KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 30 oktober 2014

Directie woningcorporaties vervolgd! Gerard Anderiesen (Stadgenoot). Hester van Buren (Rochdale) 'buiten schot'


Directeuren woningcorporaties vervolgd wegens oplichting!

Rapport Parlementaire Enquête- commissie Woning- corporaties.


Directeur Grootgraaier Gerard Anderiesen (foto) van woning- corporatie Stadgenoot i.v.m. honderden brandstichtingen in groot wooncomplex niet vervolgd en niet genoemd.

Destijds

Ook Hester van Buren (foto) nu bestuurslid Grootgraaier van woningcorporatie Rochdale wordt niet genoemd en niet vervolgd i.v.m. de jarenlange honderden brandstichtingen.


Hester was in de periode juli 2008 t.e.m. april 2010 directielid van de misdaad- groep Woningcorporatie Stadgenoot. 


Geen Maserati's  voor asociale, gevaarlijke huisjesmelkers, bestuursgangsters Gerard Anderiessen en Hester van Buren. Dus gaan zij vrijuit en worden zelfs niet genoemd in de parlementaire Enquêtecommissie.

Zes jaar lang brandstichtingen in groot wooncomplex Stadgenoot

Welkome Brandstichtingen

Vanaf februari 2008 tot 10 januari 2009 heeft klokkenluider Nico van den Ham
Gerard Anderiessen en Hester van Buren vele, vele malen zowel mondeling als schriftelijk medegedeeld wie er verantwoordelijk was voor de ontelbare veel leed en ellende veroorzakende brandstichtingen in een groot wooncomplex van Stadgenoot (zie video onder dit artikel). Ook deelde Nico Gerard Anderiessen en Hester van Buren mede waar de pyromaan, verbleef en >>> wanneer hij de branden stichtte! Anderiessen en Van Buren deden helemaal niets en lieten de pyromaan welbewust nog een jaar lang zijn gang gaan.   

Ingrijpen
Uiteindelijk heeft Nico zelf de pyromaan, waar woningcorporatie Stadgenoot geloof het of niet afspraken mee maakte, op 10 januari 2009 zelf maar gepakt. Sinds de pyromaan het gebouw uit is gezet, zijn er dank zij Nico van den Ham nooit meer branden geweest in en om het wooncomplex. Tot op de dag van vandaag wordt Nico, zelfs tijdens rechtszaken die o.a. over zijn >>> website gaan, beschuldigd van o.a. brandstichtingen in het wooncomplex door o.m. het onnozele valse bedrijfsjuristenwicht >>> Melanie Bos en haar Louche Grachtengordel Advocatenvriendje Richard Polle van Keizerhof advocaten.

Verwoest leven 
Vrijwel vanaf het moment dat Nico voor de rechter als getuige heeft opgetreden, waardoor de pyromaan uitgeschakeld is, heeft misdaadgroep Stadgenoot en haar steeds groter wordende kliek het leven van Nico van den Ham op de meest denkbare vuile wijze kapot gemaakt. Stadgenoot zet daarbij haar vele slaafse staats-handlangers in. O.a. de >>> politie en dan met name beroepsleugenaar op ambtseed en veelvuldig valsheid in geschrifte-politieman >>> Jack Druppers en de gemeente- psychiaters huurmoordenaars >>> Herman Plas (GGD) en Thomas Kok (Arkin) zijn zeer actief.

Parlementaire Enquête Commissie
Bestuursgangsters Gerard Anderiessen en Hester van Buren zijn niet genoemd door de Parlementaire Enquête Commissie en zullen nergens voor worden gestraft. Het voor zijn leven zwaar verminkte brandstichting-slachtoffer heeft nimmer enige aandacht van misdaadgroep Stadgenoot gehad en de boodschapper van alle vuiligheid, klokkenluider Nico van den Ham moet €10.000,- boete en €2.000,- proceskosten betalen voor zijn goudeerlijke berichtgeving op zijn websites. Bovendien is hem de huur van zijn woning opgezegd en mag vanaf 1 februari op zijn (dan) 62e verder gaan als dakloze! 

Slachtoffer toont zijn ernstige verminkingen in de video 


Lees ook:

> Wooncomplex woningcorporatie Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen


Door onze bestuursgangster-redactie

In het kader van hoor en wederhoor wordt dit artikel naar de volgende adressen toegezonden:

ganderiesen@stadgenoot.nl
rboomgaart@stadgenoot.nl
jbulder@stadgenoot.nl
pdehaas@stadgenoot.nl
pdejong@stadgenoot.nl
mbos@stadgenoot.nl
info@stadgenoot.nl
info@at5.nl
pers@amsterdam.politie.nl
jack.druppers@amsterdam.politie.nl
vangnet@ggd.amsterdam.nl
hoofdredactie@parool.nl
thomas.kok@arkin.nl
info@hoeden-mulder.nl  t.a.v. de heer Boudewijn
D.Samson@tweedekamer.nl
redactie@rtvnoord.nl
secretariaatamsterdam@sp.nl
webredactie@nza.nl
pers@nza.nl
info@rochdale.nl t.a.v.  Hester van Buren
spafdelingasd@gmail.com
randjan.bissesar@mentrum.nl
orde@aova.nl t.a.v. mevrouw Heslinga

En verder hier niet nader te vermelden personen en organisatie's 

dinsdag 28 oktober 2014

Nederlandse Advocaten gek op moordenaars, dieven, woningovervallers, maar niet op eerlijke klokkenluiders


Voormalige advocaat van 
Melder van misstanden Nico van den Ham doet er (tot op het laatst) alles aan om Nico zijn zaken tegen de criminele organisatie woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek in het honderd te laten lopen!Belangrijke brief

Een belangrijke brief die binnen een termijn verzonden moest worden is doodleuk door de advocaat vergeten. Ook heeft Nico op het laatste moment zelf het gerechtshof te Amsterdam moeten verzoeken hem een week uitstel te verlenen voor het indienen van memorie van grieven inzake een hoger beroep zaak die op 5 december dient. Dit omdat de advocaat niet aan de termijn waarbinnen dit had moeten gebeuren had gedacht.  

Telefonische contacten
De advocaat onderhield telefonische contacten met misdaadgroep Stadgenoot en reageerde vreemd na die gesprekken. Voorbereidingen op rechtszaken vonden op het allerlaatste moment plaats. Pleitnota's waren op het 'nippertje' klaar. 
De advocaat was wekenlang telefonisch onbereikbaar! Een tot uiterste wanhoop gedreven Nico probeerde dan uiteraard contact te krijgen met zijn advocaat, zowel per telefoon als per mail. Nico kreeg dan 'standjes' omdat hij zo vaak mailde en belde.

Eigen verdediging gevoerd
Tijdens de laatste 2 rechtszittingen heeft Nico zijn eigen verdediging moeten voeren. Dat beviel overigens goed, want dan kunnen de werkelijke feiten tenminste naar voren worden gebracht en ben je niet afhankelijk van een advocaat die goede vriendjes (i.v.m. volgende zaken) met de rechters willen blijven.

Dossier
De samenwerking met de advocaat is nu vanzelfsprekend verbroken. De advocaat heeft wél het geld, inclusief de eigen bijdrage van Nico ontvangen gestolen. Nu heeft Nico zijn dossier nodig om zich voor te bereiden op wat nog komen gaat. Dit i.v.m. de hoger beroep zaak op 5 december a.s. én de komende bodemprocedure inzake de ontruiming van zijn woning. Vanmorgen heeft Nico de advocaat per mail gevraagd zijn dossier bij de receptie klaar te leggen, zodat hij het kan ophalen. Het antwoord van de advocaat is:

'Geachte heer van den Ham,

Ik zal zo spoedig mogelijk uw dossier klaarleggen, in ieder geval deze week.

Met vriendelijke groet,'

En zo probeert deze door en door corrupte advocaat tot op het laatste moment de zaak van Nico te traineren en nog meer kapot te maken dan dat zij al heeft gedaan. Nico kan opnieuw niet verder en moet wellicht dagenlang wachten op zijn dossier, omdat deze advocaten trut het dossier niet even uit de kast wil pakken en bij de receptie te leggen. 


Nieuwe advocaat
Nico is de afgelopen weken alleen maar bezig geweest met het bellen en bezoeken van advocaten. Geen enkele advocaat wil Nico bijstaan want hij heeft een conflict met de (semi) overheid. Ook heeft Nico vele, vele psychiaters gebeld met de vraag of zij hem willen beoordelen inzake een psychiatrische stoornis die hij volgens criminele gemeente psychiaters zou hebben.
Dit i.v.m. de dwang mondsnoer-verpleging waar Nico mee bedreigd is door
>>> de Amsterdamse stads-gek, psychiater Thomas Kok. Alle psychiaters die Nico heeft gebeld hebben geweigerd hem te beoordelen, want Nico heeft een veel te eerlijke grote bek op zijn site over de wantoestanden in deze corrupte schurkenstaat! 


Zie ook >>> BREAKING: ADVOCATEN MICHA ALLEN GEÏNTIMIDEERD

>>> STEVE BROWN VOLKS NIEUWS AMSTERDAM-NOIR | ADVOCATEN

Door onze zwarte toga maffia-redactie

donderdag 23 oktober 2014

HERDENKING VELE ZELFDODINGEN TEN GEVOLGE VAN BESLUITEN RECHTERS EN INSTANTIES.

Dit is een initiatief van >>> WilNu

Op woensdag 10 december tussen 14.00 en 15.30 u. zal voor het Paleis van Justitie in Den Haag een herdenking worden georganiseerd ter nagedachtenis van de honderden zelfdodingen die jaarlijks te betreuren zijn direct ten gevolge van besluiten van rechters en instanties.

Door het beleid wat gevoerd wordt zal dit alleen maar meer worden. Helaas bemerken wij dat onze politici hier geen oog voor hebben.
Dit is de reden dat deze herdenking georganiseerd zal worden. Het moet gaan volgens zoals de herdenking rond de vliegramp in de Oekraïne is gehouden.

Op een bepaald moment zal een rouwauto komen aanrijden, gevuld met een kist. Een aantal dragers zullen de kist dragen naar de plek.

Dan zullen één of meerdere toespraken plaatsvinden (Per microfoon of semafoon), waarna trompet geschal: "The Last Post" en daarna twee minuten stilte. (Bloemen zullen vooraf en na de twee minuten stilte worden neergelegd". Het zal een waar tapijt moeten worden.
Verdere ideeën zullen nader worden ontwikkeld.

Wij rekenen op u, deel het zoveel mogelijk met uw familie, vrienden en bekenden. Iedereen is welkom, laat hiermee duidelijk worden dat het anders kan en moet!! Nabestaanden van mensen, die een eind aan hun leven hebben gemaakt mede door besluiten van instanties worden van harte uitgenodigd. 

Voor informatie: Tel. 06 403 32 423.

Onderstaande adressen hebben apart een uitnodiging gekregen: 

ganderiesen@stadgenoot.nl,  rboomgaart@stadgenoot.nlJan Bulder <jbulder@stadgenoot.nl,
pdehaas@stadgenoot.nlpdejong@stadgenoot.nlmbos@stadgenoot.nlinfo@stadgenoot.nl,
AT5 Info <info@at5.nl>pers@amsterdam.politie.nljack.druppers@amsterdam.politie.nl
vangnet@ggd.amsterdam.nlhoofdredactie@parool.nlthomas.kok@arkin.nlinfo@hoeden-mulder.nl,
D.Samson@tweedekamer.nlredactie@rtvnoord.nlsecretariaatamsterdam@sp.nl,  
webredactie@nza.nlpers@nza.nlinfo@rochdale.nlChris Schaeffer <spafdelingasd@gmail.com,
randjan.bissesar@mentrum.nlorde@aova.nlinfo@huurgenoot.nlinfo-regiorandstad@ggn.nl,
j.vanderloo@ggn.nlinfo@brabant.ggn.nlinfo-tijhuis@ggn.nl,
limburg@ggn.nlinfo@ggn.nlzeeland@ggn.nl,
zembla@bnnvara.nl,  J Boudewijn <j.boudewijn@hoeden-mulder.nl,  mhabets@stadgenoot.nl 

woensdag 22 oktober 2014

ELK JAAR PLEGEN 700 GGZ CLIËNTEN ZELFMOORD!!


Kennismaking

Arkin is gevestigd in Amsterdam en draagt met specialistische ggz-kennis en expertise actief bij aan het oplossen van groot- stedelijke problemen. Daarom hebben wij een sterke positie in stedelijke ketens en werken wij in en vanuit de wijken intensief samen met de gemeente, de GGD , politie woningcorporaties en andere organisaties. >>> Lees meerKennismaking

Geneeskunde-schurk Thomas Kok (foto) is psychiater bij Arkin. Thomas Kok stalkt en bedreigd Nico van den Ham zoals in een tel. gesprek in dit artikel (onderaan) te horen is.
Thomas Kok doet dat in opdracht van de in Amsterdam zo gevreesde GGD Psychiater >>> Herman -pedo poster- Plas, die weer nauw samenwerkt met beroeps leugenaar op ambtseed politieman
>>> Jack DruppersProberen de Psychiaters staats- huurmoordenaars
Thomas Kok en Herman Plas Nico van den Ham ook tot zelfmoord aan te sporen als hij in een van hun macabere inrichtingen is opgesloten?

Zelfdoding
Per jaar beroven bijna zevenhonderd patiënten slachtoffers van GGZ instanties zoals Mentrum en GGD, die 'onder Arkin vallen' of daar mee samenwerken, zich van het leven. Dat is wat er allemaal gebeurd in de inrichtingen van 'onze fijne' staats-instanties in schurkenstaat Nederland. Vrijwel onmiddellijk nadat het laffe, corrupte, slaafse Arkin psychiatertje Thomas Kok Nico bedreigde met dwang- verpleging, bereikten Nico deze afschuwelijke, angstaanjagende, massale zelfmoordberichten hem via het Vara programma >>> Zembla!

Arkin, Mentrum, GGD
Arkin is gevestigd in Amsterdam en draagt met specialistische ggz-kennis en expertise actief bij aan het oplossen van grootstedelijke problemen. Bijvoorbeeld door klokkenluiders, die criminele activiteiten van >>> (semi) overheids misdaadgroepen zoals >>> woningcorporatie Stadgenoot aan het licht brengen, voor die organisaties te psychiatriseren= voor gek te verklaren. De goudeerlijke lastpakken kunnen dan onder dwang worden opgesloten in één van de lugubere inrichtingen van Arkin, Mentrum of de GGD om ze zo verder monddood te maken, maar liever nog aan te sporen zichzelf van kant te maken zodat ze geen last meer kunnen veroorzaken misstanden meer kunnen melden.
Daarom heeft Arkin een sterke positie in stedelijke ketens en werkt in en vanuit de wijken intensief samen met de gemeente, corrupte
>>> politieagenten, de Amsterdamse GGD die al eens verwikkeld was in een >>> pedofielen-kwestie, woningcorporaties en andere (misdaad) organisaties.

Hoogleraar
Er plegen onnodig veel patiënten, die worden behandeld in een GGZ instelling
>>> Zelfmoord. Dat komt onder meer doordat de hulpverleners in die instellingen onvoldoende geschoold zijn om patiënten met zelfmoordgedachten te behandelen.
Dat vertelde hoogleraar klinische psychologie Ad Kerkhof onlangs in het tv-programma >>>Zembla.


Melder van Misstanden
Respect voor hoogleraar Ad Kerkhof, maar jagen stalkende, door en door corrupte psychiaters zoals Thomas Kok van Arkin - Mentrum en ook GGD psychiater Herman -pedo poster- Plas hun cliënten slachtoffers zelf ook de dood niet in? Maken deze absolute gemeentegekken hun slachtoffers, zoals Karel Bagchus en nu ook Nico van den Ham, niet zelf helemaal kapot? Gewetenloze gedragsgestoorde GGZ-bandieten, die op de meest denkbare abjecte wijze hun 'geneeskundige' macht misbruiken om de vuile zaakjes van hun corrupte opdrachtgevers, in de kwestie van Nico, de criminele organisatie woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, onder het vloerkleed te houden? 

Politieschurk
De dreiging van gemeentecrimineel Psychiater Thomas Kok, om de rechter te vragen Nico dwangverpleging op te leggen, heeft de afgelopen dagen veel te weeg gebracht in het toch al zo ontwrichte en verwoeste leven van Nico. De onder klootjesvolk zo veel leed en ellende veroorzakende semioverheid- misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot, maar ook de meervoudig valsheid in geschrifte, beroeps leugenaar op ambtseed, politieman Jack Druppers hebben er veel belang bij Nico in een inrichting te proppen en hem zo de mond te snoeren. Dat is o.a. op te maken uit een valselijk opgemaakt proces-verbaal van  politie-schurk Jack Druppers. Een blauw geklede ambtelijke megaoplichter die Nico niet op een normale wijze durft aan te klagen omdat er dan een kans is, dat de rechter Nico de gelegenheid geeft de vele criminele activiteiten van deze ambtenaar te onthullen en Jack de politieman wel 'voor schut gaat' en 'hangt'.

Later meer

Tel: gesprek met de onbeschofte zielenknijper, klik op de pijl: Dit artikel is in het kader van hoor en wederhoor naar de volgende adressen verzonden: 

zembla@vara.nl, info@arkin.nl, info@mentrum nl, ganderiesen@stadgenoot.nl,
jbulder@stadgenoot.nl, pdehaas@stadgenoot.nl, pdejong@stadgenoot.nl,
mbos@stadgenoot.nl, info@stadgenoot.nl, info@at5.nl,
pers@amsterdam.politie.nl, jack.druppers@amsterdam.politie.nl, vangnet@ggd.amsterdam.nl,
hoofdredactie@parool.nl,   thomas.kok@arkin.nl,  info@hoeden-mulder.nl, D.Samson@tweedekamer.nl, randjan.bissesar@mentrum.nl,  redactie@rtvnoord.nl, secretariaatamsterdam@sp.nl,  webredactie@nza.nl, pers@nza. nl,  rboomgaart@stadgenoot.nl, spafdelingasd@gmail.com,  tiersbakker@hotmail.com, stadsdeel@centrum.amsterdam.nl,   info.sdo@amsterdam.nl,

En vele andere hier niet nader te noemen personen, instanties, organisaties, websites, Twitter en Facebook adressen enz. 

Dit  artikel en alle andere artikelen op deze site mogen, mits de tekst niet is veranderd, zonder toestemming op allerlei wijzen worden verspreid.  

zondag 19 oktober 2014

ZENUWACHTIGE, OPGEJAAGDE NICO VAN DEN HAM BIJ BREAK TE SYSTEM MUSEUMPLEIN AMSTERDAM

Organisatoren en aanwezigen bedankt!

Opgejaagd door Criminele Staats Psychiaters Nico van den Ham toch aanwezigOpkomst laag!
Organisatoren en medewerkers van ‘Break the System’, gisteren op het Museumplein in Amsterdam hartstikke bedankt voor jullie inzet! Jammer dat niet heel het Museumplein vol stond. Allemaal een grote bek via de knoppen op het toetsenbord van de PC of tegen elkaar te keer gaan, maar als het er op aan komt dan zijn ze er niet want
>>> wat is er toch met het Nederlandse klootjesvolk gebeurd. Ik heb het hier absoluut niet over diegenen die de schandalig dure treinkaartjes niet kunnen betalen!

Op de meest eenvoudige wijze kunnen we er met zijn allen er voor zorgen dat vuil grijnzend deurwaarderstuig voor misdaadbanken, criminele woningorganisaties en ander groot-graai- schorem geen 20 gezinnen meer per dag hun woning uit sleuren.

Straf het voetvolk
Op een simpele manier kunnen we voorkomen dat diegenen die in dit boevenland het laatste woord hebben, de rechtspraak= straf het voetvolk  beletten,nog langer door gaan met hun eigen wetten en regels hun justitiële corrupte reet afvegen. Dit om zo het voordeel voor hun elite vriendjes en/of organisaties te regelen.

Misdaad-media
Met zijn allen kunnen wij volksverlakkende organisaties zoals de Staats-NOS, Nazie-Telegraaf e.d., dwingen om ons niet langer voor te liegen en net te doen alsof we in een democratische rechtsstaat leven i.p.v. in een schurkenstaat. Te samen kunnen we zorgen dat onze ouderen, onze klokkenluiders en al die andere vele (verborgen) slachtoffers van corrupte rechtspraak en (semi) overheidsorganisaties, in hun door wanhoop en intense vernedering ontstane
>>> zelfmoordplannen opzij kunnen zetten.

Woningontruiming
Ga niet stiekem achter de gordijnen staan als de buren met hun kinderen door deurwaarderstuig op straat worden gekwakt, maar ga er met de hele buurt vóór staan! Belet het staatstuig nog langer klootjesvolk volledig kapot te maken met hun vuile misdaden. Kom verdomme eens in de benen!


Een land vol schapen verwekt een overheid van wolven. 
 
Doe het voor je medemens en voor jezelf! Laat de goedwillende organisatoren en medewerkers de volgende keer niet in de kou staan en doe mee!

Nerveus, boos en te betrokken
Nico was er gisteren wel en heeft zelfs nog even op het podium gesproken. Dat ging hem zeer slecht af. Nico wordt op extreme wijzen zwaar bedreigd, is daardoor zeer zenuwachtig, boos en veel te betrokken om achter een microfoon te gaan staan. Nico heeft het een en ander er uit geknipt om dan toch maar een kort stukje te kunnen plaatsen en heeft nog wat toevallige ontmoetingen gefilmd.


Door Nico van den Ham Melder van Misstanden

Dit bericht is apart naar de volgende adressen toegezonden:

ganderiesen@stadgenoot.nl
rboomgaart@stadgenoot.nl,
jbulder@stadgenoot.nl
pdehaas@stadgenoot.nl,
pdejong@stadgenoot.nl,
mbos@stadgenoot.nl,
info@stadgenoot.nl,
AT5 Info <info@at5.nl>,
pers@amsterdam.politie.nl,
jack.druppers@amsterdam.politie.nl,
vangnet@ggd.amsterdam.nl, t.a.v. van Psychiater Herman -pedo poster- Plas
hoofdredactie@parool.nl,
thomas.kok@arkin.nl,
info@hoeden-mulder.nl,
D.Samson@tweedekamer.nl,
redactie@rtvnoord.nl,
secretariaatamsterdam@sp.nl,
webredactie@nza.nl,
pers@nza.nl

En diverse andere niet nader te noemen personen en organisaties
 

vrijdag 17 oktober 2014

DWANGVERPLEGING VOOR KLOKKENLUIDER

Psychiater Gemeente-Schurk

<<<<<
Thomas Kok van  Misdaadkliek Stadgenoot
 
Dwangverpleging via de rechter voor Klokkenluider
Nico van den Ham


Slaafse gedragsgestoorde psychiater (Arkin), gemeente-schurk Thomas Kok nog erger, nog meer crimineel en nog meer empathie-loos, dan de in heel Amsterdam zo gevreesde misdaad GGD psychiater, seks met minderjarigen door hooggeplaatsten verhuller,
>>> Herman -pedo poster- Plas


Heeft meervoudig valsheid in geschrifte, beroepsleugenaar op ambtseed, praatjesmaker politieschurk >>> Jack Druppers, die in een proces-verbaal ook al dwangverpleging voor Nico adviseert, hier ook een weer een rol?

Klik op de pijl voor het telefoongesprek wat Nico vandaag had met Psychiater de gedragsgestoorde, slaafse Amsterdamse intens corrupte
Gemeentegek Thomas Kok.
 
  (Achtergrond- lawaai komt bij de idioten-instantie vandaan)


Luie advocaat
De advocaat van Nico heeft heel veel niet gedaan wat zij wel moest doen. Nico is daarom in (nog meer) ernstige problemen gekomen. Telefonische en e-mail-contacten tussen misdaadgroep Stadgenoot en zijn advocaat hebben Nico het idee gegeven, dat er sprake is van collusie. De samenwerking met de advocaat zijn dan ook op initiatief van Nico onmiddellijk verbroken.
 
Nieuwe advocaat
Nico heeft na lang zoeken, langdurig met een andere advocaat gesproken. Een advocaat waarbij Nico direct al een heel goed gevoel kreeg. Namen van advocaten of advocatenkantoren worden (betreffende zijn eigen kwestie) op deze en zijn andere websites nooit genoemd! (behoudens evt. op verzoek van betr. advocaat) Nico hoopt vurig, dat deze advocaat zijn zaken wil gaan behartigen.
 
 
 
Door onze Amsterdamse gemeente-psychiaters  Pedo-gangsters-redactie
 
Dit bericht is in het kader van hoor en wederhoor naar de volgende adressen verzonden:

ganderiesen@stadgenoot.nl,
rboomgaart@stadgenoot.nl 
jbulder@stadgenoot.nl
pdehaas@stadgenoot.nl 
pdejong@stadgenoot.nl  
mbos@stadgenoot.nl  
info@stadgenoot.nl  
info@at5.nl 
pers@amsterdam.politie.nl  
jack.druppers@amsterdam.politie.nl  
vangnet@ggd.amsterdam.nl  t.a.v. Psychiater Herman -pedo poster- Plas
hoofdredactie@parool.nl 
thomas.kok@arkin.nl 
randjan.bissesar@mentrum.nl
info@hoeden-mulder.nl  Deurwaarder.  t.a.v. mr. Boudewijn
D.Samson@tweedekamer.nl    
redactie@rtvnoord.nl    
secretariaatamsterdam@sp.nl
Meerdere niet nader te vermelden huisartsen, advocatenkantoren, meldpunten enz.  

dinsdag 14 oktober 2014

MEGA RECHTSZAAK IN AMSTERDAMSE RECHTBANK

Een wereld die ongelooflijk in brand staat.
Nederlands Zwart Toga Tuig dat onder ede is beschuldigd kinderen te verkrachten en in Amsterdam diende vandaag het vervolg op de  grote mega-rechtszaak

'Sticker op afvalbak geplakt'


Ander nieuws: Karel Bagchus van de Grote Joris Demmink Poster

Wereld in Brand Zelfmoord Kinderverkrachting
De wereld staat in brand! Oorlog hier, oorlog daar. Onthoofdingen, MH17-ramp, Ebola. Nederland bombardeert Isis.

Door Nederlandse justitie, rechtspraak en andere overheid in het nauw gedreven voetvolk maakt zich steeds meer >>> zelf van kant.


Officieren van justitie en rechters onder >>> ede  beschuldigd dat zij hun justitiële snikkel in kinderen hebben gepropt.

Vermeende Toga pedofielen worden niet verhoord en mogen ongestoord doorgaan met het >>> straffen van klootjesvolk

OM en rechtspraak druk
Justitie is druk, druk en nog eens druk! Zo behandelde de rechtbank vandaag het vervolg van de zitting in december 2013 inzake de zware aanklacht tegen de vermeende crimineel, de blogger Fruitarier. Die zou op 28 september 2011, wie herinnert zich het niet, een sticker op een vuilnisbak in de Amsterdamse Leidsedwarsstraat hebben geplakt. 'Heel Amsterdam was verbolgen en geschokt!'  maar de rechtbank kwam er vorig jaar niet uit, want de fruitariër had >>> beeld en geluidsmateriaal meegenomen, waaruit bleek dat een politieman via een bewakingscamera een vrouw de sticker op de vuilnisbak had zien plakken.

Ambtseed
Verdachte slachtoffer van dit alles is geen vrouw, dus de rechter zal zo'n kwestie niet ontvankelijk verklaren zou je denken. De OvJ ook blij, zou je ook denken, want die heeft dan eindelijk eens tijd om hoog geplaatste toga dragers zoals mr. Demmink, maar ook mr. Wooldrik, mr, Wabeke en mr. Holthuis, die ook genoemd zijn tijdens de Demmink getuigenverhoren, te gaan horen. Maar nee hoor, de OvJ was helemaal niet blij en vond de kwestie van de sticker zo zwaarwegend en schokkend dat zij de zaak wilde aanhouden.
De camera-politieman die op de 'plak-dag' (middels de portofoon) verklaarde dat hij een vrouw de sticker had zien plakken, zoals op de opnamen van >>> JDTV  te horen is, moet dat zelf maar eens komen vertellen zo vond de OvJ. Wellicht hoopt zij, dat ook deze politieman zijn corrupte reet afveegt met zijn >>> ambtseed en het nog een beetje anders komt vertellen. Dan kan er wellicht nog een draai aan de kwestie worden gegeven en kan zo de vermeende stickerplakker toch nog 'hangen'.


Karel Bagchus Demmink Poster
Blogger Fruitariër moet 'hangen'. Net zoals Karel Bachus, die een grote Joris Demmink Poster achter zijn raam had hangen. De in Amsterdam zo gevreesde stalkende GGD psychiater Herman -pedo poster- Plas kwam voor de poster bij Karel aan de deur en trachtte zo >>> seksueel misbruik van kinderen te verhullen. Dat was het begin van het einde van Karel Bagchus, want Karel is uiteindelijk, tot grote vreugde van GGD Judas, Herman -pedo poster- Plas alles >>> kwijtgeraakt. Karel zit nu in een ver land ondergedoken en neemt af en toe nog per telefoon contact met ons op.
Anderhalve week geleden vertelde een opvallend opgewekte Karel ons nog vrijwel niets meer te bezitten, maar wel genoot van elke minuut, dat hij niet in de elite-pedo schurkenstaat Nederland hoeft te verblijven.


Voortzetting zitting
Vandaag dus de voortzetting van deze schokkende kwestie. Opnieuw was er een (andere) rechter ingezet, een (andere) officier van justitie en maar liefst 2 griffiers, waarvan een in opleiding zo vermoeden wij. Ook de persvoorlichter van de rechtbank was in de zaal aanwezig. De stickerkwestie mag wat kosten dus! Maar dan heb je ook wat want deze keer was er de getuige. Dat was politieman Spreeuw die indertijd achter de monitoren van de bewakingscamera's zat. Er zijn film en geluidsopnamen van de zitting gemaakt (niet door ons), maar de apparatuur moest van politieman Spreeuw uit op het moment dat hij werd bevraagd. Hij wilde absoluut niet in beeld. Wij schrokken daar nog al van en noemen de diender daarom Spreeuw omdat we niet nog meer gelazer willen dan we al hebben. Spreeuw zijn werkelijke achternaam is die van een andere vogel.

Verhaal
Op de website van JDTV is in het 2e filmpje in dit >>> artikel vanaf 7.06 duidelijk te horen dat camera-politieman Spreeuw aan zijn collega ter plekke via de portofoon verteld, dat hij een dame had zien plakken. Ook wist de diender niet uit welke tas de sticker kwam. Vandaag, meer dan 3 jaar later wist politieman Spreeuw, die nu onder ede stond, zich alles nog haarfijn te herinneren! Het was dit keer dan wel een heel ander verhaal, maar dat maakt in de Nederlandse rechtsspraak niets uit als het groot tegen klein is.
Wij weten dat zo goed, omdat wij vele rechtszaken bezoeken en schatrijk zouden kunnen worden met het afsluiten van weddenschappen inzake uitspraken in (meest civiele) rechtszaken tussen groot en klein.   


Verklaring politieman
Vandaag verklaarde politieman Spreeuw dat hij de man, dus verdachte had zien plakken en dat hij de vrouw dat niet had zien doen. Precies het tegenovergestelde dus in vergelijking met datgene wat hij meer dan 3 jaar geleden door de portofoon zei. Maar wat kan het schelen, 'ik ben politieman én het is op >>> ambtseed door mij verklaard dus wie maakt mij wat' zal ook deze diender wel gedacht hebben.  
   
Uitspraak over 14 dagen.

Van onze klassenjustitieredactie i.s.m. onze wie naait wie waarheidscommissie

Terug naar >>> http://nicovandenham.blogspot.co.uk

zaterdag 11 oktober 2014

Zelfmoord voor steeds meer klootjesvolk de beste optie


DOOR STAATS- HUURMOORDENAARS
DE DOOD INGEJAAGD


Wanneer de dood een vriend kan zijn


Gebeurd allemaal in schurkenstaat Nederland


Wanhoop
Onlangs pleegde de wanhopige 81 jarige mevrouw Jannie Westveer-van Poelje zelfmoord. Mevrouw woonde in zorgcentrum 'De Golfstroom' in den Helder. 
Een verplichte verhuizing is de reden dat de 81 jarige vrouw een einde aan haar leven heeft gemaakt
. Vier andere bewoners van het woon- en zorgcentrum hadden ook aangegeven nog liever een einde aan hun leven te maken dan te willen verhuizen. 
Uit cijfers blijkt dat 800 van de 2000 ouderen zorglocaties met sluiting bedreigd worden.

Gelet op de wijze waarop onze overheid staats-schurken ouderen behandelen, lijkt zelfmoord inderdaad de beste optie voor de oudjes.

Barbaars Grijnzend Deurwaarderstuig
Onmenselijk, empathie-loos, onaangenaam grijnzend deurwaarderstuig, kwakt voor misdaadgroepen zoals (staats) graai-banken en woningcorporatie's dagelijks zo'n 20 gezinnen op straat in onze keurige rechts- schurkenstaat. Een van de meest vuilste misdaden die denkbaar is. Weerloos, bang klootjesvolk voor judasgeld dakloos maken voor elite grootgraaiers. Hoeveel zelfmoorden dat oplevert is niet bekend. Gelet op de wijze waarop Befehl ist Befehl deurwaardersschorem te samen met hun blauw geklede hulptroepen weerloze medemensen ontruimt, lijkt zelfmoord inderdaad de beste optie voor het voetvolk dat in deze pech heeft gehad.

Goudeerlijke klokkenluiders door de staat de dood ingejaagd
Arthur Gotlieb, een goudeerlijke beleidsmedewerker bij de staats- schurken-organisatie 'Nederlandse Zorgautoriteit' is het zoveelste voorbeeld dat onlangs door ambtelijk tuig >>> de dood is ingejaagd. Arthur had 4 USB Sticks met, voor door en door corrupt overheids-schorem, zeer belastend materiaal. Mede gelet op onze eigen ervaringen inzake de aanhoudende jarenlange onmenselijke criminele actie's van een
>>> Amsterdamse misdaadgroep en haar kliek, lijkt zelfmoord inderdaad de enige optie voor klokkenluiders om van het abjecte >>> (semi) staatstuig af te komen. 


Huisarts door justitie de dood ingedreven
De in het Noord Hollandse Tuitjenhorn zo geliefde huisarts Nico Tromp wilde er zeker van zijn dat hij zijn patiënt goed hielp. Tromp wilde hem niet onnodig laten lijden en gaf zijn patiënt een flinke overdosis morfine. Die patiënt had ondragelijke pijn, kon nauwelijks nog ademhalen en was van intense ellende van zich af aan het trappen in zijn bed. Hij kon niet meer eten, lopen en had niet lang meer te leven. Hij had duidelijk te kennen te geven absoluut niet meer verder te willen. Huisarts Tromp had verdiend dat er eerst eens rustig naar hem was geluisterd. Maar dappere  laffe blauw geklede staatsslaven sleurden dokter Nico 's avonds uit zijn woning, sloten hem op en 's nachts werd zijn praktijk doorzocht. De alleen maar goedwillende huisarts Nico Tromp zag het niet meer zitten en beroofde zich enkele weken later zelf van het >>> leven.
Goedwillende mensen die eenmaal in de angels geklemd zitten van de door en door misdadige justitie, komen daar meestal nooit meer uit.
Zelfmoord lijkt dan ook de enige optie om van het sadistisch staatstuig af te komen. 


Rechtsspraak-zelfmoorden

Voetvolk in civiele zaken waarin de tegenpartij groter is wordt massaal veroordeeld.
In bijna alle gevallen tussen groot en klein, staat van te voren al vast dat klein het verliest. De enkele gevallen waar dat niet het geval is, worden op de site van de rechtsspraak gepubliceerd. Dit om het toch nog wat te laten lijken. Het klootjesvolk wordt zo in groten getale verlakt. Ook de staatsmedia werkt daaraan mee en laat het gedwee volk geloven dat de rechtsspraak onafhankelijk en niet een van de grootste
>>> criminele organisatie's van deze Schurkenstaat is.
Veel mensen gaan letterlijk kapot aan de onterechte veroordelingen van het corrupte
>>> Zwarte toga Tuig  omdat zij volstrekt onschuldig zijn. Geschatte zelfmoorden ten gevolge van misdadige gerechtelijke uitspraken van dit juridisch staatsschorem, 450 stuks voetvolk per jaar! Voor slachtoffers van deze ernstige vorm van misdaad en absoluut niet kunnen leven met deze smeerlapperij en er ook nog eens niet van kunnen af komen, lijkt zelfmoord dan inderdaad ook de beste optie.

Kleine greep
Bovenstaande is slechts een kleine greep uit de vele gevallen van het onvoorstelbare leed van wat er in deze schurkenstaat gaande is. De meeste ellende blijft verborgen. Niet iedereen die door de staat wordt genaaid en/of geleidelijk de dood in wordt gejaagd begint een website en criminele organisaties zoals de staats-NOS of andere media-volksverlakkers melden dit soort intense staats-vuiligheid niet of nauwelijks.

Bedroefd
De redactie van deze door >>> (semi) overheidstuig zo >>> gehate en op allerlei misdadige wijzen >>> aangevallen waarheidswebsite verkeerd inzake het bovenstaande in een uitermate bedroefde stemming. Wij zijn zeer begaan met al die mensen die door voornoemde gewetenloze staats-huurmoordenaars de dood ingejaagd zijn en nog ingejaagd zullen worden.

TV show met gedwongen zelfmoorden

Om te voorkomen dat nog meer goedwillenden door dit tuig de dood ingedreven worden, zou er een dagelijkse TV-show moeten zijn waarin de staats-huurmoordenaars gedwongen moeten worden zelf zelfmoord te plegen.
Veel minder onschuldigen zouden dan nog het slachtoffer worden van dit overheidstuig wat voor geld en macht of een veer in hun reet tot alles in staat is. Zo'n TV-show kan dan toch voor elk normaal denkend mens niet omstreden zijn, want minder leed, minder ellende en minder zelfmoorden voor onschuldige goedwillende medemensen is toch wat we allemaal wel willen.
Wij zouden zeker elke dag gaan kijken! 


Van onze schurkenstaatredactie

donderdag 9 oktober 2014

SLACHTOFFER SCHURKEN-MONARCHIE IN HOGER BEROEP VRIJGESPROKEN
Edwin de Roy van Zuydewijn vrijgesproken van fraude!
Geen bewijs
Edwin de Roy van Zuydewijn is vandaag vrijgesproken van het opmaken van een valse factuur. Edwin kreeg een taakstraf van 100 uur opgelegd, maar ging in hoger beroep. Het hof oordeelde vandaag dat er geen bewijs is dat De Roy van Zuydewijn de factuur heeft opgesteld of dat hij er opzettelijk bij betrokken was.

Getuige
De zaak kwam aan het licht tijdens het grote onderzoekvastgoedfraudeproces 'Klimop' rond het Bouwfonds en het Philips Pensioenfonds. De Roy was met de directie van het Bouwfonds in contact gekomen via een goede vriend, Olivier Pieter Lambert, die ook getuige was tijdens zijn huwelijk met >>> 
prinses Margarita de Bourbon de Parme.

Bruiloft
De voormalige vriend van de Roy van Zuydewijn is veroordeeld in de 'Klimopzaak' en was ook nu weer getuige. Dit keer wel veel minder uitbundig dan tijdens de bruiloft, want hij wilde op deze bijeenkomst >>> de rechtszitting helemaal niets zeggen. 


Afwachten op volgende actie 
De Roy heeft de beschuldigingen altijd weersproken en is dus vrijgesproken.
Edwin de Roy van Zuydewijn wacht nu te samen met zijn goede vriend, hond Pablo op de volgende (zoveelste) vuile actie om hem nog meer kapot te maken, dan dat hij al kapot gemaakt is.


Van onze corrupte schurkenstaat-redactie in samenwerking met onze nep oranje waarheidscommissie 

woensdag 8 oktober 2014

DRINGEND HULP GEVRAAGD!!!

Wie het belangrijk vind dat de meer dan verschrikkelijke veel leed en ellende veroorzakende misdadige smeerlapperij bij politie, justitie, jeugdzorg, rechtspraak en de misdadige volksverlakkende main stream media, die gaande is in de beerput van Europa, dit vuile corrupte Schurkenland, zoveel mogelijk wordt gepubliceerd, dus bekend wordt gemaakt, graag aandacht voor het volgende:

Mijn bescheiden, maar toch inmiddels wel goed bezochte site, in volks niet mis te verstaan taalgebruik (bewuste keus), is onder valse voorwendselen op verzoek van een criminele organisatie en haar kliek, waaronder een zeer criminele politieagent, van het web gehaald. Een (semi) overheidsorganisatie en haar kliek die heel veel te verbergen heeft. Google heeft helaas gehoor gegeven aan dat verzoek en heeft mijn weblog
>>> http://nicovandenham.blogspot.nl onlangs verwijderd.

Weliswaar heeft Google mij de kans gegeven om verder te gaan via een nieuw Engels adres >>> http://nicovandenham.blogspot.co.uk maar er is niets meer met die site te beginnen. Contact met Google hierover is onmogelijk.

Let wel, ik schrijf zeker niet uitsluitend over mijn eigen problemen!

Voor de bezoekers lijkt het of alles nog het zelfde is (behalve het adres), maar op de werkpagina’s is niets meer met de site te beginnen. Ik ben 61 jaar en niet met computers opgegroeid. Tot nu toe heb ik mij alles zelf aangeleerd, maar na 2 weken geploeter heb ik nu wel door, dat ik het deze keer niet ga redden.
Ik wil heel graag verder, maar zit ongelooflijk met de handen in het haar.

Ik heb dringend technische hulp nodig! Voor mijn bestaande site of voor heel iets anders. Als de bestaande site kan blijven bestaan, dan heel graag. Maar ik wil ook wel een domeinnaam en een hosting pakket kopen bij een hosting-bedrijf (mij bekend) in IJsland. (geen censuur) Ik durf dat echter (nog) niet omdat ik bang ben dat ik er niet mee overweg kan. Installeren etc.

Wie helpt of wie kent iemand die mij daar mee kan helpen. Hier zijn mijn gegevens
>>> http://nicovandenham.blogspot.co.uk/p/contact.html 

vrijdag 3 oktober 2014

WONINGCORPORATIE STADGENOOT LIEGT TEGEN GOOGLE USA OVER WEBSITE NICO VAN DEN HAM

Misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot
 pakt via corrupte rechter Nico van den Ham eerst bijna 12.000 euro af omdat hij weigert artikelen op zijn site aan te passen waar hij voor is >>> veroordeeld 

Enkele maanden later wordt onder op verzoek van de misdadige doofpotorganisatie onder valse voorwendselen zijn hele site verwijderd

Geen verzoek van Justitie
Dachten wij eerst dat Justitie Google verzocht heeft de site van Nico van het web te halen, nu is bekend dat de in heel Amsterdam zo veel ellende en leed veroorzakende misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot dat Google heeft verzocht.
De terreurorganisatie heeft dat zelf verklaard (zie onderstaande Facebookberichten). Google vermeld ten onrechte dat het verzoek van justitie kwam >>> http://nicovandenham.blogspot.nl/
 .

Nederland vonnis voor Amerikanen
Wij vermoeden dat Stadgenoot het vonnis te samen met het verzoek naar het Amerikaanse Google heeft gezonden. De Amerikanen hebben enkele woorden vertaald zoals rechtbank, vonnis en uitspraak en zijn er van uitgegaan dat er een >>> vonnis is wat de hele site verbiedt. 

Gewelddadige woningoverval
Gelet op het bovenstaande en alle andere misdadige acties die de criminele organisatie en haar kliek al jaren organiseert om Nico zijn leven meer en meer te verwoesten denken wij dat je beter een gewelddadige woningoverval kunt plegen, dan de maatschappij te helpen door een >>> veel leed veroorzakende pyromaan te stoppen.

>>> WOONCOMPLEX STADGENOOT GETEISTERD DOOR BRANDSTICHTINGEN

>>> MISDAADGROEP STADGENOOT HAD AFSPRAKEN MET PYROMAAN

Facebook berichten:

Kijk nou eens ‪#‎Stadgenoot‬, is dat niet Nico van den Ham van die blog, samen met ‪#‎SteveBrown‬ ?
Aantal bezoekers van ‪#‎NicovandenHam‬ op zijn site is al verviervoudigd, maar als het ook nog bij Steve op de site staat komt het verhaal wel aan.
Hier de blog van Nico http://nicovandenham.blogspot.co.uk/ (kost m genoeg dus man ook gezien worden voor die centen toch?)
Meer info: http://www.youtube.com/channel/UCwnrjXxIjv6mLDxTgqf98VQ
(youtube kanaal van Nico)
 — bij amsterdam Sarphatisstraat 370 .


Vrij en Onverveerd Volks-Pers website Nico van den Ham op last van justitie op zwart gezet en dat was een reden voor Steve Brown om aan Volks-journalist Nico...
YOUTUBE.COM

Stadgenoot Er is al geruime tijd sprake van een conflict tussen Stadgenoot en de heer Van den Ham. Via zijn weblogs geeft Van den Ham zijn visie op wat er aan de hand is. Stadgenoot deelt die visie meestal niet, maar het is ieders goed recht een menig te ventileren. De blogs zijn echter bijzonder kwetsend en daarmee schadelijk voor enkele medewerkers van Stadgenoot die met naam en toenaam worden genoemd. Wie hun namen googelt, krijgt als eerste ‘hits’ de blogs van Van den Ham te zien. Dit wordt door deze medewerkers als zeer intimiderend ervaren. Stadgenoot heeft de rechter gevraagd publicatie van de grievende blogs te verbieden. De rechter heeft Stadgenoot in het gelijk gesteld en de heer van den Ham opdracht gegeven de blogs op straffe van een dwangsom te verwijderen. Omdat Van den Ham de blogs toch liet staan, heeft Stadgenoot Google benaderd, eigenaar van Blogger (de partij waar Van den Ham zijn blogs liet hosten). Inmiddels is aan dit verzoek van Stadgenoot gehoor gegeven.

Mevr Janssen Goede morgen meneer/mevrouw ?? Bedankt voor de reactie, maar helaas is er nog niks wat ik niet weet en ook Nico van den Ham niet weerlegd w.b. de visie van Stadgnoot in de deze. Ik vraag mij echter af waarom de blog uit de lucht is gehaald en via de ...Meer weergeven

 nicovandenham.blogspot@co.uk


Dit artikel is in het kader van hoor en wederhoor naar de volgende adressen gezonden: