woensdag 27 augustus 2014

Telefoongesprek klokkenluider met een slaafse staats-psychiater die Nico van den Ham moet psychiatriseren

Leerzaam als u in conflict bent met, of te veel commentaar hebt op >>> (semi) overheidsorganisaties

De in Amsterdam zo gevreesde GGD psychiater Herman Plas van de mr. Demmink Pedofielen Poster zeer actief!

Overmorgen een kort tel. gesprek met deze laffe levensgevaarlijke machtsmisbruiker, die de eed van Hippocrates, heeft afgelegd op deze site.

Behandeling Klokkenluiders in schurkenstaat Nederland

Verplichte kost voor iedereen die wil weten hoe het zit
Het kan ook jou gebeuren, word wakker als je dat nog niet bent, beluister en bestudeer onderstaand telefoongesprek met grote aandacht! Beter nog, luister 2 keer en ontdek hoe psychiater Kok van de organisatie Arkin telkens maar weer opnieuw alle vragen en opmerkingen ontwijkt die hem niet goed van pas komen. Of de door de gemeente betaalde zielenknijper lult er snel overheen, of hij zegt 'daar wil ik het niet over hebben' of de staats-psychiater dreigt het gesprek te beëindigen. Het mag absoluut niet gaan over de vele, veel leed en ellende veroorzakende misdrijven van zijn opdrachtgever misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot.

'Wij willen het met u er over hebben hoe wij u het beste kunnen behandelen mijnheer van den Ham want u lijdt er zo onder'

Geen rechtszaak, maar mondsnoerbehandeling
Wij willen u helpen de mond snoeren mijnheer van den Ham dreunt de zielenknijper maar door, zodat mijn opdrachtgever eindelijk weer eens haar huurders kan benadelen zonder dat u daar direct weer bovenop springt en het een en ander op uw site publiceert.

Politieman Jack Druppers
'Uitzoeken of u misschien wel niet knettergek bent en datgene wat u opschrijft kunt onderbouwen met degelijk en steekhoudend bewijs, daar zijn wij niet voor mijnheer van den Ham, daar is de politie op ambtseed liegende en meervoudig valsheid in geschrifte >>> politieman Jack Drupperswaarover u op uw site ook al zo veel heeft gepubliceerd, voor'.

Dit is de 6e keer er psychiaters op Nico van den Ham zijn afgestuurd!


 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 

Het gesprek vond plaats een dag nadat er 2 psychiaters onaangekondigd bij melder van misstanden Nico van den Ham aan >>> de deur kwamenNico van den Ham, melder van misstanden, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan, zo zwaar wordt bestraft.

Daar weer over klagen, nog meer straf!

Andere methoden die de Nederlandse schurkenstaat gebruikt om mondige burgers de mond te snoeren o.a. in onderstaand bericht:

 
>>> Volledige onderdrukking Nederlands volk bijna een feit

In het kader van openheid, eerlijkheid en hoor en wederhoor is dit artikel ook aan de volgende adressen verzonden:


thomas.kok@arkin.nl
Thomas.Kok@ggzspa.nl
vangnet@ggd.amsterdam.nl ter attentie van Herman Plas