KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 30 oktober 2014

Directie woningcorporaties vervolgd! Gerard Anderiesen (Stadgenoot). Hester van Buren (Rochdale) 'buiten schot'


Directeuren woningcorporaties vervolgd wegens oplichting!

Rapport Parlementaire Enquête- commissie Woning- corporaties.


Directeur Grootgraaier Gerard Anderiesen (foto) van woning- corporatie Stadgenoot i.v.m. honderden brandstichtingen in groot wooncomplex niet vervolgd en niet genoemd.

Destijds

Ook Hester van Buren (foto) nu bestuurslid Grootgraaier van woningcorporatie Rochdale wordt niet genoemd en niet vervolgd i.v.m. de jarenlange honderden brandstichtingen.


Hester was in de periode juli 2008 t.e.m. april 2010 directielid van de misdaad- groep Woningcorporatie Stadgenoot. 


Geen Maserati's  voor asociale, gevaarlijke huisjesmelkers, bestuursgangsters Gerard Anderiessen en Hester van Buren. Dus gaan zij vrijuit en worden zelfs niet genoemd in de parlementaire Enquêtecommissie.

Zes jaar lang brandstichtingen in groot wooncomplex Stadgenoot

Welkome Brandstichtingen

Vanaf februari 2008 tot 10 januari 2009 heeft klokkenluider Nico van den Ham
Gerard Anderiessen en Hester van Buren vele, vele malen zowel mondeling als schriftelijk medegedeeld wie er verantwoordelijk was voor de ontelbare veel leed en ellende veroorzakende brandstichtingen in een groot wooncomplex van Stadgenoot (zie video onder dit artikel). Ook deelde Nico Gerard Anderiessen en Hester van Buren mede waar de pyromaan, verbleef en >>> wanneer hij de branden stichtte! Anderiessen en Van Buren deden helemaal niets en lieten de pyromaan welbewust nog een jaar lang zijn gang gaan.   

Ingrijpen
Uiteindelijk heeft Nico zelf de pyromaan, waar woningcorporatie Stadgenoot geloof het of niet afspraken mee maakte, op 10 januari 2009 zelf maar gepakt. Sinds de pyromaan het gebouw uit is gezet, zijn er dank zij Nico van den Ham nooit meer branden geweest in en om het wooncomplex. Tot op de dag van vandaag wordt Nico, zelfs tijdens rechtszaken die o.a. over zijn >>> website gaan, beschuldigd van o.a. brandstichtingen in het wooncomplex door o.m. het onnozele valse bedrijfsjuristenwicht >>> Melanie Bos en haar Louche Grachtengordel Advocatenvriendje Richard Polle van Keizerhof advocaten.

Verwoest leven 
Vrijwel vanaf het moment dat Nico voor de rechter als getuige heeft opgetreden, waardoor de pyromaan uitgeschakeld is, heeft misdaadgroep Stadgenoot en haar steeds groter wordende kliek het leven van Nico van den Ham op de meest denkbare vuile wijze kapot gemaakt. Stadgenoot zet daarbij haar vele slaafse staats-handlangers in. O.a. de >>> politie en dan met name beroepsleugenaar op ambtseed en veelvuldig valsheid in geschrifte-politieman >>> Jack Druppers en de gemeente- psychiaters huurmoordenaars >>> Herman Plas (GGD) en Thomas Kok (Arkin) zijn zeer actief.

Parlementaire Enquête Commissie
Bestuursgangsters Gerard Anderiessen en Hester van Buren zijn niet genoemd door de Parlementaire Enquête Commissie en zullen nergens voor worden gestraft. Het voor zijn leven zwaar verminkte brandstichting-slachtoffer heeft nimmer enige aandacht van misdaadgroep Stadgenoot gehad en de boodschapper van alle vuiligheid, klokkenluider Nico van den Ham moet €10.000,- boete en €2.000,- proceskosten betalen voor zijn goudeerlijke berichtgeving op zijn websites. Bovendien is hem de huur van zijn woning opgezegd en mag vanaf 1 februari op zijn (dan) 62e verder gaan als dakloze! 

Slachtoffer toont zijn ernstige verminkingen in de video 


Lees ook:

> Wooncomplex woningcorporatie Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen


Door onze bestuursgangster-redactie

In het kader van hoor en wederhoor wordt dit artikel naar de volgende adressen toegezonden:

ganderiesen@stadgenoot.nl
rboomgaart@stadgenoot.nl
jbulder@stadgenoot.nl
pdehaas@stadgenoot.nl
pdejong@stadgenoot.nl
mbos@stadgenoot.nl
info@stadgenoot.nl
info@at5.nl
pers@amsterdam.politie.nl
jack.druppers@amsterdam.politie.nl
vangnet@ggd.amsterdam.nl
hoofdredactie@parool.nl
thomas.kok@arkin.nl
info@hoeden-mulder.nl  t.a.v. de heer Boudewijn
D.Samson@tweedekamer.nl
redactie@rtvnoord.nl
secretariaatamsterdam@sp.nl
webredactie@nza.nl
pers@nza.nl
info@rochdale.nl t.a.v.  Hester van Buren
spafdelingasd@gmail.com
randjan.bissesar@mentrum.nl
orde@aova.nl t.a.v. mevrouw Heslinga

En verder hier niet nader te vermelden personen en organisatie's