KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 13 februari 2015

Verslag wrakingszitting Nico van den Ham deel 3, slot

Theater in Nederlandse rechtszalen maakt burger kapot!

Rechtspraak heeft veel te verbergen. NOS zwijgt.

 Vervolg van het verslag van mega rechtszitting schijnvertoning in Den Haag

(Deel 3. Zie ook >>> deel 1 en >>> deel 2)
Let op! 
Omdat Nico het zeer belangrijk vind de grootschalige klassenjustitie, de partijdigheid, de voor velen dodelijke justitiële smeerlapperij en het geheime gedoe daarover in de Nederlandse rechtszalen te publiceren, zal dit verslag over deze mega wrakingszaak, die eigenlijk samengevoegd is met een andere wrakingszaak, in meerdere delen, gedetailleerd op deze site worden gepubliceerd. Ook u kunt maar zo aan de beurt zijn. Kijk eens een keer niet naar bijv. het volksverlakkende gecensureerde staats NOS journaal of RTL Nieuws, maar kijk op deze site en de sites in de kolom rechts.  

Publiek

De wrakingszitting >>> schijnvertoning in het Paleis van Justitie Circustheater van Den Haag van Nico was ten einde om ong. 16.45 uur en kort daarna begon de wrakingszitting schijnvertoning van de man, wiens zaak om 14.00 u. behandeld zou worden. De man heeft uren moeten wachten tot hij aan de beurt was.
In de schorsingen hebben we over en weer veel informatie uitgewisseld met de man en hij en zijn vriendin woonden het gedeelte van Nico grotendeels bij op de publieke tribune. Nico zijn aanhangers en de met Nico meegekomen journalist besloten de man, die we vanaf nu Marco noemen, te steunen door op de publieke tribune van de rechtszaal theaterzaal plaats te nemen.


2 Journalisten 
De journalist en Nico zelf hadden met Marco afgesproken dat zij zijn zitting schijnvertoning op zouden gaan nemen. In de korte pauze van de raadsheren zijn Nico en de andere journalist snel naar de centrale balie van het gerechtsgebouw theater gegaan en hebben daar verzocht om iemand van de persvoorlichting te laten komen met de papieren die moeten worden ingevuld om een rechtszitting schijnvertoning te mogen opnemen. Het was nog geen 17.00 u. maar 'toevallig' waren de medewerkers van de persvoorlichting 'net weg'.

Schorsing
Na de schorsing ging de voorzitter van het Hof met de journalist en met Nico, beiden vanaf de tribune, in discussie over het verzoek voor het opnemen van de zitting schijnvertoning. Het leek wel of de 2 afzonderlijke kwesties behandeld werden in een samengevoegde zitting schijnvertoning. Marco wilde zelf ook opnamen maken zo deelde hij de voorzitter mede, zodat hij later nog eens kon luisteren wat er precies gezegd is. Marco die stelde dat als de raadsheren niets te verbergen hebben, dat het Hof dan ook wel opnamen kan toestaan en dat lijkt ons een steekhoudende stelling.
Dat de raadsheren absoluut niet wilden dat er opnamen gemaakt zouden worden was van de gezichten van de leden van het Hof af te lezen. Maar om de schijnvertoning toch nog enigszins op een rechtszitting te laten lijken, moest er eerst weer worden nagedacht en worden beraad, dus werd er weer geschorst.


Afgewezen
Zoals de beslissingen van rechters in geschillen tussen burgers en de elite of grote instanties nagenoeg >>> altijd te voorspellen zijn wisten wij ook nu dat we niet mochten opnemen. De onwettige motivering van de weigering van het Hof was dat de journalisten geen -staatscensuur- perskaart hebben en dat er daarom niet mocht worden opgenomen.
Rechters hebben de macht en liegen en bedriegen dat het een lieve lust is, want hoe kan zo'n motivering stand houden en rechtmatig zijn, als een zitting vertoning even daarvoor door dezelfde journalist met zijn eigen camera en ook nog eens met de camera van Nico wel >>> opgenomen mocht worden?

Verdachte

Omdat het in de kwestie van Marco om een strafzaak gaat, i.p.v. een civiele zoals in de kwestie van Nico, was er dit keer ook een advocaat-generaal bij. Dat is een officier van justitie, maar dan niet bij de rechtbank maar bij het gerechtshof. De verdachte kreeg het woord en Marco ging eigenlijk een beetje inhoudelijk op de eigenlijke kwestie in en niet uitgebreid op de wraking zelf. Maar Marco legde zowel in dat inhoudelijk pleidooi, als in zijn pleidooi inzake de wraking duidelijk uit, dat hij op een onwettige wijze door de rechtsspraak wordt behandeld. Marco kon het op een gegeven moment eigenlijk niets meer schelen en wilde zelfs weggaan. Wij wilden het verloop echter wel graag zien en drongen er, in weer een schorsing, bij Marco op aan om toch maar te blijven. 

Advocaat Generaal
Wij bezoeken veel rechtszaken en Nico heeft er zelf ook 'veel aan de broek hangen'.
Wat wij in de Nederlandse rechtszalen zien en meemaken is ten hemel schreiend en heeft absoluut niets met rechtspraak te maken! Om al deze justitiële vuiligheid zoveel mogelijk te verbergen worden onafhankelijke journalisten massaal geweigerd opnamen maken. Vrijwel in geen enkele rechtbank/gerechtshof theater wordt bijvoorbeeld op borden bekendgemaakt welke zaken er die dag worden behandeld. Ook op internet wordt vrijwel niets bekend gemaakt. De zittingen voorstellingen zijn dan ook zoveel mogelijk geheim en er kan naar hartenlust door de 'keurige' justitiële dames en heren, ten voordele van grote organisaties en de elite, worden gesjoemeld.
Niemand van de politiek in onze schurkenstaat die er wat van zegt.
Dat geldt echter niet als dergelijke justitiële smeerlapperij in >>> Turkije of nog
eens in >>> Turkije, in >>> Saoedi-Arabië of andere landen plaatsvindt, want dan is 'keurig' Schurkenstaat Nederland er als de kippen bij om die landen daarover op de vingers te tikken.


Aardappelen

Er was ook nog een clown (de advocaat generaal) in de zittings-theaterzaal aanwezig die je heel moeilijk kon verstaan omdat er wel een kilo hete aardappelen in zijn keel lag te garen. Toen de voorzitter aan Marco had verteld wanneer de beslissing van het Hof zou worden uitgesproken en de zitting schijnvertoning dus ten einde was, stond de toga-clown op omdat hij nog het een en ander kwijt wilde. De clown hield een lang verhaal over het niet mogen opnemen van zittingen schijnvertoningen en richtte zich tijdens zijn bekakte gebral uitsluitend tot de journalist en Nico die op de tribune klaarstonden om de zaal te verlaten. Nico bedankte de clown uitvoerig voor zijn wijze les snobistische gelul en verliet het Haagse circustheater zo snel mogelijk.

Uitspraak beide wrakingszaken op 20 februari.


Door onze klassenjustitieredactie