KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 30 september 2015

Rechters hebben in wrakingszaak Melse Wassink - Henk Faasen ook weer veel te verbergen

Rechtbank Zutphen
Maandag jl. werd het wrakingsverzoek van Henk Faasen tegen rechter Mr. W.M. Eijkelestam 'behandeld' in de rechtbank Zutphen. De Familie Faasen woont op 5 min. afstand lopen van de rechtbank Arnhem waar de rechtszitting plaatsvond waaruit deze wraking uit is voortgekomen. De wrakingszitting werd in de rechtbank Zutphen gehouden. Waarom zullen we makkelijk doen als we het 'Jan met de Pet' moeilijk kunnen maken, was ook nu weer het motto van de rechtsspraak.
In de Video is ook te zien, dat het weer beter gaat met het 
>>> hondje van Faasen. 
Verder lezen? Onder de Video.Wrakingsverzoek
De familie Faasen had al in april van dit jaar de rechter verzocht hen te verlossen van zakkenvuller Richard Melse van Melse Wassink, Bureau voor Bewind & Curatele.
Dit vanwege de misdadige werkwijzen van dat bureau waar de Faasens zelf, maar ook >>> anderen, zo de >>> dupe van zijn.


Voldoende tijd
De familie Faasen had klassenrechter Eijkelestam gewraakt, omdat hij het hen onmogelijk heeft gemaakt zich op een normale wijze voor te bereiden op de zitting. De Faasens werden op het laatste moment opgeroepen ter zitting te verschijnen.
Ook rechter Eijkelestam veegt, als het om een simpele burger gaat die een geschil heeft met een grote organisatie, ten voordele van die organisatie, schaamteloos zijn corrupte justitiële reet af met wetsartikelen en internationale verdragen. Wetsartikelen en verdragen waarin is bepaald dat een ieder het absolute recht heeft te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging. 


Gezondheidstoestand
Door slechts 2 dagen voor de zitting de Faasens op te roepen konden zij zich niet voor bereiden, te meer omdat de gezondheidstoestand van hartpatiënt Henk Faasen op het moment van de oproep zeer slecht was. Mr. Eijkelestam is daarvan op de hoogte gesteld, maar uitstelverzoeken werden door Eijkelestam, zoals dat gaat bij de rechtsspraak, ten voordele van de tegenpartij Melse Wassink, niet beantwoord

Googelen
Een paar minuten Googelen op de naam van klassenrechter Eijkelestam leert dat er veel klachten over deze 'Toga' zijn en dat hij veel wordt gewraakt.

Klassenbehandeling 
Ook snapt de familie Faasen niet (of eigenlijk inmiddels wel) waarom zij geen reactie kregen van de rechtbank op het schriftelijke verzoek Melse te ontslaan. Die reactie kregen zij pas toen Richard Melse zelf aan de rechter vroeg of die hem wilde ontlasten van de plicht de familie Faasen bij te staan. Melse vroeg de rechter dat, nadat hij had vernomen dat een aantal organisaties zich met de kwestie gingen bemoeien én over de vuile werkwijzen van Melse Wassink gingen schrijven. Vijf dagen nadat Melse zijn verzoek indiende, was er opeens wel een rechtszitting. Inmiddels heeft zowel Henk Faasen zelf, als deze website een sommatie van de advocaat van Melse Wassink ontvangen om de publicaties over de werkwijzen van Melse Wassink van internet te verwijderen. Zo niet dan volgt er een >>> kort geding.

Eerdere Wraking
De wrakingszitting diende maandag om 15.00 uur. Om 11.00 uur 's morgens vond er ook al een wrakingszitting in de rechtbank van Zutphen plaats. Ook in die zaak was de gewraakte rechter Mr. W.M. Eijkelestam.

Veel te verbergen
Het hof die de zaak 'behandelde' werd voorgezeten door mevrouw mr. Van der Mei en het eerste wat die zei, was dat er geen opnamen gemaakt mochten worden van de zitting. Als Rechter Van der Mei zou merken dat haar verbod geschonden zou worden, zou de rechter gepaste maatregelen nemen zo beet Van der Mei de familie Faasen toe. De rechtspraak heeft veel te verbergen, want niets, maar dan ook niets stond het maken van goudeerlijke opnamen in de weg. 

De uitspraak is uiterlijk over 14 dagen. De uitslag weten wij al! 

Vernedering
De vernedering die de gehele familie Faasen ten deel valt is inmiddels niet meer te bevatten. Henk Faasen bijvoorbeeld, is een uitermate intelligente, gevoelige en beminnelijk persoon, datzelfde geldt voor zijn vrouw Marjo. Maar ook voor hun dochters, die erg gek met hun ouders zijn geldt precies hetzelfde. Onze goedbedoelde intenties om deze familie en hun honden te helpen, door slechts er over te schrijven maken het, dat wij ons net nog niet schamen om Henk en zijn familie zo 'te kijk' te zetten op onze site. De Familie vindt dat het verdomme o zo belangrijk is, alle staat-vuiligheid die op hen wordt toegepast te publiceren. Voor hen zelf uiteraard! Maar zeker ook voor al die anderen, die daar ook zo het slachtoffer van zijn. 
De familie Faasen en Nico van den Ham realiseren zich, dat datgene van wat hen overkomt, slechts een fractie is van de intense massale staats-smeerlapperij die in dit Schurkenland onnodig wordt toegepast op anderen. Vooral ook bij diegenen, die niet de mogelijkheid hebben om hun mond daarover via de sociale media open te trekken.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND. Sector Klassenrechtspraak.