KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 12 april 2015

Geeft Woningcorporatie Stadgenoot stapels 50 Euro VVV Cadeau bonnen aan Amsterdamse rechters?

Mr. Carla Eradus
Nico van den Ham verzoekt in een open, dus eerlijke brief aan de Amsterdamse rechtbankpresident mr. Carla Eradus haar Rechtbank Amsterdam tijdelijk te sluiten in afwachting van de uitkomst een onderzoek en Nico
zijn rechtszaak inzake woningontruiming, van a.s. maandag zo automatisch op te schorten.

Open brief
Hieronder de open brief die Nico van den Ham die hij maandag 13 april 2015 tegen ontvangstbewijs aan centrale balie van de Rechtbank Amsterdam zal gaan afleveren.


Nederland Rechtsstaat of Schurken-regime?

Jarenlange beestachtige klokkenluider-vervolging.

____________________________________________________


Open brief gepubliceerd en afgeleverd aan de President Rechtbank Amsterdam


N.G. van den Ham                                                   Persoonlijk afgegeven
Prins Bernhardplein 136                                            op 13 april 2015
10097BK Amsterdam                                                Rechtbank Amsterdam
E-mail nico.vandenham@gmail.com                             Parnassusweg 220
Tel: 020-2235980                                                   1 brief: 2 bladzijden
Mobiel: 06-19215778                                               tegen ontvangstbewijs

                                                                                                                                                                                                 Amsterdam 13 april 2015


Betreft: Stapels VVV cadeau Bonnen aan rechters          
            Woningcorporatie Stadgenoot
            Tijdelijke sluiting Rechtbank Amsterdam en daardoor automatisch
            opschorten lopende rechtszaak met het zaaknr: 3824845 CV EXPL. 15-2671


Geachte edelachtbare vrouwe mr. C. Eradus,

Tussen woensdag 31 maart en 8 april jl. bereikten ondergetekende als slachtoffer van jarenlange beestachtige klokkenluider-vervolging, maar ook als journalist, de voor hem en ook voor vele anderen zeer verontrustende berichten dat er zware beschuldigingen zijn jegens uw rechtbank en rechters inzake het massale gesjoemel met VVV bonnen ter waarde van 50 Euro per stuk.
Stapels 50 Euro cadeaubonnen die bij 23.000 deelnemers zijn te besteden, zouden worden geschonken aan rechters van de Amsterdamse rechtbank.

Ondergetekende woont in een groot onlangs gerenoveerd wooncomplex dat het eigendom is en wordt beheerd door de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot.
Voor de bewoners van de 171 appartementen in het complex is de renovatie, die meer dan een jaar heeft geduurd, extreem levens ontwrichtend geweest. De huurders hebben voor dat uitermate langdurige verstorende woongenot van Woningcorporatie Stadgenoot één VVV cadeaubon per woning gekregen ter waarde van ‘maar liefst 20 euro!’

Op de meest denkbare barbaarse wijze wordt ondergetekende zijn leven al 6 jaren bepaald en verwoest door Stadgenoot inzake een immense Amsterdamse Doofpotzaak.
Woningcorporatie Stadgenoot (die van die 171 VVV cadeaubonnen dus) is de tegenpartij van ondergetekende in die doofpotkwestie en heeft de afgelopen jaren vele rechtszaken tegen hem aangespannen omdat hij zijn mond niet dicht wil houden over de vele misdadige praktijken van deze semi overheidsorganisatie. Stadgenoot heeft ook een zaak tegen ondergetekende aangespannen waarbij het procesrecht is misbruikt, om zo gronden te creëren die gebruikt konden worden in een andere (toen al reeds aangekondigde komende) rechtszaak. Gelukkig voor ondergetekende moest de rechter die deze vals aangespannen zaak behandelde, wel inzien dat hij door woningcorporatie Stadgenoot werd misleid en belazerd en zo is deze rechtszaak voor ondergetekende dan nog een klein beetje goed afgelopen.

Die rechtszaak waarvoor Stadgenoot dus gronden voor nodig had/heeft is op dit moment gaande met als inzet de eenkamerwoning van ondergetekende die op een laffe onrechtmatige wijze verwordt in een oneigenlijk vuil moordwapen. Het betreft hier een woningontruiming procedure zoals u zult begrijpen. Ondergetekende moet van woningcorporatie Stadgenoot -uitvoerbaar bij voorraad- dus direct na het vonnis, zoals u wellicht weet mevrouw Eradus, op straat worden gekwakt. Omdat dit schrijven een open brief betreft en ook op de website van ondergetekende word gepubliceerd, legt ondergetekende even uit dat -uitvoerbaar bij voorraad- betekend, dat na het uitspreken van een vonnis door een van uw rechters, als dat vonnis in het voordeel van Stadgenoot is ondergetekende vrijwel direct na dat uitspreken de straat op wordt gekwakt en zo absoluut de dood word ingedreven.

Ondergetekende, heeft dan dus in dat geval een geschil verloren met woningcorporatie Stadgenoot door hem zijn mensenrecht op wonen af te nemen en hem dakloos te maken. Op deze wijze verliest zo'n semi overheidsslachtoffer zoals ondergetekende ten allen tijde welke rechtszaak dan ook. Hoger beroep is niet meer mogelijk, want iemand die dakloos gemaakt is kan vanaf het moment dat hij op straat vertoeft zich alleen nog maar bezighouden met overleven of doodgaan. Verweer voeren in gerechtelijke procedures is absoluut onmogelijk en zo wint woningcorporatie Stadgenoot, door haar woningen via de rechter als oneigenlijke vuile wapens in te zetten ten alle tijde haar geschillen met haar huurders. Het geschil inhoudelijk door een rechter uit te laten zoeken en te beoordelen is dan voorgoed uitgesloten.

Ook in de woningontruiming procedure die nu speelt, terwijl ondergetekende ook nog eens intensief en op een onmenselijke wijze wordt belast met andere door woningcorporatie Stadgenoot aangespannen rechtszaken en veroorzaakte procedures, gaat weer van alles mis. Ondergetekende kan zich opnieuw op nagenoeg geen enkele wijze verdedigen in deze nu lopende rechtszaak. De dagvaarding is misleidend opgesteld en meerdere producties waarnaar verwezen wordt zijn niet aanwezig. De rechter in deze, heeft verzuimt om ambtshalve de dagvaarding op juistheid te controleren, waardoor de mensenrechten, daarbij gelet op het bepaalde in o.a. artikel 6 EVRM en artikel 14 International Covenant on Civil and Political Rights,
van ondergetekende in zeer ernstige mate worden geschaad. 

In deze vuile immense Amsterdamse doofpotkwestie, die in omvang en complexiteit zijn weerga niet kent, is ondergetekende het in de vele procedures die daaruit zijn voortgevloeid volstrekt onmogelijk gemaakt, om ook maar iets wat in zijn voordeel is, te kunnen inbrengen in die procedures. 

Uit de berichten die ondergetekende zowel als journalist, klokkenluider, maar ook via de berichten uit andere media tot zich kreeg, heeft hij niet kunnen vernemen waar die vermeende stapels 50 euro cadeaubonnen vandaan zouden komen.

Gelet op alle gerechtelijke smeerlapperij, die op ondergetekende al jaren categorisch wordt toegepast middels de vele rechtszaken en procedures die hem ten deel vallen inzake zijn geschil met woningcorporatie Stadgenoot én het feit dat Woningcorporatie Stadgenoot bekend is met het massaal uitdelen van VVV cadeaubonnen, is bij ondergetekende één belangrijke vraag gerezen en heeft hij één dringend verzoek aan u mevrouw mr. Eradus:

Vraag:
Komen de vermeende stapels 50 Euro VVD bonnen die aan uw rechters cadeau zouden worden gegeven bij Woningcorporatie Stadgenoot vandaan?

Dringend Verzoek:
Ondergetekende verzoekt u om uw rechtbank tijdelijk te sluiten! Dit in afwachting van de uitkomst van het onderzoek inzake de stapels 50 euro VVV cadeau bonnen die aan uw rechters zouden worden geschonken.
Het past natuurlijk op geen enkele wijze in een rechtsstaat, maar meer in een schurkenstaat, om verdachten in strafzaken, maar ook gedaagden in civiele zaken zoals ondergetekende in de onrechtmatige, ondraaglijke en mensenrechten schendende vrees te laten verkeren, dat in zijn of haar zaak wordt beslist door een van uw rechters die eventueel stapels 50 Euro VVV cadeau bonnen zou kunnen aannemen die bij 23.000 deelnemers te besteden zijn.

Ondergetekende heeft hierover een extreem gevoel van onbehaaglijkheid en vindt het een angstaanjagende gedachte dat hij dat hij eventueel de kans loopt berecht te worden door een rechter die stapels 50 Euro VVD bonnen cadeau krijgt en daardoor dakloos wordt.

Tot slot eist ondergetekende dat dit schrijven niet wordt toegevoegd aan het dossier inzake het bovenstaande zaaknummer, als u niet bereid bent uw in opspraak geraakte rechtbank tijdelijk te sluiten waardoor de bovenvermelde horrorzaak automatisch wordt opgeschort.

Toevoegen aan het dossier veroorzaakt dan ten nadele van ondergetekende, dus ten voordele van woningcorporatie Stadgenoot, nog meer chaos in de betreffende procedure dan de chaos die Stadgenoot reeds heeft veroorzaakt om ondergetekende het onmogelijk te maken zich te verweren tegen al dit onrecht.

Dit schrijven is dus aan u gericht mevrouw Eradus en absoluut niet aan de rechter die bovengemelde zaak behandeld! 

Hoogachtend,

N.G. van den Ham
Journalist

________________________________________________


Hiermee (link) begon Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek met haar jarenlange beestachtige klokkenluidervervolging:

>>> Wooncomplex Woningcorporatie Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen

>>> SAUDISCHE BLOGGER: DUIZEND ZWEEPSLAGEN! --> NOS Meldt

>>>
 AMSTERDAMSE BLOGGER: WONINGONTRUIMING, DAKLOOS -->  NOS Zwijgt

Door onze goudeerlijke corrupte doofpot en klassenjustitieredactie  

De Kalashnikov van Nico van den Ham
In het kader van hoor en wederhoor wordt o.a. naar de volgende adressen toegezonden: 

roos@alpha-advocaten.nl
t.van.den.brandt@rechtspraak.nl
pvda_voorlichting@tweedekamer.nl, sanne.van.den.aakster@nos.nl, anja.van.ginhoven@nos.nl, vereniging@nvj.nl, reacties@nos.nl, leanne.de.goede@nos.nl, mhabets@stadgenoot.nl, voorzitter@pvda.nl, lhurkmans@pvda.nl, e.van.der.laan@amsterdam.nl, ganderiesen@stadgenoot.nl, rboomgaart@stadgenoot.nl, j.boudewijn@hoeden-mulder.nl, zembla@bnnvara.nl, reacties@nos.nl, vereniging@nvj.nl, Jan Bulder <jbulder@stadgenoot.nl>, pdehaas@stadgenoot.nl, pdejong@stadgenoot.nl,mbos@stadgenoot.nl, info@stadgenoot.nl, AT5 Info <info@at5.nl>, pers@amsterdam.politie.nl, jack.druppers@amsterdam.politie.nl, vangnet@ggd.amsterdam.nl, orde@aova.nl, hoofdredactie@parool.nl, thomas.kok@arkin.nl, info@hoeden-mulder.nl, D.Samson@tweedekamer.nl,redactie@rtvnoord.nl, secretariaatamsterdam@sp.nl, Chris Schaeffer <spafdelingasd@gmail.com>, randjan.bissesar@mentrum.nl,  info@huurgenoot.nl, partijvoordedieren@tweedekamer.nl   christenunie@tweedekamer.nl
contact@tweedekamer.nl  d66@tweedekamer.nl  groenlinks@tweedekamer.nl
pvda@tweedekamer.nl  sgp@tweedekamer.nl  sp@tweedekamer.nl  pvv@tweedekamer.nl
cda@tweedekamer.nl   50plus@tweedekamer.nl  meldpunt@wswonen.nl  
communicatie@nos.nl secretariaatamsterdam@sp.nl amsterdam@sp.nl spafdelingasd@gmail.com
tiersbakker@hotmail.com  emileroemer@sp.nl f.bashir@tweedekamer.nl;HvBommel@sp.nl
jasper.vdijk@tweedekamer.nl   h.vgerven@tweedekamer.nl   s.gesthuizen@tweedekamer.nl
pjansen@sp.nl   skarabulut@sp.nl   n.kooiman@tweedekamer.nl  r.leijten@tweedekamer.nl
a.merkies@tweedekamer.nl   rvraak@sp.nl     m.smits@tweedekamer.nl
p.ulenbelt@tweedekamer.nl   jdewit@sp.nl  chrissp@schaeffer.tk  info@huurdersverenigingoost.nl pderuiter@stadgenoot.nl

En vele andere hier niet vermelde e-mail adressen en honderden Twitteradressen.