KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 7 december 2014

Gerechtshof bevestigd de Staats-Censuur in Nederland! Zelfs Censuur tijdens zitting in media-kwestie

Besmeurde toga's 
Nico van den Ham verdenkt advocaat van collusie en ontslaat waardeloze raadsvrouw aan begin zitting. 

Klassenjustitie-Rechters zo'n 20 minuten daarna door Nico gewraakt.

Censuur gaat zelfs door in de rechtszaal, aanwezige journalist mocht geen op- namen maken tijdens zitting.

 


Belangrijke Brief

Vrijdag diende het hoger beroep inzake deze door de (semi) overheid zo gehate waarheidswebsite. Nico van den Ham was in beroep gegaan tegen dit >>> vonnis.
Een dag voor de zitting leverde Nico een brief in gesloten enveloppe tegen ontvangstbewijs af aan het gerechtshof met daarop de mededeling 'vertrouwelijk'.
De brief was gericht aan mr. Dun die het hof gisteren voorzat. Medewerkers van het gerechtshof hadden Nico medegedeeld dat schrijven aan raadsheren van het Hof geen zin had. Zij zouden de brief niet aan mr. Dun doen toekomen omdat alleen de advocaat in een hoger beroep zaak mag handelen. 'Dat zijn nou eenmaal de regels meneer Van den Ham'. 


Uitstel behandeling 
In die brief vroeg Nico de voorzitter de zitting te verdagen of op een slaaprol te zetten. De reden voor het vragen van uitstel van de behandeling heeft Nico uitvoerig beschreven.

Een korte passage uit die brief: De afgelopen maanden, naar de aanloop van de zitting, heeft ondergetekende zich nauwelijks kunnen voorbereiden vanwege de niet te beschrijven levens ontwrichtende terreur, die stichting Stadgenoot en door haar ingeschakelde derden op ondergetekende heeft losgelaten. Huuropzegging van mijn woning, rechtszaken op valse gronden aanspannen en via ingehuurde gemeente-psychiaters dreigen met psychiatrische dwangverpleging is slechts een kleine greep uit de onmenselijke terreur, die ondergetekende de laatste tijd heeft moeten doorstaan.
Het gaat te ver om in één brief uiteen te zetten wat er nog meer is georganiseerd om het ondergetekende onmogelijk te maken zich voor te bereiden op de zitting. Graag wil ik het een en ander op 4 december aan het hof komen toelichten.


Bovenop al deze terreur heeft ondergetekende ook nog eens alle denkbare tegenwerking gehad van zijn advocaat, die op allerlei wijzen bezig is geweest om de procedure te traineren. 


Advocaat
Verderop in het schrijven geeft Nico aan, dat hij zijn advocaat verdenkt van verregaande contacten met de tegenpartij misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot. Al eerder in oktober had Nico de advocaat ook om dezelfde reden ook al de deur gewezen, zoals te lezen is in dit >>> artikel. Daarna had Nico wat nodig uit zijn dossier en moest de advocaat wel bellen. De advocaat wilde de zaak (met grote graagte ???) nog wel doen. Er is met geen woord nog gesproken over het voorgaande conflict, wat natuurlijk te denken geeft.
Nico noemt haar in een vorig >>> artikel door en door corrupt welke advocaat wil een cliënt, die dat schrijft en publiceert, zonder wikken of wegen nog bijstaan?
Wat zijn hier de (vuile) belangen?  


Zitting
Vrijdag was dan de zitting en het eerste wat Nico aan de voorzitter vroeg was 'heeft u mijn brief gelezen'. Voorzitter mr. Dun wist niets van een brief en vroeg Nico waar die brief dan wel over ging. Onmiddellijk zwaaide de deur van de rechtszaal open en een bode kwam binnenstormen met omhoog gestoken hand met daarin de brief van Nico. Toeval? Of stond de bode aan de deur te luisteren? Nico vraagt zich in ieder geval af, dat als hij niet over de brief was begonnen, de bode ook binnen was komen rennen met de brief. 

Inhoud brief
Nico mocht van de rechter in het kort uit leggen wat hij wilde en verzocht de rechter de zaak te verdagen of op slaaprol te zetten. Dit omdat hij vanwege de intense terreur van misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot en de intensieve inspanning van de advocaat om de zaak te traineren en de zitting in het honderd te laten lopen er geen sprake zou zijn van een eerlijk proces. Nico heeft aangegeven dat hij het vertrouwen in zijn advocaat opzegde en gaf haar ontslag. Als motivering voor dat ontslag heeft Nico aangegeven dat hij haar verdenkt van collusie. 'U zegt nogal wat' zei de rechter, waarop Nico bij zich zelf dacht, ik vindt het nogal wat en antwoordde, 'ja, mag dat niet dan? Zoiets mag je toch wel tegen een rechter zeggen of mag dat ook al niet meer?' 

Advocaat Stadgenoot
De rechter vroeg aan de advocaat van woningcorporatie Stadgenoot mr. R. Polle wat hij er van vond om de zaak op verzoek van Nico te verdagen. Keek mr. Richard Polle Nico op een vorige zitting nog intens vuil aan, nu huilde Polle dat hij er niet mee in wilde stemmen, want een eventuele verdaging koste allemaal zoveel geld. Hij zelf kost geld, het hoofd van de juridische afdeling van Stadgenoot mevrouw Habets was met hem meegekomen en die kost geld en nou moesten ze de volgende keer weer een dag er voor uit trekken en ook dat koste weer geld. Enkele uren daarvoor was nog in het nieuws, dat de woningcorporatie's hun huurders het afgelopen jaar 12.8 miljard meer hebben afgepakt en hun vermogen zo is gestegen naar 55.3 miljard. Daar had Polle het niet over en ook niet over hoeveel tonnen euro's Nico de maatschappij heeft bespaart door een levensgevaarlijke pyromaan te stoppen. Een pyromaan waar deze kwestie allemaal mee begonnen is.
>>> Wooncomplex wooncorporatie Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen

Aanwezige journalist gecensureerd
Een aanwezige (buitenlandse) journalist had toestemming gevraagd filmopnamen te maken. Omdat woningcorporatie Stadgenoot daar op tegen was, gaf het Hof daarvoor geen toestemming. De censuur-kwestie waar het in dit hoger beroep om gaat, werd op verzoek van misdaadgroep Stadgenoot dus ook in de rechtszaal gewoon voortgezet. Censuur op verzoek van Stadgenoot, openlijk en schaamteloos, zoals dat gaat in onze Schurkenstaat aan de Noordzee. 

Zware bewaking
Zoals dat altijd gaat op zittingen die gaan over journalisten, die de intense veel leed en ellende veroorzakende Nederlandse staats-vuiligheid publiceren op hun website's, werden Nico en zijn medestrijders zwaar bewaakt tijdens de zitting. Gaan de gewapende politiemensen er meestal nog wel bij zitten. Dit keer bleven ze dreigend schuin voor ons staan en hielden ons scherp in de gaten. Nico werd daarbij betrapt op het bij zich dragen van opname apparatuur die in beslag werd genomen. Nico is een goudeerlijke Melder van Misstanden, die niets op zijn site wil publiceren wat niet strookt met de waarheid en gebruikt die opnamen uitsluitend om het een en ander eventueel nog eens na te luisteren. Dit in het geval hij niet helemaal zeker van zich zelf zou zijn over wat er precies is gezegd. De 'rechtsspraak' in ons 'keurige land' heeft echter heel veel te verbergen en maakt maakt het journalisten zo moeilijk mogelijk. Behalve dan, als het volks-verlakkende gecensureerde staatsmedia betreft, zoals bijvoorbeeld de NOS.

Verzoek afgewezen 
Na zo'n tien minuten hadden de rechters zich beraden en keerden weer terug in de rechtszaal. Nico en zijn advocaat zaten naast elkaar en hebben tijdens de schorsing en daarna niet meer met elkaar gesproken. Voorzitter Dun deelde Nico mede dat zijn verzoek werd afgewezen. De zitting kon gewoon doorgaan vertelde de voorzitter want het Hof had besloten dat Nico genoeg tijd had gehad om zich voor te bereiden.

Zitting voortgezet
De zitting werd voortgezet, maar Nico wilde eerst weten wat de nevenfuncties van de rechters zijn. Het was niet de gewoonte om die mede te delen antwoordde mr. Dun. Nico die niet zo zat te wachten op (partijdige) gewoontes, maar meer op eerlijke rechtsgang, wraakte de 3 rechters onder andere omdat zij hun nevenfuncties niet aan hem wilde mededelen terwijl zij dit wel verplicht zijn. De voorzitter ging gewoon door en negeerde Nico. Pas nadat Nico nog eens 2 keer had geroepen 'ik wraak' kreeg hij weer aandacht. De voorzitter had Nico niet verstaan zo vertelde hij.
Nico vraagt zich nu af waarom de rechter dan niet zegt, 'wat zegt u?'


Wordt vervolgd nadat de wrakingskamer in deze bijeen is geweest. 

Vanwege de reacties is dit artikel op 9 december 2 keer bijgewerkt.