donderdag 16 juli 2015

BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT, deel 1

Hier de onomstotelijke bewijzen dat Nederland geen rechtstaat is, maar
 een voor steeds meer mensen verkapt veel leed en ellende veroorzakend angstaanjagend schurken regime.


NOS en Amnesty zwijgen!

Alle mensenrechten van Nico van den Ham en vele anderen afgepakt.

Nico van den Ham: geen recht op wonen en tegen alle
internationale verdragen in, uitgesloten van het

 recht op procederen! 


 (verkapte) Doodstraf in Nederland. Bedreigde advocaten zwijgen.

Het bewijs dat Nederland geen rechtstaat is en de meest
belangrijke mensenrechten van velen afpakt ten voordele
van grote bedrijven, organisaties, semi overheidsorganisaties
en ander graaituig in 10 delen op deze verboden website.


Lees eerst deze op 13 juli 2015 gepubliceerde >>> mededeling

Lees en huiver!  
Fouten
Op 3 februari 2008 maakte ik de 1e van de 2 grootste fouten in mijn leven.
Door eens een keer in de nacht van zaterdag op zondag tussen 00.00 en 01.30 uur te posten, dat was dus op die 3e februari, zag ik wie de pyromaan was die jarenlang zo'n drie keer per week brand stichtte in en om het gebouw waar ik woon.
Ik zag Robert S., die bijna 6 jaren lang veel leed, ellende, angst, maatschappelijke schade en een zwaargewonde heeft veroorzaakt, brand stichten.

Fout nr. 2 
Nadat ik bijna een jaar lang vrijwel wekelijks aan de Amsterdamse Misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot (eigenaar van het complex) én aan een van haar
>>> kliekleden vertelde wie de pyromaan was, waar hij woonde, maar ook wanneer de pyromaan brand stichtte heb ik, nadat de misdaadgroep en haar kliek weigerden in te grijpen, zelf de pyromaan op 10 januari 2009 uitgeschakeld.
Vanaf dat moment veranderde mijn leven in een HEL en nam Misdaadgroep Stadgenoot en haar steeds groter wordende kliek meer en meer de regie over van mijn leven.
Wat later bleek 
dat woningcorporatie Stadgenoot afspraken had met de pyromaan. (bewijs aanwezig). 

Leven verwoest
Ongeveer vanaf 10 januari 2009 onderga ik een beestachtige, inmiddels vrijwel onbeheersbare klokkenluider-vervolging, die nu zijn 6e jaar in gaat. Diverse artikelen over deze slopende vervolging en andere misdrijven van Stadgenoot heb ik op deze uit wanhoop opgezette website geplaatst. Ook heb ik in een aantal artikelen een video geplaatst waarop de zeer ernstige verminkingen van een medebewoner, die bij een van die vele branden zwaar gewond is geraakt, 
>>> worden getoond.

Schurken regime Nederland

Eerste juridische instantie
Nadat misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek de pyromaan wel het gebouw uit hebben moeten zetten (er was inmiddels een rechtszaak geweest waarin ik verplicht moest getuigen), werd ik door politie-crimineel >>> Jack Druppers als brandstichter aangemerkt.  Brandstichtingen door mij gepleegd, nadat de pyromaan het complex uit is gezet loog de politie-schurk er op ambtseed nog bij. Er waren dank zij mij echter nooit geen branden meer in en om het wooncomplex, maar dat maakte de Commissie voor de Politieklachten helemaal niets uit en schreef het een en ander, zonder hoor en wederhoor, gewetenloos op tijdens een hoorzitting waar de politie-schurk gehoord werd.
Ik zelf én mijn getuigen mochten niet op die hoorzitting komen en mijn schriftelijke bewijzen die onomstotelijk aantonen dat we hier met een crimineel in politie-uniform te maken hebben, werden door de misdadige meesters in de rechten genegeerd!


Nog meer misdaden
Ik was door de criminele politieman van nog veel meer zeer ernstige misdaden vals beschuldigd, maar getuigen (niet de minsten) die wilden komen vertellen dat niet Nico van den Ham een crimineel is maar politieman Jack Druppers, 'hoefden' (mochten) van de corrupte Commissie voor de Politieklachten niet gehoord te worden.
Ook een schriftelijke verklaring van die getuigen werd in de procedure genegeerd.
Nico van den Ham zijn klachten werden ongegrond verklaard. De gevaarlijke crimineel loopt nu, jaren later, nog steeds gewapend door de wijk zijn praatjes te verkopen.
Allemaal in Schurkenstaat Nederland.

'Nog steeds Brandstichtingen', maar de brandweer komt niet meer.

Brandstichtingen 
Ik wordt tot op de dag van vandaag, zelfs tijdens rechtszittingen, door misdaadgroep Stadgenoot en haar kliek vals beschuldigd als stichter van branden. Branden die er nooit meer zijn geweest. In al die voor mij zeer slopende jaren en de vele procedures/rechtszaken heb ik nog nooit aan zo'n misdadige klassenjurist of klassenrechter mogen vertellen, dat er dank zij mij, nooit geen branden meer in en om het wooncomplex zijn geweest.

Nationale Ombudsman

Nadat ik zonder ook maar iets uit te zoeken door de commissie in het ongelijk ben gesteld, ben ik met mijn klachten over de politiecrimineel naar de Nationale Ombudsman gegaan. Een soort van hoger beroep zeg maar. Ook daar worden de klachten behandeld door meesters in de rechten die tot op het bot verrot zijn, want ook daar is het ong. op de zelfde wijze gegaan zoals hierboven omschreven. Crimineel Mr. Frank van Dooren, de rechterhand van toen nog Alex Brenninkmeijer en later zijn tijdelijke waarnemer, heeft ook alles op alles gezet om maar niets inhoudelijk uit hoeven te zoeken. Hoe dat is gegaan is met geen pen te beschrijven en dat doe ik hier dan ook maar niet, want dan wordt dit artikel een boek. Diverse artikelen over
De Nationale Ombudsman Volksverlakker incl. mr. Van Dooren staan op deze site.


In elkaar geslagen
Politieman Jack Druppers heeft toen hij in de gaten kreeg dat mijn klachten bij de nationale Ombudsman had neergelegd iemand aangespoord om mij in elkaar te laten slaan. Een boom van een kerel heeft mij zo toegetakeld, dat er bij mij meerdere botten waren gebroken. Toen ik drie dagen later met die gebroken botten op afspraak aangifte van de mishandeling kwam doen op het politiebureau, werd ik na het opmaken van het proces verbaal op valse gronden gearresteerd en opgesloten voor 6 uur. Alles op alles werd die dag ingezet om mij verder kapot te maken. Zo werd ik tijdens mijn opsluiting in mijn cel bezocht door een gemeente-psychiater van de Amsterdamse GGD. Dat was de 5e poging van de GGD om mij, klokkenluider Nico van den Ham, in opdracht van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot te psychiatriseren en zo de mond te snoeren.

Deal met OvJ
De man, die veel jonger dan ik zelf ben en mij zo vreselijk heeft toegetakeld, is na een dealtje met de officier van justitie niet vervolgd. Ik heb daarna een artikel 12 procedure opgestart om de laffe dader alsnog vervolgd te krijgen. Tijdens de enkele minuten durende zitting schijnvertoning werd mij op de meest misdadige wijze door de corrupte klassenjustitie-raadsheer mr. P.C. Kortenhorst de mond gesnoerd. Dat was toen ik wat over de politieman Druppers wilde zeggen. Uiteraard heb ik die zaak ook verloren.
Iets inhoudelijks heb ik ook daar niet kunnen vertellen. Tegen alle wetten in is van die zitting geen proces-verbaal opgemaakt. De doofpot moest dichtblijven.


Verhoren
Vele malen in de afgelopen 6 jaren ben ik op het politiebureau verhoord omdat misdaadgroep Stadgenoot mij weer valselijk beschuldigde van misdrijven. Minder ernstige misdrijven, maar ook meerdere zeer ernstige! Misdaadgroep woningcorporatie heeft in samenwerking met haar kliek de >>> politie meerdere malen geknoeid met bewakingscamerabeelden. Nooit is er een veroordeling uitgekomen. Ook heeft de misdaadgroep meerdere malen camerabeelden in samenwerking met haar politie én het OM zoek gemaakt.
Dat waren dan camerabeelden waarop te zien was dat Nico van den Ham niet datgene had gedaan waar hij door de misdaadgroep Stadgenoot valselijk van werd beschuldigd.


Deel 2

In deel 2 komen de vele rechtszaken aan bod en de absolute bewijzen dat Nederland een schurken regime is, geen rechtsstaat maar een verkapte dictatuur. Vele levens van meest simpele goedwillende mensen worden op wrede wijze door het Corrupte Zwarte Toga Tuig, wat toch altijd het laatste beslissende woord heeft en dus de verantwoording draagt, verwoest en de dood ingedreven. De politiek en de reguliere staats-media zwijgt.

Door Nico van den Ham 

Morgen 17 juli deel 2

Bezoek ook de 2e  Nationale Zelfmoordherdenking op 19 september 2015 voor het Paleis van Justitie Den Haag. Meer dan 400 zelfmoorden per jaar ten gevolge van vuile oneerlijke beslissingen van de overheid en rechtspraak. Aanvang plechtige herdenking 14.00 uur. De herdenking die voor de 2e keer wordt georganiseerd, is een initiatief van de politieke beweging >>> Wil Nu.