewone goedwillende volk zitten, niets anders opzit dan Micha zijn gepleit af te straffen met list en bedrog, buitenproportionele gevangenisstraffen, arrestaties en gedwongen afname van zijn DNA, om daar vervolgens alles mee te kunnen doen, wat het staats-tuig er mee wil doen. Een angstaanjagende gedachte, niet alleen voor Micha Kat, maar voor ons allen! De video verbinding waar Micha toestemming voor vroeg, is door het Arnhemse Hof geweigerd.


2e verzoek
Daarna heeft Micha verzocht om een video boodschap via zijn advocaat aan de raadsheren te mogen tonen. U begrijpt het al, ook dat werd afgewezen! Ten einde raad heeft Micha toen maar een tekst geschreven en zijn advocaat verzocht die tekst tijdens de zitting aan de raadsheren te overhandigen en de raadsheren te verzoeken die tekst te lezen. Wellicht omdat wij er met nog een paar sympathisanten van Micha waren, hebben de raadsheren die tekst dan maar gelezen. Althans zo leek het.

Motivering

Nadat de raadsheren het schrijven van Micha Kat hadden gelezen, vroeg advocaat mr. Stapel om een motivatie van de raadsheren inzake de afwijzing van het verzoek van een video verbinding én de afwijzing van het tonen van een video boodschap.
Mr. Stapel vertelde de raadsheren nog wat over het onbegrip van Micha Kat inzake de onwelwillendheid van de wrakingskamer om alles maar af te wijzen en vroeg het hof vervolgens om de motivatie van de weigeringen. En dan komt het!!!.......


Zwaar Crimineel Zwart Toga Tuig
Er word nog wat gebabbeld met een oudere vrouw, die de advocaat generaal is (een officier van justitie, van het gerechtshof) die vond dat Micha zijn DNA maar had moeten afstaan, zodat hij wel op de zitting had kunnen komen. En dan schorst de voorzitter de zitting om te beraden. Te beraden over de motivatie voor de afwijzingen van Micha Kat zijn verzoeken. Hier blijkt weer hoe door en door verrot en hoe corrupt het Toga Tuig is, want hoe kan het zijn, dat je iets (schriftelijk, dus van te voren) afwijst en dan tijdens een zitting (dus veel later) dan eerst nog moet gaan beraden over wat de motivering is van de afwijzingen?


'Vuile vieze smeerlap'
'Wat ben jij een vuile vieze smeerlap!' 'Hoezo?'  'Ja dat weet ik nu niet hoor, maar je bent het wel, want ik heb het laatste woord. Ik ben rechter! Kom over een week maar eens terug om te vragen, waarom ik jou een vuile vieze smeerlap vind. Dan heb ik het antwoord daarop ook nog niet, maar daar ga ik dán wel 12 minuten over nadenken en mij beraden! Daarna, na dat beraad van 12 minuten, vertel ik je wel wat ik na zo een lange tijd, in die 12 minuten heb verzonnen ofwel te motiveren, om jou toen voor vuile vieze smeerlap uit te maken'.   

Rechtspraak 
Het hiervoor vermelde is slechts één voorbeeld hoe de rechtspraak in dit schurken-regime werkt en hoe Micha Kat en vele anderen kapot worden gemaakt! En als je er wat van zegt, dan raak je alles, maar dan ook alles kwijt! De volksverlakkende indoctrinerende media schreeuwt dagelijks 'wij leven gelukkig in een rechtsstaat' Wanneer is de volgende bedreiging voor deze >>> goudeerlijke zwarte website?  

Door onze pedo-rechtsspraakredactie.