KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 25 maart 2014

GETUIGENVERHOOR 25 MAART 2014 PEDO-KWESTIE V.M. HOOGSTE BAAS JUSTITIE MR. JORIS DEMMINK

Vandaag was het de beurt aan ex gevangenis- directeur Bart Molenkamp. De heer Molenkamp
was o.a directeur van de gevangenis in Breda
(De Koepel) en de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught


Molenkamp zou op 13 maart, na zijn ex collega gevangenis directeur Jacques Huet getuigen.
Het verhoor van Huet liep toen echter zo uit, dat het verhoor van Molenkamp door de rechter was verplaatst naar vandaag.


Weinig nieuws vandaag, maar toch een heel fascinerend verhoor.

Bart van Molenkamp komt over als een zeer integer, niet van de wijs te brengen persoon.Verklaring Molenkamp ong. zelfde als van Huet
De heer Molenkamp verklaarde vandaag zo ongeveer hetzelfde wat zijn collega Huet op 13 maart jl. al verklaarde.
Het ging o.a. weer over justitie ambtenaar >>> Anneke Storm van 's Gavenzande, die zich tijdens een soort van dienstreis naar Londen voor o.a. gevangenisdirecteuren in 1992 naar Londen min of meer als reisleidster opstelde.


Jongetjes regelen voor seks
Ook Molenkamp vertelde aan de rechter onder ede, dat mevrouw Storm tijdens dat uitje in Londen heeft verteld dat zij jonge jongens moest regelen voor haar v.m. hoogste baas van justitie mr. Joris Demmink. Storm zou hierover zeer geïrriteerd en verontwaardigd zijn geweest. De beide oud-directeuren hebben hun verklaringen hierover vorig jaar laten vastleggen in een akte bij de notaris.
 

Notariële aktes
>>> 
VASTLEGGING VERKLARING (Van Huet)
>
>> VASTLEGGING VERKLARING (Bart Molenkamp)

Gevangenisstraf voor Storm voor meineed of medeplichtig zedenmisdrijf?
Is Storm nu schuldig aan meineed waarmee zij een gevangenisstraf riskeert? Of is zij medeschuldig aan zeer ernstige kinderseks zedenmisdrijven, wat toch ook niet onbestraft zou mogen blijven? Is het het één, of is het het ander vroegen wij ons na het verhoor van oud gevangenis directeur Huet al af.

Meineed zwaar misdrijf
Nu Molenkamp vandaag ook nog eens hetzelfde verklaarde als Huet op 13 maart lijkt het er toch wel op dat Storm van 's Gravenzande keihard loog tijdens haar verhoor onder ede en daardoor meineed pleegde. Gaat justitie dit nu werkelijk uitzoeken en bestraffen of horen we ook hier nooit meer wat over? 
Wij vrezen voor het laatste!
Justitie en de rechtsspraak is veel te druk met elkaar de handen boven het hoofd te houden en het straffen van, vaak onschuldig, voetvolk.


Parlementaire enquête 
De heer Molenkamp benadrukte een paar keer tijdens zijn verhoor, dat hij deze (toch wel vrijblijvende red.) verhoren niet de juiste manier vond om deze kwestie te behandelen. Er zou een parlementaire enquête moeten komen zo zei Molenkamp.
Ook oud rechercheur Klaas Langendoen had gisteren tijdens zijn verhoor kritiek op de overheid en stelde dat de hoorzittingen waren ontstaan omdat het OM haar werk niet goed doet. Het OM had een strafrechtelijk onderzoek moeten doen zo vind Langendoen. Molenkamp en Langendoen waren zeker even vergeten dat het hier om een v.m. hoog geplaatst persoon gaat en dan wordt er liever niet zoveel uitgezocht.


Wat nu verder
Zoals wij het hebben begrepen heeft de Roestige Spijker de verhoren van een aantal Turken afgelast. Een en ander zou weinig toevoegen, omdat datgene wat de getuigen zouden verklaren toch al op een degelijke wijze is vastgelegd. Ook zou het een heel gedoe zijn om de personen naar Nederland te krijgen. Bovendien zouden er een Tolk moeten worden ingehuurd. 
Zowel Stichting De Roestige Spijker als Demminks advocaat Knijf mogen nog (aanvullende) getuigen oproepen. Doen zij dat, dan zijn daar in april nog 2 zittingsdagen voor beschikbaar.

Zie ook de website van >>> Micha Kat

Door onze justitiële pedo-redactie