KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 7 augustus 2015

BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT! deel 6

Hier de onomstotelijke bewijzen dat Nederland geen rechtstaat is, maar
 een voor steeds meer mensen, verkapt veel leed en ellende veroorzakend angstaanjagend schurken regime.

NOS en Amnesty zwijgen!
Alle mensenrechten van Nico van den Ham en vele anderen afgepakt.

Nico van den Ham: geen recht op wonen en tegen alle
internationale verdragen in, uitgesloten van het

 recht op procederen! 


 (verkapte) Doodstraf in Nederland. Bedreigde advocaten zwijgen.

Het bewijs dat Nederland geen rechtstaat is en de meest
belangrijke mensenrechten van velen afpakt ten voordele
van grote bedrijven, organisaties, semi overheidsorganisaties
en ander graaituig in 10 delen op deze verboden website.

Lees eerst deze op 13 juli 2015 gepubliceerde >>> mededeling


Lees en huiver!
Terugblik
In de vorige 5 delen beschreef ik de jarenlange op mij toegepaste beestachtige klokkenluidersvervolging van de Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek. Het massale, gesjoemel in de Nederlandse rechtszalen ten voordele van grote partijen en het in overleg met corrupte rechters misbruik maken van het procesrecht door grote organisaties en bedrijven kwam aan bod. In 
>>> deel 5 van 'BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSTAAT!' was ik gebleven bij het ontslag van mr. Bianca Meijer tijdens de rechtszitting en de wraking van het Hof, die deze hoger beroep zaak op 5 december 2014 wilde gaan behandelden. Hieronder ga ik verder met de behandeling van die wraking en nog weer een andere wraking die daar weer uit voortvloeide. De zittingen vonden plaats in het gerechtshof Den Haag.

Wraken
In de Nederlandse rechtbanken maken in civiele zaken grote bedrijven, organisaties en groot-graaituig de dienst uit. Dus alle drie de Amsterdamse raadsheren lapten elk wetsartikel met het daarin bepaalde, wat hun niet van pas kwam in het voordeel van misdaadgroep Stadgenoot, aan hun laars. Dan blijft er maar een ding over en dat is het corrupte vooringenomen hof wraken. Mijn wrakingsgronden waren gebaseerd op drie gronden:

1. De weigering van het verzoek om beeld - en geluidsopnamen te maken.
 

2. Dat mijn recht, op grond van artikel 6 lid 3 onder b EVRM te beschikken over tijd en        faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van mijn verdediging, was                      geschonden door afwijzing van het verzoek van uitstel van de behandeling van de          zaak.
  

3. De leden van het hof weigerden desgevraagd hun nevenfunctie mede te delen.  

Den Haag
Per 1 april 2014 worden bij wijze van proef de wraking verzoeken betreffende het Amsterdamse gerechtshof uitbesteed aan het gerechtshof Den Haag en visa versa. Onderworpelingen van het Toga Tuig wordt voorgelogen dat dit de onpartijdigheid ten goede zou komen. Op 15 januari 2015, vond ik in mijn brievenbus een oproep gedateerd 13 januari 2015 van griffier mr. A.R. Vonk om op 21 januari 2015 ter zitting van het Haagse hof te verschijnen. 

Spoedeisend karakter 
Misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot had aan het gerechtshof haar over- koepelende belangenorganisatie opdracht gegeven haast te maken met mij nog verder kapot te maken. Daarom had griffier Vonk in haar oproep vermeld dat de zaak een spoedeisend karakter had en dat er in beginsel geen uitstel zou kunnen worden verleend. Slechts bij hoge uitzondering kon ik alleen om bijzondere redenen binnen 3 dagen na verzending van de oproep uitstel van de wrakingszitting aanvragen, zo stond er nog bij vermeld. Mevrouw Vonk had in opdracht van de misdaadgroep het een en ander zo uitgedokterd en uitgevoerd, dat het voor mij onmogelijk was om binnen die 3 dagen, waarvan er dus al 2 waren verlopen, nog op een normale wijze op haar schrijven te kunnen reageren. Vele malen heb ik de andere dag geprobeerd mevrouw Vonk te bereiken, maar die hield zich schuil en andere medewerkers van onze fijne rechtspraak konden mij ook niet helpen omdat er 'geen Haags zaaknummer was'. 

Fax
Ik werd door griffier mr. A.R. Vonk gedwongen om nog diezelfde dag snel een verzoek tot uitstel van de zitting te schrijven en in een winkel waar tegen betaling kan, dat schrijven per fax naar het gerechtshof in Den Haag te verzenden. Elk detail, hoe klein dan ook wordt bij de Nederlandse rechtspraak in civiele rechtszaken benut om Jan met de Pet ten voordele van grote partijen kapot te maken. Dit is slechts één voorbeeld daarvan. 

Uitstel
Uiteindelijk werd de zitting uitgesteld naar 6 februari 2015. De louche grachtengordeladvocaat van misdaadgroep Stadgenoot, mr. Richard Polle had een briefje geschreven aan de wrakingskamer van het Haagse hof, waarin hij aan de raadsheren klikte, dat ik betrapt was op het maken van geluidsopnamen tijdens de zitting op 5 december 2014. Tijdens een eerdere rechtszaak op 21 maart 2014, beschuldigde de crimineel, samen met de bedrijfsjurist van misdaadgroep Stadgenoot >>> Melanie Bos, mij valselijk van brandstichtingen in het wooncomplex waar ik woon. Dat terwijl er dank zij mij nooit geen brand meer is geweest in het gebouw nadat ik de pyromaan, die jaren lang branden in en om het wooncomplex heeft gesticht, heb gestopt. Een pyromaan waar misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot afspraken mee had. 
Wellicht wilde Richard Polle mij tijdens de rechtszaak op 5 december opnieuw valselijk beschuldigen van zulke zware misdrijven en dan komen goudeerlijke opnamen van een rechtszitting, zo'n laag bij de grond advocaat natuurlijk niet zo goed van pas.

Uitnodiging minister Bert Koenders
Op diverse wijzen had ik de ministers Ronald Plasterk van binnenlandse zaken en Bert Koenders van buitenlandse zaken betutteling uitgenodigd om mijn wrakingszitting bij te wonen. Vooral PvdA huichelaar Bert Koenders kon het niet maken om niet te komen op 6 februari 2015. een maand eerder o
p 7 januari 2015 werd in Turkije de Turks- Nederlandse journalist Mehmet Ülger opgepakt door de Turkse politie. Na 2,5 uur werd hij weer vrijgelaten, met dank aan de inzet van minister Koenders, die op dat moment op bezoek was in Turkije. De arrestatie van Ülger bleek te gaan om foto’s die hij in september 2013 maakte tijdens een rechtszaak in Turkije.
Minister Koenders, die toevallig in Turkije was, stelde er zelfs een binnenlandse reis voor uit om de journalist >>> vrij te krijgen.
De aandacht die de Nederlandse staats-media aan deze kwestie bestede was massaal. Dat in schril contrast met als er een vergelijkbare kwestie in eigen land speelt en het het bij de staats-media zoals de NOS angstaanjagend stil blijft. 


Turkije-Nederland

Vergelijkbare taferelen, zoals in Turkije speelden zich af tijdens mijn zitting op 5 december. Maar dan met dit verschil, dat het in mijn geval ook nog eens om een media kwestie gaat. Ik werd in de zittingszaal betrapt op het opnemen van geluidsopnamen.
Een gewapende parketwacht nam de apparatuur in beslag en dwong mij op een vernederende en minachtende wijze de opnamen in zijn bijzijn te wissen. Ik werd nog net niet gearresteerd.
De Nederlandse reguliere staats- media verlakt de Nederlandse bevolking door wat er zich in de Nederlandse rechtszalen afspeelt te verzwijgen. Geluidsopnamen maken is strikt verboden, omdat criminele rechters veel te verbergen hebben.

Door Nico van den Ham

Morgen in deel 7 van 'BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSTAAT'.
De wrakingszittingen die werden gehouden in het Haagse Paleis van Justitie
.
Met of zonder Bert Koenders?

Bezoek ook de 2e  Nationale Zelfmoordherdenking op 19 september 2015 voor het Paleis van Justitie Den Haag. Meer dan 400 zelfmoorden per jaar ten gevolge van vuile oneerlijke beslissingen van de overheid en rechtspraak. Aanvang plechtige herdenking 14.00 uur. De herdenking die voor de 2e keer wordt georganiseerd, is een initiatief van de politieke beweging >>> Wil Nu
.