KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 4 augustus 2015

Opnieuw bewijs! Rechtspraak door en door Corrupt


Corrupte Zwarte Toga Maffia bewijst het opnieuw:

Procederen voor Jan met de Pet absoluut volstrekt zinloos!

Zoals dat bij de Nederlandse Rechtspraak van te voren al vaststaat:  Wrakingsverzoek afgewezen.


Het bepaalde in wetsartikelen zoals gewoonlijk volledig genegeerd!

Criminele rechters gaan in opdracht van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek door met beestachtige jarenlange '40 '45 vervolging van
Nico van den Ham en blijven hem in
verschillende procedures berechten voor hetzelfde feit.

 Het publiceren van misdrijven van de Criminele Organisatie Woningcorporatie Stadgenoot en haar Kliek.


Wetsartikelen
Opnieuw en zoals gewoonlijk vegen criminele rechters hun corrupte justitiële reet af, in het voordeel van Misdaadgroep Stadgenoot, met datgene wat in wetsartikelen is bepaald en licht verankerd.
Het wrakingsverzoek van klokkenluider Nico van den Ham wat op 24 juli jl. werd behandeld, was in eerste instantie voornamelijk gegrond op het weigeren van het verstrekken van het >>> verplichte proces verbaal van de wrakingszitting op 12 juni 2015 waarvan hier de beelden (video) in dit >>> artikel.

Zwarte Toga Maffia 
Het wrakingsverzoek is afgewezen. Als motivering en onderbouwing, verwijzen de tot op het bot corrupte klassen-rechters de mrs. A.W.J. Ros (voorzitter), 
H.C. Hoogeveen en C.W.M. Giesen, (leden) gewetenloos, schaamteloos naar wetsartikelen en suggereren daarbij valselijk, dat in die wetsartikelen is bepaald dat een proces-verbaal opmaken en uitreiken van een zitting niet verplicht is. In die artikelen is echter duidelijk het tegenovergestelde bepaald. Zie het >>> vonnis 

Verplicht!
Een proces-verbaal van een rechtszitting is altijd >>> verplicht!
 Maar omdat als er geen proces-verbaal is, niet meer kan worden geverifieerd wat er zich ter terechtzitting heeft voorgedaan, hebben de justitiële smeerpijpen er alle belang bij, om het opmaken en het verstrekken van een proces verbaal aan het klootjesvolk zo veel mogelijk te vermijden. Misdaad in de de Nederlandse rechtbanken, open en bloot, zonder schaamte! 

Proces-Verbaal
Het opmaken en verstrekken van een proces-verbaal is niet verplicht, zo stellen de criminele veel leed en ellende veroorzakende meesters in de rechten die bij deze kwestie betrokken zijn. Waarom zat er dan toch uiteindelijk een proces-verbaal van de zitting op 12 juni bijgesloten bij de oproep voor de zitting van 24 juli? Waarom is er nu, van de onderhavige zitting, ook weer een >>> proces-verbaal verstrekt. Nederlandse rechtspraak is willekeur ten voordele van de heersende klasse.
Het gepeupel, op een enkele uitzondering na, accepteert en accepteert! Staats-NOS en het gesubsidieerde Amnesty Nederland zwijgen!

Criminele rechters en griffier

De criminele rechters van de gewraakte wrakingskamer de mrs. mrs. P.B. Martens. A.W.C.M. van Emmerik en M.G. Tarlavski — Reurslag en de -valsheid in geschrifte- griffier mr. M. van Looy hebben in gezamenlijkheid, Nico van den Ham in opdracht van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar Kliek, valselijk neer trachten te zetten als een psychopaat, zoals dat vrijwel altijd gebeurd met klokkenluiders. Dit, door het ambtshalve valselijk opstellen van het proces-verbaal van de zitting. In dat proces verbaal is valselijk opgeschreven dat Nico van den Ham verklaard zou hebben dwangverpleging te hebben ondergaan. Hoe vuil, gemeen en corrupt kunnen rechters en een griffier zijn, want dit gaat natuurlijk zijn eigen leven lijden!

Nog meer criminele meesters 

In het proces-verbaal van de laatste wrakingszitting is, inzake de dwangverpleging, op pagina 2 eerste alinea, het een en ander heel summier beschreven. Gelet op dat feit en het feit dat over die dwangverpleging in de beslissing met geen woord wordt gerept, terwijl Nico van den Ham daar tijdens de zitting wel de nadruk op heeft gelegd, kan worden gesteld dat ook de rechters mr. A.W.J. Ros, H.C. Hoogeveen, C.W.M. Giesen en griffier M. Nieuwenhuijs regelrechte criminelen zijn. Criminelen die voor Misdaadgroep Stadgenoot en haar Kliek bereid zijn Klokkenluider Nico van den Ham meedogenloos de dood in te jagen.

Volgens de >>> Natuurwet hoef ik niet vriendelijk en beleefd te zijn tegen mijn huurmoordenaars. Ook niet als het rechters of ander justitieel tuig betreft.


Bezoek ook de 2e  Nationale Zelfmoordherdenking op 19 september 2015 voor het Paleis van Justitie Den Haag. Meer dan 400 zelfmoorden per jaar ten gevolge van vuile oneerlijke beslissingen van de overheid en rechtspraak. Aanvang plechtige herdenking 14.00 uur. De herdenking die voor de 2e keer wordt georganiseerd, is een initiatief van de politieke beweging >>> Wil Nu
.

Door onze klassen-rechtbankredactie