KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 2 september 2015

KORT GEDING TEGEN POLITIEBONDEN

VVD-SCHURK ARD VAN DER STEUR MINISTER, VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE VERDRIET, LEED EN ELLENDE, ACCEPTEERT GEEN VERTRAGING DEPORTATIE (WONINGONTRUIMINGEN) 50* NEDERLANDSE GEZINNEN PER DAG! DUS EEN KORT GEDING!

Kort geding
Vanmiddag diende het kort geding wat minister Ard van der Steur tegen de politiebonden had aangespannen vanwege aangekondigde CAO acties, waarbij de politie de beveiliging van gewetenloos deurwaarderstuig staakt. Van der Steur vindt het onacceptabel dat deurwaarders niet meer ondersteund worden tijdens huisbezoeken. Datzelfde geldt nog meer bij de deportatie van ongeveer 20 complete gezinnen per dag. Het ontruimen van 50 woningen per dag mag absoluut geen vertraging oplopen, 'want we hebben die woningen vanwege de dagelijkse instroom van nog meer asielzoekers' hard nodig, zo zou Schurk Van der Steur volgens nog onbevestigde bronnen hebben gezegd. Bovendien zou het ombouwen van sociale huurwoningen naar VVD-Yuppenappartementen onaanvaardbare vertraging kunnen oplopen en dat is slecht voor de economie van de heersende klasse, zou Van der Steur er ook nog bij hebben verteld.

Landsadvocaat
Tijdens de zitting in Den Haag zei de landsadvocaat, dat burgers niet uit hun huizen kunnen worden gesleept als deurwaarderstuig niet door de blauwe hulptroepen wordt beschermd. De schade is door de acties nu al groot voor de heersende grootgraaiers, voegde de advocaat van ons 'Fijne' Schurken-Regime er nog aan toe. 

Advocaat bonden
Tijdens de zitting bond de advocaat van de politie al in en verklaarde dat het deurwaarderstuig tijdens de politieacties gewoon haar vuile werk kan blijven doen, omdat in noodgevallen de slaafse blauwe hulptroepen snel ter plaatse zullen zijn als dat nodig is!


Politieagenten
Enkele politieagenten die contact hebben gezocht met onze redactie, vertelden zeer teleurgesteld te zijn als de actie geen doorgang mag vinden van de rechter.
'Steeds vaker krijgen wij naar ons hoofd geslingerd, dat wij net zoals in de jaren
'40-'45, toen 97 procent van onze oud collega's NSB'ers waren, ons verhuren voor hele vuile zaakjes en dat doet ons heel veel pijn' huilden de agenten tegen onze redactie. 'Een paar dagen geen bijstand verlenen aan de deportaties had ons het idee kunnen geven, dat ook wij enig menselijk gevoel in ons slaafse dienders-lijf hebben. Die illusie had ons goed gedaan', zo deelden de agenten aan onze redactie mede.  


Beslissing rechter
Morgenmiddag om 12.00 uur wordt de beslissing van de rechter bekendgemaakt en zal daarna als update in dit artikel worden gepubliceerd.


Update: 

Uitspraak 

De politiebonden mogen doorgaan met de cao-actie waarbij agenten deurwaarders niet meer begeleiden, 
zo bepaalde de rechter in Den Haag vandaag.

Rust

Het is echter een illusie dat slachtoffers van het gewetenloos deurwaarderstuig nu een tijdje rust hebben. Deurwaarders gaan gewoon door met hun vuile werk en als het uit de hand loopt dan kunnen de blauwe hulptroepen wel worden gebeld en schieten de agenten gewoon te hulp. Wel zullen er voorlopig wat minder gezinnen, dan de gebruikelijke 50 per dag, dakloos worden gemaakt door het minne staats-schorem. 

Beroepsorganisatie
De Koninklijke beroepsorganisatie voor gerechtsdeurwaarders verklaarde zonder enige schaamte, dat het actiemiddel de deurwaarders ernstig dupeert. 'Er zijn nu veel minder woningontruimingen' zo jammerde de beroepsorganisatie van het vuile werk verder. De 'Koninklijke' sprak met geen woord over het verdriet, leed en ellende, die haar leden ten behoeve van de heersende graaiende klasse aanricht. Ook over de vele zelfmoorden ten gevolge van het vuile werk van haar leden liet de organisatie zich niet uit. >>> DEURWAARDERS, ZELFMOORD EN GGZ

*Lange tijd, enkele jaren, loog de volksverlakkende staatsmedia dat er ong. 20 woningontruimingen per dag plaatsvinden. Door de politieactie is naar buiten gekomen, dat dat er ongeveer 50 gezinnen per dag dakloos worden gemaakt.

Door onze Klassen-Rechtbankredactie.