vrijdag 10 januari 2014

JUSTITIEEL GEZWENDEL MAAKT HEEL VEEL KAPOT

Over een criminele Amsterdamse Politieman in het Blauw
De Corrupte Werkwijzen van Tuig in Zwarte Toga 
Een Amsterdamse Commissie voor de Politieklachten die het niet erg vind als Corrupt  benoemd te worden 
De Nationale Ombudsman Volksverlakker
en het Amsterdamse Gerechtshof


Tuig in Zwarte Toga

Beklag afgewezen

Een paar dagen geleden ontving ik van mijn advocaat een mail. In die mail deelde zij mij mede dat een beklag wat ik had gedaan inzake niet vervolging van diegene die op aansporing van politieman Jack Druppers mij zo in elkaar heeft geslagen door het gerechtshof is afgewezen. Het gaat hier om een zogenaamde artikel 12Sv procedure.
In haar mail deelde mijn advocaat mij mede, dat zij wel begreep dat ik teleurgesteld zou zijn. Dat was ik echter niet, want ik wist al tijdens de zitting dat mijn beklag zou worden afgewezen.

Rechter veegt openlijk en schaamteloos reet af met ontlastend bewijs

Tijdens de >>> rechtszitting schijnvertoning, die ong 10 minuten heeft geduurd, werd vrijwel onmiddellijk duidelijk, dat de zeer onbeschofte rechter, waar ik mee te maken had, ook weer door en door corrupt is. Ik maakte daardoor geen schijn van kans dat de feiten zouden worden onderzocht. Getuigen (in het voordeel van mij)  hoefden/mochten niet worden gehoord van de zwarte toga drager. Met schriftelijke bewijsstukken (in mijn voordeel) veegde de abjecte -mond snoer- magistraat openlijk en schaamteloos zijn justitiële reet af. Bewakingscamerabeelden (die waarschijnlijk door de politie opzettelijk zijn vernietigd) wilde de -wij dekken elkaars vuile zaakjes af- rechter ook beslist niet zien.

Rechter door en door corrupt
De magistraat had genoeg aan het vals opgestelde proces verbaal van politieman Jack Druppers. Een van de vals opgestelde processen verbaal, waar het nou juist allemaal om gaat. Een criminele politieman, een al list en bedrog, een en al valse mutaties, vals opgestelde processen-verbalen, dat zijn enkele van mijn klachten over deze politieschurk. Maar ook van deze justitiële zwendelaar mag ik het een en ander absoluut niet bewijzen. Meneer de rechter weet genoeg, want hij heeft het allemaal gelezen in het door de politiecrimineel valselijk opgestelde proces-verbaal.  En nagenoeg niemand die er wat van zegt! Andere rechters niet! Officieren van justitie niet! En de reguliere gecensureerde ja knikkers-journalisten ook niet! Zo gaat dat in keurig Nederland.


Klaagschrift 27 bladzijden 13 bijlagen
Ik heb in november 2012 een klaagschrift van maar liefst 20 bladzijden en 12 kopieën bij het gerechtshof afgeleverd. In februari 2013 heb ik nog eens  
aanvullende informatie aangeleverd en dat betrof 7 bladzijden en 1 kopie. Het grootste gedeelte van dat zeer omvangrijke klaagschrift ging nu juist over de vele misdadige activiteiten van de Amsterdamse politieagent Jack Druppers.  Vals opgestelde mutaties, vals opgestelde processen Verbaal, daar ging het in mijn omvangrijke klaagschrift vooral over. Je zou in een rechtsstaat dan toch mogen verwachten, dat er naar zoveel vermelde misdaad van zo'n politiecrimineel onderzoek wordt gedaan.

Corrupte officieren van justitie, Blauwe Auto, Paars vliegtuig
In mijn klaagschrift maakte ik tevens uitvoerig melding van de feiten, dat officieren van justitie waaronder de hoofdofficier van justitie, waar ik eerst heb geklaagd, ook al weigerden getuigen te horen en schriftelijke bewijsstukken (in mijn voordeel) mee te laten wegen in hun beslissing. Het enige wat dit >>> Tuig in Zwarte Toga mij als reactie heeft toegezonden, zijn brieven waar geen mens wijs uit kan worden.
Stuurde ik een brief over een blauwe auto, dan kreeg ik een schriftelijke reactie daarop retour die dan ging over een paars vliegtuig! Allemaal bedoeld mij murw te maken en zo veel mogelijk verwarring te zaaien om zo 'hun' politieschurk de handen boven het hoofd te kunnen houden.

Commissie voor de politieklachten Amsterdam | Nationale Ombudsman
Ook beklaagde ik mij uitvoerig in mijn klaagschrift over de partijdigheid van Amsterdamse >>> Commissie voor de Politieklachten. Tevens deed ik uitvoerig melding over de niet te bevatten misdadige behandeling door de Nationale Ombudsman ofwel de >>> Nationale Volksverlakker  in de zelfde kwestie. Voor beide partijen hoefden/mochten getuigen in mijn voordeel ook al niet worden gehoord en werd schriftelijk bewijsmateriaal in mijn voordeel ook bij deze organisaties volstrekt schaamteloos en openlijk genegeerd.
Exact dezelfde misdadige behandeling zoals deze corrupte rechter ook laat zien.

Politie, Justitie, Rechterlijke Macht, Maffia ?

Corrupte Commissie voor de politieklachten

De Commissie voor de Politieklachten wordt ook gerund door meesters in de rechten. Corrupt en partijdig Zwart Toga Tuig. Een commissie die het helemaal niet erg vindt dat wij ze als corrupt en partijdig benoemen, zoals zij in een officieel stuk wat in ons bezit is verklaren! De commissie die de slepende kwestie precies op dezelfde wijze heeft behandeld als het gerechtshof. Getuigen mochten niet worden gehoord, Nico van den Ham zelf ook niet, maar beroepsleugenaar politieman Druppers mocht als enige, op ambtseed, wel komen liegen! Ook bij de corrupte Commissie voor de Politieklachten zijn de getuigen en de bewijsstukken (in mijn voordeel) verzwegen en genegeerd!
>>> Commissie voor de Politieklachten deel 1 >>> deel 2  >>> deel 3


Nationale Ombudsman Volksverlakker
De Nationale Ombudsman of >>> Volksverlakker wordt ook door meesters in de rechten bestierd en ook die durven wij corrupt en partijdig Zwart Toga Tuig te noemen.
Hoe ze zich bij die ombudsman in allerlei bochten hebben gewrongen, om de misdrijven van politieman Jack Druppers niet uit te hoeven zoeken is bijna niet te beschrijven!
Helaas staat het relaas, inzake hoe dat allemaal precies in zijn werk is gegaan dan ook nog niet op deze site. Dus kan er ook nog niet naar het verhaal daarover gelinkt worden. Het is een ingewikkeld te beschrijven relaas. Een andere reden dat het nog niet allemaal op de site is gepubliceerd, is chronisch tijdgebrek vanwege de onmenselijke
>>> aanhoudende klokkenluidervervolging van Stadgenoot en haar kliek

Volksverlakkende Nep Klachtenregeling van de Nationale Ombudsman
De aanhoudende klokkenluidervervolging, die mij ten deel valt neemt zeer veel tijd in beslag. Dat is de reden, dat nog niet alles op de site inzake de misdadige werkwijze van de ombudsman heb kunnen publiceren!
Wel heb ik bij de Nationale Ombudsman over hen eigen misdadige werkwijze een klacht ingediend, maar die is op de meest denkbare misdadige wijze door de Nationale Volksverlakker 'afgehandeld'. Hoe dat is gegaan kunt lezen als u de volgende link aanklikt.
>>> Volksverlakkende Nep Klachtenregeling van de Nationale Ombudsman zelf

Officieren van Justitie en Rechters zijn geen Melders van Misstanden en houden hun justitiële mond stijf dicht!

Helaas geen Justitiële Klokkenluiders
Er zijn ook eerlijke officieren van justitie en er zijn ook eerlijke rechters hoor je vaak zeggen. Mijn antwoord daar op is, waarom staat er dan nooit eens een keer een op die zegt, 'man, man, man, dit kan toch zo niet langer. Je maakt hiermee anderen toch he-le-maal kapot?' Nee dat doen Officieren van Justitie en rechters niet. Ze doen gewoon mee met deze onmenselijke justitiële smeerlapperij en/of kijken de andere kant op en maken zo onschuldige burgers kapot. Netjes of bekakt praten en keurig schrijven doen ze wel en daar moeten we het dan mee doen.


Justitiële smeerlapperij maakt velen kapot!

Noot: Door mijn website ben ik in contact gekomen met vele lotgenoten en bezoek veel rechtszaken. Ik lijd hevig aan al het aanhoudende vreselijke onrecht wat mij door woningcorporatie Stadgenoot en haar steeds groter wordende kliek wordt aangedaan. Maar ik besef heel goed, dat mijn kwestie tot nu toe 'peanuts' is vergeleken met diverse andere kwesties waarvan ik op de hoogte ben. Nico van den Ham


 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 

 JOURNALISTEN WELKOM! 

Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!

Nico van den Ham, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.

Daar weer over klagen, nog meer straf!I.s.m. onze corrupte en bezopen rechtbankredactie