KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 31 juli 2014

Misdaad loont voor woningcorporatie Stadgenoot

Gisteren is door deze site weer de maandelijkse 89 euro afpers-geld aan het  -2 centimeter dik kogelvrijglas- deurwaarderskantoor Hoeden | Mulder overgemaakt!

Gewetenloos en zonder ook maar enig schaamtegevoel incasseert
d
eurwaarder Hoeden | Mulder die bijna negentig euro
 met grote graagte
 voor haar cliënt de

Amsterdamse misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot.

Die €89,- gaat van een minimuminkomen af en is de levens- lange maandelijkse aflossing van een boete van €10.000,- plus proceskosten en nog wat andere kosten van ong. €2000,-.
De boete is opgelegd door de Amsterdamse corrupte klassenjustitie-mondsnoerrechter 
mr. R.H.C. Jongeneel.

Zie hier op de website van het toga tuig het >>> vonnis


De gigantische boete is een straf voor het melden en anderen waarschuwen voor de veel leed en ellende veroorzakende criminele acties van de misdaad organisatie en haar kliek, waaronder politieman >>> Jack Druppers


Misdadige acties zoals (onder andere) huurders letterlijk uit hun woningen roken ofwel >>> branden, waarbij het woning- corporatie Stadgenoot, haar kliek en een deel van haar personeel volstrekt niet uitmaakt of daar een zwaargewonde bij is gevallen die voor de rest van zijn leven zwaar verminkt en invalide is geraakt zoals in deze afschuwelijke >>> video te zien is.

_______________________________________________

30-07-2014Bankgiro opdracht
 EUR -89,00
NL12 RABO 0380 1143 21 - EUR - Rabo BasisRekening - N.G. Van Den Ham
Tegenrekening/IBANNL59 RABO 0102 8705 00
Ten name vanVan der Hoeden Mulder
OmschrijvingBoete voor het melden van ernstige
misdrijven van uw veel leed veroorz
akende client misdaadgroep Stadgeno
ot
Rentedatum30-07-2014
Verwerkingsdatum30-07-2014
Transactiereferentie327213668

zondag 27 juli 2014

KORT GEDING WONINGCORPORATIE STADGENOOT TEGEN NICO VAN DEN HAM

Kort geding woningcorporatie Stadgenoot | Nico van den Ham tot grote verbazing van Nico bevredigend verlopen.

De kwestie
Woningcorporatie Stadgenoot vroeg de rechter Nico te veroordelen om de toegang tot zijn woning te verschaffen en voor zo nodig de woning met behulp van de politie te ontruimen om renovatie werkzaamheden uit te voeren. Stadgenoot heeft ook de huur opgezegd van Nico zijn woning, omdat hij weigert de vele berichten inzake de woningcorporatie op deze website, die gaan over ernstige veel ellende en leed veroorzakende misdrijven, te verwijderen of aan te passen.

Argumenten voor volgende rechtszaak

Stadgenoot heeft in een komende huurontbindingsprocedure argumenten voor die procedure nodig en loog de rechter daarom via de dagvaarding en tijdens de zitting voor, dat Nico geen medewerking wilde geven aan de verbouwing. Opnieuw de omgekeerde wereld want er waren afspraken gemaakt om op 18 en 19 juni jl. het werk uit te gaan voeren. Toen is er niemand op komen dagen en is ook niets afgezegd!

Verhaal halen bij aannemer met voicerecorder
Nico, is wat later daarover verhaal gaan halen bij de heer Willem Brugman die voor de aannemer de contacten onderhoudt met de bewoners. Brugman verklaarde aan Nico, dat er geen kozijnen waren aangeleverd en die dus dan ook niet geplaatst konden worden. Bij het verlaten van het tijdelijke kantoortje van Brugman sprak een medebewoner Nico ook nog eens aan met een zelfde verhaal. Ook die bewoner had afgesproken, vrij genomen en ook bij hem kwam niemand opdagen en is niets afgezegd. Het gesprek met de heer Brugman én de medebewoner is door Nico met een voice recorder opgenomen. Die gespreksopnamen zijn naar de rechter toegezonden.

Rechter goed voorbereid
Rechter mr. S.G. Ellerbroek was goed voorbereid en had kennis genomen van die gespreksopnamen en had ook de >>> video bekeken waarin te zien is hoe het ranzige dronken gedrocht dat op zondagavond 22 juni om 22.30 u. uit naam van Stadgenoot de woning van Nico is binnengedrongen. Ook wekte de rechter de indruk dat hij de brieven en de e-mails van Nico aan zowel Stadgenoot en deurwaarderskantoor Hoeden | Mulder goed had bestudeerd.

Kritische vragen
Wellicht doordat de rechter alles had gelezen, bekeken en beluisterd, stelde hij kritische vragen aan de tegenpartij. De rechter wilde weten aan wie Nico precies de toegang van zijn woning had geweigerd en wanneer. Zowel de gemachtigde van Stadgenoot de heer Boudewijn van het deurwaarderskantoor Hoeden | Mulder als de bedrijfsjurist van Stadgenoot mevrouw Bos konden daar geen antwoord op geven. Ook vond de rechter de schriftelijke verklaring van de heer Brugman, de medewerker van aannemer Hemubo, zwak. In die verklaring staat: Woensdag 18 juni is er niet gestart met de werkzaamheden omdat alsnog de toegang niet zou zijn verleend. Een nogal zwakke stelling, zo liet de rechter blijken. Onder de verklaring is bovendien geen handtekening geplaatst. Volstrekt onduidelijk is dus wie die verklaring heeft opgesteld.

Bewijzen
Nico kwam dus met meerdere gesprek- en video-opnamen. Er is ook ook nog een andere opname door Nico aangeleverd. Dat betreft een telefoongesprek waar Brugman zegt dat er communicatiefouten zijn gemaakt. Ook zijn er een aantal mails van Nico aan het dossier toegevoegd en dat zelfde geldt voor bij Stadgenoot afgeleverde brieven tegen een ontvangstbewijs. 

Rechter wilde zich niet over andere zaken buigen
De rechter deelde mede dat hij niet naar andere zaken wilde kijken die, zo begreep hij wel, de grondslag vormen van deze kwestie. Het gaat hier om een zeer groot doofpotschandaal inzake honderden door Stadgenoot gewenste >>> brandstichtingen en andere door Stadgenoot gepleegde misdrijven. De daarmee veel ellende en leed veroorzakende Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek stelt al jaren alles in het werk om Nico daarover de mond te snoeren. Dat het in deze verzonnen kwestie daar dan eigenlijk ook alleen maar over gaat, blijkt wel uit het feit dat deurwaarder Boudewijn van het kantoor Hoeden | Mulder het vonnis inzake deze >>> website op het laatste moment aan het dossier heeft toegevoegd. 

Zaak wordt aangehouden

Rechter mr. S. Ellerbroek stelde voor om de zaak aan te houden tot de werkzaamheden klaar zijn. De zitting werd even geschorst en onderwijl is er een proces-verbaal opgesteld. In dat verbaal staat dat ter zitting beide partijen een regeling hebben getroffen. Zowel woningcorporatie Stadgenoot zal zich aan die afspraken moeten houden en Nico natuurlijk ook. Het proces verbaal is door beide partijen, de gemachtigden, de rechter en de griffier getekend.
De procedure wordt aangehouden voor onbepaalde tijd. Ieder van de partijen is bevoegd om aan de kantonrechter te verzoeken de behandeling ter zitting voort te zetten. Nico spreekt de hoop uit dat het zo ver niet hoeft te komen.

Controle
Ook had de rechter een oplossing om elkaar te houden aan de overeengekomen regelingen. Het beste was volgens hem, om partijdigheid te voorkomen, dat er een andere deurwaarder bij zou worden geroepen als afspraken niet worden nagekomen.
De rechter kon echter niet voorschrijven dat er een andere deurwaarder standby moet worden gehouden om nieuwe problemen te rapporteren.
Dat moeten partijen zelf regelen zo vertelde hij. 


Camerabeelden
Wel opperde de rechter, dat er met een camera ook heel goed vast te leggen is, als een van de partijen zich niet aan de afspraken houdt. En een camera heeft Nico wel en die zal hij dan ook zeker in de aanslag houden op de nieuwe afgesproken tijden.
Hopelijk leidt dat niet tot nieuwe ergernis, want bij woningcorporatie Stadgenoot hebben ze een enorme hekel aan opnameapparatuur. Behalve als het hun eigen bewakingscamera's betreft, omdat Stadgenoot dan met de opgenomen beelden, al dan niet te samen met de politie, kan >>> frauderen


Rechtspraak
Wie Nico kent of deze site volgt, weet dat Nico geen enkel vertrouwen in de rechtsspraak heeft. Dat komt o.m. omdat in de afgelopen 5 jaren rechters, maar ook andere juristen, zoals die van de Nationale Ombudsman, openlijk en schaamteloos hun kont hebben afgeveegd met de vele bewijzen die Nico heeft van al datgene wat hij in de omvangrijke doofpot kwestie op deze site beweerd. Ook mochten er nooit getuigen in zijn voordeel worden verhoord. 

Boos
Nico was al ver voor dat de zitting begon boos en opgefokt. Dat was voor de rechter, de andere aanwezigen waaronder het publiek wel te merken. Toen Nico door kreeg, dat rechter Ellerbroek grote dossierkennis had en ook kritische vragen aan het grote Stadgenoot stelde 'klapte hij van verbijstering dicht'. Nico moet afwachten wat er in de komende tijd gaat gebeuren. Woningcorporatie Stadgenoot en haar steeds groter wordende kliek is tot alles, maar dan ook tot alles in staat. Nico zijn leven is door de terreur van deze misdaadgroep totaal verwoest. Het is een gevecht dat Nico in zijn eentje (behalve dan op die momenten dat zijn advocaat hem bijstaat) tegen steeds meer ingeschakeld tuig, moet voeren en dat is bijna niet te doen.

Van onze rechtbankredactie 

_________________________________________________________________

Oproep!
Twee heel aardige jonge mensen zijn in deze keiharde maatschappij buiten hun schuld de straat op gekwakt. Zij kunnen niet meer bij het Leger des Heils terecht omdat die een maximum hanteert. Woonruimte gezocht in Amsterdam. Vrijwel alles is welkom! Kraakpand, Caravan, Tijdelijk etc. Tel: Ranjana 06-37487854


vrijdag 25 juli 2014

KORT GEDING WONINGCORPORATIE STADGENOOT NICO VAN DEN HAM

MEDEDELING

Tot Nico van den Ham zijn zeer, zeer grote verbazing is vandaag door rechter  mr. S.G. Ellerbroek grote, langdurige, integere aandacht besteed aan het kort geding wat woning corporatie Stadgenoot tegen hem heeft aangespannen. Er is tijdens de langdurige zitting een overeenkomst getekend door beide partijen, de rechter en de griffier!

Een verslag van de zitting is reeds in concept opgesteld.
Echter, Nico heeft afgelopen nacht niet geslapen en is volledig kapot! Hij kan dan ook niet instaan voor een precies en goudeerlijk verslag van datgene wat er vandaag is gebeurd in deze, in de Amsterdamse rechtbank en klikt daarom vanavond niet op 'publiceren'.

Morgen heeft Nico andere belangrijke verplichtingen. Daarom pas een verslag van het kort geding uiterlijk a.s. zondag.

Niemand mag/kan Nico op een leugen, ook niet als die misschien door vermoeidheid is ontstaan, betrappen en daarom is besloten om het verslag uit te stellen tot a.s. zondag!

Van onze rechtbankredactie


Oproep!
Twee heel aardige jonge mensen zijn in deze keiharde maatschappij buiten hun schuld de straat opgekwakt. Zij kunnen niet meer bij het Leger des Heils terecht omdat die een maximum hanteert. Woonruimte gezocht in Amsterdam. Vrijwel alles is welkom! Kraakpand, Caravan, Tijdelijk etc. Tel: Ranjana 06-37487854

AANLOOP NAAR KORT GEDING WONING- CORPORATIE STADGENOOT - NICO VAN DEN HAM


Foute dagvaarding van deurwaarder Hoedens | Mulder Amsterdam

Rechtszitting Schijnvertoning
Vandaag dient weer een kort geding van misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot tegen haar huurder en melder van haar misstanden misdrijven, Nico van den Ham.
De dagvaarding is op vrijdagmorgen 18 juli door het in Amsterdam zo gevreesde deurwaarders -2 centimeter dik kogelvrij glas- kantoor Hoeden | Mulder bij Nico afgeleverd. Tegen het eind van de middag kwam de glunderende judas van dat kantoor nogmaals aan de deur van Nico om een herstel dagvaarding af te geven. Dit omdat hij vergeten was te vermelden dat de rechtszitting in het jaar 2014 zou plaatsvinden.
Een geheel overbodige actie, omdat het in dit schurkenland helemaal niets meer uit maakt als er fouten in een juridische procedure worden gemaakt, mits dat maar fouten zijn, gemaakt door de elite, grote organisatie of de 
>>> (Semi) overheid.


Valse dagvaarding van deurwaarder Hoedens | Mulder Amsterdam

Valse dagvaarding

In de dagvaarding liegt deurwaarderskantoor Hoeden | Mulder op verzoek van woningcorporatie Stadgenoot, dat Nico aannemer Hemubo, die voor Stadgenoot de
>>> zeer ingrijpende verbouwingswerkzaamheden in zijn 22 vierkante meter éénkamerwoning wil verrichten niet in zijn woning wil toelaten.
Net zoals de meeste andere huurders/slachtoffers van Stadgenoot wil Nico dat ook niet! Een hele vuile wet, bedoeld om elke (vaak laatste) euro uit het o zo geminachte huurders gepeupel te persen, dwingt hem daar echter wel toe. Nico weet dat heel goed en heeft een gesprek gehad met de project-begeleider leugenaar van Stadgenoot Rob Boomgaart en de heer Willem Brugman. Willem Brugman is degene die voor aannemer Hemubo de contacten tijdens de levens ontwrichtende werkzaamheden onderhoudt met de bewoners benadeelden. Tijdens dat gesprek zijn afspraken gemaakt.


Website
Dat gesprek is door Nico opgenomen. Op de afgesproken datums heeft zich niemand aan de deur van Nico zijn woning gemeld, omdat de aannemer geen kozijnen aangeleverd had gekregen. Een paar dagen later kwam er wel iemand aan de deur, drong Nico zijn woning binnen en daar zijn deze >>> beelden van gemaakt.
Zoals  Nico reeds >>> vermoede en aankondigde, wordt deze renovatie door Stadgenoot misbruikt om Nico nog verder kapot te maken. Één dag voor de rechtszitting schijnvertoning heeft de deurwaarder namens Stadgenoot nog een zogenaamde productie naar de rechtbank toegezonden. Dit betrof nota bene het vonnis van het vorig kort geding. Het kort geding waarin Nico werd veroordeeld zijn berichten op deze site, die gaan over de misdrijven gepleegd door woningcorporatie Stadgenoot, te verwijderen of aan te passen >>> vonnis. Dat vonnis wat vol leugens staat heeft niets met de kwestie te maken zoals die in de dagvaarding staat omschreven.

Later meer.

vrijdag 18 juli 2014

Vlag halfstok voor slachtoffers vliegramp. Vlag nooit halfstok voor slachtoffers van de corrupte overheid!

Huichelaar Rutte en ook Koning Willem diep geschokt,
Weer een vreselijke ramp en de tronies van Koning Willem, Rutte, Opstelten, Teeven en vele andere staats gluipers zijn voor de komende tijd weer in de medeleven stand gezet. Het gejammer dat zij diep, diep zijn geschokt schalt weer uit de speakers van elke TV en de gecontroleerde staatszender NOS en de gecensureerde actualiteiten programma's zijn voorlopig heel druk met de ramp. De media hoeft de komende tijd dan ook veel minder na te denken over hoe zij het voetvolk zo onopvallend mogelijk kunnen voorliegen over de vele vuile binnenlandse zaakjes waar menigeen zo aan onderdoor gaat. Alle aandacht gaat nu uit naar de vreselijke vliegramp en dat komt in de vakantietijd extra mooi uit.

Elk nadeel heeft zijn voordeel
Minstens 154 Nederlandse doden en dat is veel in een keer. Dat is erg, heel erg! Maar zo'n ramp heeft ook zo zijn voordelen! Gewetenloos mensonwaardig deurwaarderstuig kan de komende tijd te samen met hun blauw geklede befehl ist befehl hulptroepen, nog meer onopvallend, zo'n 20 gezinnen per dag hun huis uit sleuren. Alle aandacht gaat immers naar de ramp. Corrupt klassenjustitie toga tuig kan voorlopig, nog meer heimelijk het voetvolk straffen en met elke regel, wet of bewijs in het voordeel van dat gepeupel, nog onopvallender de corrupte reet afvegen want de aandacht is voor de ramp.

Vlaggen halfstok
Op overheidsgebouwen hangt de vlag van onze schurkenstaat vandaag halfstok en het meeste voetvolk zal met dat mooie weer zo'n vlag zien en denken aan de slachtoffers van de vreselijke vliegramp. Dat is ook de bedoeling. Voor de duizenden gezinnen die de straat op zijn geflikkerd en dus het slachtoffer zijn van één van de ergste misdaden die te bedenken zijn, hangt de vlag nooit halfstok. Voor slachtoffers van de vele misdaadgroepen zoals woningcorporaties, jeugdzorg, politie, justitie en rechtspraak hangt er nooit een vlag halfstok.

150 zelfmoorden per maand interesseert Rutte niets!

Nooit de vlag halfstok voor 5 wanhoopsmoorden per dag
Elke dag plegen 5 mensen zelfmoord. Elk jaar stijgt dat aantal, Nu al voor het zesde jaar op rij! Honderdvijftig wanhopige mensen maken zich zelf per maand kapot, doe er nog een paar dagen bij en we hebben hetzelfde aantal Nederlandse doden als bij deze vreselijke vliegtuigramp. Hoeveel van die zelfdodingsgevallen heeft de corrupte rechtspraak op zijn geweten? 
Hoeveel mensen hebben zich van kant gemaakt omdat de misdaadgroep jeugdzorg hun kind bij hen heeft weggeroofd. Hoeveel landgenoten maken zich van kant omdat ze een leven op straat niet aan kunnen. Hoeveel dat er zijn is moeilijk te bewijzen en als dat wel zou kunnen, dan wordt dat door de hersenspoel media wel stilgehouden.

Zogenaamd diep geschokt
Trapt het >>> gedwee klootjesvolk er de komende dagen ook weer in door te geloven dat het Koningshuis, Rutte en al die andere staats schijnheiligen werkelijk diep zijn geschokt? Denk toch eens na beste mensen, wat is het verschil tussen 154 Nederlandse vliegtuigramp doden in één dag en 150 zelfmoord doden per maand?
Over die laatsten hoor je Willem van Amsberg en Mark Rutte nooit! Rutte geeft ook nooit opdracht om de vlag halfstok uit steken voor die 150 zelfmoorden of die 7000 gezinnen per jaar die hun huis uit zijn geflikkerd. Dat voorkomt Rutte niet en probeert dat ook niet te voorkomen. Daar hangt Rutte de vlag niet halfstok voor uit, want het interesseert hem helemaal niets! Denkt u nou echt, dat Rutte en die anderen dan wel aan de familie van die vliegtuigramp doden lopen te denken?


Vlag halfstok voor de show
Die vlag hangt er alleen maar voor de misselijkmakende show, want als Rutte of Koning Willem en al die andere genoemde gasten werkelijk begaan waren met de levens van het Nederlandse volk, dan hingen de vlaggen elke dag halfstok en dan gingen ze onmiddellijk aan de slag, om nog meer doden/zelfmoorden te voorkomen. Dat licht in hun macht, dat kunnen ze, maar dat willen ze niet. Deze vreselijke vliegtuigramp kon Rutte niet voorkomen, >>> of kon hij dat wel?

UPDATES: 

18-07-2014 16.00 u.

19-07-2014 20.00 u. Krokodillentranen inzake vliegramp, misselijkmakend eigenbelang >>> Propaganda burgermeesters 

>>> Burgemeester van Amsterdam maakt goede beurt om terug te komen voor nabestaanden slachtoffers vliegramp >>> Eberhart van der Laan

19-07-2014 20.45 u. Heeft rampen veroorzakende >>> Jetta Kleinsma al gereageerd?

donderdag 17 juli 2014

MEDEDELING

Op deze plek zou vandaag een leuk en zo positief mogelijk verslag komen te staan van de bijeenkomst in Salzbergen afgelopen weekend. Echter, het verslag licht reeds in de prullenbak. De reden daarvoor is dat ik gisteren een boze mail kreeg van één van de 2 organisatrices. De aanleiding was mijn >>> laatste bericht  waar ik een paar woorden aan de bijeenkomst heb gewijd. 

In die mail werd mij medegedeeld, dat ik een oneerlijke schrijver ben, omdat ik in dat laatste bericht heb geschreven 'bijeenkomst' terwijl dat volgens haar had moeten zijn, 'feestje'. Ik heb dat niet met opzet gedaan. Ik heb het bijeenkomst genoemd omdat er absoluut geen sprake was van een feestje. In de mail werd ook de suggestie gewekt dat Micha Kat 'de hare is' en ik mij beter niet met hem kan bemoeien. Ik laat dat verder aan Micha over.

Vorig jaar was het een bijeenkomst, die door iemand anders werd georganiseerd
(50 bezoekers), zo ging het in de mail verder en had niets te maken met dit 'feestje' zo moest ik goed begrijpen (slechts 20 bezoekers, waaronder veel onbekenden).

Ook werd mij kwalijk genomen, dat ik heb opgeschreven dat ik vijf dagen in Salzbergen ben geweest. Dat hadden 3 dagen moeten zijn, want zolang duurde ons 'feestje' zo ging het in de mail verder. Tot slot werd mij nog verweten, dat ik überhaupt een verslag van het 'feestje'zou publiceren, want ik zou er niet eerlijk over schrijven zo suggereerde de organisatrice.

Het 'feestje' is door de betreffende organisatrice ook nog hevig verstoord door een zeer beschaafde en aardige uitgenodigde (niet door haar) Koerdische man, die met nog 3 anderen aanwezig was, de deur te wijzen. De eigenaresse van het hotel heeft daar een stokje voor gestoken door de boel te sussen en de man kon met zijn aanhang blijven. De sfeer was echter om te snijden.

Er waren verder nog 2 mannen waarmee de organisatrice juist heel goed mee kon opschieten. Die mannen hadden de grootste bek en hebben 3 dagen veel gedronken, 3 keer per dag zo veel mogelijk gegeten en heerlijk in het hotel geslapen. Alles onder het mom, 'wij dachten dat het gratis was, wij hebben geen geld'. Anderen hebben alles voor deze oplichters moeten betalen, waarna ze in hun auto konden wegrijden.

Net zoals vorig jaar, toen er geen enkel incident was, hebben Gretha en Wim zich het vuur uit de sloffen gelopen om ons te verzorgen. Bedankt wederom daarvoor!!! Ik denk niet dat er ooit nog zo'n 'feestje' van de grond komt en dat is gelet op de hele leuke bijeenkomst van vorig jaar voor velen heel jammer. Mij zul je niet meer op bijeenkomsten aantreffen, behalve bij de strijders tegen jeugdzorg. Van de slachtoffergroep van jeugdzorg kan de kenau-organisatrice van dit 'feestje' nog heel veel leren. 

Ik ben mij er van bewust, dat deze mededeling de 'zaak' geen goed doet. Ik heb in 21 maanden een leuk aantal bezoekers voor deze site opgebouwd die ik graag wil behouden. In mijn enthousiasme heb ik gisteren aangekondigd dat ik vandaag en morgen een verslag over de bijeenkomst zou publiceren. Ik heb ook rekening te houden met mijn lezers en die hebben het recht te weten waarom ik af zie van een verslag. Tevens weet iedereen nu, dat ik niet meer op dit soort bijeenkomsten kom.

Nico van den Ham

woensdag 16 juli 2014

VERSLAG BIJEENKOMST SALZBERGEN UITGESTELD

Nico is vijf dagen 5 dagen aanwezig geweest op de bijeenkomst in Salzbergen (Duitsland). Een jaarlijkse bijeenkomst van o.m. slachtoffers van onze corrupte overheid. Bij terugkomst lag zijn brievenbus uiteraard weer vol met vuiligheid van de criminele organisatie woningcorporatie Stadgenoot, maar ook van de door Stadgenoot ingeschakelde derden.

Van de deurwaarder van Stadgenoot, die een actie heeft voor verhuurders en een gratis boek weggeeft dat gaat over hoe maak ik huurdersgepeupel
>>>
  dakloos en kapot, HAHAHAHAHA, kreeg Nico een brief waarin weer een nieuwe rechtszaak wordt aangekondigd.


Maar ook een brief van het >>> louche grachtengordel advocatenkantoor die namens de criminele organisatie Stadgenoot de huur van Nico zijn woning op heeft gezegd. 

Of dat nog niet genoeg was, werd Nico 's nachts telefonisch lastig gevallen door de vette ranzige handlanger van Stadgenoot. Dit vrijwel altijd bezopen gedrocht is hier >>> in actie te zien.

Heel veel vuiligheid dus, waar eerst weer op gereageerd moet worden.
Daarom pas morgen een verslag van de bijeenkomst in Salzbergen.

donderdag 10 juli 2014

WAT IS ER TOCH GEBEURD MET HET NEDERLANDSE KLOOTJESVOLK? Deel 2

 Laffe Nederlander heeft schijt aan anderen én zichzelf

Gestoord

In >>> deel 1 schreef ik, dat ik door d.m.v. mijn eigen site in contact ben gekomen met wakkere mensen waarvan ik dacht dat ze knettergek waren omdat ze mij niet te geloven horror verhalen vertelden over o.a. het grootste criminele netwerk van dit schurkenland. Een immens crimineel, veel leed veroorzakend, netwerk waar onder meer politie, justitie, de rechtspraak en de gecensureerde volksverlakkende reguliere media deel van uit maakt. Ook de Chemtrails, Drone en Voedsel verhalen bevestigden mij aanvankelijk de volstrekte gestoordheid van deze mafkezen waarmee ik in contact ben gekomen.

Dom en slim
Maar...., wat was ik al die jaren dom! Gelukkig was ik nog wel slim genoeg, om eerst een groot gedeelte van de spookverhalen van deze idioten wakkere goedwillende mensen grondig uit te gaan zoeken voor dat ik ze evt. de rug zou toekeren.
In deel 1 melde ik al waar ik inmiddels van ben doordrongen. Inzake de chemtrails, daar ben ik nog niet helemaal van overtuigd. Drones die zo klein zijn als een mug, hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt, >>> is waar!


Wat maakt Nederlander zo gedwee, karakterloos en laf?


Klootjesvolk-pedofielen
Hoe kan het zijn dat een volk haar kinderen laat neuken door rechters en officieren van justitie, terwijl dat zelfde klootjesvolk zich door dat zelfde corrupte pedo tuig, laat straffen. Waarom accepteert het Nederlandse klootjesvolk dat Justitiële pedofielen niet worden verhoord en niet in voorarrest worden geplaatst maar gewoon met hun pedo vuiligheid en zelfs met hun werk kunnen >>> doorgaan. Ben ik nu zelf de gek en heb ik het allemaal verzonnen? Kijk zelf maar >>> justitiële pedofielenHoe kan het, dat vrijwel uitsluitend slachtoffers en hun familie kwaad reageren op de dit elite-pedo toga tuig en de rest van het volk alleen maar ziedend reageert als het om een klootjesvolk-pedofiel gaat. Zit er soms een stofje in het bewerkte voedsel wat de Nederlander zo achterlijk, laf en gedwee maakt of is het wat anders? Ik weet het niet.

Jeugdzorg
Hoe kan het zijn dat een volk helemaal niets doet tegen een extreem satanische misdaadorganisatie als jeugdzorg, terwijl er al jaren duizenden zeer schrijnende klachten over deze HORROR misdaadgroep zijn. Waarom staat een volk toe dat corrupte rechters zittingen, inzake deze veel leed veroorzakende criminelen, zo organiseren dat deze vrijwel altijd achter gesloten deuren plaatsvinden. Wat heeft jeugdzorg te samen met die rechters te verbergen? Een hartverscheurende video van een kind wat mishandeld wordt in een kantoor van jeugdzorg is recentelijk nog binnen een dag >>> online gehaald. Hoeveel schijt moet bijna een heel volk aan zoiets smerigs, maar uiteindelijk ook aan zichzelf hebben om dit allemaal te laten gebeuren en te accepteren? Het gaat om kinderen! Niet die van u wellicht, maar wat doet dat er verdomme toe!

Huisuitzettingen
Waarom geeft het Nederlandse volk massaal geld als er via een grote vermakelijke achterlijke TV actie gegeven moet worden, omdat in een ver land mensen door een natuurramp dakloos zijn geworden, terwijl er in 20 Nederlandse straten per dag laf en gedwee toe wordt gekeken als een buur-gezin hun huis uit wordt gesleurd door gewetenloos deurwaarderstuig?  Is dakloos zijn in dit schurkenland minder erg dan in een ver land? Twintig huisuitzettingen per dag in Nederland Schurkenland! De misdaadbanken, criminele woningcorporaties met hun graai directies, zorgorganisaties, corrupte rechters en de politiek, hebben het volk inmiddels volledig getemd en in toom. Nederlanders laten elkaar, maar ook zichzelf massaal in de steek! Wat heeft die keurige Nederlander, die helemaal niet meer keurig is maar hypocriet en laf, zo gemaakt?
Een stofje in het voedsel? Ik weet het niet.

Wat is er met het volk gebeurd?
Is het soms weer iets, wat eigenlijk niet te geloven is en later toch weer waar blijkt te zijn? Ben ik nu een (kleine) Micha Kat met zijn soms ongelooflijke artikelen op zijn website >>> Klokkenluideronline.is
, die (achteraf) vrijwel altijd maar al te waar blijken te zijn! Wat is er toch gebeurd met het Nederlandse klootjesvolk? Vroeger was er wel protest en ging de Nederlander de straat nog op!
Is het wel of is het geen geen stofje in ons voedsel? Het zou best kunnen, want ik eet geen bewerkt voedsel. Ik ben ook nog veganist en ik ga wel te keer! Zo erg te keer, dat ik er zwaar voor wordt bestraft door het >>> corrupte zwarte toga tuig. Ik weet niet of het een stofje in ons voedsel is wat het alleen maar tegen elkaar aan klagende volk zo gedwee, schijt aan elkaar en laf heeft gemaakt. Wat ik wel weet is, dat het immense klagen en zeiken tegen elkaar over wat er allemaal mis is in dit land, heel goed valt bij de elite, de grootgraaier en het justitiële pedo tuig! Het is precies datgene wat ze willen en kunnen zo ongestoord hun gang blijven gaan. 

In deel 3 van  'Wat is er toch gebeurd met het Nederlandse klootjesvolk'
Oplossingen 

zaterdag 5 juli 2014

WONINGCORPORATIE STADGENOOT PROBEERT NICO VAN DEN HAM KRANKZINNIG TE MAKEN!

Krankzinnig verklaren
Jarenlang heeft  woningcorporatie Stadgenoot geprobeerd Nico van den Ham te laten psychiatriseren = krankzinnig verklaren. De in Amsterdam zeer gevreesde
GGD Woningcorporatie-psychiater >>> Herman -Pedo Poster- Plas kreeg daar van misdaadgroep woningcorporatie Stadgenoot de opdracht voor, zoals hij per ongeluk zelf heeft verklaard, niet wetende dat Nico zijn voicerecorder aan had staan.

Vreselijke hersenziektes
Psychiater Herman -Pedo Poster- Plas heeft meerdere pogingen ondernomen om Nico allerlei >>> enge hersenziektes aan te smerenHelaas voor misdaadgroep Stadgenoot is dat niet gelukt en Herman -pedo poster- Plas heeft zijn handen van Nico afgetrokken en de opdracht aan Stadgenoot teruggegeven. Ook dat heeft hij weer zelf medegedeeld bij een toevallige ontmoeting op het politiebureau Linnaeusstraat Amsterdam toen Nico zijn voicerecorder ook weer aan had staan. 

Krankzinnig Maken
Nu krankzinnig verklaren niet is gelukt, probeert misdaadgroep Stadgenoot Nico middels een mensenrechten schendende >>> terreur renovatie, nep-afspraken, de woning binnen dringen en het inschakelen van allerlei instanties krankzinnig te maken! Dit om hem zo zijn woning uit te kunnen zetten en dakloos te maken. Nico weet dat hij, volgens een schandalige corrupte schurkenstaat-wet  mee moet werken aan deze zeer ingrijpende verbouwing in zijn slechts 22 vierkante meter kleine woning. Nico weet dus, dat hij verplicht in de woning moet blijven tijdens de werkzaamheden om wat euro's uit te sparen voor de afpers en >>> rook de huurder maar uit de woning misdaadgroep.

Afspraken maken
Op langdurig aandringen van Nico zijn op donderdag 12 juni jl. afspraken gemaakt wanneer zou worden begonnen met de werkzaamheden. Afgesproken was, dat op woensdag 18 en donderdag 19 juni om 07.30 u. heel veel (hele grote) bouwvakkers voor de deur zouden staan om zichzelf met hun gereedschappen in de zeer kleine woning van Nico te persen. Nico heeft belangrijke afspraken moeten afzeggen en is heel vroeg naar de wc gegaan om daarna te gaan douchen vóór dat zijn badkamer zou worden gesloopt.

Geen bouwvakkers aan de deur
Op 18 en 19 juni is er echter niemand aan de deur gekomen en niemand heeft Nico opgebeld om het af te zeggen. Het 'stuk huurdersvuil' Nico van den Ham is, zoals alle huurders van Stadgenoot voor deze misdaadgroep stukken vuil zijn en geminacht worden, opnieuw voorgelogen en belazerd. Met opzet voorgelogen, belazerd en opgelicht, voor de zoveelste keer door projectbegeleider-bedrieger Rob Boomgaart van woningcorporatie Stadgenoot.

Misdaadgroep dringt woning met geweld binnen

Wat er wel gebeurde
Zonder afspraak, 3 dagen na dit alles, op 22 juni 's avonds om 10.30 u. belde er wél iemand aan en dat was een handlanger van Stadgenoot. Die wrong zich met geweld naar binnen en gelaste Nico mee te werken aan de terreur-renovatie. 'Anders ga je er uit Nico' zo bralde de door Stadgenoot ingezette dronken handlanger.  De door Nico zo >>> intens gehate politie moest er aan te pas komen om de vette, ranzige medewerker van Stadgenoot uit de woning van Nico te verwijderen! Dank aan de dappere politie-dames. Mocht Nico een van beiden aanstonds tegenkomen met een lekke band, hij zal hij u als dank voor deze ene keer helpen! 
Het binnendringen in de woning is allemaal opgenomen en is te zien en te horen door op deze link te klikken >>> Woningcorporatie Stadgenoot dringt woning binnen

Enkele uren na de woninginval, kwamen er bouwvakkers aan de deur
Enkele uren na de woninginval, de volgende ochtend om 07.20 u., belden er onaangekondigd bouwvakkers aan die de woning in wilden om de boel te slopen. Dat heeft Nico geweigerd, want er was niets afgesproken. Daarna is projectleiderleugenaar Rob Boomgaart van Stadgenoot opnieuw aan de deur geweest om afspraken te maken. Nico heeft niet open gedaan en hem telefonisch te kennen gegeven uitsluitend nog schriftelijk te willen communiceren. Projectleiderleugenaar Boomgaart zou daarop de andere dag een mail toezenden zo beloofde hij, maar ook dat was weer gelogen en heeft Rob Boomgaart dan ook niet gedaan.

Dit bericht wordt later verplaatst naar de >>> Renovatiesite

Door onze krankzinnige woningcorporatieredactie  

donderdag 3 juli 2014

VANUIT DE HEL PRINS BERNHARDPLEIN AMSTERDAM

Een korte indruk hoe het er elke dag er aan toe gaat in de zeer kleine woningen van woningcorporatie Stadgenoot.

Een misdadige ingrijpende terreur-renovatie. De bewoners moeten in hun zeer kleine woning blijven om elke euro, die uit te sparen is, daadwerkelijk ook uit te sparen voor woningcorporatie Stadgenoot. Dit ten koste van de bewoners!
Het zo door de misdaadgroep geminachte huurdersvuil, moet zelfs de elektriciteit van de 10 tallen zware bouwmachines die maandenlang elke dag in de woningen, maar ook op vele andere plekken in het gebouw, worden gebruikt zelf betalen! Zie ook het 2e filmpje.Ze hadden veel beter dit kunnen doen!


TEST