KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 8 maart 2014

NA POLITIEMAN JACK DRUPPERS OOK KORPSCHEF AALBERSBERG ONTMASKERD ALS LEUGENAAR !

Nadat politieman -beroepsleugenaar op ambtseed-
Jack Druppers, die Nico van den Ham voor woningcorporatie Stadgenoot helemaal kapot heeft gelogen, nu ook zijn baas Korpschef Jan-Jaap Aalbersberg, ontmaskerd als leugenaar!

Politie- leugenaars op ambtseed!

Politieman Jack Druppers (rechts) die klokkenluider Nico van den Ham he-le-maal kapot heeft gelogen.

Korpschef Jan-Jaap Aalsbergen (links) nu ook ontmaskert als politieleuge-naar in pedo-kwestie van zijn v.m. Baas Demmink.

<<'WAAKZAAM EN DIENSTBAAR'>>


Justitiële Beerput boordevol met list, bedrog en leugens!

Voetvolk schaamteloos en gewetenloos kapotgelogen!

Liegende wijkagent - liegende korpschef
Korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg loog bij de Amsterdamse TV zender AT5 dat hij niet werkzaam was bij het CRI ten tijde dat er een onderzoek naar veelvuldig seksueel misbruik van minderjarige jongetjes plaatsvond. Seksueel kindermisbruik gepleegd door ziekelijke geile meesters in de rechten vuiligheid, werkzaam bij het 'keurige' Nederlandse justitie. In het vorige artikel melden wij, dat korpschef Aalbersberg in de Utrechtse rechtbank, onder ede werd beschuldigd van het kapot maken van dat onderzoek.
>>> A'damse politie chef maakte onderzoek seksueel kinder misbruik kapot

Amsterdamse politiekorps ook een en al list en bedrog
Eerder al bleek dat in deze kwestie ook de Amsterdamse korpschef Aalbersberg liegt en bedriegt. Dat bleek gisteren al uit dit >>> document. Kijk voor het volledige document hier >>> op bladzijde 50-51. Vandaag zien we dat opnieuw. Maar dan weer in een ander officieel >>> kamerstuk 26 269  van 09-05-1999 (bijlage 4, deelnemers ronde tafel gesprekken)  

Is Nico van den Ham op 21 maart in een kort geding om deze site te verwijderen, opnieuw slachtoffer van list en bedrog van het door en door corrupte justitiële netwerk ?

Kort geding

Neemt de rechter op 21 maart in het kort geding om deze goudeerlijke website van het web te verwijderen, al deze ambtelijke list en bedrog ook mee in zijn/haar oordeel?

Of heeft deze rechter, net zoals enige tijd geleden de partijdige, corrupte

>>> Commissie voor de politieklachten te Amsterdam dat had, nu ook weer 'genoeg' aan de op ambtseed vals opgemaakte processen verbaal van politieman Jack Druppers? Politieagent Jack Druppers handlanger van woningcorporatie Stadgenoot en samenwerkend met Psychiater Herman Plas van de Amsterdamse GGD. De GGD Amsterdam, die ook al meerdere keren in de pedofielen Demmink kwestie is genoemd. 

Nationale Volksverlakker 
Gaat ook deze rechter net zoals de >>> Nationale Volksverlakker, bij de meesten bekend als Nationale Ombudsman, zich in allerlei bochten wringen om voor de zoveelste keer niets te hoeven onderzoeken?

Art. 12Sv procedure

Zal de werkwijze van deze rechter op 21 maart, dezelfde zijn als die van de asociale, partijdige raadsheer-commissaris  mr. P.C. Kortenhorst? Kortenhorst, die voorzat in een >>> -Justitieel gezwendel maakt veel kapot- art. 12 Sv procedure?
Een door  
Nico van den Ham zelf opgestarte procedure enige tijd geleden.
Ook die meester in de vuiligheid had genoeg aan het valse proces-verbaal van politieman Jack Druppers en hoefde wilde verder geen getuigen horen of andere bewijsstukken, in Nico zijn voordeel, zien!

We zullen het meemaken op 21 maart.

Met dank voor de medewerking van Micha Kat van >>> Klokkenluideronline.is

In het kader van hoor en wederhoor ook verzonden naar de onderstaande adressen:

Persvoorlichting politie Amsterdam-Amstelland
Diverse adressen woningcorporatie Stadgenoot 
GGD Amsterdam
Commissie voor de politieklachten Amsterdam
Nationale Ombudsman

Door Nico van den Ham
Journalist en Melder van Misstanden i.s.m. onze corrupte pedo redactie