donderdag 13 november 2014

DEURWAARDERS, ZELFMOORD EN GGZ


Signalen Zelfmoordneigingen

Het grootste deurwaardersbedrijf van ons Schurkenland gaat op verzoek van haar opdrachtgevers zoals misdaadbanken, louche woningcorporaties en andere gewetenloze criminelen, haar medewerkers trainen in het herkennen van zelfmoordneigingen melde het TV programma 
>>> Een Vandaag deze week.

 Het incasso bedrijf zegt dat het aantal zelfdodingen onder wanhopige slachtoffers van haar  -wij hebben nooit genoeg- opdrachtgevers het afgelopen anderhalf jaar sterk is gestegen.

Zelfmoorden afschuiven naar de GGZ
Door haar 140 deurwaarders cursussen te geven hoopt het bedrijf te samen met haar cliënten dat ze sneller signalen, die wijzen op zelfmoordneigingen, herkennen. In zulke gevallen kunnen ze dan doorverwijzen naar hulpinstanties zoals >>> 
113Online  of de >>> GGZ, zodat de slachtoffers zich tijdens hun behandeling dáár van het leven kunnen beroven (700 per jaar!).

Dooien leveren niets op

Omdat er bij een dooie niets meer te halen valt, moet het aantal zelfmoorden beperkt worden vindt GGN. Tegelijkertijd wil het bedrijf haar deurwaarders schorem in bescherming nemen voor als hun slachtoffer onverhoopt alsnog voor een aanstormende
>>> trein gaat staan. Het incassobedrijf wil in die gevallen dat haar medewerkers het gevoel hebben er toch wat aan hebben gedaan, zodat zij na zo'n zelfdoding weer schaamteloos op weg kunnen naar hun volgende slachtoffers.

Koningk lijk
Ook de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders ondersteunt het plan. Ook die vindt dat er alles aan moet worden gedaan om wanhopige slachtoffers in leven te houden, zodat er geen verstoring komt in het binnenharken van zo veel mogelijk judas-geld voor haar kapitaalkrachtige -nooit genoeg- clientèle.

1 MILJOEN DOSSIERS
Hoofdoorzaak van de stijging is de economische crisis zijn de grootgraaiers die steeds meer willen en geen boodschap hebben aan de immense ongelijke verdeling. Daardoor heeft het deurwaarderstuig het drukker dan ooit. Zo heeft GGN momenteel ongeveer
1 miljoen dossiers in behandeling en worden er dagelijks 20 gezinnen >>> feestelijk hun huis uit/de straat op >>> geflikkerd. Volgens >>> Een Vandaag blijkt uit onderzoek dat het aantal zelfmoorden tussen 2008 en 2012 toenam met maar liefst 30 procent.


 DODENHERDENKING 10 DECEMBER IN DEN HAAG 


Deurwaarders welkom!


(Dit is een initiatief van >>> WilNu)

Op woensdag 10 december tussen 14.00 en 15.30 u. zal voor het Paleis van Justitie in Den Haag een herdenking worden georganiseerd ter nagedachtenis van de honderden zelfdodingen die jaarlijks te betreuren zijn direct ten gevolge van besluiten van rechters en instanties.

Door het beleid wat gevoerd wordt zal dit alleen maar meer worden. Helaas bemerken wij dat onze politici hier geen oog voor hebben.
Dit is de reden dat deze herdenking georganiseerd zal worden. Het moet gaan volgens zoals de herdenking rond de vliegramp in de Oekraïne is gehouden.

Op een bepaald moment zal een rouwauto komen aanrijden, gevuld met een kist. Een aantal dragers zullen de kist dragen naar de plek.

Dan zullen één of meerdere toespraken plaatsvinden (Per microfoon of semafoon), waarna trompet geschal: "The Last Post" en daarna twee minuten stilte. (Bloemen zullen vooraf en na de twee minuten stilte worden neergelegd". Het zal een waar tapijt moeten worden.
Verdere ideeën zullen nader worden ontwikkeld.

Wij rekenen op u, deel het zoveel mogelijk met uw familie, vrienden en bekenden. Iedereen is welkom, laat hiermee duidelijk worden dat het anders kan en moet!! Nabestaanden van mensen, die een eind aan hun leven hebben gemaakt mede door besluiten van instanties worden van harte uitgenodigd. 

Voor informatie: Tel. 06 403 32 423.


___________________________


Dit artikel is in het kader van hoor en wederhoor en openheid naar de volgende adressen toegezonden:

j.vanderloo@ggn.nl   info@brabant.ggn.nl   info-tijhuis@ggn.nl limburg@ggn.nl   info@ggn.nl
info-tijhuis@ggn.nl   zeeland@ggn.nl  ganderiesen@stadgenoot.nl  rboomgaart@stadgenoot.nl
jbulder@stadgenoot.nl   pdehaas@stadgenoot.nl  info-regiorandstad@ggn.nl 
pdejong@stadgenoot.nl  mbos@stadgenoot.nl  info@stadgenoot.nl
info@at5.nl  pers@amsterdam.politie.nl  jack.druppers@amsterdam.politie.nl
vangnet@ggd.amsterdam.nl  hoofdredactie@parool.nl  thomas.kok@arkin.nl
info@hoeden-mulder.nl   D.Samson@tweedekamer.nl  redactie@rtvnoord.nl
secretariaatamsterdam@sp.nl  webredactie@nza.nl
pers@nza.nl  info@rochdale.nl   spafdelingasd@gmail.com
randjan.bissesar@mentrum.nl  orde@aova.nl  info@huurgenoot.nl

En diverse andere hier niet te vermelden adressen.