KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 29 september 2014

DREIGMAILS EN DREIGBRIEVEN VAN JEUGDZORG VOOR PROFESSOR ARNOLD HEERTJE


Professor Arnold Heertje ontvangt van vertrekkende directeur Erik Gerritsen van Bureau Jeugdzorg Amsterdam nog even snel wat dreigmails en dreigbrieven.
Bedreigingen
Held Arnold Heertje wordt net zoals Nico van den Ham >>> bedreigd met zware
>>>
financiële aanslagen, nog meer juridische maatregelen, >>> kort gedingen enz. enz. als hij zijn mond niet houdt.

Arthur Gotlieb
De zaak doet denken aan de eveneens vertrekkende directeur van de Nederlandse Zorg Autoriteit, die als directeur is ontslagen vanwege zijn rol in de >>> Zelfmoord van Arthur Gotlieb, de klokkenluider die bij de NZA soortgelijke misstanden heeft blootgelegd.

Hieronder de brief die Professor Heertje schreef aan jeugdzorg bestuurder Gerritsen:


"Geachte heer Gerritsen,

Recentelijk ontving ik van u enkele dreigbrieven en verscheidene dreigmails. U bedreigt mij onder meer met juridische maatregelen, kort gedingen en financiële aanslagen. Zoals reeds is gebleken trek ik mij van al deze epistels niets aan. De reden is dat ook onder uw leiding op de werkvloer van jeugdzorg nog steeds afschuwelijke bejegeningen plaats hebben van kinderen, vaders en moeders. Telkens is de achtergrond een perverse financiële prikkel, zoveel mogelijk geld binnenhalen bijvoorbeeld door het onterecht uit huis plaatsen van kinderen en de werkgelegenheid van uw medewerkers die meestal opdrachten hebben waarvoor ze niet in de wieg zijn gelegd. Het is een publiek belang deze praktijken bloot te leggen, niet alleen in Amsterdam doch ook elders. Kortom, zoals reeds in mijn recente boek 'Economie' aangekondigd ga ik door met het aan de kaak stellen van de inhumane jeugdzorg in geheel Nederland.Hoogachtend,

A. Heertje “


Lees het volledige artikel van Professor Heertje op zijn eigen website

>>> HUMANSERING VAN DE JEUGDZORGTerug naar >>> nicovandenham.blogspot.co.uk