KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 21 november 2014

Tracht Jack Druppers Nico van den Ham kapot te staren?


Politieschurk
Rest politieschurk Jack Druppers na echt alles te hebben geprobeerd om Nico van den Ham kapot te maken alleen nog intens vuil kijken of heeft hij nog meer in petto?


Eerst trachtte politieman Druppers Nico weg te zetten als >>> racist en misbruikte hij in al zijn corrupte vuiligheid op ambtseed daarvoor integere onschuldige medewerksters van het >>> Meldpunt Discriminatie Amsterdam.

Daarna zette Jack Druppers Nico neer als >>> Pyromaan!

Toen Nico daar nog niet aan kapot was gegaan spoorde de
-meervoudig valsheid in geschrifte- politieschurk een ander aan om Nico in elkaar te rammen en zijn botten te breken.


Gearresteerd
Weer 3 dagen daarna werd Nico na het doen van aangifte van die mishandeling op valse gronden gearresteerd en opgesloten. Allemaal onder regie van toneelspeler, beroepsleugenaar op ambtseed, Politieman Jack Druppers!


Veel meer 
Er is nog meer, heel veel meer, teveel om hier te vermelden, want er wordt wat afgelogen op ambtseed bij de >>> politie. Dat is allemaal te lezen in de berichten die uitsluitend gaan over >>> misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek waar de slaafse Jack Druppers nauw mee samenwerkt.  


Misdrijven plegen met de wet in de hand

Politieman Jack Druppers mag van de meesters in de rechten, werkzaam bij de >>> Commissie voor de Politieklachtengewoon door gaan met zijn list en bedrog, want er mocht absoluut niet worden uitgezocht of datgene wat Nico verklaarde misschien wel waar zou kunnen zijn. Ook mochten getuigen niet worden gehoord en met schriftelijk bewijs wat Nico had aangeleverd in de klachtenprocedure schijnvertoning werd schaamteloos en openlijk de corrupte justitiële reet afgeveegd. Datzelfde geldt voor de >>> Nationale Ombudsman Volksverlakker die nog veel smeriger te werk gaat. Zo corrupt en smerig dat bijna geen mens dat geloofd, omdat zoveel vuiligheid ook eigenlijk niet te geloven is.

Vuurwapen
Praatjesmaker Jack Druppers mag gewoon met zijn dienstvuurwapen door 'zijn' Amsterdamse wijk blijven lopen en dat zegt veel over onze door en door corrupte schurkenstaat.
Als alles wat Nico beweerd, door een goudeerlijke rechter zou worden uitgezocht, dan kon Jack zijn dienstwapen en zijn pepperspray inleveren en werd hij voor lange tijd in de bajes opgesloten. Wat deze ambtelijke schurk allemaal flikt is levensgevaarlijk, ten hemel schreiend en niet te bevatten. Het kan allemaal in Schurkenland! 

Tegenkomen
Nico komt politieman Jack Druppers de laatste tijd weer veelvuldig tegen.
Dat komt omdat dappere laffe Jack, i.v.m. de levensontwrichtende renovatie- werkzaamheden die plaatsvinden in het gebouw waar Nico woont vaak opgeroepen wordt. Dat gebeurd, als door tot op het bot belazerde, bestolen en getergde bewoners niet langer willen meewerken aan de mensonterende verbouwingswerkzaamheden in hun woning die momenteel plaatsvinden.

Ouwehoeren

Overal waar geouwehoerd wordt en waar koffie en/of >>> Cup-a-Soup is, is Jack.
Zo ook op het kantoortje van de grijnzende Stadgenoot huis- roddelmeester
>>> Jan Bulder, maar sinds enige tijd ook op het tijdelijke kantoortje van Bouwbedrijf Hemubo die de renovatie uitvoert. Nico moet soms langs dat kantoortje en treft Jack Druppers die er dan netuit komt, in gaat of vanachter het grote raam zit te staren. 


Vuil doordringend staren
Als de intense doordringende vuile blik van de wijkagent net zo dodelijk zouden zijn als >>> politiekogels in de nekken van mens en dier dan was Nico al vele malen vermoord door politieman Jack Druppers. Nico moet afwachten wat er nu weer gaat gebeuren. Laat de politieman- schurk het bij vuil doordringend aanstaren of onderneemt hij weer onrechtmatige acties? Of gaat hij Nico eindelijk zelf eens aanklagen zoals hij jaren geleden in een stoere, 'officiële mededeling' (staat er boven) aankondigde.
Dat laatste heeft hij tot nu toe nog niet gedaan, terwijl hij met zijn >>> knikker toch al heel lang op de site van Nico staat en Melder van Misstanden Nico van den Ham al vanaf het begin van het bestaan van deze site over zijn ambtelijke schurkenstreken publiceert.


Is politieman Jack Druppers Bang?
Welke politieagent pikt dit als er niets te verbergen is? Steek je middelvinger op tegen een agent en je wordt tegenwoordig onmiddellijk gearresteerd.
Is politieman Jack Druppers bang, dat er heel misschien toch nog een rechter is die wel eens precies wil weten wat hier gaande is en het een en ander wél uit wil gaan zoeken? We weten het niet, maar als dat laatste ooit nog eens gebeurd dan 'hangt' Jack.

Door onze klassenjustitieredactie

Dit artikel is in het kader van hoor en wederhoor en openheid naar de volgende adressen toegezonden:

info@at5.nl pers@amsterdam.politie.nl jack.druppers@amsterdam.politie.nl www.mdra.nl R.Gildemeijer@hemubo.nl J.vanLeyenhorst@hemubo.nl

j.vanderloo@ggn.nl info@brabant.ggn.nl info-tijhuis@ggn.nl limburg@ggn.nl info@ggn.nl info-tijhuis@ggn.nl zeeland@ggn.nl ganderiesen@stadgenoot.nl rboomgaart@stadgenoot.nl jbulder@stadgenoot.nl pdehaas@stadgenoot.nl
info-regiorandstad@ggn.nl pdejong@stadgenoot.nl mbos@stadgenoot.nl info@stadgenoot.nl discriminatie@mdra.nl 
info@huurgenoot.nl
vangnet@ggd.amsterdam.nl hoofdredactie@parool.nl thomas.kok@arkin.nl
info@hoeden-mulder.nl D.Samson@tweedekamer.nl redactie@rtvnoord.nl
secretariaatamsterdam@sp.nl 
randjan.bissesar@mentrum.nl webredactie@nza.nl
e.vaneerden@nationaleombudsman.nl orde@aova.nl
pers@nza.nl info@rochdale.nl spafdelingasd@gmail.com klachtencommissie@amsterdam.politie.nl 

En diverse andere hier niet te vermelden adressen.

Nico van den Ham i.s.m. redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND.
Categorieën: zie hieronder en klik op de labels