KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 23 februari 2015

Nico van den Ham stuurt e-mail aan alle 2e Kamerleden

Geachte 2e Kamerleden,

Onder dit schrijven een link naar een artikel in de Metro van 6 februari 2015 waarin een beschrijving van hoe het er aan toe gaat in de Nederlandse rechtbanken.

In de bijlage onderaan dit bericht, het oorspronkelijke artikel van de consumentenbond.

Verder deel ik u mede dat wij zelf ook (al eerder) hebben geconstateerd, door middel van het bezoeken van zeer vele (civiele) rechtszaken, dat de burger vrijwel altijd verliest in geschillen met (semi) overheidsinstanties of andere (grote) organisaties.

Dat geldt niet alleen voor kwestie's die gaan om 'slechts' bijv. enkele duizenden euro's, maar ook in zaken (die wij nu juist veel bezoeken) die veel meer ingrijpend en levens ontwrichtend zijn voor de nagenoeg kansloze burger. Ook in de behandeling ter zitting van die zaken constateren wij in de Nederlandse rechtszalen een zelfde patroon zoals in het artikel van de consumentenbond is omschreven. De burger is ook hier vrijwel altijd op voorhand kansloos met alle afschuwelijke, verstrekkende gevolgen van dien.

Graag zou ik van u vernemen, wat u van deze gang van zaken vindt.

In afwachting op uw reactie,

Hoogachtend,

Nico van den Ham
Journalist

>>> Burgers kansloos in geldruzie met bedrijf

_____________________________________________________Het artikel 'Kleinduimpje voor de rechter' van de consumentenbond is ook aan de 2e Kamerleden middels een bijlage in de mail toegezonden. I.v.m. met auteursrechten publiceren wij het artikel niet op deze site, maar verwijzen daarvoor naar de Geldgids februari/maart 2015 van de Consumentenbond. 


Bovenstaande e-mail is aan alle 2e Kamerleden toegezonden