KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 9 februari 2015

Verslag lange wrakingszitting Nico van den Ham deel 2

Volstrekte willekeur in Nederlandse Rechtszalen Theaters!
Nu weer wel filmbeelden van een zitting schijnvertoning.
Als wetsartikkelen niet zo van pas komen gelden de huisregels. Klassenjustitierechters vegen schaamteloos hun kont af met het bepaalde in internationale verdragen en wetsartikelen als het om voetvolk gaat. Echte
reden waarom geen opnamen mochten worden gemaakt is te horen vanaf 5.27 in de video.

               (Lees ook de >>> pleitnota en huiver)
Let op! 
Omdat Nico het zeer belangrijk vind de grootschalige klassenjustitie, de partijdigheid, de voor velen dodelijke justitiële smeerlapperij en het geheime gedoe daarover in de Nederlandse rechtszalen te publiceren, zal dit verslag over deze mega wrakingszaak, die eigenlijk samengevoegd is met een andere wrakingszaak, in meerdere delen, gedetailleerd op deze site worden gepubliceerd. Ook u kunt maar zo aan de beurt zijn. Kijk eens een keer niet naar bijv. het volksverlakkende gecensureerde staats NOS journaal of RTL Nieuws, maar kijk op deze site en de sites in de kolom rechts.     


Nieuwe wrakingskamer
Nadat Nico van den Ham op 5 december 2014 het Amsterdamse Hof, dat Nico zijn hoger beroep inzake deze door de >>> (semi) overheid zo gehate website wilden gaan behandelen >>> wraakte, heeft Nico ook weer de wrakingskamer (in Den Haag), die dat wrakingsverzoek van Nico wilden gaan behandelen gewraakt vanwege het niet mogen opnemen van de zitting door een journalist. Daarna kwam er een andere wrakingskamer (hierboven in de video te zien) en onmiddellijk vroeg de aanwezige journalist toestemming om deze zitting te mogen opnemen. Ook deze wrakingskamer (de derde) ging eerst weer schorsen om daarover te beraden schijnredenen te bedenken om een weigering voor het maken van opnamen te motiveren. Die schorsing duurde nogal lang, wellicht omdat het moeilijk is telkens en snel maar weer nieuwe smoesjes te bedenken om het opnemen van een rechtszitting schijnvertoning te verbieden. 

Opnamen toegestaan
Vermoedelijk omdat de raadsheren zo snel geen nieuwe smoesjes konden uitbroeden om een nieuwe weigering te kunnen motiveren en omdat er toch niet zo veel te verbergen is bij een wrakingsbehandeling van een wrakingskamer, is het registreren van de korte zitting vertoning zoals hierboven te zien is dan uiteindelijk maar toegestaan. Dat had nog 'heel wat voeten in aarde' want zowel de journalist als Nico moesten eerst nog weer hun in beslag genomen apparatuur terug zien te krijgen.  

Behandeling Wraking
Nadat het wrakingsverzoek van de (2e) wrakingskamer was behandeld en afgewezen, zoals in de video is te zien, gingen de raadsheren die door Nico gewraakt waren weer met hun justitiële rug naar >>> Koning Pils, die ook in de video te zien is, zitten om de wraking van het Hof in Amsterdam dan eindelijk behandelen. 
De mond van Nico werd tot zijn grote verbazing op geen enkele wijze gesnoerd en hem werd alle gelegenheid geboden om zijn pleitnota van 4 (A4) bladzijden voor te lezen. Neem kennis van de inhoud en huiver >>> Pleitnota

Einde wrakingszitting voorstelling
Na het voorlezen van de pleitnota hadden de raadsheren geen vragen meer en werd de zitting schijnvertoning afgesloten door de voorzitter met de mededeling, dat de beslissing van het Hof over 2 weken zal worden bekendgemaakt en schriftelijk naar Nico zal worden toegezonden.

Video
In de video is vanaf 0.27 te horen dat het uitsluitend om 'de belangen van de partij in de hoofdzaak', de >>> (semi) overheids-misdaadgroep Stadgenoot gaat. De voorzitter van de gewraakte wrakingskamer gaat schaamteloos inhoudelijk in op de kwestie waar het wrakingsverzoek uit voort is gekomen, terwijl dat absoluut niet zijn taak is. De gewraakte voorzitter is zeer begaan met de misdaadgroep en verteld verder 'dat er een grote kans bestaat dat er tijdens de behandeling van het wrakingsverzoek weer mededelingen zouden worden gedaan over woningcorporatie Stadgenoot, die nou juist de inzet van het geding in de hoofdzaak waren'. (met waren zal de voorzitter wellicht bedoelen, zijn)

Het kan allemaal in de Nederlandese rechtszalen, maar niet in die van 
>>> Turkije of >>> in Saoedi Arabië

Door onze klassenjustitieredactie    

Zie ook >>> METRO


Dit artikel word ter kennisgeving apart naar de Ambassades en Consulaten van het Koninkrijk Saudi-Arabië en de Republiek Turkije gezonden.