KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 4 mei 2015

Geen onderzoek gesjoemel Amsterdamse rechtbank

Rechtbankpresident mr. Carla Eradus
Zoals te voorspellen was, heeft de
 Raad voor de Rechtspraak zondag (?) besloten dat er verder geen onderzoek zal worden gedaan naar gesjoemel bij de Amsterdamse Rechtbank met declaraties
 en stapels VVV Cadeaubonnen voor de Amsterdamse rechters. 

De ernstige beschuldigingen van de van eveneens van fraude verdachte 31 jarige voormalige assistente van rechtbankpresident mr. Carla Eradus zijn afgelopen zondag naar het rijk der fabelen
verwezen in de doofpot gepropt. 

De Raad voor de Rechtsspraak hoort
bij de rechtspraak en behartigd de
belangen voor de rechtspraak zoals 
hier >>> is te lezen. Waarom het
  haar eigen vlees keurt en het besluit
 op een zondag is genomen
heeft de
 raad niet bekend gemaakt.
E-mails
Het besluit de kwestie niet verder uit te zoeken is genomen omdat na een intern onderzoek van 2 gescande e-mails de authenticiteit van die mails niet zou kon worden vastgesteld. Ook niet na onderzoek van het gespecialiseerde bureau Fox-IT, een particuliere onderneming die veel opdrachten binnenharkt van onze Schurkenstaat Nederland >>> https://www.fox-it.com/nl/references/aivd/  (wij hebben Fox-IT
2 keer gebeld, maar zij mogen geen enkele mededeling doen).
Een onderzoek naar het wel of niet integer handelen het cadeau geven van stapels VVV bonnen aan de Amsterdamse rechters bij de Amsterdamse rechtbank is dan volgens de raad voor de rechtsspraak belangenbehartiger van de rechtsspraak niet op zijn plaats. 


Slap verhaal 
De advocaat van de verdachte mr. Geert Iem Roos noemt het besluit een ‘slap verhaal’. Hijzelf en zijn cliënte zijn geen van beiden benaderd voor het onderzoek naar de echtheid van de e-mails. Bovendien bezit de cliënt van mr. Roos over nog meer bewijs. 


Brief
Op maandag 13 april jl. hebben wij een >>> brief inzake deze voor ons (i.v.m. de vele tegen deze site aangespannen rechtszaken) angstaanjagende kwestie aan de rechtbank Amsterdam afgegeven.
Wij hebben geen antwoord op de brief gekregen en gaan er vanuit dat ook onze brief in de overvolle doofpot van onze 'fijne eerlijke' rechtspraak is verdwenen. 


Onderzoek Consumentenbond rechtbanken 
Ook vermoeden wij dat de constateringen van de consumentenbond, 'Jan met de pet verliest het vrijwel altijd in de rechtszaal', inmiddels ook in dezelfde doofpot is beland. Een artikel inzake dat onderzoek is in de Geldgids van de bond gepubliceerd. De Metro (regio Rotterdam) heeft er iets over geschreven. Andere staats gecensureerde media heeft er geen enkele aandacht aan besteed.
Na lang aandringen zijn er wel Kamervragen over gesteld, maar de SP, die de vragen heeft gesteld, nam gedwee genoegen met enkele volksverlakkende antwoorden van >>> VVD hypocriet staatssecretaris Dijkhoff.


Zelfmoord
Gelet op onze vele bezoeken van rechtszaken >>> showprocessen van anderen, onze eigen zaken en de vele reeds volledig kapot gemaakte slachtoffers van het Corrupte Zwarte Toga Tuig die wij inmiddels kennen en contact mee hebben, maken het, dat wij toch weer moeten terugkomen op een eerder artikel op deze site:

>>>  Zelfmoord voor steeds meer klootjesvolk de beste optie

En dit >>> Overheid verantwoordelijk voor groot aantal zelfdodingen

Door onze goudeerlijke corrupte doofpot en klassenjustitieredactie 

De Kalashnikov van Nico van den Ham
In het kader van hoor en wederhoor wordt dit artikel o.a. naar de volgende adressen toegezonden: 

roos@alpha-advocaten.nl
t.van.den.brandt@rechtspraak.nl
pvda_voorlichting@tweedekamer.nl, sanne.van.den.aakster@nos.nl, anja.van.ginhoven@nos.nl, vereniging@nvj.nl, reacties@nos.nl, leanne.de.goede@nos.nl, mhabets@stadgenoot.nl, voorzitter@pvda.nl, lhurkmans@pvda.nl, e.van.der.laan@amsterdam.nl, ganderiesen@stadgenoot.nl, rboomgaart@stadgenoot.nl, j.boudewijn@hoeden-mulder.nl, zembla@bnnvara.nl, reacties@nos.nl, vereniging@nvj.nl, Jan Bulder <jbulder@stadgenoot.nl>, pdehaas@stadgenoot.nl, pdejong@stadgenoot.nl,mbos@stadgenoot.nl, info@stadgenoot.nl, AT5 Info <info@at5.nl>, pers@amsterdam.politie.nl, jack.druppers@amsterdam.politie.nl, vangnet@ggd.amsterdam.nl, orde@aova.nl, hoofdredactie@parool.nl, thomas.kok@arkin.nl, info@hoeden-mulder.nl, D.Samson@tweedekamer.nl,redactie@rtvnoord.nl, secretariaatamsterdam@sp.nl, Chris Schaeffer <spafdelingasd@gmail.com>, randjan.bissesar@mentrum.nl,  info@huurgenoot.nl, partijvoordedieren@tweedekamer.nl   christenunie@tweedekamer.nl
contact@tweedekamer.nl  d66@tweedekamer.nl  groenlinks@tweedekamer.nl
pvda@tweedekamer.nl  sgp@tweedekamer.nl  sp@tweedekamer.nl  pvv@tweedekamer.nl
cda@tweedekamer.nl   50plus@tweedekamer.nl  meldpunt@wswonen.nl  
communicatie@nos.nl secretariaatamsterdam@sp.nl amsterdam@sp.nl spafdelingasd@gmail.com
tiersbakker@hotmail.com  emileroemer@sp.nl f.bashir@tweedekamer.nl;HvBommel@sp.nl
jasper.vdijk@tweedekamer.nl   h.vgerven@tweedekamer.nl   s.gesthuizen@tweedekamer.nl
pjansen@sp.nl   skarabulut@sp.nl   n.kooiman@tweedekamer.nl  r.leijten@tweedekamer.nl
a.merkies@tweedekamer.nl   rvraak@sp.nl     m.smits@tweedekamer.nl
p.ulenbelt@tweedekamer.nl   jdewit@sp.nl  chrissp@schaeffer.tk  info@huurdersverenigingoost.nl pderuiter@stadgenoot.nl

En vele andere hier niet vermelde e-mail adressen en honderden Twitteradressen.