KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 29 november 2013

KONING WIL PUBLICATIES OVER SEKS MET KINDEREN VERBIEDEN!

Aangifte tegen Koning wegens seks met kinderen
Onderzoekjournaliste Sanne Terlingen onthulde in een van haar publicaties, dat er aangifte is gedaan tegen Koning Arthur inzake seks met kinderen.
Sanne Terlingen schreef meerdere artikelen over de kwestie en won daar zelfs de journalistieke prijs De Loep mee.


Koning Arthur eist

Koning Arthur eist nu in kort geding, dat de journaliste stopt met publiceren.
Koning Arthur, die zoals de meeste Koningen multimiljonair is, eist nog meer van de journaliste. Hij wil een voorschot van €100.000,- voor zijn reeds geleden schade vanwege de publicaties.

Publicaties moeten verdwijnen
Alle publicaties inzake de kwestie moeten offline, zorgt de journaliste daar niet voor dan moet zij €50.000,- per publicatie aan Koning Arthur betalen. En ook mag Sanne Terlingen niet meer publiekelijk over de kwestie praten. Doet zij dat wel, dan ook weer moet zij €50.000,- per gebeurtenis aan de Koning betalen.
Wij vragen ons af of dit allemaal wel realistisch is.

Mond snoeren?
We moeten de uitslag van het kort geding afwachten. Wij zijn er echter al langer heel goed van doordrongen, dat het angstaanjagend is geworden om in dit land je mond nog ergens over open te doen. Journalist of geen journalist!

Wij gaan de zitting bijwonen, dus wordt vervolgd!


Meer over deze kwestie >>> http://bit.ly/1893Etb


Naschrift: 
Excuses aan de lezers van deze site!

Veel e-mail berichten en telefoon na het publiceren van bovenstaand bericht
E-mail en telefoon met soms boze lezers die vroegen waarom wij zo geheimzinnig doen over Koning Arthur. 

Wij staan er versteld van, want wij willen natuurlijk helemaal niet geheimzinnig doen en dachten dat iedereen toch wel wist wie Koning Arthur is.

Koning Arthur Paes.


Koning Arthur, is een Nederlander en is Koning in Ghana ???
Begrijpt u het niet, nee wij eigenlijk ook niet, maar het is echt waar!Dit is de Majesteit >>>Amsterdam heeft een grote Ghanese gemeenschap. Nu al hebben sommige onderdanen van Koning Arthur tentjes opgeslagen bij de rechtbank aan de Parnassusweg te Amsterdam. Allemaal om woensdag verzekerd te zijn van een mooie plek om de Koning met Ghanese vlaggetjes toe te kunnen zwaaien als hij i.v.m. het kort geding bij de rechtbank zal arriveren.maandag 25 november 2013

THEATER POLITIEMAN SCHRIJFT VALS PROCES-VERBAAL | GENOEG VOOR RECHTER

Vals Proces-Verbaal deel 2

Vorig bericht
In het bericht hiervoor, over het door politieman Jack  Druppers vals opgestelde proces verbaal, melde ik hoe ik ontdekte dat het proces verbaal niet in het dossier aanwezig was. Hoe ik het toch nog heb kunnen lezen en kunnen overschrijven.
Verder deed ik verhaal van de aanloop naar het echte politie-list, leugen en bedrog schrijfwerk van politieman Druppers. Daar gaan we nu mee verder.


Inspiratie van politieman Druppers wordt wat minder
Dat zou je wel denken, want Druppers liegt voor de zoveelste keer en tot vervelens toe, nu de rechter weer voor, dat ik met iedereen ruzie maak. Velen klagen daar steen en been over volgens toneelspeler Druppers. Ook zijn opdrachtgever, woningbouwcorporatie Stadgenoot, liegt daarover keer op keer en Druppers zijn grote vriend, psychiater-Bungalowverhuurder Herman Plas van de GGD, doet dat in opdracht van Stadgenoot ook. Tevens haalt dit abjecte soort elkaar ook nog eens door de stront, zoals psychiater/bungalowverhuurder politieman Druppers door de stront haalde, niet wetende, dat ik dat met opnameapparatuur heb opgenomen.

Wie klaagt er dan toch zo?
Wie zijn dat dat dan allemaal, die zo over mij klagen, vroeg ik aan Psychiater- bungalowverhuurder van de GGD en mevrouw Petra de Jong. Mevrouw Petra de Jong is gebied regisseur Sociaal Beheer van de Asociale Woningcorporatie Stadgenoot?
Ik vroeg dat tijdens een gesprek, toen Psychiater Herman Plas en mevrouw Petra de Jong van Stadgenoot mij een >>> bungalow  met een zeer grote tuin binnen de ring van Amsterdam te huur aanboden voor €179,13 per maand. Allemaal bedoeld, om mij naar het hol van de leeuw toe te lokken, de GGD te Amsterdam en om mij mijn woning uit te zetten, zoals psychiater Herman Plas mij vertelde, opnieuw niet wetende dat ik het gesprek opnam.


'Vertel eens Politieman Jack Druppers, met wie maak ik ruzie?' Mevrouw De Jong van sociaal beheer van het asociale Stadgenoot heeft het al verteld!
Hieronder het letterlijk van de gespreksopname overgenomen vermanende antwoord van mevrouw De Jong,  van Sociaal Beheer van het Asociale Stadgenoot op mijn vraag wie er dan allemaal over mij klagen:


(Mevrouw De Jong spreekt heel lijzig. Opgeschreven zoals uitgesproken)

'Ik heb ook eeh.... laatst iemand he..... gesproken he.... en die heeft ook he........zeg maar uuuh.... eeh..... verklaaaard aan Stadgenoooot......., dat u zich niet altijd tegen iedere bewoner even aardig opstelt.... En eh.....nee..... e....., en ook wel...., dus tegen..... dus jaa.... en dat is wat ons een beetje zorgen baart'.


'Heftige situatie' dus!

112 schriftelijke verklaringen

In het wooncomplex waar ik woon zijn 171 kleine appartementen, die grotendeels worden bewoond door één persoon. Daarvan staan ook nog eens z'n 30 appartementen leeg, omdat de huurder eigenlijk bij hun vriend of vriendin in woont. Ik heb 112 schriftelijke verklaringen van bewoners die allemaal verklaren aan mij een goede, rustige en vriendelijke buurman te hebben. Wie is hier nou de crimineel, Ik of politieman Druppers? Helaas voor mij, worden die 112 bewoners-verklaringen volstrekt genegeerd!
Grote minachting dus, nu weer op deze wijze, voor het huurdersgepeupel!

Politieman Druppers wil ook scoren, door eens een keer niet te liegen
Echt uitzonderlijk!!! Want politieman Druppers liegt even niet en denkt daar mee te scoren. En dat lukt de praatjesmaker dan ongetwijfeld ook wel, want Druppers gaat verder met het feit, ja u leest het goed, dit keer geen leugen maar een feit, dat ik gefrustreerd ben over de samenleving. Druppers, die dus even niet liegt, somt op dat ik altijd wat heb aan te merken heb over de politiek, lokaal bestuur en het gezag.
Een veel te korte opsomming  overigens.

Klokkenluiders

De politie, maar zeker ook justitie en de rechterlijke macht en nog wel meer overheidsinstanties hebben ongelooflijk de pest aan melders van misstanden. Klokkenluiders! Dus dacht politieman Druppers, ook de hekel van Nico van den Ham aan voornoemde instanties vermeld ik even, want daar scoor ik dan ook weer lekker mee! Lekker scoren en daar hoef ik deze ene keer dan niet eens voor te liegen zal Druppers wellicht hebben gedacht.

Ambtelijke smeerlapperij

Het overheidstuig, dat niet bereid is de ambtelijke smeerlapperij van het soort Druppers te onderzoeken, maar alleen maar doende is de criminele praktijken van elkaar af te dekken, zal dan ook wel blij zijn met deze passage in het proces-verbaal.

Een korte opsomming

Helemaal waar dus, mijn hekel aan dit soort , maar het is wel een korte opsomming, want mijn lijst is nog veel langer kan ik mijnheer Druppers mededelen! Dus omdat ik wel van eerlijkheid houd, vul ik zijn lijst, alweer een >>> Lijst , met instanties waar ik een hekel aan heb nog even aan. Dat is o.a. de >>> commissie voor de politieklachten en de >>> Nationale Ombudsman. Beide instanties hebben zich op de meest schaamteloze wijze in allerlei bochten gewrongen, om niet te hoeven onderzoeken hoe politieagent Jack Druppers mij helemaal kapot maakt d.m.v. leugens list , bedrog en geweld.

De kleinigheden van politieman Druppers. Vele, vele brandstichtingen
Politieman Druppers gaat verder met liegen en bedriegen in zijn proces-verbaal en schrijft op, dat ik mij obsessief en dwangmatig met kleinigheden bezighoud en hem daarmee mee lastig viel. Met die kleinigheden bedoelt politieman Druppers wellicht mee, dat ik hem vele maanden lang heb bestookt met e-mails, telefoontjes en aanspreken en hem gesmeekt heb de pyromaan, die in die tijd elke zaterdagavond tussen 24.00 u.
en 01.30 u. >>> brand stichtte in en om het wooncomplex van Stadgenoot te stoppen.

Politieman Druppers kon pyromaan niet pakken

Helaas was Politieman Druppers te druk met liegen, bedriegen en achteroverleunen en had dus geen tijd en zo kon de pyromaan nog weer 10 maanden lang volstrekt onnodig, ongehinderd doorgaan met brandstichten. Onder andere een zwaargewonde, die daardoor voor zijn leven verminkt is!
Een van de grootste doofpotschandalen van Amsterdam, die koste wat koste in de doofpot moet blijven. En daar werken eerder genoemde instanties overduidelijk met grote graagte aan mee. Had politieman Druppers alleen geen tijd om in te grijpen, of speelden er nog andere belangen?

>>>
Had Stadgenoot redenen om brandstichtingen te laten voortduren?

>>>
Stadgenoot, blij met pyromaan?


Volgend bericht:

Vals Proces-Verbaal deel 3 gaat o.a. over NAZIE, NSB er, CORRUPT ZWIJN enz.


I.v.m. een eventuele nieuwe arrestatie op valse gronden van Nico van den Ham, zal Vals Proces-Verbaal deel 3 zo snel mogelijk op de site worden gepubliceerd!


In het kader van hoor en wederhoor ook per email verzonden aan de personen waar politieman Jack Druppers zo intensief mee samenwerkt:

pdehaas@stadgenoot.nl
 

jbulder@stadgenoot.nl
  

info@stadgenoot.nl   t.a.v. Dhr. R. Boomgaard
mbos@stadgenoot.nl
P. de Jong >>> bungalowverhuurster  pdejong@stadgenoot.nl
H. Plas GGD Amsterdam >>> Psychiater/bungalowverhuurder  vangnet@ggd.amsterdam.nl             
        


 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 

 JOURNALISTEN WELKOM! 
 
Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!
 
Nico van den Ham, melder van misstanden, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.

Daar weer over klagen, nog meer straf!

Vals proces-verbaal deel 1

 
I.s.m. onze corrupte politiezakenredactie en onze corrupte woningcorporatieredacteur, oud werknemer van Stadgenoot, kroegloper,  Dhr. Vroeghindewey

zaterdag 23 november 2013

VALS PROCES-VERBAAL VAN THEATER POLITIEMAN GENOEG VOOR RECHTER

Vals Proces-Verbaal deel 1

Vals opgesteld proces verbaal van corrupte politieman genoeg voor de rechter
Vorige bericht was een verslag van de rechtszitting  schijnvertoning op 7 november inzake een art. 12Sv procedure die ik zelf had opgestart. Dit bericht gaat over het vals opgesteld proces verbaal. Een proces verbaal met vrijwel uitsluitend leugens.
Een proces verbaal wat ik niet mocht zien, maar wel heb gelezen en waar meneer de onpartijdige eerlijke rechter genoeg aan had om deze vuile kwestie te beoordelen.
Bewijzen, dat we hier te maken hebben met een gevaarlijke corrupte politieman, mocht ook bij het gerechtshof weer niet! Er mag absoluut niets worden uitgezocht!


Dossier ter inzage, stukken ontbraken! Opzet? Of weer een foutje?
Ik heb deze procedure zelf opgestart en ben dan ook natuurlijk ook geen verdachte.
Ik heb ong. 14 dagen voor de zitting op het gerechtshof een paar uur, zoals men daar recht op heeft, het dossier zitten te bestuderen. Toen ik ong. een week later ter voorbereiding op de zitting, met mijn advocaat de zaak zat te bespreken, viel het mij op dat er in haar opgevraagde dossier meer stukken zaten, dan toen ik mijn dossier mocht inzien op het gerechtshof. Opzet? Oordeelt u zelf!
Na controle bleek dat o.a. een vals leugen-proces-verbaal van politieman Jack Druppers te zijn, wat ik niet mocht zien.


Brief aan advocaat van gerechtshof Amsterdam
De advocaat had bij het dossier een brief ontvangen van het gerechtshof met de waarschuwing, dat zij mij geen kopieën mocht verstrekken van het proces verbaal.
Die brief heb ik gelezen. De advocaat vertelde mij dat ik het verbaal wel mocht lezen.
Ik mocht over dat lezen net zo lang doen als ik wilde en ik mocht het ook overschrijven.
Ik heb de advocaat meerdere malen gevraagd of zij daar geen moeilijkheden mee zou krijgen. Dat was niet het geval. Ik heb in de wachtkamer van de advocaat alles zorgvuldig over geschreven en thuis alles netjes over getypt.


Een laffe corrupte politieman
Het gaat hier om het zoveelste proces-verbaal, rapport of mutatie, opgesteld door de corrupte politieman Jack Druppers, wijkagent te Amsterdam.
Een laffe gemene gewelddadige Amsterdamse politieman die nooit weerlegd wat hij in zijn processen verbaal opschrijft, maar zijn constante gelieg en bedrieg toedekt met steeds nog meer leugens. Zoveel leugens, dat hij er zelf in verzuipt en ernstige fouten maakt. Daar kan ik tot nu niets mee, want ik mag dat nergens in deze 'keurige'
nep-rechtsstaat, op geen enkele wijze  bewijzen!


List en bedrog politieman laat pyromaan welbewust ongehinderd de gang gaan
Opnieuw rept de laffe, liegende en bedriegende list en bedrog politieman Druppers met geen woord over het feit, dat hij een pyromaan welbewust 10 maanden lang volstrekt onnodig zijn gang heeft laten gaan met >>> brandstichten.
Dat hij daar mee de bewoners van 171 appartementen welbewust in gevaar heeft gebracht, heeft deze blijkbaar onschendbare diender ook lak aan.

Zwaargewonde voor het leven verminkt
Er is bij een van die branden al eens een zwaargewonde gevallen, maar ook dat interesseert Druppers niets. Liegen, bedriegen, valse processen verbalen schrijven en nog veel meer valsheid in geschrifte op andere wijzen. Dat is het enige waar, het volstrekt nutteloze persoon als politieagent, Jack Druppers zich staande mee weet te houden.
En wie maakt hem ook wat? De handen worden hem toch wel boven het hoofd gehouden door zijn 'fijne' eerlijke beëdigde collega's en het door en door corrupte justitie. Datzelfde geld voor de >>> Commissie voor de politieklachten  en
de >>> Nationale Ombudsman


De politieman interesseert het opnieuw niet dat hij ook vele andere onschuldigen meedogenloos meesleept in zijn vuile zaakjes
Druppers misbruikt in dit proces verbaal opnieuw en gewetenloos anderen door te liegen dat bijvoorbeeld de medewerksters van het Meldpunt Discriminatie hem veelvuldig in angst en paniek opbellen, omdat ik hen bedreig. Integere professionele medewerksters, die hij ongevraagd meesleurt in zijn corrupte zaakjes en ook die medewerksters, zo van hun integriteit tracht te beroven. Hierover in deel 2 meer!

Proces-verbaal aanvankelijk sociale praatjes
In het betreffende proces verbaal begint politieman met de historie van het gebouw, wat de huurprijzen zijn en dat dat niet duur is. Dat de woningen gehorig zijn en de isolatie niet deugt. Ook is de politieman, toneelspeler en theater man in zijn vrije tijd, niet vergeten hoe veel verdiepingen het gebouw telt.
Echt stoer politiewerk dus zullen we maar zeggen.


List en bedrog politie-proces-verbaal
Maar dan gaat beroepsleugenaar Druppers toch verder met zijn echte list en bedrog 'politiewerk'.
List, bedrog en leugens om Nico van den Ham nog verder >>> Kapot te liegen dan dat hij al heeft gedaan. Hoe ernstig en vuil politieman Druppers ook nu weer liegt en bedriegt, leest u in het volgende bericht wat zo snel mogelijk (binnen een paar dagen) op deze site komt.

In het kader van hoor en wederhoor ook per email verzonden aan de personen waar politieman Jack Druppers zo intensief mee samenwerkt:

pdehaas@stadgenoot.nl
 

jbulder@stadgenoot.nl
  

info@stadgenoot.nl   t.a.v. Dhr. R. Boomgaard
mbos@stadgenoot.nl
P. De Jong >>> bungalowverhuurster  pdejong@stadgenoot.nl
H. Plas GGD Amsterdam >>> Psychiater/bungalowverhuurder  vangnet@ggd.amsterdam.nl             
        

 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 
 JOURNALISTEN WELKOM! 
 
Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!
 
Nico van den Ham, melder van misstanden, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.

Daar weer over klagen, nog meer straf!


Volgend bericht: Vals proces verbaal deel 2
 
I.s.m. onze corrupte politiezakenredactie en onze corrupte woningcorporatieredacteur, oud werknemer van Stadgenoot, kroegloper,  Dhr. Vroeghindewey

donderdag 21 november 2013

BEWONERSCOMMISSIE STADGENOOT INFORMATIE BIJEENKOMST SLECHT BEZOCHT

Persbericht

Ook nu weer integrale geluidsopnamen van de bijeenkomst!

Twee leden bewonerscommissie met spoed opgenomen in kliniek/rusthuis!

Een lid van bewonerscommissie kreeg bijna klappen van 2 woeste bewoners!


Bewoner kreeg brief van het onnozele bedrijfsjuristenwicht van Stadgenoot!

Voorzitster commissie geeft stiekem papieren om te tekenen aan halfblinde
80 jarige bewoonster!

De 2 andere aanwezige leden van de commissie mochten dat niet weten!


_________________________________________

Verslag van de bewonersbijeenkomst 20 november 2013 in de Loge/Hal van het wooncomplex van de -wij hebben volstrekt lak aan onze huurders- woningcorporatie Stadgenoot!

Informatie bijeenkomst zeer slecht bezocht
De avond werd bezocht door slechts zo'n 20 huurders en dat is natuurlijk heel erg weinig in zo'n groot wooncomplex met 171 appartementen. De bewoners hebben blijkbaar geen enkel vertrouwen in de bewonerscommissie van Stadgenoot!


Slechts drie leden bewonerscommissie aanwezig

Er waren slechts 3 leden van de pas opgerichte bewonerscommissie aanwezig.
De zelfbenoemde voorzitster Miep Cornellisse, die de commissie al jaren in haar eentje runt, wat wettelijk helemaal niet kan, en 2 mannen die zich recentelijk hebben aangemeld. Nog weer 2 andere mannen van de bewonerscommissie die zich ook recentelijk hebben aangemeld waren verhinderd, zo werd ons medegedeeld.

Twee leden van bewonerscommissie met spoed opgenomen in een kliniek
Na de bijeenkomst van de bewonerscommissie van Stadgenoot vernamen wij, dat die
2 andere leden van de commissie niet aanwezig konden zijn, omdat zij met spoed zijn opgenomen in een kliniek/rusthuis.
Dit omdat zij compleet waren doorgedraaid en in dat rusthuis bij liggen te komen van de immense, levens ontwrichtende, door merg en been gaande, boor, frees en klopgeluiden, veroorzaakt door de door Stadgenoot georganiseerde -volstrekte schijt aan onze huurders- renovatie.


Zoete broodjes
Tot grote, grote ergernis van meerdere bewoners werd er vrijwel uitsluitend over futiliteiten gesproken en werden er nagenoeg alleen maar 'zoete broodjes gebakken' door de bewonerscommissie van Stadgenoot. Ja nogmaals, u leest het goed de bewonerscommissie van Stadgenoot!

Eén medebewoner kreeg in begin het woord.
Een medebewoner nam en kreeg vrijwel constant het woord in het begin.
Dat was niet erg, want die medebewoner deed het goed.
Telkens als Nico wat wilde zeggen werd er geprobeerd hem de mond te snoeren.
Dat gebeurde tot ieders grote verbazing, door dezelfde persoon die op de eerste, voor Stadgenoot zo >>> dramatisch vroegtijdig beëindigde informatieavond  juist van Stadgenoot eiste, dat Nico van den Ham het woord moest krijgen met microfoon!


Commissieleden geïndoctrineerd door mijnheer De Haas van Stadgenoot?
Wellicht heeft dit lid van de bewonerscommissie van Stadgenoot, die overigens een uitermate vriendelijke man is, langdurig met Mijnheer -de gladde Stadgenoot glijer- Paul de Haas zitten praten. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat het lid van de bewonerscommissie duidelijk is geïnstrueerd door voorzitster -Stadgenoot politie handlanger- Miep Cornellisse en dat daarom Nico van den Ham deze keer eigenlijk niet meer zo veel mocht zeggen? Het lijkt er wel op.

Een lid van bewonerscommissie bijna aangevlogen door 2 bewoners
Datzelfde lid van de bewonerscommissie van Stadgenoot, hoorde Nico op een gegeven moment tegen een bewoner zeggen dat hij beter niet kon tekenen omdat hij dan
€35,- euro en ook nog een bedrag aan onderhoudskosten per maand aan Stadgenoot zou moeten gaan betalen. Dit alles voor de combiketel die Stadgenoot wil gaan instaleren. Nico werd daarop door het lid van de bewonerscommissie van Stadgenoot heftig aangevallen, omdat hij dat niet mocht zeggen!

Daarop vlogen 2 medebewoners het lid van commissie bijna aan.

Alles is geregistreerd door de bewakingscamera's
Dat het lid van de bewonerscommissie, waarvan ik aanvankelijk niet zo veel mocht zeggen, bijna door 2 bewoners werd aangevlogen, toen hij Nico van den Ham verbood een medebewoner te adviseren, is geregistreerd door de bewakingscamera's.
Het geschreeuw, 'jij bent van Stadgenoot! Jij bent van Stadgenoot!' Is door de verborgen geluidsopname apparatuur van Nico van den Ham opgenomen.

Opnamen bewakingscamera's volstrekt waardeloos ! Privé opnamen Nico inmiddels veilig gesteld!

De registratie van het een en ander door de camera's zijn volstrekt waardeloos omdat  >>>  woningcorporatie Stadgenoot en politie frauderen met camerabeelden als de beelden Stadgenoot en haar kliek niet zo uitkomen. De door Nico zelf opgenomen geluidsopnamen zijn inmiddels op een USB Stick gezet en dus (elders) veilig gesteld!

Doorgedraaide bewoners

Een doorgedraaide bewoner heeft inmiddels een boze brief gekregen van het
>>> onnozele bedrijfsjuristenwicht mr. M. Bos van de juridische afdeling van Stadgenoot omdat hij zich agressief had opgesteld tegen de bouwvakkers.
Eerder is er al politie in het gebouw geweest omdat er weer een andere
>>> huurder van Stadgenoot totaal buiten zinnen raakte en een bouwvakker met een groot mes heeft bedreigd!


Zelfbenoemde voorzitster commissie van Stadgenoot geeft stiekem papieren van Stadgenoot om te ondertekenen aan halfblinde 80 jarige zieke bewoonster!
Aan het eind van de bewonersbijeenkomst bracht ik de halfblinde, 80 jarige zieke medebewoonster naar haar woning. Onderweg liet de vriendelijke mevrouw mij een formulier zien van woningcorporatie Stadgenoot, bestemd om te ondertekenen voor akkoord. Zij vertelde dat zij dat formulier zojuist van schreeuwlelijk (alleen als Stadgenoot er niet bij is) Miep Cornelisse had gekregen. Het zoveelste bewijs dat Miep Cornelisse een gluiperige Handlanger van Stadgenoot en haar kliek is.

De twee andere leden van de bewonerscommissie wisten niets van formulier!
Ik ben naar beneden gerend en heb de 2 andere leden van de bewonerscommissie nogmaals aangesproken en hen verteld over het formulier. De 2 leden reageerden uiterst verbaast en wisten van niets, en geloofden mij aanvankelijk niet. De voorzitster had de formulieren van de -list en bedrog- woningcorporatie Stadgenoot heimelijk in bezit en stiekem aan de medebewoonster gegeven.

Bewonerscommissie van Stadgenoot

Dat wij de bewonerscommissie benoemen als de bewonerscommissie van Stadgenoot is toch niet zo vreemd. Want het kan toch niet zo zijn, dat een voorzitster van een bewonerscommissie, heimelijk voor de andere leden, documenten in haar bezit heeft en stiekem afgeeft aan één bewoonster die half blind, ziek en oud is.
Kan het allemaal nog meer smerig? Kan het allemaal nog vuiler? Het is dat iedereen hier inmiddels wel wakker is van de immense bouwgeluiden, anders zou ik zeggen mensen word wakker!

Document ten gunste van Stadgenoot
Een document wel te verstaan, dat bestemd is om voor akkoord te ondertekenen!
Een akkoord ten gunste voor woningcorporatie Stadgenoot, verborgen voor de andere leden in bezit en onopgemerkt uitgedeeld door de voorzitster van de onafhankelijke bewonerscommissie van/voor woningcorporatie Stadgenoot!

Een email adres van de bewonerscommissie is ons niet bekent. Wel hebben wij aangekondigd aan de commissie dit verslag nog deze nacht te publiceren.


Dit bericht is door ons in het kader van hoor en wederhoor verzonden naar de volgende adressen:

pdehaas@stadgenoot.nl 
jbulder@stadgenoot.nl
  
info@stadgenoot.nl   t.a.v. Dhr. R. Boomgaard
mbos@stadgenoot.nl
De Jong >>> bungalowverhuurster  pdejong@stadgenoot.nl
H. Plas GGD Amsterdam
>>>
Psychiater/bungalowverhuurder  vangnet@ggd.amsterdam.nl             amsterdamoost@sp.nl


Gerelateerde berichten >>> Renovatie Stadgenoot | Diefstal van elektriciteit?

I..s.m. onze corrupte woningcorporatieredacteur, oud werknemer van Stadgenoot, kroegloper, snuiver Dhr. Vroeghindewey en bijgewerkt door onze criminele -wie naait wie- waarheidscommissie

Niet tekenen is niet strafbaar   Juridische hulp gevraagd!

vrijdag 15 november 2013

RECHTSZITTING REGELRECHTE SCHIJNVERTONING

Rechtszitting was een regelrechte schijnvertoning!
Het Betreft hier een art. 12 Sv procedure, die ik zelf heb opgestart. Het ging erom, dat ik op aansporing van wijkagent J. Druppers door een boom van een vent in elkaar getrapt ben. Drie dagen daarna ben ik met een gebroken rib en een gebroken vinger, na het doen van aangifte (op afspraak), dus in het politiebureau, op valse gronden gearresteerd en opgesloten. Ik was net van de krukken af, (vanwege een gebroken enkel) dus stond wankel op mijn benen. Alles was bedoeld om mij het lesje te leren niet over de politie te klagen bij de Commissie voor de Politieklachten en de Nationale Ombudsman.

Zeer arrogante rechter
De eerste vraag van de zeer arrogante 'rechter' was, waarom ik de klacht 'over niet vervolging', waar zo'n art. 12 Sv procedure voor bedoeld is, heb ingediend. Op een hele onaangename wijze vroeg de 'rechter' mij, wat ik met deze klachten nou allemaal wel wilde bereiken. Hij bleef er op een uiterst vervelende manier lang over doorzeuren en liet duidelijk blijken hoe hij er over dacht. Tijdverspilling zo vond hij. Dat zei hij niet, maar zijn gelaatsuitdrukking sprak boekdelen. 


Gebroken botten
Ik wilde middels deze procedure bewerkstelligen dat de crimineel die mij op aansporing van politieman Jack Druppers zo heeft toegetakeld en mijn botten heeft gebroken, alsnog vervolgd zou worden. Tevens wil ik dat er is een keer een onderzoek wordt ingesteld inzake de >>> volstrekte nuteloosheid als politieagent en de vele criminele praktijken van >>> diender Druppers. De corrupte officier die de hele kwestie heeft geseponeerd, wist op het moment dat hij toestemming/opdracht voor die arrestatie gaf al dat hij de zaak zou gaan seponeren. Het was immers bedoeld om mij een lesje te leren niet over de politie klagen.

Een ongeïnteresseerde onderuitgezakte advocaat-generaal.

Van de advocaat-generaal, zeg maar de officier van justitie in zo'n art 12 Sv procedure, die tijdens deze zitting dienst deed, viel het nogal op dat die er zo lamlendig en bezopen onderuitgezakt bij zat.
Zo onderuitgezakt en met zo'n gelaatsuitdrukking, dat duidelijk van zijn gezicht af te lezen was, dat hij bij zich zelf dacht 'lul allemaal maar een eind raak, ik weet de uitslag toch al'.

Afdekken vuile justitie zaakjes

'Want of het nou onze v.m. hoogste baas van justitie -ik steek mijn snikkel in een kind, het kan mij niet schelen wat je er van vind-  >>> mr. Joris Demmink is, of een
>>> criminele ambtenaar die deel uitmaakt van onze blauw geklede elite-hulptroepen. We houden elkaar allemaal de handen boven het hoofd' is het motto!
Het enige wat de onderuitgezakte advocaat-generaal tijdens deze schijnvertoning heeft gezegd is 'nee'. Dat was toen de rechter hem vroeg of hij ook nog wat wilde vragen.


Bewakingscamera beelden weg Getuigen mogen niet worden gehoord

Bewakingscamera beelden  (ik, maar ook mijn advocaat hebben schriftelijk verzocht die aanwezig te laten zijn) waren er niet en hoefden/mochten ook niet worden bekeken. Getuigen hoefden/mochten niet worden gehoord en over schriftelijke bewijsstukken hoefde/mocht ook niet worden gesproken. De waarheid zal daardoor maar wel eens boven tafel komen.

Proces-Verbaal van politieman/beroeps-leugenaar Jack Druppers

De rechter had genoeg aan het proces verbaal van wijkagent/beroeps-leugenaar
Jack Druppers. Toen ik wilde vertellen, dat het nou juist over de leugens van deze corrupte -ik heb lak aan wet en regel- politieagent ging, die de dader had aangespoord mij in elkaar te slaan, werd mij de mond gesnoerd. Dat was dus al na zo’n 5 minuten. Over mijn door politieagent/beroeps-leugenaar gearrangeerde arrestatie en opsluiting op valse gronden is helemaal niet gesproken. Geen tijd voor! De advocaat mocht nog wat zeggen en dat was het. Volgende zaak, volgend slachtoffer. Wegwezen.


Klaagschrift 20 bladzijden
Mijn klachten had ik opgeschreven in een klaagschrift van maar liefst 20 bladzijden! Bijgevoegd 12 bijlagen. Op 17 van die 20 bladzijden gaat het over de vele, vele criminele praktijken van politieman Druppers. Ong. 2 maanden na het indienen van het klaagschrift heb ik i.v.m. nieuwe ontwikkelingen (die er helaas altijd wel zijn), aanvullende informatie op mijn klaagschrift naar het gerechtshof toegezonden.
Dit schrijven bestaat uit 7 bladzijden en gaat ook over politieman Druppers en/of is gerelateerd aan de criminele praktijken van deze politieagent.


Hoe meer waarheid, hoe meer gesjoemel bij justitie
De rechter heeft mij niets over politieman Druppers gevraagd en ik heb er ook niet over mogen spreken! Overduidelijk bleek ook hier weer dat deze ambtelijke schurk opnieuw de handen boven het hoofd wordt gehouden! Rechtspraak? Voor wie? De politie? Waarheidsvinding?  Hoe meer waarheid, hoe meer gedraai, hoe meer gesjoemel!
Dat is zo bij de >>> Commissie voor de politieklachten.
Zo gaat dat bij de >>> Nationale Ombudsman en nu weer deze schijnvertoning.
Niets, maar dan ook niets mag worden uitgezocht.
Alleen nog meer leugens en nog meer straf. Onwettige straf.


Ongeveer 3 jaar 'wakker' Nog maar slechts op de hoogte van een fractie van alle staats-vuiligheid

Ik ben nu ong. 3 jaar 'wakker'. Door deze website heb contact met ingewijden en andere slachtoffers van politie en justitie. Ik bezoek nogal wat rechtszaken van die anderen en constateer telkens hetzelfde als hierboven omschreven. Door die contacten en bezoeken van rechtszaken dacht ik alles wel te weten. Maar kom er telkens weer opnieuw achter, dat ik nog maar op de hoogte ben van slechts een fractie van alle staats-vuiligheid en hoe smerig het allemaal in elkaar steekt hier in dat 'keurige rechtsstaatje.' En geloof mij, ondanks dat ik op een ongelooflijke wijze kapot ben gemaakt en >>> mijn klokkenluidervervolging onverminderd door gaat, ik weet, het kan allemaal nog veel erger!

Eerlijke officieren van Justitie  Eerlijke rechters
'Ja maar er zijn ook eerlijke rechters 'hoor je vaak zeggen. O ja is mijn antwoord dan, waarom staat er dan niet eens een keer eentje op en zegt, 'man, man,
man, dat kun je toch niet maken.' Op zoek gaan naar de waarheid, daar is hier toch geen sprake van.' Ziet u het wel eens in de krant staan, of hoort u het wel eens op het nieuws, Officier van justitie of rechter, klokkenluider? Ik nog nooit!

Als er wel wat zou mogen worden uitgezocht, 'hangt corrupte politieman'
Als mijn getuigen hadden mogen worden gehoord. Als de bewakingscamera beelden niet waren vernietigd (want dat zijn ze waarschijnlijk) en als ik uit een andere kwestie, maar wel onderdeel uitmakende van deze, schriftelijke bewijzen had mogen inbrengen, had politieman Druppers 'gehangen'.

Mijn voorspelling is dat ik in het ongelijk wordt gesteld.   Hoger beroep is in zo'n art. 12 Sv procedure niet mogelijk.

Dom, dom, en nog eens dom om dit te publiceren
Man, man, man, wat ben jij dom om dit te gaan publiceren zo is mij verteld. Ten eerste is het niet netjes om dat te doen terwijl zo'n kwestie nog onder de rechter is.
En ten tweede, zo'n rechter zal het maar onder ogen krijgen.

Mijn antwoord daarop is, een klokkenluider zijn leven helemaal kapot liegen is ook niet netjes. En of die rechter het nou wel of niet leest, ik schrijf op mijn websites wat mij is overkomen. Niets meer, maar ook niets minder.
Dom of niet dom. Recht is recht en krom is krom.


 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 
 JOURNALISTEN WELKOM! 

Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!
Nico van den Ham, melder van misstanden, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.
Daar weer over klagen, nog meer straf!

zondag 10 november 2013

HUURDER VAN WONINGCORPORATIE STADGENOOT VOLLEDIG BUITEN ZINNEN

Een huurder van de asociale woningcorporatie Stadgenoot, is afgelopen vrijdag volledig buiten zinnen geraakt door de levens ontwrichtende renovatie werkzaamheden van de meedogenloze, gewetenloze, woningcorporatie.

De bewoner van het wooncomplex had nachtdienst gehad en kwam omstreeks 07.30 u. doodmoe thuis. Uiteraard wilde hij gaan slapen en toen hij nog maar net in bed lag, gingen meerdere bouwvakkers voegen uitfrezen, pal aan de gevel op de hoogte van zijn woning. Dat geeft een geluid dat door merg en been gaat en je wordt er knettergek van.

De bewoner die, zoals de meeste huurders in het complex, heftig lijdt aan de gedachte wat hem nog te wachten staat, het ergste moet nog komen, raakte daardoor helemaal buiten zinnen en heeft de bouwvakkers zeer ernstig bedreigd. De politie is er aan te pas gekomen en heeft boel gesust.

Alhoewel wij geweld, of zelfs met het dreigen daarvan, ten stelligste afkeuren, begrijpen wij de reactie van de bewoner wel. Af te vragen is, wie hier de werkelijke schuldige is, de huurder of de asociale -wij hebben volstrekt schijt aan onze huurders- woningcorporatie Stadgenoot.

Wij hebben het voorspeld, er gaan aan het Prins Bernhardplein in Amsterdam slachtoffers vallen in welke vorm dan ook.
Slachtoffers van het asociale, misdadige, gewetenloze Stadgenoot en haar kliek.


Gemeentebestuur Amsterdam zou moeten ingrijpen, maar doet niets en heeft ook schijt aan haar inwoners-gepeupel wat aan het Prins Bernhardplein woont.

Dat was zo >>> Wooncomplex Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen

En dat is nog steeds zo >>> Renovatie Website

 
Door onze corrupte woningcorporatieredacteur kroegloper Dhr. Vroeghindewey

i.s.m. onze volstrekte schijt aan het huurdersgepeupelredactie

vrijdag 8 november 2013

STADGENOOT | LEVENS ONTWRICHTENDE MISDADIGE ACTIES

Mededeling aan de lezers van deze website:

Aanhoudende gewetenloze, misdadige levens ontwrichtende acties op elke denkbare wijze van de criminele organisatie, woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, waaronder o.a. GGD Amsterdam, Justitie, politie in het algemeen, recherche en de zeer corrupte wijkagent Jack Druppers hebben tot het volgende geleid:  

Nieuws genoeg, maar op dit moment is het vanwege levens ontwrichtende omstandigheden niet mogelijk berichten op deze site te publiceren.

Op twitter nog wel kleine berichtjes, ook hier te lezen door in de navigatiebalk op twitter te klikken.


Waarmee het is begonnen:

>>> Wooncomplex Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen


Berichtenlijst, uitsluitend berichten over Stadgenoot en haar kliek:

>>> Lijst berichten misdadige werkwijzen Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek

Een greep uit de vele misdadige acties, die van een mens een heel ander mens maken:

>>> Hoe word je een racist?


>>> Hoe word je een pyromaan?


>>> Hoe word je een vandaal

>>> Hoe word je een psychisch gestoorde

 
DRINGEND JURIDISCHE HULP GEVRAAGD
 
I.s.m. onze woningcorporatie redacteur kroegloper, snuiver Dhr. Vroeghindewey en onze altijd bezopen, corrupte politiezakenredacteur

maandag 4 november 2013

OPEN BRIEF NR. 4 AAN WONINCORPORATIE STADGENOOT

Open brief nr. 4          Persbericht

WONINGCORPORATIE STADGENOOT EN DE POLITIE WEIGEREN PYROMAAN TE STOPPEN

E-mail:


Mijnheer de Haas,

Na aanleiding van de voor mij heftige, slopende, levensontwrichtende intense misdadige smeerlapperij van de laatste jaren door Stadgenoot en haar kliek.
Maar ook naar aanleiding van de voorlichtingsavond, 25-09-2013 een vierde open bri
ef voor u, uw kliek en uw betrokken collega's.

>>> http://nicovandenham.blogspot.nl/2013/11/open.html


In afwachting op de volgende misdadige actie, Nico van den Ham


________________________________________________________________ 

Open brief  nr. 4           persbericht

Dag mijnheer Paul de Haas,


Veel gebeurd, vierde open  brief

Dit is alweer de vierde open brief aan u, ofwel aan Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek. Er is ook zo veel gebeurd. Ik ga direct verder met vragen, want ik heb er nog zoveel! Dit keer niet meer over het misdadige gesjoemel van woningcorporatie Stadgenoot en haar politie/recherche met >>> bewakingscamera beelden, want er lezen ook andere mensen mee! De andere, door mij zeer gewaardeerde, bezoekers van deze website willen nu wel eens wat anders lezen dan alleen maar over al dat gesjoemel met die bewakingscamera beelden en dat kan!


Stadgenoot, Politie, Brandstichtingen 
Vertel eens mijnheer De Haas, waarom heeft de Algemene Woningbouw Vereniging (AWV) inmiddels woningcorporatie Stadgenoot en uw kliek, de politie helemaal niets gedaan toen ik, maar ook anderen al voor februari 2008 steen en been klaagden over die vele, vele >>> brandstichtingen in en om het wooncomplex van uw abjecte organisatie Stadgenoot. In die periode was er elke Zaterdagavond tussen 24.00 en 01.30 uur brandstichting in het woongebouw en gemiddeld 2 keer in de week op ongeregelde tijden.

Pyromaan betrapt

Omdat ons woongenot zo ongelooflijk werd vergald en wij in angst leefden, door het welbewust niets doen van uw wooncorporatie en de politie, heb ik in de nacht van 02-02 op 03-02- 2008 mij verdekt opgesteld. Ik heb al na een half uur gezien wie er brand, stichtte, wie dat was en waar hij verbleef. Daarna heb ik Stadgenoot opnieuw, maar liefst 10 maanden lang bestookt met e-mails, brieven, telefoontjes en heb ik ook uw dappere huismeester Jan Bulder d.m.v. steeds maar weer aanspreken gesmeekt wat te gaan doen. Ook uw criminele directeur de heer Anderiessen heb ik vele malen aangeschreven. Maar van deze asociale gewetenloze grootgraaier heb ik ook nooit antwoordgehad


Wijkagent Jack Druppers deed ook niets

Een maand of 2 later, toen De heer J. Druppers was geïnstalleerd als wijkagent in de Don Bosco buurt en zijn volstrekte nutteloosheid als politieman in de wijk kwam tentoonstellen, heb ik ook die bestookt met meldingen inzake de pyromaan. Ook wijkagent Druppers heb ik vele malen verteld wie de pyromaan was, wanneer hij toesloeg en waar de brandstichter verbleef.
Politieman Druppers deed ook niets, want die is veel te druk met het verzinnen van verhalen. Verzonnen verhalen, die deze blijkbaar >>> onschendbare schurk vervolgens misbruikt om >>> anderen he-le-maal kapot mee te liegen! Politieman Druppers was dus zo druk met >>> liegen en bedriegen en had dan ook geen tijd, om eens een keer op een zaterdagavond een uurtje of anderhalf te posten en de dader te traceren.  Dat heb ik toen dan maar gedaan!


Zwaar gewond slachtoffer, door zo'n brand, voor het leven verminkt het asociale  -wij hebben schijt aan de huurders- Stadgenoot liet hem barsten

Waarom mijnheer De Haas, heeft Stadgenoot nooit aandacht besteed aan het slachtoffer, een van uw huurders, die bij een van die vreselijke branden zwaargewond is geraakt. Een slachtoffer die voor de rest van zijn leven verminkt is als gevolg van een van de vele onnodige branden. Nooit, mijnheer De Haas heeft Stadgenoot aandacht aan dit slachtoffer besteed. Heb ik dan toch gelijk? Ik roep het al jaren.
Stadgenoot is een enorm asociale organisatie die met volstrekte schijt aan haar huurders >>> haar huurders oplicht!


Asociaal Stadgenoot heeft lak aan huurders
Waarom ik 2 keer achter elkaar 'Stadgenoot heeft volstrekte schijt aan haar huurders' opschrijf (nu 3 keer) mijnheer De Haas? Dat is omdat u altijd zo achterlijk gaat schreeuwen en hopeloos met uw armen in de lucht gaat zwaaien als ik over de branden begin. Dat deed u ook weer op de door mijn toedoen (zoals u mij verwijt) vroegtijdige beëindigde dramatisch verlopen >>> informatie avond. U probeerde de mensen, die er nog niet zo lang wonen en die u uitsluitend als huurdersgepeupel ziet en behandeld, wijs te maken, 'dat er een paar incidentjes zijn geweest'.

Waarom was Stadgenoot zo blij met de vele brandstichtingen?
Dat klinkt raar en ongelooflijk, dat besef ik ook wel mijnheer De Haas, maar ik kan er toch niets anders van maken. Want waarom heeft u en uw kliek zelf niet ingegrepen?
Er was elke zaterdagnacht in die tijd brandstichting in of om het woongebouw en altijd tussen 24.00 en 01.30 uur. Elke maandag kon Stadgenoot, politieman/beroepsleugenaar Druppers en de huismeester Jan Bulder vaststellen dat mijn informatie de juiste was! Waarom lieten jullie de pyromaan daar ongehinderd mee door gaan?

Verhuizen uit ellende
Was u blij met al die branden, omdat er in die tijd zo massaal uit pure ellende werd verhuist? U wilde er een studentenflat van maken en dat wilt u nog steeds.
Elke flat die leeg kwam en ook nu nog steeds komt, die verhuurt u aan een student middels een campus contract. Was Stadgenoot daarom zo blij met al die branden?

Huurders uitroken voor studenten
'Wij roken die oorspronkelijke bewoners er gewoon uit dan kunnen er studenten in.'
Of daar nou nog meer zwaargewonden bij vallen en er van woongenot door angst, stank en afschuw, volstrekt geen sprake meer was, maakte Stadgenoot en haar kliek helemaal niets uit! Zo is het toch mijnheer De Haas? Geef eens een keer antwoord! U zwijgt al zo lang, wie zwijgt stemt toch toe? Waarom greep Stadgenoot en haar kliek niet in, terwijl dat zo makkelijk kon! U wist 10 maanden lang van mij en nog een ander wie het was, wanneer hij brand stichtte en waar hij verbleef!


Crimineel op kantoor uitgenodigd door stadgenoot
Waarom mijnheer De Haas  nodigt woningcorporatie een >>> crimineel uit op kantoor om brieven van huurder Nico van den Ham, gericht aan Stadgenoot, te laten lezen! Ik moest ik mij verantwoorden op uw kantoor omdat, ik brieven naar Stadgenoot had toegezonden, die u vervolgens aan de pyromaan hebt laten lezen en die daardoor zéér gekwetst was geraakt.

Gekwetste pyromaan liefdevol behandeld door Stadgenoot
Een gekwetste pyromaan, die zo onvoorstelbaar veel maatschappelijke schade heeft aangericht. Een gekwetste pyromaan die zoveel leed, angst en onrust heeft veroorzaakt, wordt bij u op kantoor uitgenodigd om mijn brieven te lezen. Ik heb er al meerdere malen eerder met u over willen praten, maar ook toen begon u al schreeuwend spastisch met uw handen in de lucht te zwaaien, net als op de informatieavond. U wilde het er absoluut niet over hebben. U weerlegt net zoals uw kliek nooit wat, u beschuldigt mij gewoon opnieuw van een door u en uw kliek verzonnen misdrijf als ik mijn mond er over open doe!

Art. 12 procedure
Ik ben op het ogenblik druk met een door mij zelf opgestarte art. 12 procedure en met het bestrijden van nog weer meer leugens, list en bedrog van uw vriend, politieman/beroepsleugenaar Jack Druppers, dus ik stop nu met deze open brief en ga daar mee verder.

Tot slot de rechter
Zolang ik niet voor een rechter kom heeft u, woningcorporatie Stadgenoot, Politieagent Jack Druppers en de rest van uw kliek niets te vrezen mijnheer De Haas en bent u inzake uw intens vuile streken zo onschendbaar als het maar kan. Mocht ik wel voor de rechter mogen of moeten verschijnen, dan komt u en kliek er misschien ook nog wel goed van af. Maar ja, dat blijft toch een gok mijnheer De Haas, want één telefoontje van een eerlijke rechter naar het 
eerlijke >>> Meldpunt Discriminatie Amsterdam , kan politieman Jack Harrold Druppers en uw hele misdaad-kliek als donderslag bij hemel ontmaskeren!

Ook per e-mail verzonden aan: 

pdehaas@stadgenoot.nl
 

jbulder@stadgenoot.nl
  

info@stadgenoot.nl   t.a.v. Dhr. R. Boomgaard
mbos@stadgenoot.nl
P. De Jong >>> bungalowverhuurster  pdejong@stadgenoot.nl
H. Plas GGD Amsterdam >>> Psychiater/bungalowverhuurder  vangnet@ggd.amsterdam.nl             

amsterdamoost@sp.nl           amsterdam


 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 
 JOURNALISTEN WELKOM! 

Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!

Nico van den Ham, melder van misstanden, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.


Daar weer over klagen, nog meer straf!


Vorig bericht >>>  Stadgenoot | Gemeentebestuur moet ingrijpen

Open brief opgesteld i.s.m. onze corrupte woningcorporatieredacteur, oud werknemer van Stadgenoot, kroegloper, snuiver Dhr. Vroeghindewey en onze corrupte -wie naait wie- waarheidscommissie

zaterdag 2 november 2013

STADGENOOT | GEMEENTE BESTUUR MOET INGRIJPEN

Het Amsterdamse gemeente bestuur zou zich diep moeten schamen, dat zij de criminele organisatie Stadgenoot en haar kliek zo ongehinderd de gang laat gaan met het plegen van misdrijven tegen haar inwoners.

Vele organisaties zijn in de >>> in de greep van woningcorporatie Stadgenoot
en laten de Amsterdammers voor de belangen van woningcorporatie Stadgenoot in de kou staan!

Grote aantallen inwoners van Amsterdam, zijn in meerdere opzichten heel erg de dupe van de abjecte praktijken van deze misdaadgroep. Maar terwijl (oude zieke) mensen helemaal kapot gaan door de onvoorstelbare smeerlapperij van Stadgenoot, doet de gemeente Amsterdam (al jaren) helemaal niets!


Dat gold voor >>> Wooncomplex Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen

Maar dat geldt ook voor de >>> onmenselijke smeerlapperij die nu plaats vind en nog plaats gaat vinden aan het Prins Bernhardplein te Amsterdam!
Een aantal bewoners zal de komende tijd zelfs dakloos raken zo voorspellen wij!


En het gaat maar door, kijk  maar eens naar de lange lijst met berichten
over >>>
misdrijven en asociaal gedrag  van deze organisatie en haar kliek.

Vele bewoners, slachtoffers van deze kliek, aan het Prins Bernhardplein, maar ook elders in Amsterdam, zitten in grote wanhoop tevergeefs te wachten op ingrijpen van gemeentebestuur of landelijke overheid!

Vorige berichten:


>>> Laf NOS tuig trapt dode huisarts nog meer kapot

>>> Volksverlakkende nep klachtenregeling Nationale Ombudsman zelf

>>> Pulp-zwijg-leugen en bedrieg-media draait op volle toeren!

I.s.m. onze woningcorporatieredacteur de heer Vroeghindewey