vrijdag 5 juni 2015

Geheime hoorzitting regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam

Hoorzitting
Vandaag om 13.00 uur is er een hoorzitting in de Amsterdamse rechtbank aan de Parnassesweg 220. Nico heeft klachten ingediend over de criminele activiteiten van 2 gemeentepsychiaters die van de Amsterdamse Doofpot-Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek Nico moesten Psychiatriseren. Het gaat hier over de gedragsgestoorde, zoals duidelijk in de video in dit >>> artikel te zien is, Mentrum/Arkin psychiater Thomas Kok en de in Amsterdam zo gevreesde GGD psychiater >>> Herman -pedo poster- Plas.

Criminaliseren
Zoals dat bij klokkenluiders gaat, moest Nico van den Ham voor gek worden verklaard en via de rechter onder dwang in een
Psychiatrische mondsnoer-inrichting worden gestopt, zoals in het telefoongesprek met Kok in dit >>> artikel te horen is. Het doel van Misdaadgroep Stadgenoot en haar >>> kliek zou dan eindelijk bereikt zijn, De grote, maar goudeerlijke bek van de melder van de vuile zaakjes zou zijn gesnoerd en daarmee zou dan eindelijk ook het einde van deze intens gehate -veel te veel waarheid- website in zicht zijn. 

Geheim
De hoorzitting in de Amsterdamse >>> sjoemel- rechtbank is achter gesloten deuren zo is Nico medegedeeld, want het klootjesvolk mag niet weten wat er zich in die rechtbank zo allemaal afspeelt. Iedereen die Nico kent weet dat hij dat stiekeme justitiële gedoe niet accepteert en hij heeft een medewerkster gevraagd om hem de weg te wijzen naar de regel of het wetsartikel artikel dat bepaald, dat zo'n hoorzitting in het geheim mag/moet worden gehouden. Nico is door de medewerkster van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg verwezen naar een artikel wat niet bestaat ofwel niet op internet te vinden is. 


Heisa
De stiekeme hoorzitting zal ongetwijfeld opnieuw een heel gedoe opleveren daar in de Amsterdamse rechtbank, want Melder van Misstanden Nico van den Ham houdt van eerlijkheid en openheid en gaat het stiekeme gedoe van mr. C.E. Polak van het Tuchtcollege zeker niet accepteren en neemt wél een paar personen mee. 

Later meer.

Door onze corrupte geheime klassenrechtbankredactie 

Dit artikel is in het kader van hoor en wederhoor naar de betrokkenen toegezonden.