zondag 30 augustus 2015

Rechter kan verder met moord op Nico van den Ham!

Wrakingsverzoek rechter mr. C.L.J.W. de Waal
zoals verwacht en voorspeld, afgewezen!

Rechter Beest mr. De Waal mag van Collega Toga Tuig verder gaan met het vermoorden van Nico van den Ham, in opdracht van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot.

Mensenrechten zoals eerste levensbehoeften massaal door Crimineel Toga Tuig van klootjesvolk afgepakt.   Misdaadgroepen zoals Mensenrechtenorganisatie
 Amnesty Nederland en Staats-NOS zwijgen!

Wrakingsverbod
 
Na het ondergaan van meer dan 6 jaren onmenselijke klokkenluidersvervolging en meerdere malen te zijn berecht voor het zelfde feit, het Melden Van Misstanden, is het dan eindelijk zo ver. Rechter C.L.J.W. De waal heeft vanaf nu vrij spel om Klokkenluider Nico van den Ham in opdracht van de Amsterdamse misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot te berechten vermoorden. Zo beslisten vorige week het misdadige angstaanjagende corrupte Twarte Toga Trio, wat te zien en te horen is
(zie hun ijzige blik) in de video in dit >>> Artikel. Het wrakingsverzoek is, zoals dat vrijwel altijd, als het om een 'Jan met de Pet' gaat, afgewezen.
Nico heeft tevens een wrakingsverbod gekregen, zodat klassenrechter - Toga Schurk mr. C.L.J.W. De Waal voor Misdaadgroep Stadgenoot geheel ongehinderd de 62 jarige Melder van Misstanden Nico van den Ham de dood in kan jagen, door hem dakloos te maken.
Hier het >>> 
Vonnis

Allemaal in de 'Democratische Rechtstaat Nederland', waar meer en meer, sociale huurwoningen worden ingezet als vuile wapens bij geschillen tussen klootjesvolk en heersende organisaties. Meer dan 450 zelfmoorden per jaar ten gevolge van o.a. dit soort  staats-misdaad! Reguliere media zwijgt.  

Audio visuele opnamen   
Terwijl dat tijdens, de voor de rechters én Misdaadgroep Stadgenoot onbelangrijke wrakingszittingen wel was toegestaan, zal er tijdens de volgende zitting van het
>>> showproces wellicht geen toestemming worden gegeven voor het maken van opnamen van de zitting. Stadgenoot zal daar opnieuw bezwaar tegen maken, zoals zij dat ook tijdens een vorige zitting deed. Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, die in het verleden afspraken maakte met een pyromaan, kan Nico van den Ham dan opnieuw tijdens een rechtszitting vrijelijk, valselijk beschuldigen van allerlei ernstige misdaden, zoals brandstichtingen in haar wooncomplex. In civiele zaken is het in de Nederlandse rechtspraak zo, dat een grote partij in een geschil met Jan met de Pet de dienst uit maakt in de rechtszaal. Ook de consumentenbond heeft dat uitgezocht en kwam tot diezelfde >>> conclusie.


Wanneer wordt Nico van den Ham zijn woning uit gesleurd?

Dood
Al meer dan 6 jaren wordt Melder van Misstanden Nico van den Ham met dakloosheid bedreigd en leeft in angst en grote onzekerheid. Dat op zich is al een ernstige misdaad tegen zijn persoon! Niemand heeft het recht om dit te doen! Niemand heeft het recht om Nico van den Ham de dood in te drijven. Maar dat gaat wel gebeuren, want Nico zijn gezondheid is volledig kapot gemaakt ten gevolge van de misdadige klokkenluidersvervolging die jarenlang op hem is toegepast. 

Adolf Hitler - Rechters 
Voor Nico al meer jaren angst en onzekerheid, dan de Joden in de periode 1940 1945 hebben moeten doorstaan onder de terreur van het bewind van Adolf Hitler. De oorlog duurde per slot van rekening 'maar' 5 jaren. Adolf Hitler geeft geen opdrachten meer om mensenlevens kapot te maken. Heden ten dagen hebben misdadige rechters en ander personeel van de rechtspraak de 'taak' van Hitler overgenomen. Honderden mensen per jaar plegen zelfmoord ten gevolge van uitspraken van het Criminele Zwarte Toga Moord Tuig. Geen enkele rechter heeft volgens het natuurrecht recht om dat zo te doen. Nico van den Ham heeft volgens datzelfde natuurrecht het volste recht om het huurmoordenaars- Toga Tuig, dat hem en vele anderen aan het vermoorden zijn, op allerlei wijzen de waarheid te zeggen en zal dat tot het laatste moment, wat dus zeer nabij is absoluut blijven doen! MOORDENAARS! HUURMOORDENAARS! *

Gaskamers >>> Heliumgas
Niet Adolf Hitler drijft mensen nog de gaskamers in, want Hitler is zelf dood. Net zoals Hitler in de oorlogsjaren Joden kapot liet maken door o.a. NSB'ers en heel veel Nederlandse politieagenten, laten 'Edelachtbare' rechters heden ten dage 50 gezinnen per dag door meedogenloos deurwaarderstuig en politieagenten de straat op sleuren! Sociale huurwoningen worden massaal ingezet, als vuil wapen tegen goedwillende onschuldige mensen. Allemaal voor de vuile belangen van organisatie's zoals misdaadgroep, Stadgenoot. Mensen die in de problemen zijn gekomen door het groot-graaigedrag van het heersende schorem. Schorem waarvoor het Criminele Zwarte Toga Tuig geheel ten dienste staat. Geen gaskamers meer voor die onschuldige mensen. Maar wij vragen ons wel af, hoe al die medemensen zich van kant maken?
Is dat ook d.m.v. Gas? >>> Heliumgas?* Voor Nico is het wachten op de volgende oproep van de rechtbank. Het slot van het verhaal in in zicht. Het einde van Nico van den Ham is absoluut naderbij!* 


Let op! Mededeling voor meelezende staat-criminelen: Nico van den Ham is niet van    plan om zelfmoord te plegen! Dus gelieve geen >>> psychiaters aan de deur!


Bezoek ook de 2e Nationale >>> Zelfmoordherdenking op 19 september 2015 voor het Paleis van Justitie Den Haag. Meer dan 400 zelfmoorden per jaar ten gevolge van vuile oneerlijke beslissingen van de overheid en rechtspraak.
Aanvang plechtige herdenking 14.00 uur. De herdenking die voor de 2e keer wordt georganiseerd, is een initiatief van de politieke beweging >>> Wil Nu
.


Door onze oorlogsmisdadigers- en rechtsspraakredactie