KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 5 april 2015

Volksverlakkend antwoord van staatssecretaris Dijkhoff op vragen over wantoestanden in de rechtszaal

Geen bereidheid om onderzoek in te stellen naar corrupte misdadige
 veel leed en ellende veroorzakende klassenjustitierechters
  in Schurkenstaat Nederland.  

Klootjesvolk nagenoeg altijd de lul in de rechtszaal, ook als te verwachten
 is dat de dood er op volgt.

Consumentenbond
Op 22 februari jl. hebben wij deze >>> e-mail aan alle 2e Kamerleden toegezonden.
Een email die ging over de veel leed en ellende veroorzakende wantoestanden, voor
Jan met de pet, in de Nederlandse rechtszalen.
We hebben in die mail alle 2e Kamerleden gewezen op een artikel in de >>> Metro over de constatering van de consumentenbond en hebben het originele artikel in de Geldgids van februari/maart van de consumentenbond ook meegezonden.
Tevens hebben we medegedeeld dat wij precies hetzelfde constateren dan de consumentenbond bij onze veelvuldige bezoeken van civiele rechtszaken, maar dan wel bij veel meer ingrijpende en levensontwrichtende zaken dan die de consumentenbond heeft onderzocht. We hebben gevraagd wat de 2e Kamerleden er van vinden.


Immense Minachting
De bij ons reeds bekende immense minachting voor het klootjesvolk, die de 2e Kamerleden categorisch en schaamteloos ten toon spreiden, is zelfs voor ons opnieuw schokkend.
Na lang aandringen heeft slechts één partij, de SP, via een Twitter bericht gereageerd en heeft ons later een e-mail toegezonden met de mededeling dat SP Kamerlid
Van Nispen vragen heeft gesteld naar aanleiding van het consumentenbond-onderzoek.
Dat waren overigens wel misleidende vragen, zo misleidend dat het lijkt of die vragen in goed overleg met de staatssecretaris zijn gesteld. Het hele propagandistische vragengedoe heeft dan ook weinig zin gehad is ons oordeel. Het voor klootjesvolk dramatische gesjoemel door criminele klassenjustitierechters kan dan ook ten voordele van de grote organisaties zoals misdaadbanken, corrupte wooncorporaties, deurwaarderstuig en louche verzekeraars gewoon doorgaan ondanks >>> dit.


Criminele rechters
De vragen van 2e Kamerlid Van Nispen en de volksverlakkende antwoorden van staatssecretaris Klaas Dijkhoff gaan vrijwel uitsluitend over advocaten en rechtsbijstand, terwijl die vragen over criminele >>> klassenjustitierechters zouden moeten gaan. Klik voor de antwoorden van staatssecretaris Klaas Dijkhoff die ons zijn toegezonden >>> hier.


De Rechtspraak, het hoogste orgaan met het laatste beslissende woord, zou de laatste hoop moeten zijn voor belazerde, vernederde, vertwijfelde landgenoten die het slachtoffer zijn geworden, ofwel reeds zo goed als kapot gemaakt zijn door grote (semi-) overheidsorganisaties of andere criminele instellingen.

Echter, steeds duidelijker wordt zichtbaar dat de Rechtspraak en alle hulptroepen, die onderworpen aan de zijde staan van hun clientèle én de rechtsspaak zelf, zoals politie, staatspsychiaters en andere zogenaamde hulpverleners, te samen het grootste gevaar vormen voor onze samenleving. 


Door onze corrupte klassenjustitieredactie

Zie ook >>> JUSTITIE-RECHTSPRAAK VUIL, CRIMINEEL NETWERK

Dit bericht wordt apart toegezonden aan de volgende adressen:

Twitteradressen: Klaas Dijkhoff Staatssecretaris @dijkhoff  @RechtspraakNL @Consumentenbond  @Rijksoverheid

En tientallen hier niet te vermelden e-mail en Twitteradressen