KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 2 december 2014

Nico van den Ham gaat strijd aan met foute psychiaters! Klaagschriften naar Tuchtcollege Amsterdam. Deel 2


Nico van den Ham dient bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam klachten in tegen corrupte psychiaters, die in opdracht van de Amsterdamse 

misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot, 
Nico van den Ham tot zwijgen moeten brengen
 door middel van psychiatrische dwangverpleging. 


Gisteren Herman Plas (GGD) van de Joris Demmink pedo >>>  poster

Vandaag >>> Thomas Kok  (Mentrum Arkin) 


_____________________


Klaagschrift


Aan de secretaris van het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg

te AmsterdamN.G. van den Ham                                             Pers. afg. tegen ontvangst-
Prins Bernhardplein 136                                      bewijs, een klaagschrift
1097BK Amsterdam                                            (3 bladzijden) aan het
Tel:  020-2235980                                            Regionaal Tuchtcollege
Mobiel 06- 1921577                                           v/d gezondheidszorg
                                                                                           Centrale Balie, Rechtbank                                                                                    Amsterdam Parnassusweg 220Betreft: Klachten  jegens                                Amsterdam 27 november 2014
psychiater Th. Kok   

werkzaam bij Mentrum,
onderdeel van Arkis

Werkadres:  Sarphatiestraat
8-74 Amsterdam             

Big nr. 09061226901


Geacht college,

Hierbij dien ik, Nico van den Ham, hierna te noemen, Van den Ham, klachten in over psychiater Thomas Kok, hierna  te noemen, Kok.De klachten jegens Kok zijn:

1. Stalking.

2. Onbeschoft gedrag.

3. Klager ongevraagd en valselijk  trachten te psychiatriseren/gek verklaren om 
hem zo    de mond te snoeren voor de misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot waar              de opdracht aan Kok, via de GGD Amsterdam, vandaan komt.  

4. Het trachten te verhullen van misstanden/misdrijven bij en of gepleegd door                 woningcorporatie 
Stadgenoot d.m.v. methoden die Van den Ham zeer ernstig               schaden.

5. Bedreiging.Belang klager:

Van den Ham heeft een rechtstreeks belang bij het indienen van de klachten omdat:


1.  Van den Ham onnodig wordt lastiggevallen.

2.  Van den Ham ten onrechte, op brute wijze psychiatrische ziektes worden                    aangewreven door Kok
 wat  voor Van den Ham zeer vernederend en bedreigend is.

3.  Kok misstanden en misdrijven tracht te verhullen die, als Kok daarin uiteindelijk in          zou slagen, bij 
Van den Ham als rechtstreeks belanghebbende nog meer  leed,              ellende en schade zou veroorzaken dan dat reeds is gebeurd.

4.  Van den Ham op sadistische wijze met vrijheidsberoving wordt bedreigd door Kok en      daardoor constant in angst leeft opgehaald en opgesloten te worden.


Toelichting klachten:


Het heeft geen zin om eerst met Kok over de klachten in gesprek te gaan omdat er over en weer een zeer vijandige sfeer is ontstaan.

Kok komt op 22-08-2014 onaangekondigd aan de deur bij van Van den Ham te samen met psychiatrisch verpleegkundige de heer Randjan Bissesar. Kok dringt zich vooral in latere telefoongesprekken d.d. 27-08-2014 en 17-11-2014 op onbeschofte wijze op, valt telkens in de rede en kaffert Van den Ham af.

Kok dreigt Van den ham meerdere malen met opsluiting in een inrichting om bij Van den Ham Psychiatrische dwangverpleging toe te kunnen toepassen. Kok doet dit in opdracht (via de GGD Amsterdam) van de semi overheidsorganisatie, misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot te Amsterdam en door haar ingeschakelde derden. Onder die ingeschakelde derden bevind zich de zeer corrupte, gevaarlijke politieman Jack Druppers,  die enkele jaren geleden in een proces-verbaal al dwangverpleging voor Van den Ham adviseerde.


De opdracht aan Kok, dus het doel van Kok, is Van den Ham tot zwijgen te brengen inzake de vele,  onder gewoon ‘huurders volk’ veel  leed en ellende veroorzakende misdrijven die woningcorporatie Stadgenoot jegens haar huurders  pleegt of heeft gepleegd.  Het gaat hier o.a. om vele brandstichtingen in een groot wooncomplex van Stadgenoot, waardoor  huurders letterlijk uit hun woningen gerookt/gebrand zijn en waardoor een zwaargewonde is gevalleen die voor zijn leven verminkt is. Van den Ham publiceert o.a. die doofpot kwesties uitgebreid op zijn websites om simpele medeburgers te waarschuwen en om te trachten nog meer gevaarlijke situaties te voorkomen. Van den Ham vraagt op zijn sites ook om (juridische) hulp voor zijn eigen, al jarenlange levensontwrichtende klokkenluider-vervolging.

Vanzelfsprekend is er wederzijds een zeer vijandige sfeer ontstaan. Van den Ham is journalist, klokkenluider en plaatst elke gebeurtenis in deze kwestie d.m.v. tekst en zo mogelijk met beeld en geluid op zijn websites. Dit tot grote ergernis van Kok die Van den Ham meerdere malen tevergeefs heeft verzocht de artikelen van zijn site te verwijderen.

Van den Ham durft zijn deur niet meer open te doen als er bij hem wordt aangebeld, omdat hij vreest onder politiedwang te worden opgehaald en in een van de zelfmoordinrichtingen van de GGZ  (700 GGZ zelfmoorden per jaar) opgesloten te worden om hem zo de mond te snoeren.

Kok kan zijn emoties niet bedwingen en gaat op ordinaire, overheersende wijze schreeuwen en pepert  Van den Ham op verwijtende sadistische wijze in psychiatrisch ziek te zijn. Van den Ham vraagt zich af,  hoe zulks abject en onprofessioneel gedrag in het voordeel kan werken voor een psychiatrisch (dus zeer gevoelig) patiënt. Dat laatste, als Kok een persoon voor zich heeft, waarvan de mond niet hoeft worden gesnoerd, maar waar psychisch wél wat mee aan de hand is.

Duidelijk is dat misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot en door haar ingeschakelde derden (haar kliek) indirect Kok hebben ingeschakeld. Kok tracht dat telkens te verbloemen door  o.a. over de GGD Amsterdam te beginnen.  Juist die GGD tracht Van den Ham in opdracht van de misdaadgroep Stadgenoot al jaren te psychiatriseren/de mond te snoeren. Psychiatrisch verpleegkundige Herman Plas van de GGD is de contactman van Kok.


Afzonderlijk, maar gelijktijdig met bovenstaande klachten, is een klaagschrift bij uw college ingediend jegens Psychiatrisch verpleegkundige, de heer Herman Plas van de GGD Amsterdam.

In afwachting op uw reactie,

Hoogachtend,
N.G. van den Ham

Journalist
Melder van Misstanden

Bijlagen:
De bijlagen zijn in de vorm van links naar de artikelen op de website van Van den Ham met filmbeelden en gespreksopnamen.

Eerste kennismaking met Kok  op 22-08-2014:

Telefoongesprek met Kok  op 27-08-2014 in onderstaand artikel:

Telefoongesprek met Kok op 16-10-2014 te vinden in onderstaand artikel:

Elk jaar plegen 700 GGZ cliënten zelfmoord:

Dit artikel is naar de betrokkenen en tientallen andere adressen apart toegezonden.