KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 24 augustus 2015

BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT!

                                  Deel 10 SLOT    

Hier de onomstotelijke bewijzen dat Nederland geen rechtstaat is, maar
 een voor steeds meer mensen, verkapt veel leed en ellende veroorzakend angstaanjagend schurken regime.

NOS en Amnesty zwijgen!
Alle mensenrechten van Nico van den Ham en vele anderen afgepakt.

Nico van den Ham: geen recht op wonen en tegen alle
internationale verdragen in, uitgesloten van het

 recht op procederen! 


 (verkapte) Doodstraf in Nederland. Bedreigde advocaten zwijgen.

Het bewijs dat Nederland geen rechtstaat is en de meest
belangrijke mensenrechten van velen afpakt ten voordele
van grote bedrijven, organisaties, semi overheidsorganisaties
en ander graaituig in 10 delen op deze verboden website.

Lees eerst deze op 13 juli 2015 gepubliceerde >>> mededeling


Lees en huiver!
Terugblik
In de vorige 8 delen beschreef ik o.a. de onmenselijke klokkenluidervervolging die meer dan 6 jaren op mij toegepast wordt. Het massale misdadige gesjoemel door rechters en advocaten in civiele procedures. Ook heb ik inmiddels naar mijn bescheiden mening inmiddels wel duidelijk gemaakt dat ik blijvend zwaar wordt vervolgd voor een en hetzelfde feit, het melden van misstanden. In deel 9 schreef ik, dat ik mij schriftelijk heb beklaagd over het feit dat er in het geheim zittingen plaatsvinden aan het gerechtshof Amsterdam.
Ik kreeg als reactie op dat beklag een brief met slechts een paar zinnen, waarin het corrupte tuig mij meedeelde, dat ik mij zelf niet mocht verdedigen.

De zoveelste wraking wegens afnemen mensenrechten
Op 10 april 2015 wraakte ik voor de 2e keer de Amsterdamse criminele raadsheren mr. L.A.J. Dun, mr. G.G. Kleene_Eijk en mr. M.L.D. Akkaya vanwege het mij ontnemen van meerdere van mijn belangrijk allesbepalende mensenrechten.
Iedereen heeft het recht op een eerlijke openbare behandeling van zijn zaak, zo is bepaald in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, maar ook in artikel 14 van het International Covenant on Civil and Political Rights en nog meer westartikelen ligt dat verankerd. Mij word inmiddels niets meer medegedeeld.
In het geniep worden handelingen verricht in de procedure en er worden geheime zittingen georganiseerd. Daarom wraakte ik voor de 2e keer de hierboven genoemde tot op het bot verrotte raadsheren. 


Wrakingsverzoek niet behandeld
Op 20 mei 2015 ontving ik van griffier A.R. Vonk van het gerechtshof Den Haag de mededeling dat mijn wrakingsverzoeken niet in behandeling konden worden genomen, omdat ik geen advocaat heb. Ik heb op 5 december 2014 mijn eigen zaak gevoerd, zonder advocaat. Ook heb ik, zoals ik in delen 7 en 8 beschreef, op 6 februari 2015 in Den Haag een lange middag in deze zelfde procedure zonder advocaat mijn eigen zitting gevoerd. Daarom loog Mr. A.R. Vonk in haar afwijzing, dat 'de wetgever in artikel 37 lid 2 Rv slechts een uitzondering heeft gemaakt voor wrakingsverzoeken die ter zitting mondeling worden gedaan'. Daarmee suggereerde de corrupte griffier, dat als je een wrakingsverzoek schriftelijk indient een advocaat verplicht is. Een belachelijke onredelijke gedachte waarvoor je geen wetten en verdragen voor nodig hebt om te begrijpen dat dit volslagen bulschit is van de schurk in jurk. In artikel 37 Rv, waar griffier mevrouw mr. Vonk misleidend naar verwijst, staat daar dan ook niets over vermeld. >>> Artikel 37 lid 2 Rv. 

'Edelachtbare' huurmoordenaars
Die wettelijk verplichte eerlijke openbare behandeling van mijn zaken zijn mij door het criminele Toga Tuig ontnomen. Ik mag en kan mij niet verdedigen, terwijl mijn recht daarop ook in de hiervoor genoemde artikelen van de internationale verdragen is bepaald en liggen verankerd. Het tekenen en ratificeren van internationale verdragen door ons schurken regime is een absolute fake gebeurtenis en heeft geen enkele waarde, althans niet voor Jan met de Pet. Ik mag zelfs niet meer op mijn eigen zittingen komen. Vrijwel al mijn belangrijke mensenrechten zijn van mij afgepakt.
Er loopt ook nog een andere procedure over dezelfde kwestie. Niemand mag 2 keren worden berecht voor het zelfde feit, zo is in nationale wetsartikelen en internationale verdragen bepaald. Ik wordt al meer dan zes jaren op afschuwelijke wijze bestraft en op verschilende wijzen vervolgd voor de aanhouding van een pyromaan die 3 keer per week brand stichtte in het wooncomplex van misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot. Een woningcorporatie die afspraken had met de pyromaan.


Dikke protestbrieven
Na de de op valse gronden en leugens gebaseerde mededeling van mr. Vonk inzake het niet in behandeling kunnen willen nemen van mijn wrakingsverzoeken, heb ik vanwege die misdadige weigering meerdere uitvoerig gemotiveerde en onderbouwde protestbrieven daarover naar het gerechtshof gefaxt. Tevens heb ik opnieuw klachten bij de president van het gerechtshof Den Haag ingediend. Ik heb de raadsheren op vele wetsartikelen en internationale verdragen gewezen. Ik heb in lange brieven nationale wetsartikelen en artikelen uit internationale verdragen geciteerd. Ik heb de raadsheren verzocht zich niet aan de nationale en internationale rechtsorde te onttrekken in mijn zaak. Ik heb geëist dat de raadsheren zich aan de wet en aan de internationale verdragen zouden houden.

Criminelen

Al dat wijzen op wetsartikelen, al dat eisen, al dat uitzoeken van wetsartikelen en internationale verdragen (met hulp van een jurist) en al het geschrijf heeft
niets heeft geholpen. Ik en vele anderen hebben hier te maken met meedogenloze, hardvochtige criminelen van de allerergste soort. Criminelen die deel uit maken van het hoogste orgaan, met het laatste woord, die uitsluitend ten dienste staan van de heersende klasse. Weet u het nog? Ook de Consumentenbond is tot die conclusie gekomen.


Edelachtbare Huurmoordenaars
Belangrijke mensenrechten zijn mij al 6 jaren door crimineel justitieel tuig afgenomen met voor mij meer dan vreselijke gevolgen van dien. Mijn leven en daardoor ook mijn gezondheid is de afgelopen jaren op een afgrijselijke wijze kapot gemaakt door de intensieve beestachtige langdurige klokkenluidersvervolging die op mij is en wordt toegepast. Vele, vele tot op het bot gemene criminele raadsheren hebben zich op abjecte wijze, met grote gedrevenheid voor Stichting Stadgenoot ingezet, om het doel wat deze misdaadgroep voor ogen heeft te bewerkstelligen.  

De dood
Ik wordt binnenkort middels een andere gerechtelijke procedure mijn woning uitgezet vanwege het geschil dat misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot met mij heeft. Vele, vele tot op het bot corrupte rechters en ander rechtbankpersoneel, zet zich ook in deze procedure met volle overgave en op de meest denkbare abjecte wijze voor woningcorporatie Stadgenoot in, om ook deze plannen van de misdaadgroep te kunnen bewerkstelligen. Van mijn kleine woning van 21 vierkante meter is een oneigenlijk vuil wapen gemaakt. Een woning waarvoor door mij altijd op tijd de huur is betaald, wordt ingezet om een geschil te winnen.
Al 6 jaren lang bedreigd misdaadgroep Stadgenoot mij met woningontruiming vanwege het melden van misstanden. Het straatleven wordt vanwege mijn zeer slechte gezondheidstoestand op mijn 62 jarige leeftijd mijn absolute dood.


ongemakken

Ik ruik de dood en voel hem aankomen. Ik begrijp mijn eigen lichaam niet meer, in die zin hoe het mogelijk is dat ik nog leef. Ik leef nog, maar vraag niet hoe.
Elke dag ben ik inmiddels vele uren kwijt aan de ongemakken ten gevolge van mijn ernstige gezondheidsproblemen. Gezondheidsproblemen veroorzaakt door de beestachtige klokkenluidersvervolging die Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek (waaronder de rechtspraak) al zo veel jaren op mij toepast. De angst, over hoe dat nu straks op straat moet met die ongemakken is onbeheersbaar en veroorzaakt nog meer stress. Ik heb een intense hekel aan het leven gekregen.
Vele anderen, vinden het blijkbaar een goede zaak, dat ik nog steeds 'van mij aftrap' en ook voor anderen opkom die door de overheid kapot worden gemaakt. Die lieve mensen steken mij regelmatig een hart onder de riem en sporen mij aan om vol te houden. Dat is dan ook het enige wat mij nog even op de been houdt.  


Joden
Mijn vader vertelde dikwijls over de 2e wereldoorlog die hij bewust heeft meegemaakt. Mijn vader vertelde vaak over de Joden die in de periode 1940-1945 in voortdurende angst onzekerheid en intense vernedering leefden. Angst om het huis uit gesleurd te worden. Angst voor wat er daarna zou met hun zou gaan gebeuren.
Meer en meer en nog duidelijker, voel ik aan wat dat allemaal voor die Joden heeft betekend. Al meer dan 6 jaren leef ik in die zelfde angst, onzekerheid en intense vernedering.

Gaskamers | Helium Gas
Geen gaskamer voor mij of al die anderen die dagelijks na vonnissen van criminele rechters voor de heersende klasse de straat op worden geflikkerd. Wel vraag ik mij af, hoeveel van de meer dan 400 medemensen die, ten gevolge van beslissingen van de overheid en misdadige uitspraken van rechters jaarlijks zelfmoord plegen, dat doen door gebruik te maken van dit gas >>> Helium Gas


Adolf Hitler
De angst, onzekerheid, verdriet en vernedering voor de Joden in de periode 1940-1945 werd veroorzaakt door de enorme hekel die Adolf Hitler en zijn aanhang aan Joden had. De angst, onzekerheid, verdriet en vernedering voor een groot deel van het klootjesvolk in deze jaren wordt veroorzaakt door rechters en raadsheren, die in het voordeel van grote partijen meedogenloos door misdadig deurwaarderstuig zo'n 20 gezinnen per dag op straat laat sleuren.
Ik ga het straatleven absoluut niet overleven. Vele wanhopigen gingen mij voor en zijn reeds door 'edelachtbare' huurmoordenaars ten voordele van de heersende klasse de dood ingedreven ofwel vermoord. Kom daarom alstublieft in grote getale naar onderstaande herdenking. 

Bezoek ook de 2e Nationale >>> Zelfmoordherdenking op 19 september 2015 voor het Paleis van Justitie Den Haag. Meer dan 400 zelfmoorden per jaar ten gevolge van vuile oneerlijke beslissingen van de overheid en rechtspraak. Aanvang plechtige herdenking 14.00 uur. De herdenking die voor de 2e keer wordt georganiseerd, is een initiatief van de politieke beweging >>> Wil Nu.