KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 6 mei 2015

Prijs voor Charlie Hebdo. Moord voor Nico van den Ham

NEW YORK
Het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo dat al jaren lang 2,1 miljard moslims tot op het bot beledigd met het publiceren van teksten en tekeningen van hun God en Profeet in o.a. hun blote reet, heeft gisteren in Manhattan- New York City de prijs voor de vrijheid van meningsuiting de ‘Freedom of Expression Courage Award’ gekregen van de Amerikaanse persvrijheidorganisatie PEN. Het besluit om Charlie Hebdo de prijs toe te kennen wordt gesteund door PEN Nederland.

'We moeten schrijven en tekenen'
Directeur Andrew Solomon van PEN zei tijdens de uitreiking dat PEN zich inzet voor de verdediging van de 12 mensen van Charlie Hebdo die in januari zijn vermoord voor het gebruiken van hun recht op meningsuiting.
De prijs is een weerspiegeling van het feit dat de redactie niet toegeeft aan geweld, aldus Solomon. Hoofdredacteur Gerard Biard van Charlie Hebdo die de onderscheiding in ontvangst nam zei dat angst het sterkste wapen van religieuze extremisten is.
'Ze willen niet dat we schrijven en tekenen. We moeten schrijven en tekenen', zei Biard.
In januari 2015 heeft PEN Nederland haar leden opgeroepen mee te lopen in een demonstratie waarin afschuw kon worden geuit over de moordaanslagen op Charlie Hebdo.

AMSTERDAM
De Amsterdamse Blogger Nico van den Ham, die al enkele jaren schrijft en publiceert over o.a. de voor velen veel leed en ellende veroorzakende abjecte werkwijzen van de Amsterdamse Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en over datgene wat hem en anderen daarbij is overkomen en nog steeds overkomt, is daarvoor genomineerd voor weer een nieuwe straf. De nieuwe straf, die binnenkort vrijwel zeker aan Van den Ham zal worden uitgereikt, komt bovenop de jarenlange beestachtige klokkenluidervervolging die de criminele semioverheid organisatie en haar steeds groter wordende staats-kliek op de Melder van Misstanden heeft toegepast. Blogger Nico van den Ham zijn leven is reeds in alle opzichten door de criminele organisatie en haar >>>
kliek verwoest en zijn gezondheidstoestand heeft daardoor een dramatisch dieptepunt bereikt.

'Nico moet schrijven tot hij is vermoord'
De unieke straf die de klokkenluider nu wellicht krijgt is de doodstraf. Nico van den Ham moet worden vermoord zo vinden de laffe criminele medewerkers van de Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot. Medewerkers overigens, die zelf ook wel eens met de dood worden >>> bedreigd. Het via een behulpzame rechter ontnemen van de sociale huurwoning van de Blogger Nico van den Ham en hem zo dakloos te maken, wordt gelet op zijn leeftijd en zijn gezondheidstoestand absoluut zijn dood want Nico gaat het straatleven niet overleven.


Vanuit zijn sociale eenkamerwoning berichte Nico van den Ham de redactie van deze site nog, dat hij zelf ook verbaast is over het feit, dat hij nog steeds niet bezweken is aan de jarenlange beestachtige klokkenluidervervolging die door de criminele organisatie en haar kliek op hem is en nog steeds wordt toegepast.

Door onze moord en klassenjustitieredactie

Lees ook:
>>> SAUDISCHE BLOGGER: DUIZEND ZWEEPSLAGEN! --> NOS Meldt

>>> AMSTERDAMSE BLOGGER: WONINGONTRUIMING, DAKLOOS -->  NOS Zwijgt 
>>> MENSENRECHTEN SCHENDENDE CENSUUR TURKIJE-NEDERLAND
De Kalashnikov van Nico van den Ham

In het kader van hoor en wederhoor
 wordt dit artikel o.a. naar de volgende adressen toegezonden:

roos@alpha-advocaten.nl e.van.der.laan@amsterdam.nl
pvda_voorlichting@tweedekamer.nl, sanne.van.den.aakster@nos.nl, anja.van.ginhoven@nos.nl, vereniging@nvj.nl, reacties@nos.nl, leanne.de.goede@nos.nl, mhabets@stadgenoot.nl, voorzitter@pvda.nl, lhurkmans@pvda.nl,  ganderiesen@stadgenoot.nl, rboomgaart@stadgenoot.nl, j.boudewijn@hoeden-mulder.nl, zembla@bnnvara.nl, reacties@nos.nl, vereniging@nvj.nl, Jan Bulder <jbulder@stadgenoot.nl>, pdehaas@stadgenoot.nl, pdejong@stadgenoot.nl,mbos@stadgenoot.nl, info@stadgenoot.nl, AT5 Info <info@at5.nl>, pers@amsterdam.politie.nl, jack.druppers@amsterdam.politie.nl, vangnet@ggd.amsterdam.nl, orde@aova.nl, hoofdredactie@parool.nl, thomas.kok@arkin.nl, info@hoeden-mulder.nl, D.Samson@tweedekamer.nl,redactie@rtvnoord.nl, secretariaatamsterdam@sp.nl, Chris Schaeffer <spafdelingasd@gmail.com>, randjan.bissesar@mentrum.nl,  info@huurgenoot.nl, partijvoordedieren@tweedekamer.nl christenunie@tweedekamer.nl p.deruiter@stadgenoot
contact@tweedekamer.nl  d66@tweedekamer.nl  groenlinks@tweedekamer.nl
pvda@tweedekamer.nl  sgp@tweedekamer.nl  sp@tweedekamer.nl  pvv@tweedekamer.nl
cda@tweedekamer.nl   50plus@tweedekamer.nl  meldpunt@wswonen.nl  
communicatie@nos.nl secretariaatamsterdam@sp.nl amsterdam@sp.nl spafdelingasd@gmail.com
tiersbakker@hotmail.com  emileroemer@sp.nl f.bashir@tweedekamer.nl;HvBommel@sp.nl
jasper.vdijk@tweedekamer.nl   h.vgerven@tweedekamer.nl   s.gesthuizen@tweedekamer.nl
pjansen@sp.nl   skarabulut@sp.nl n.kooiman@tweedekamer.nl  r.leijten@tweedekamer.nl
a.merkies@tweedekamer.nl   rvraak@sp.nl     m.smits@tweedekamer.nl
p.ulenbelt@tweedekamer.nl   jdewit@sp.nl  chrissp@schaeffer.tk  info@huurdersverenigingoost.nl

En vele andere hier niet vermelde e-mail adressen en honderden Twitteradressen.