vrijdag 17 juli 2015

BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT! deel 2

Hier de onomstotelijke bewijzen dat Nederland geen rechtstaat is, maar
 een voor steeds meer mensen, verkapt veel leed en ellende veroorzakend angstaanjagend schurken regime.


NOS en Amnesty zwijgen!
Alle mensenrechten van Nico van den Ham en vele anderen afgepakt.

Nico van den Ham: geen recht op wonen en tegen alle
internationale verdragen in, uitgesloten van het

 recht op procederen! 


 (verkapte) Doodstraf in Nederland. Bedreigde advocaten zwijgen.

Het bewijs dat Nederland geen rechtstaat is en de meest
belangrijke mensenrechten van velen afpakt ten voordele
van grote bedrijven, organisaties, semi overheidsorganisaties
en ander graaituig in 10 delen op deze verboden website.

Lees eerst deze op 13 juli 2015 gepubliceerde >>> mededeling

Lees en huiver!  

Showprocessen
In 'BEWIJS! NEDERLAND IS GEEN RECHTSSTAAT' >>> deel 1 heb ik in het kort weergegeven wat mij is overkomen nadat ik op 10 januari 2009 de pyromaan die in en om het grote wooncomplex van misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot zo'n 3 keer per week brand stichtte heb gepakt. Tijdens de onmenselijke zeer slopende klokkenluiders- vervolging die misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot en haar steeds groter wordende kliek vanaf dat moment op mij toepast, kon en kan ik nog steeds bij geen enkele instantie terecht met deze vuile doofpot kwestie. Ik ben dan ook uit wanhoop deze website begonnen. Daarna begonnen de vele rechtszaken, die geen rechtszaken bleken te zijn maar misdadige >>> showprocessen. Alles voor de vuile belangen van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek.

Corrupte Advocaten
Ong. 3 jaar geleden bezocht ik een bijeenkomst van mensen waarvan van de meesten het leven door onze corrupte rechtspraak ook is verwoest. Ook waren er mensen aanwezig waarbij dat niet het geval was, maar die waren reeds wakker en geloofden allang niet meer wat o.a. de gecensureerde misdadige staatsomroep NOS ons elke dag voor liegt. Zo werd mij op die bijeenkomst verteld, dat alle advocaten zijn verweven in en deel uit maken van ons corrupte rechtssysteem. 'Rechters en raadsheren, maar ook advocaten zitten er uitsluitend voor de heersende klasse en zijn tot alles in staat om jou kapot te maken. Dit alles ten voordele van grote organisatie 's en bedrijven.
Je verliest het altijd. Heel af en toe laten ze Jan met de Pet wat winnen om het toch nog wat te laten lijken', zo werd mij allemaal verteld.
Aardige mensen op die bijeenkomst maar volledig gestoord dacht ik toen nog, want dat kon toch niet allemaal waar zijn.


Nog geen rechtszaak
Tegen mij waren door de misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot op dat moment nog geen rechtszaken aangespannen vanwege het melden van hun misdrijven op deze website. Ik wist inmiddels, dat de medewerkers bij de Commissie voor de politieklachten én de Nationale Ombudsman tot op het bot verrot waren. Maar, zo'n grote misdadige kwestie, waar zo veel mensen het slachtoffer van zijn geworden, waardoor zoveel maatschappelijke schade is veroorzaakt en waaruit een voor het leven ernstig verminkt slachtoffer uit is voortgekomen, wordt door een rechter wel zorgvuldig uitgezocht dacht ik toen nog in al mijn naïviteit.


Onomstotelijk bewijs
Ik heb van alles van wat ik beweer veel onomstotelijk bewijs in mijn bezit. Daar kan geen rechter omheen dacht ik toen nog. Jarenlang hoopte ik op een rechtszaak, want dan zou misdaadgroep Stadgenoot en haar kliek moeten stoppen met het nog meer verwoesten van mijn leven. Alle criminele praktijken van Stadgenoot zouden zorgvuldig worden uitgezocht.
De levensgevaarlijke politiecrimineel die zo nauw met de misdaadgroep samenwerkt, zou zijn politiepet aan de wilgen moeten hangen en worden opgesloten. Dacht ik!


Verwoest
Na de vele rechtszaken, die door de misdaadgroep tegen mij zijn aangespannen
en de vele zittingen van anderen die ik bezoek, de rapporten van deskundigen en de consumentenbond over soortgelijke zaken enz. enz., weet ik inmiddels beter!
Mijn leven is compleet verwoest, mijn gezondheid heeft door dit alles een absoluut dieptepunt bereikt en financieel ben ik door de staats-criminelen ook nog eens helemaal uitgekleed. Allemaal voor de vuile belangen van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot, die afspraken had met een pyromaan die massaal branden stichtte in een van haar wooncomplexen.  


Schaamte
Ik schaam mij inmiddels diep, dat ik al die jaren zo naïef ben geweest. Ik schaam mij dat ik jarenlang heb geloofd, dat als je een geschil hebt met een grote organisatie of een bedrijf en veel onomstotelijk bewijs van jou gelijk hebt, je recht kunt halen bij een rechter. Ik schaam mij dat ik, nadat ik eerst zelf zo het slachtoffer van het misdadige Zwarte Toga Tuig ben geworden, mij nu pas ook voor anderen inzet. Ik wist bijv. niet, dat er met hulp van corrupte rechters, d.m.v. hun laatste woord, massaal levens kapot worden gemaakt door de Criminele Organisatie Jeugdzorg. Ook wist ik niet dat er jaarlijks meer dan 400 mensen zijn die zelfmoord plegen vanwege beslissingen van de overheid en criminele klassenrechters. Voor diegenen die nog niet zo lang geleden zijn gaan twijfelen aan de berichtgeving van o.a. de gecensureerde staats-NOS, ik heb het hier alleen maar over het civiel recht. Dus niet over strafrecht, want daar heb ik niets mee te maken en verdiep er mij dan ook niet in.    

Eerste rechtszitting
De eerste rechtszaak die misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot tegen mij aanspande diende op 21 maart 2014. De misdaadgroep eiste dat ik mijn gehele website zou verwijderen omdat ik daar op volkse, niet mis te verstane wijze publiceer wat mij is overkomen. Ik heb altijd mijn uiterste best gedaan om niet iets op te schrijven waarvan ik niet kan bewijzen dat het zo is gegaan zoals ik het opschrijf. Ik kon voor deze vuile >>> semi overheids-doofpotzaak geen advocaat vinden, omdat door rechters bedreigde advocaten deze staats-kwestie niet aan durven. Daarom heb ik mij gewend tot de Deken van de Orde van Advocaten die dan in zo 'n geval, volgens de wet verplicht is een advocaat toe te wijzen. Na heel veel gesoebat met medewerkster mevrouw mr. Heslinga, die aanvankelijk helemaal niets wilde doen, wees deze mij uiteindelijk een advocaat toe. Dat was een hele dure TV grachtengordeladvocaat die niet wist hoe je voor Jan met de Pet een toevoeging moest aanvragen. Dat had hij nog nooit gedaan, zo vertelde mr. Otto Volgenant.

Ook de corrupte klassenrechter mr. R.H.C. Jongeneel had volstrekte schijt aan het feit, dat branden die er nooit zijn geweest niet kunnen zijn aangestoken! 

De zitting
De rechtszitting was een regelrechte schijnvertoning, ofwel een showproces.
De louche, ook al grachtengordel-advocaat van misdaadgroep Stadgenoot mr. Richard Polle mocht zijn zegje doen en zette mij neer als een crimineel.
Daarna las mijn TV-Grachtengordeladvocaat mr. Otto Volgenant zijn pleitnota voor. Weer wat later gaf de tot op het bot corrupte klassenrechter mr. R.H.C. Jongeneel het onnozele, maar extreem valse bedrijfsjuristen-wicht >>> Melanie Bos van misdaadgroep Stadgenoot en advocaat Polle de gelegenheid mij nog meer kapot te maken. Voor de zoveelste keer, maar nu dan ook in de rechtszaal, werd ik door deze 2 beroepscriminelen valselijk beschuldigd van meerdere brandstichtingen in het wooncomplex waar ik woon. Brandstichtingen/branden die er dank zij mij nimmer meer zijn geweest! 


Onrecht
Toen ik daarop nog wat wilde zeggen, ofwel mij tegen zo veel onrecht wilde verweren en daar volgens het procesreglement natuurlijk ook recht op had, snoerde Toga Crimineel mr. R.H.C. Jongeneel mij de mond. TV- advocaat mr. Volgenant, die naast mij zat, pakte mij vast en fluisterde 'zo is het genoeg'. De zitting was uitgelopen loog de vuil kijkende rechter tegelijkertijd en de corrupte klassenmagistraat sloot de zitting.
Het is mij tijdens de zitting volstrekt onmogelijk gemaakt, ook maar iets inhoudelijks te kunnen verklaren. 
Ik werd door dit samenwerkende criminele schorem opnieuw tot op het bot vernederd en gecriminaliseerd. Ik heb een einde aan de vele brandstichtingen gemaakt en wordt door deze staatsmisdadigers weggezet als pyromaan. Verdedigen daartegen mag ik niet! Niet bij de Commissie voor de Politieklachten, niet bij de Nationale Ombudsman, niet tijdens deze rechtszaak in eerste aanleg en ook niet via de website, want daarvoor ben ik door mr. Jongeneel veroordeeld en moet
>>> 12.000 euro betalen. Allemaal in 'Keurig Nederland'. Bewijs! Nederland is geen rechtstaat, maar een
 verkapt Schurken Regime. 

Proces verbaal
Ondanks al het bepaalde en verankerde in vele wetsartikelen daarover, is geen proces verbaal opgemaakt van de zitting. Alles wat ik hierboven over de criminele rechter beweer kan ik daardoor niet bewijzen. Immers alles wat op de zitting behandeld is, is niet meer traceerbaar of verifieerbaar door het ontbreken van het verplichte
proces-verbaal. Daarom is het opmaken van een proces-verbaal van een rechtszitting ook zo belangrijk en is niet voor niets wettelijk verplicht.

Criminele klassenrechters hebben veel te verbergen en weigeren
daarom  massaal proces-verbaal van zittingen te laten opmaken.
  

Rechters, raadsheren, maar ook door rechters >>> bedreigde advocaten

die o.a. daar hun mond over dichthouden bewijzen zo zelf, dat Nederland
 geen rechtstaat is maar een regelrecht Schurken Regime.

Klik voor uitvoerige informatie over  het verplichte proces-verbaal
van de terechtzitting op de link onderaan dit artikel! 

Video
Ik heb de afgelopen jaren veel rechtszittingen bezocht en heb mij in het verloop van die bezochte en nog vele andere procedures verdiept. Ik heb daarbij geconstateerd dat er massaal wordt gesjoemeld door rechters door de griffier geen proces-verbaal op te laten maken van rechtszittingen. Dit alles onder het 'mom' van 'dat doen wij altijd zo, dat is niet standaard of dat is niet nodig'.
Zie daarvoor o.m. ook de video in dit >>> artikel vanaf 32.10!


Wetsartikelen
Voordat wetsartikelen worden geschreven en van kracht worden, is daar eerst heel wat denkwerk over geweest en is er bovendien heel wat aan >>> vooraf gegaan.
Datzelfde geldt nog meer voor de >>> internationale verdragen . Als rechters dan later, ten voordele van grote partijen, massaal hun misdadige justitiële reet afvegen met datgene wat zorgvuldig in wetsartikelen en internationale verdragen is bepaald en ligt verankerd, dan veroorzaakt dat voor klootjesvolk heel veel leed en ellende. Velen worden daardoor meedogenloos door door het Zwarte Toga Tuig de dood ingejaagd. NOS, Politiek en Amnesty Nederland zwijgen. 

Nietig    
Vanwege het ontbreken van een proces-verbaal in mijn procedure is het >>> vonnis dan ook nietig! Klik daarvoor op link onderaan in dit artikel! De criminele gluiperd, dief mr. Jeroen Boudewijn, eigenaar van het 2 cm dik kogelvrije glas - spook- deurwaarderskantoor >>> Van der Hoeden | Mulder pakt in opdracht van misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek 89 euro per maand, ter aflossing van 12 duizend Euro >>> boete voor deze website, van mij af.

Mr. Jeroen Boudewijn
De altijd onaangenaam grijnzende crimineel mr. Jeroen Boudewijn heeft later nog misbruik gemaakt van het procesrecht, door voor zijn cliënt misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot een andere rechtszaak op valse gronden tegen mij aan te spannen én daarin als gemachtigde voor Stadgenoot op te treden terwijl hij wist, althans kon weten, dat Stadgenoot mij ook in deze zaak weer vals beschuldigde.


Allemaal in ons verkapt schurken- regime Nederland.

Bewijs via de link hieronder en alles over het verplichte proces-verbaal:  

>>> DE STATUS VAN HET VERPLICHTE PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING

Door Nico van den Ham 

Morgen 18 juli deel 3

Bezoek ook de 2e  Nationale Zelfmoordherdenking op 19 september 2015 voor het Paleis van Justitie Den Haag. Meer dan 400 zelfmoorden per jaar ten gevolge van vuile oneerlijke beslissingen van de overheid en rechtspraak. Aanvang plechtige herdenking 14.00 uur. De herdenking die voor de 2e keer wordt georganiseerd, is een initiatief van de politieke beweging >>> Wil Nu.

Nico van den Ham i.s.m. redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.
Categorieën: zie hieronder en klik op de labels.