KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 1 december 2014

Nico van den Ham gaat strijd aan met foute psychiaters! Klaagschriften naar Tuchtcollege Amsterdam. Deel 1


Nico van den Ham dient bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam klachten in tegen corrupte psychiaters, die in opdracht van de Amsterdamse 

misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot, 
Nico van den Ham tot zwijgen moeten brengen
 door middel van psychiatrische dwangverpleging. 


Vandaag Herman Plas (GGD) van de Joris Demmink pedo >>>  poster

Morgen >>> Thomas Kok  (Mentrum Arkin) 


_____________________


Klaagschrift

Aan de secretaris van het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg
te AmsterdamN. G. van den Ham                                        Pers. Afg. Tegen ontvangst- 
Prins Bernhardplein 136                                  bewijs, een klaagschrift 
1097BK Amsterdam                                       (4 vellen) aan het regionaal
Tel: 020-2235980                                         tuchtcollege v/d gezondheids-

mobiel: 19215778                                         zorg Centrale Balie, Rechtbank
                                                                Amsterdam Parnassusweg 220 


Betreft: Klachten tegen psychiatrisch                       Amsterdam 27-11-2014
verpleegkundige H. Plas
werkzaam bijde GGD te Amsterdam

Werkadres: Nieuwe Achtergracht 100
Amsterdam
Big nr. 59042863430Geacht college,

Hierbij dien ik, Nico van den Ham, hierna te noemen, Van den Ham, klachten in over psychiatrisch verpleegkundige de heer Herman Plas, hierna te noemen Plas.


De klachten jegens Plas zijn:


1. Stalking (regelmatig aan de deur komen)

2. Onbeschoft gedrag

3. Klager ongevraagd en valselijk, zonder diagnose trachten te psychiatriseren/gek           verklaren om hem zo de mond te snoeren in opdracht van de misdaadgroep                 woningcorporatie Stadgenoot.
  
4. Het trachten te verhullen van misstanden/misdrijven, bij en of gepleegd door               woningcorporatie Stadgenoot, d.m.v. methoden die Van den Ham zeer ernstig               schaden.

5. Misleiding inzake het verhuren van een bungalow.


Belang klager:

Van den Ham heeft een rechtstreeks belang bij het indienen van de klachten omdat:

1. Van den Ham onnodig wordt lastiggevallen.

2. Van den Ham ten onrechte, op brute wijze psychiatrische ziektes door Plas
    worden aangewreven wat voor Van den Ham zeer vernederend en bedreigend is.

3. Plas misstanden en misdrijven tracht te verhullen die, als Plas daarin uiteindelijk in         zou slagen bij Van den Ham, als rechtstreeks belanghebbende (huurder), nog meer       leed, ellende en schade zou veroorzaken dan dat reeds is gebeurd .

4. Plas Van den Ham met voordeelaanbiedingen tracht te misleiden.


Toelichting klachten:

Het heeft geen zin om eerst met Plas over de klachten in gesprek te gaan omdat er over en weer een zeer vijandige sfeer is ontstaan.

Plas komt meerdere malen onaangekondigd met politie aan de deur bij van Van den Ham en dringt zich op een onbeschofte wijze op. Plas misleidt Van den Ham door hem een bungalow met een zeer grote tuin te huur aan te bieden binnen de ring van Amsterdam voor €197.13,-  per maand. Plas doet dat om Van den Ham naar de spreekkamer van Plas, in het GGD gebouw, te lokken om hem daar te kunnen criminaliseren en te psychiatriseren.  Plas schakelt andere psychiaters in, die ook weer onaangekondigd aan Van den Ham zijn deur komen en Van den Ham lastigvallen en bedreigen.
Van den Ham is nu zes keren door psychiaters lastig gevallen exclusief de telefoongesprekken.

Plas vermeld o.a. in het door hem valselijk aangelegde dossier van Van den Ham, dat Van den Ham overlast veroorzaakt  i.v.m. het  stichten van branden door Van den Ham in het grote wooncomplex waar Van den Ham woonachtig is. De slaafse Plas laat zich in deze misbruiken door  woningcorporatie Stadgenoot en de -meervoudig valsheid in geschrifte, beroepsleugenaar op ambtseed- politieman Jack Druppers.  Dit terwijl Plas heel goed  weet, dat er nimmer branden meer zijn in het wooncomplex sinds Van den Ham de pyromaan, die verantwoordelijk is  voor de jarenlange brandstichtingen, door Van den Ham gepakt is!

Plas weet tevens, dat Van den Ham op het politiebureau én bij de rechter een getuigenis heeft afgelegd jegens de pyromaan en er zo voor heeft gezorgd dat de pyromaan is gestraft en het complex is uitgezet.  Plas weet ook dat politiecrimineel Jack Druppers een jaar lang van Van den Ham wist, wie de branden stichtte, wanneer hij dat deed en waar hij verbleef. Plas weet dat politieman Druppers, die net zoals Plas nauw samen werkt met misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot, te samen met die groep de brandstichtingen tenminste een jaar lang welbewust heeft laten plaatsvinden.

Plas weet ook dat Van den Ham een gespreksopname heeft waarin Plas politieman  Druppers waar hij mee samenwerkt, door de stront haalt.  Plas weet ook dat zijn opdrachtgever, misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot afspraken had met de pyromaan op haar kantoor.  Plas weet ook, dat Van den Ham niet zomaar iets beweerd en al datgene wat hij in deze kwestie verklaard en/of op zijn website publiceert, onomstotelijk bewijzen kan door schriftelijke bewijsstukken te overleggen en/of door getuigen op te roepen.

De opdracht aan Plas, dus het doel van Plas,  is Van den Ham tot zwijgen te brengen inzake de vele,  onder gewoon ‘huurders volk’ veel  leed en ellende veroorzakende misdrijven die woningcorporatie Stadgenoot jegens haar huurders  pleegt of heeft gepleegd.  Het gaat hier niet uitsluitend om de vele brandstichtingen in het  grote wooncomplex van Stadgenoot. 

Huurders zijn letterlijk uit hun woningen gerookt/gebrand. Heel veel maatschappelijke schade en angst is aangericht. Een zwaargewonde is tijdens een van die branden gevallen, die voor zijn leven verminkt is. Van alles is geprobeerd om Van den Ham tot zwijgen te brengen. Nu moet Van den Ham in een GGZ inrichting worden opgesloten, voor gek worden verklaard en tot zwijgen worden gebracht. Allemaal  om een van de vuilste doofpotzaken van Amsterdam in de doofpot te houden.  

Vanzelfsprekend is er wederzijds een zeer vijandige sfeer ontstaan. Van den Ham is journalist, klokkenluider en plaatst elke gebeurtenis in deze kwestie d.m.v. tekst en zo mogelijk met  beeld en geluid op zijn websites. (bijv. ook filmbeelden van de zware verminkingen van het slachtoffer van een van die brandstichtingen). Dit tot zeer grote ergernis van de criminele organisatie Stadgenoot en haar kliek, waaronder Plas.

Van den Ham durft zijn deur niet meer open te doen als er bij hem wordt aangebeld, omdat hij is bedreigd om onder politiebegeleiding te worden opgehaald en in een van de zelfmoordinrichtingen van de GGZ  (700 GGZ zelfmoorden per jaar) opgesloten te worden. Allemaal om hem zo de mond te kunnen snoeren. Van den Ham vraagt op zijn sites ook om (juridische) hulp voor zijn jarenlange levensontwrichtende klokkenluidervervolging.

Plas kan zijn emoties niet bedwingen en gaat op ordinaire, overheersende  wijze schreeuwen en pepert Van den Ham op verwijtende wijze in  psychiatrisch ziek te zijn. Van den Ham vraagt zich af,  hoe zulks abject en onprofessioneel gedrag in het voordeel kan werken voor een psychiatrisch ( dus zeer gevoelig)  patiënt.  Dit, als Plas een persoon voor zich heeft, waarvan de mond niet hoeft worden gesnoerd, maar waar psychisch wél  wat mee aan de hand is.

Afzonderlijk, maar gelijktijdig met bovenstaande klachten, is een klaagschrift bij uw college ingediend jegens Psychiater  Thomas Kok (Mentrum  Arkin) die sinds kort door Plas is ingehuurd om Van den Ham uit te schakelen.

In afwachting op uw reactie,

Hoogachtend,
N.G. van den Ham

Journalist
Melder van MisstandenBijlagen:

De bijlagen zijn in de vorm van links naar de artikelen op de website van Van den Ham met filmbeelden en gespreksopnamen.

Psychiater Plas als verhuurmakelaar:
Telefoongesprek met Plas, te vinden onderaan in het artikel:
Elk jaar plegen 700 GGZ cliënten zelfmoord:

Dit artikel is naar de betrokkenen en tientallen andere adressen apart toegezonden.