KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 7 februari 2015

Wrakingszitting Nico van den Ham langdurig showproces

Nico van den Ham en de journalist die zijn zaak wilde opnemen bij binnenkomst rechtbank behandeld als
 vuurgevaarlijke criminelen.

Showproces Nico van den Ham waarvoor een half uur was uitgetrokken uitgelopen tot meer dan 3 uren. 

PvdA Volksverlakker Minister van Buitenlandse Zaken Betutteling, Racist Bert Koenders niet aanwezig.

Wrakingskamer die ook weer alles wilde verbergen,
 ook door Nico gewraakt.

Ondanks de censuur, filmbeelden uit de rechtszaal in
 de latere delen van het verslag.
Let op !
Omdat Nico het zeer belangrijk vind de grootschalige klassenjustitie, de partijdigheid, de voor velen dodelijke justitiële smeerlapperij en het geheime gedoe daarover in de Nederlandse rechtszalen te publiceren, zal dit verslag over deze mega wrakingszaak, die eigenlijk samengevoegd is met een andere wrakingszaak, in meerdere delen, gedetailleerd op deze site worden gepubliceerd. Ook u kunt maar zo aan de beurt zijn. Kijk eens een keer niet naar bijv. het volksverlakkende gecensureerde staats NOS journaal of RTL Nieuws. Volgzame staats-media die zonder problemen opnamen mogen maken in de rechtszalen. 

Crimineel
Nico van den Ham waande zich gisteren weer eens als een ware vuurgevaarlijke zware crimineel die terecht moest staan. Nico, die nog geen pak koffie heeft gestolen, maar door de criminele onmenselijke semi overheid organisatie woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek al jaren wordt vervolgd en bedreigd met o.a. dakloosheid, is bij binnenkomst van het Paleis van Justitie Circus Theater in Den Haag samen met een journalist op een uiterst schandalige wijze behandeld. De tassen en koffers van de journalist en Nico met daarin documenten en apparatuur, werden 2 keer door de scan gehaald.

USB Stick
De journalist moest van het gewapende rechtbank- theater- personeel, waarvan alle lachspieren operatief zijn verwijderd, uitleggen wat een USB Stick die in zijn koffer zat wel of niet was. De Journalist en Nico moesten in een hoek gaan staan en er werd hen toegesnauwd dat zij de handen niet in de zak mochten steken. Terwijl de journalist aan alle voorwaarden had voldaan, zoals het schriftelijk aangekondigden te komen, werd alle apparatuur, ook die van Nico in beslag genomen. De Journalist had de aanvraag per fax toegezonden maar die was in het gerechtshof kwijtgeraakt. De aanhangers van Nico werden, nadat zij ook buitenste binnen waren gekeerd, gesommeerd/toegesnauwd door te lopen.


Rechter
De zitting voorstelling begon keurig op tijd en eerlijk is eerlijk, alle drie de raadsheren kwamen over als zeer beminnelijke vriendelijke mensen waar je zo een biertje mee gaat drinken. Maar aardig doen betekend niet, dat je niets te verbergen hebt en er mocht dan ook niets via apparatuur worden geregistreerd. 

Minister Koenders
Nico vroeg bij de aanvang van de zitting schijnvertoning aan de voorzitter of het Hof niet een telefoontje van de receptie had gekregen met het verzoek nog even te wachten met de aanvang van de zitting schijnvertoning. 
Nico legde het Hof uit dat hij de door hem uitgenodigde minister Bert Koenders verwachte. PvdA minister Koenders heeft op 7 januari de Turkse autoriteiten op de vingers getikt, omdat de Turkse-Nederlandse journalist Mehmet Ülger opgepakt was door de Turkse politie. Na 2,5 uur werd de journalist weer vrijgelaten, met dank aan de inzet van minister Koenders die op dat moment op bezoek was in Turkije.
De arrestatie van Ülger ging om foto’s die hij in september 2013 maakte tijdens een rechtszaak in Turkije. Minister Koenders stelde er zelfs een binnenlandse reis (in Turkije) voor uit, om de journalist vrij te krijgen. De aandacht die de reguliere media aan deze kwestie heeft besteed is massaal, zo heeft Nico allemaal aan de voorzitter verteld.
Het zou wel heel erg discriminerend zijn als Bert Koenders in deze vergelijkbare
situatie >>> in Amsterdam en nu ook weer in Den Haag niet zou opkomen voor Nico van den Ham en de journalist die Nico zijn zaak wilde opnemen, zo hield Nico het Hof voor. De 'ons kent ons' cultuur, in de elite kringen is heftig zo bleek ook nu weer, want de voorzitter van het Hof deelde Nico mede dat minister Koenders niet zou komen.


Wraken 

Er was inmiddels al een kwartier verstreken, PvdA racist Bert Koenders kwam niet opdagen en om 14.00 uur zou er een andere wrakingszaak beginnen, dus wilde de voorzitter de behandeling van het wrakingsverzoek van de door Nico gewraakte Amsterdamse raadsheren snel inhoudelijk gaan behandelen. Nico ging niet akkoord met de ook hier in Den Haag opgelegde censuur en maakte dat duidelijk aan het Hof. Plotsklaps was de brief van de journalist gevonden en de voorzitter liet hem zelfs zien. De voorzitter schorste de zitting schijnvertoning, zodat het Hof de brief van de journalist kon bestuderen. Ook dat nam weer een zo'n 20 minuten in beslag, niet omdat er wat aan die brief mankeerde, maar om smoesjes te bedenken die het Hof zou gaan gebruiken om de (latere) weigering te motiveren.

Hervatting zitting schijnvertoning
Het Hof had zich beraden en de voorzitter deelde mede dat het Hof had besloten dat de journalist geen opnamen mocht maken. De motivering daarvoor was dat de journalist geen perskaart heeft (die hij net zoals journalist Nico van den Ham ook absoluut niet wil hebben) en dat er geen telefoonnummer op de brief stond. Echt een steekhoudende motivatie zullen we maar zeggen, die de 'geloofwaardigheid van het partijdige, corrupte Zwarte Toga Tuig zonder enige twijfel ten goede komt'. Nico besloot daarop ook dit Hof vanwege censuur te wraken. Daar na, in een volgende wrakingszitting (ongeveer een half uur later) zou blijken dat de werkelijke redenen om het maken van opnamen niet toe te staan een heel andere, wellicht de werkelijke, is. Deze door de overheid intens gehate website moet 'koste wat kost' weg zo werd ons opnieuw wel duidelijk. Deze site wordt bij grote regelmaat op een degelijke wijze opgeslagen en elders ondergebracht. De enige manier om Nico van den Ham (journalist zonder volksverlakkende censuur-staats-perskaart) weg te krijgen is hem kapot te maken en daar zijn ze eerlijk gezegd wel heel erg mee bezig.
 

Tot dan, zijn ze als de dood voor iemand die de dood niet vreest.

In deel 2:  De wrakingskamer, die de wraking van de wrakingskamer, die het wrakingsverzoek zou gaan behandelen van het gewraakte Hof in Amsterdam.
Van die zitting schijnvertoning mochten wel weer geluid en beeldopnamen worden gemaakt, omdat dit Hof zo snel geen smoesjes kon bedenken om een weigering te motiveren.
De geluid en beeldopnamen van die zitting schijnvertoning worden dan ook in deel 2 gepubliceerd. 

Door onze klassenjustitieredactie in samenwerking
met onze staats-martel-huurmoordredactie   

Zie ook:

>>> KOENDERS OP RECHTSZAAK NICO VAN DEN HAM

>>>
 SAUDISCHE BLOGGER: DUIZEND ZWEEPSLAGEN! AMSTERDAMSE                                 BLOGGER: WONINGONTRUIMING!