KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 30 augustus 2014

GGD -Joris Demmink Poster- psychiater Herman Plas maakt klokkenluider Nico van den Ham verder kapot

Laffe Amsterdamse GGD psychiater Herman Plas maakt Amsterdammers schaamteloos en meedogenloos kapot voor de vuile belangen van zijn opdrachtgevers

Verderop in dit artikel tel. gesprek met Herman Plas!

Zelfs diegenen waar hij mee samenwerkt zoals politieman Jack Druppers haalt hij door de stront, niet wetende dat dat met een voicerecorder werd opgenomen

(Fragment uit een eerder 
>>> artikel waar Psychiater Plas achterdocht als 'sssiekelijk' bestempeld)

'De psychiater keek mij luguber en doordringend aan en sssiste mij verwijtend toe, het is een beetje sssiekelijk, wij noemen dat een beetje sssiekelijk, een beettje sssiekelijk'.


'Ik zal er rapport van opmaken heer Van den Ham, dan kunnen wij, van misdaadkliek woningcorporatie Stadgenoot, u nog meer kapot maken dan wij al hebben gedaan!'Gespreksopnamen
Meerdere artikelen hebben wij al gewijd aan deze leed en ellende veroorzakende Amsterdamse hulpverlener machtsmisbruiker. Gespreksopnamen zijn in ons bezit waar deze schurk, die de eed van Hippocrates heeft afgelegd, onomstotelijk toegeeft dat hij opdracht heeft van misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot om Nico van den Ham te psychiatriseren = gek verklaren. Zo kunnen ze u dan uw woning uit zetten vertelde de zielenknijper er op sadistische wijze nog bij.

Politieman Jack Druppers
Ook hebben wij opnamen waar te horen is hoe de Amsterdamse gemeente-judas Herman Plas, wijkagent >>> Jack Drupperswaar hij nauw mee samenwerkt, door de stront haalt.

Justitiële pedofielen
In opdracht van zijn zijn opdrachtgevers, meest woningbouwcorporaties, trekt Herman Plas vrijwel dagelijks gewapend met zijn rugzakje en een 'sssiekelijk' enthousiasme op zijn fiets door Amsterdam. GGD psychiater Herman Plas gaat o.a. op zoek naar goedwillende mensen die tegen pedofilie zijn.
Dat geldt bij die mensen voor het voetvolk, maar zeker ook voor hooggeplaatste staats- schurken zoals >>> rechters en officieren van Justitie die hun zieke, geile justitiële snikkel schaamteloos in kinderen proppen. Sommige Amsterdammers hangen daarom een pedo mr. Joris Demmink poster achter hun raam en dan is er GGD psychiater >>> 
Herman -pedo poster- Plas.

Bungalowverhuur 
Psychiater -pedo poster- Plas is van vele markten thuis en verhuurd in opdracht van de A'damse misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot ook goedkope >>> bungalows.

Telefoongesprek met GGD psychiater Herman -pedo poster- Plas
GGD psychiater Herman Plas stuurde vorige week in opdracht van misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot, >>>  2 Mentrum GGZ psychiaters op Klokkenluider, Journalist, Melder van Misstandendrijven Nico van den Ham af. Naar aanleiding daarvan belde Nico de pedo poster jager op. klik op de pijl hieronder voor dat gesprek: 


                                                                              

Van onze pedo-doofpotredactie

In het kader van openheid, eerlijkheid en hoor en wederhoor is dit artikel ook aan de volgende adressen verzonden:

thomas.kok@arkin.nl
Thomas.Kok@ggzspa.nl
vangnet@ggd.amsterdam.nl ter attentie van Herman Plas

randjan.bissesar@mentrum.nl
mbos@stadgenoot.nl
info@stadgenoot.nl
jbulder@stadgenoot.nl
pers@amsterdam.politie.nl

woensdag 27 augustus 2014

Telefoongesprek klokkenluider met een slaafse staats-psychiater die Nico van den Ham moet psychiatriseren

Leerzaam als u in conflict bent met, of te veel commentaar hebt op >>> (semi) overheidsorganisaties

De in Amsterdam zo gevreesde GGD psychiater Herman Plas van de mr. Demmink Pedofielen Poster zeer actief!

Overmorgen een kort tel. gesprek met deze laffe levensgevaarlijke machtsmisbruiker, die de eed van Hippocrates, heeft afgelegd op deze site.

Behandeling Klokkenluiders in schurkenstaat Nederland

Verplichte kost voor iedereen die wil weten hoe het zit
Het kan ook jou gebeuren, word wakker als je dat nog niet bent, beluister en bestudeer onderstaand telefoongesprek met grote aandacht! Beter nog, luister 2 keer en ontdek hoe psychiater Kok van de organisatie Arkin telkens maar weer opnieuw alle vragen en opmerkingen ontwijkt die hem niet goed van pas komen. Of de door de gemeente betaalde zielenknijper lult er snel overheen, of hij zegt 'daar wil ik het niet over hebben' of de staats-psychiater dreigt het gesprek te beëindigen. Het mag absoluut niet gaan over de vele, veel leed en ellende veroorzakende misdrijven van zijn opdrachtgever misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot.

'Wij willen het met u er over hebben hoe wij u het beste kunnen behandelen mijnheer van den Ham want u lijdt er zo onder'

Geen rechtszaak, maar mondsnoerbehandeling
Wij willen u helpen de mond snoeren mijnheer van den Ham dreunt de zielenknijper maar door, zodat mijn opdrachtgever eindelijk weer eens haar huurders kan benadelen zonder dat u daar direct weer bovenop springt en het een en ander op uw site publiceert.

Politieman Jack Druppers
'Uitzoeken of u misschien wel niet knettergek bent en datgene wat u opschrijft kunt onderbouwen met degelijk en steekhoudend bewijs, daar zijn wij niet voor mijnheer van den Ham, daar is de politie op ambtseed liegende en meervoudig valsheid in geschrifte >>> politieman Jack Drupperswaarover u op uw site ook al zo veel heeft gepubliceerd, voor'.

Dit is de 6e keer er psychiaters op Nico van den Ham zijn afgestuurd!


 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 

Het gesprek vond plaats een dag nadat er 2 psychiaters onaangekondigd bij melder van misstanden Nico van den Ham aan >>> de deur kwamenNico van den Ham, melder van misstanden, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan, zo zwaar wordt bestraft.

Daar weer over klagen, nog meer straf!

Andere methoden die de Nederlandse schurkenstaat gebruikt om mondige burgers de mond te snoeren o.a. in onderstaand bericht:

 
>>> Volledige onderdrukking Nederlands volk bijna een feit

In het kader van openheid, eerlijkheid en hoor en wederhoor is dit artikel ook aan de volgende adressen verzonden:


thomas.kok@arkin.nl
Thomas.Kok@ggzspa.nl
vangnet@ggd.amsterdam.nl ter attentie van Herman Plas

zaterdag 23 augustus 2014

WONINGCORPORATIE STADGENOOT STUURT VOOR 6e KEER PSYCHIATERS OP NICO VAN DEN HAM AF

Weer is de in Amsterdam zo gevreesde woningcorporatie GGD >>> pedo poster psychiater Herman Plas in het spel!Alles wat op deze site is gepubliceerd mag gedeeld of verspreid worden op welke wijze dan ook, mits er geen veranderingen zijn aangebracht. Bronvermelding is leuk, maar niet noodzakelijk.

In het kader van hoor en wederhoor is dit bericht verzonden naar de volgende adressen: 

H. Plas GGD Amsterdam >>> Psychiater/bungalowverhuurder vangnet@ggd.amsterdam.nl

thomas.kok@arkin.nl 


donderdag 21 augustus 2014

Gelijkenis tussen misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek en olifanten-temmers tuig

Compassie, begrip en eerbetoon van veganist Nico van den Ham voor deze olifant, die het schorem wat hem/haar jaren lang heeft gesard tracht te doden

Door jarenlange intensief aanhoudende terreur van de misdaadgroep Stadgenoot en haar kliek zoals >>> politie, >>> justitie, rechtspraak, en >>> GGD begrijp ik dit dier meer dan wie dan ook. Ook mijn leven is net zoals dat van deze onschuldige olifant compleet verwoest. 
Er is absoluut geen weg meer terug naar een normaal leven.

Let op! Vele monsters van bovengenoemde instanties zullen glunderen bij het zien van deze video. Voor mensen met gevoel in hun donder zijn de beelden zeer schokkend! 


vrijdag 15 augustus 2014

Mr. Melanie Bos van misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot liegt rechter keihard voor in rechtszaal

Afspraken maken met criminelen op het kantoor van Stadgenoot, valse aangiftes doen, bewakingscamerabeelden wegmaken of manipuleren, bedreigingen enz. Niets gaat het onnozel, corrupt en intens vals bedrijfsjuristenwicht te ver en doet alles voor haar criminele baas.


Mr. Melanie -verbeten lachje- Bos verwijt Nico van den Ham het niet opvolgen van een vonnis van een corrupte rechter, maar veegt zelf de reet af met een proces verbaal opgemaakt tijdens een rechtszitting en heeft daarmee schijt aan de rechter die, bij hoge uitzondering, nu eens niet naar de pijpen van misdaadgroep Stadgenoot danste.

Steeds meer empathie-loos tuig bereid om de doofpot-misdaadgroep Stadgenoot bij te staan met het plegen van veel leed en ellende veroorzakende misdrijven jegens haar huurders én om Nico van den Ham dakloos te maken en hem zo te vermoorden.

Rechter voorliegen
Grijnzend logen Melanie Bos van Stadgenoot en Jeroen Boudewijn van het Amsterdamse -2 centimeter dik kogelvrij glas- deurwaarderskantoor Hoeden | Mulder, op 25 juli de >>> rechter voor, dat Nico op 18 en 19 juni jl. geen toegang wilde verlenen in zijn woning aan een aannemer. Die aannemer zou op genoemde dagen komen om werkzaamheden in de woning te verrichten.
Nico had echter veel bewijsmateriaal dat aantoonde, dat de 2 in vuile zaakjes gespecialiseerde beroepsleugenaars de rechter glashard zaten voor te liegen en dat het juist de >>> criminele organisatie Stadgenoot en haar kliek is, die de gemaakte afspraken niet na was gekomen. Er is op de 2 afgesproken dagen niemand aan de deur van Nico geweest. De rechter koos een (bemiddelende) tussenoplossing.
Er werd tijdens de zitting proces verbaal opgemaakt. In dat P.V. is opgeschreven wat tijdens de zitting is overeengekomen en dat is door alle partijen ondertekend.


Misdaadgroep Stadgenoot volstrekte schijt aan rechter
Opnieuw blijkt nu, dat misdaadgroep Stadgenoot de voor alle bewoners zo onmenselijke, levens ontwrichtende renovatie ook nog eens misbruikt om Nico dakloos te maken. Alles maar dan ook >>> alles wordt (al vijf lange jaren) ingezet om Nico nog verder kapot te maken. Stadgenoot wijkt nu sterk af van datgene wat in de rechtszaal is overeengekomen en waar proces verbaal van is opgemaakt. Nico heeft geprobeerd contact te krijgen met Stadgenoot om toch nog wat te overleggen en 'zat' daarvoor uren in het wachtmenu van Stadgenoot. Als er dan uiteindelijk wordt geprobeerd om door te verbinden, dan wordt er weer na lang wachten (na lang overleg 'zeg maar dat ik er niet ben') verteld dat mijnheer Boomgaard de projectleider-leugenaar er niet is. 


Groot Amsterdams doofpotschandaal

Om een van de >>> grootste vuilste doofpotschandalen van Amsterdam onder het vloerkleed te houden, heeft woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek Nico van den Ham de afgelopen vijf jaar vele, vele malen vals beschuldigd van vele, vaak ernstige, misdrijven. Stadgenoot en haar kliek heeft Nico in elkaar laten slaan, op valse gronden opgesloten en er is maar liefst 6 keer getracht Nico voor 
>>>
gek te laten verklaren. Dat laatste gebeurd vaak met ongewenste melders van misstanden-drijven want met een gek hoef je geen rekening te houden en dus ook niet naar te luisteren.
Dank zij Nico zijn grote rechtsgevoel, eerlijkheid en vasthoudendheid is dat mond snoeren nog steeds niet gelukt en psychiater >>>
Herman -pedo poster- Plas van de >>> Amsterdamse GGD heeft de moed ook opgegeven. 

Verzoek aan rechter
Melanie Bos en Jeroen Boudewijn hebben de rechter op 25 juli jl. schaamteloos voor zitten liegen om gronden te creëren die de huuropzegging, die Nico onlangs heeft ontvangen in een komende bodemprocedure te funderen. Ook dat is niet gelukt en nu probeert Stadgenoot het opnieuw met datgene wat is overeengekomen tijdens de rechtszitting en opgeschreven is in het proces-verbaal te negeren. Er moeten 5 aaneengesloten dagen worden gewerkt in de woning van Nico en dat heeft Stadgenoot nu op eigen houtje veranderd. Als Nico daar mee akkoord gaat kan Stadgenoot doen wat zij wil, want Nico is dan immers akkoord gegaan met de nieuwe door Stadgenoot gecreëerde situatie


Nieuwe rechter
Rechter mr. S.G. Ellerbroek die het bewijsmateriaal wat Nico had ingebracht zo goed heeft bestudeerd is de aanstaande weken op vakantie. Dit deelde hij tijdens de zitting mede. Wellicht richt Melanie Bos van Stadgenoot en Jeroen Boudewijn van het
- 2 cm. dik kogelvrij glas- deurwaarderskantoor Hoeden | Mulder nu alle hoop nu op die eventuele andere plaatsvervangende rechter als Nico de rechter gaat verzoeken de behandeling ter zitting voort te zetten. Een rechter die niet naar bewijzen kijkt en lak heeft aan wet en regel en een grote (semi) misdaadgroep 'niet in de kou laat staan' zoals we dat vrijwel altijd zien bij 'groot tegen klein' rechtszaken.


Onzeker
Ondanks een rechtszaak dus weer geen duidelijkheid want Stadgenoot doet wat zij wil. Grote onzekerheid dus en die slopende onzekerheid is er voor Nico al 5 lange jaren.
Nico vecht echter door, ofwel moet wel doorvechten en gaat alleen akkoord met datgene wat ter zitting is overeengekomen en in het proces-verbaal staat vermeld! Tenzij er nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt, want een nieuwe (door Stadgenoot gecreëerde)
 situatie behoeft nieuwe afspraken. Afspraken die geen mogelijkheden bieden om voor misdaadgroep Stadgenoot gronden te creëren om de misdadige onmenselijke huuropzegging te motiveren.
Een 61 jarige man per 1 februari a.s. de straat op kwakken is regelrechte MOORD!


Van onze -verpulver het klootjesvolk- redactie 

maandag 11 augustus 2014

OOK DE SP IS SLECHTS EEN VOLKS VERLAKKENDE PROPAGANDA PARTIJ

Geen verschil tussen SP, VVD of PvdA 

Heftige kwesties? Hypocriete SP loopt snel weg!


SP, volstrekte minachting voor kiezers

Nederlandse Politiek door en door verrot!

Hulp van de SP, waarmee?

De SP gaat de bewoners aan het Prins Bernhardplein te Amsterdam helpen.
Ze willen het voor de 2e keer doen geloven, want zo'n 2 weken geleden stopte de SP een stencil in de brievenbussen van 171 woningen van de zwaar gedupeerde
huurders-slachtoffers van de misdaad-doofpotgroep woningcorporatie Stadgenoot.
De Stencil gaat over de levens ontwrichtende mensonterende renovatie, die de zo
>>> veel leed en ellende veroorzakende Amsterdamse >>> asbest schandaal woningcorporatie momenteel uitvoert in het wooncomplex. De SP heeft meer informatie nodig om Stadgenoot hierover te kunnen aanspreken, zo is te lezen in de stencil en vraagt de bewoners om te mailen of te bellen.


Bewoners reageren
Wij weten van enkele bewoners dat ze hebben gereageerd. Daarna laat de SP niets meer van zich horen. Ook niet als die bewoners daar nog eens om verzoeken! Wij zelf hebben ook gereageerd en hebben onze telefoonnummers bij de SP achtergelaten.
Een dag daarna zijn wij ze weer gaan bellen, omdat we inmiddels nog meer belangrijke informatie hebben. Dagenlang hebben we vele malen gebeld. Er wordt echter niet meer opgenomen. Het lijkt of ze nummerherkenning hebben bij de SP en er een notitie met onze nummers 'niet opnemen' naast de telefoon ligt.


SP, grote minachting voor haar stemmers
Dat de SP net zoals het meeste andere politieke tuig grote minachting heeft voor haar kiezers is ons al eerder gebleken. Propaganda maken, schreeuwen dat ze veel op gebied van wonen doen en nog heel veel meer beloven voor de gewone man.
Daarna laten ze he-le-maal niets meer van zich horen. Ook niet als je ze er nog meerdere keren over opbelt. Ook niet als je het volledige bestuur van de SP een keurige mail stuurt en je in die mail over het niet reageren klaagt en ook niet als je daarna weer een uitvoerige mail daarover aan mevrouw Paula van Dijnen stuurt zoals allemaal te zien is in dit >>>
artikel over de SP

dinsdag 5 augustus 2014

Volledige onderdrukking Nederlands volk bijna een feit

Demonstraties
De 2 voorgaande berichten op deze site waren oproepen om deel te nemen aan demonstraties. Een in >>> Utrecht en een in >>> Amsterdam. De lezers mogen verwachten dat wij dan ook verslag doen van die demonstraties. Beide demonstraties zijn uitgelopen op een uitgesproken flop. Er is in beide gevallen dan ook eigenlijk geen sprake geweest van een demonstratie dus zijn er ook geen verslagen. Dit bericht zal ons door sommigen niet in dank worden afgenomen. Je moet immers positief berichten. Wij kiezen echter voor eerlijke verslaggeving en het hierboven gemelde is helaas zoals het is. Datzelfde geldt ook voor het volgende!

Website 'Waar in Holland' onder >>> Zware druk gestopt en >>> verwijderd

Vader Cengiz Gürz, van de >>> door politie dood getrapte zoon voor retweeten van een Twitter bericht verhoord door afdeling Zware Criminaliteit van de politie

Wereldmoeder >>> Nora Yorukseven 3 uren verhoord voor kritische, maar nette Twitter berichten over jeugdzorg

Radio Talk2Myra gestopt met uitzendingen. Ook website, Facebook en Twitter account van web verwijderd 

Huuropzegging én >>> €10.000,- boete en €2000,- proceskosten voor Nico van den Ham voor het stoppen van brandstichtingen en het melden en waarschuwen voor misdrijven van een criminele organisatie 

Afpers kort geding voor het eerlijke >>> Volksnieuws uit Amsterdam-Noir van Steven Brown voor het publiceren van te veel waarheid

Ook op klokkenluideronline.is wordt >>> in dit bericht gemeld dat de stekker er misschien uit gaat

Recentelijke gebeurtenissen
Bovenstaande 7 feiten zijn van de laatste weken en zijn zomaar wat voorbeelden.
Er is nog veel meer gaande, maar dat past niet allemaal in een bericht. Het volk meer en meer onderdrukken gaat steeds sneller en dat is het volk haar eigen schuld. 

Een volk krijgt een regering die het verdient.

 Een land vol schapen verwekt een overheid met wolven. 


Bijgewerkt op 08-08-2014

maandag 4 augustus 2014

STOP VOLKS VERLAKKERIJ VIA REGULIERE MEDIA!

Meest erge, vuilste misdrijf in dit schurkenland! Reguliere staatsmedia verlakt volk dagelijks d.m.v. zwijgen, leugens, list en bedrog!

Maandag 4 augustus 16.00 uur verzamelen Station Sloterdijk Amsterdam voor demonstratie tegen een van de ergste misdaadorganisaties op dit gebied.
 De Telegraaf.


zaterdag 2 augustus 2014

DRINGENDE OPROEP SLACHTOFFERS OVERHEID

Oproep aan slachtoffers van schurkenstaat Nederland

De afgelopen tijd zijn er meerdere bijeenkomsten geweest die in het teken stonden van een strijd, die wij zo massaal mogelijk moeten aangaan, tegen onze misdaad (
semi) overheid en de volks verlakkende reguliere staats-media. De komende tijd worden er nog veel meer bijeenkomsten georganiseerd en een daarvan is al op a.s. zondag 3 augustus op het Vredenburg te Utrecht om 14.00 uur. 
Het staat allemaal nog in de kinderschoenen, maar er is in elk geval een begin.

 WORD WAKKER EN DOE MEE!

Dringende oproep aan de vele slachtoffers van misdaadbanken, criminele woning- corporaties, Jetta Kleinsma, misdaad groep Jeugdzorg, het UWV, gewetenloos deurwaarderstuig en door en door corrupte politie en justitie enz. enz. Uiteraard zijn landgenoten die zich nog geen slachtoffer (zijn) voelen, in dit schurkenland, maar dat ook niet willen worden zeer welkom! 

Ook nabestaanden van zelfmoordenaars welkom!

INTENS CORRUPTE RECHTSSPRAAK

Nabestaanden van de honderden medemensen (per jaar) die zich zelf om het leven hebben gebracht, omdat zij zelfmoord nog als enige uitweg zagen na uitspraken van het corrupt, gewetenloos zwarte toga klassenjustitie tuig zijn natuurlijk ook welkom. Buitengewoon welkom, omdat de verhalen die aan die zelfmoorden vooraf zijn gegaan in de openbaarheid moeten komen!