KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 27 april 2014

*** NICO VAN DEN HAM, MELDER VAN MISDRIJVEN *** ** 'IN NAAM DES KONINGS MAKEN WIJ JOU KAPOT' **


IN NAAM DES KONINGS

VONNIS

'Een Koning die trots kan zijn op zijn schurkenstaat!'

Opnieuw veegt een gewetenloze corrupte rechter zijn justitiële reet af met onomstotelijke bewijzen. Stadgenoot mag nu met de wet in de hand haar vuile (asbest) misdrijven plegen. Woningcorporatie Stadgenoot en haar onmenselijke rechter hebben volstrekte schijt aan o.a. de levens van vele jonge mensen!

Vonnis betekend     
Op donderdag 24-04-2014 omstreeks 16.00 u. was het zover en heeft
>>> Koninklijk gewetenloos deurwaarderstuig in NAAM DES KONINGS

>>>
het vonnis betekend! Het vonnis om Nico van den Ham, melder van honderden brandstichtingen, asbestmisdrijven en andere (semi) overheidsmisdrijven monddood te maken en te houden. Hoe vuil, gewetenloos en misdadig wilt u het hebben?

Binnen 48 u. artikelen verwijderen
Binnen 48 uur na betekening moet Nico van den Ham vrijwel alle artikelen op zijn site aanpassen, wat betekent dat ze moeten worden verwijderd.  Het betreft de artikelen die gaan over de misdrijven die woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, waaronder de politie, jegens Nico en ander huurders gepeupel heeft gepleegd.  Misdrijven plegen door een grote organisatie en haar blauw geklede hulptroepen worden voor de zoveelste keer beloond.
Die misdrijven melden wordt al 5 lange jaren zeer zwaar bestraft!


Misdrijven
Misdrijven, zoals een pyromaan ongehinderd vele, vele branden laten stichten omdat die branden wellicht goed uit kwamen.
Misdrijven zoals het doen van >>> valse aangifte. Nico in samenwerking met politieman >>> Jack Druppers op aansporing in elkaar laten slaan. Nico op valse gronden opsluiten en nog heel veel meer. 

>>> Wooncomplex van Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen

>>> Voor het leven zwaar verminkt door brandstichting (Beelden!)
>>> Woningcorporatie Stadgenoot onderhandeld met pyromaan

Asbestmaffia
De rechter verbiedt  Nico om kwalificaties, zoals liegen en misleiden door Stadgenoot inzake de aanwezigheid van asbest in de woningen te gebruiken.
Dan mogen de beelden die het een en ander onomstotelijk bewijzen ook niet meer.
Hoe corrupt en vuil wilt u het hebben? We hebben het hier over de dodelijke sluipmoordenaar ASBEST!

Hier de >>> beelden over asbest in de woningen van Stadgenoot.
Onomstotelijke bewijzen dat Stadgenoot liegt en bedriegt inzake asbest, is in het bezit van de rechter. Niet alleen de beelden, maar ook meerdere geluidsopnamen, die onomstotelijk aantonen dat Stadgenoot haar huurders voorliegt over asbest. Ook deze rechter veegt zijn justitiële corrupte reet af met onomstotelijke bewijzen en het zal hem worst zijn of het huurders gepeupel asbest deeltjes inademt tijdens de verbouwingen die nog gaan plaatsvinden. De smerige belangen van de grote woningcorporatie Stadgenoot gaan ook voor deze partijdige rechter immers voor! 


Asbestkanker, Longkanker of Longvlieskanker gevolgen van inademen Asbest! Belangen Stadgenoot gaan voor!

Bewoners 90 procent jonge mensen
In het wooncomplex wonen voor ong. 90 procent jonge mensen die aan het smerige asbest
 over 10, 20 jaar kunnen te komen overlijden. De gewetenloze schurk in zijn zwarte jurk heeft daar volstrekt lak aan. In Amsterdam West hebben huurders van woningcorporatie Stadgenoot recentelijk levensgevaarlijke asbestdeeltjes ingeademd. Waarschuwen voor asbest wordt zwaar bestraft. Sjoemelen met asbest wordt door een corrupte rechter beloond!
Zoals Nico overal bewijs heeft van wat hij op zijn site zet is hier het bewijs (reportage) van Amsterdam West 
>>> Stadgenoot en haar Asbest Maffia
(dit is niet het bewijs dat bij de rechter is aangeleverd)

Diep in de schulden      Dit is uw schurkenland
Nooit heeft Nico schulden gehad omdat hij goed met zijn geld om kan gaan. Wel stond Nico op het randje van de financiële afgrond, omdat Stadgenoot hem de afgelopen jaren op hoge kosten heeft gejaagd. Nu het vonnis is betekend heeft Nico vanuit het niets een schuld van meer dan 2.000 euro. Proceskosten, 'nakosten' (wat dat ook mag zijn), kosten van het exploot en nog wat andere kosten. Voldoen binnen 2 dagen! Allemaal omdat Nico heeft gedaan wat de wet hem nota bene voorschrijft te doen.
Een veel ellende en leed veroorzakende, voor Stadgenoot o zo welkome, pyromaan gestopt en aangegeven. Ik moest er voor naar de rechter toe, maar dan als getuige. Dit is het schurkenland waar in u woont en dit is waar de reguliere gecensureerde
pulp-misdaad media steevast over zwijgt! 


Melder van  grote vuile Amsterdamse doofpotkwestie die als maar groter wordt
Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek heeft voor de zoveelste keer van een meester in de rechten vuiligheid bevestigd gekregen, dat zij ongehinderd door mag gaan met haar smerige misdrijven. Misdrijven die veel intens leed bij haar huurders veroorzaakt. Misdrijven plegen met de wet in de hand voor grote organisaties en/of de elite in deze schurkenstaat.
Al eerder oordeelden de meesters van de >>> Commissie voor de politieklachten dat er in een van de grootste en smerigste doofpotkwesties van Amsterdam niets mocht worden uitgezocht. Met steekhoudende bewijsstukken veegden ook deze juristen gewetenloos en schaamteloos openlijk hun hun kont af. Tevens mochten getuigen absoluut niet worden worden opgeroepen, omdat wel duidelijk was dat Stadgenoot en haar kliek dan zou worden ontmaskerd als een groot crimineel netwerk.
Precies hetzelfde gebeurde bij de >>> Nationale Ombudsman en weer wat later bij het Amsterdamse >>> gerechtshof


Rechterlijk bevel: Voor zaterdag 24.00 u.  aanpassing/verwijderen berichten!
Zo niet € 250,- per dag te betalen aan Woningcorporatie Stadgenoot.
Allemaal in naam des Konings!


Wat gaat dieren- en
>>>
mensenrechtenactivist Nico van den Ham  doen met zijn website?  


Volgende reeds in rechtszaal aangekondigde misdaadactie van Stadgenoot: Bodemprocedure om de 61 jarige Nico dakloos te maken. 

Vorig bericht: >>> Over schurken in jurken