dinsdag 1 oktober 2013

OPEN BRIEF AAN STADGENOOT

Woningcorporatie Stadgenoot en de politie manipuleren bewakingscamera- beelden. Zoveelste poging klokkenluider Nico van den Ham kapot te maken!!!

Open brief nr. 1          Persbericht

E-mail:             

Mijnheer de Haas,

Na aanleiding van de voor mij heftige, slopende, leven-ontwrichtende intense misdadige smeerlapperij van de laatste jaren door Stadgenoot en haar kliek.
Maar ook naar aanleiding van de voorlichtingsavond, 25-09-2013 een open brief voor u, uw betrokken collega's en uw kliek

>>>
http://nicovandenham.blogspot.nl/2013/10/open-brief-aan-stadgenoot.html

In afwachting op de volgende misdadige actie, Nico van den Ham
________________________________________________________________ 

Open brief            persbericht

Dag mijnheer Paul de Haas,

Informatiebijeenkomst
Naar aanleiding van de
 voor woningcorporatie Stadgenoot dramatisch verlopen informatiebijeenkomst inzake uw criminele levens-ontwrichtende renovatieplannen het volgende:

Bijeenkomst vroegtijdig beëindigd door optreden Nico van den Ham
Een drukbezochte informatieavond inzake renovatieplannen, die vroegtijdig werd beëindigd en volledig is mislukt zoals u zelf meedeelde. Een avond, totaal vergald door Nico van den Ham, zoals mij meerdere malen door u en uw collega's werd toegebeten.

Nico van den Ham waarschuwde bewoners alleen maar!
Nico van den Ham waarschuwde de huurders uitvoerig en massaal, voor de oplichterspraktijken van woningcorporatie Stadgenoot.  Vroegtijdig stoppen met uw list en bedrog-informatieavond was toen voor u nog de enige optie.
Aan het begin van de bijeenkomst, mijnheer De Haas, vroeg u de bewoners o.a. wat zij vonden van de bewakingscamera's, die ong. anderhalf jaar geleden zijn geïnstalleerd.
U wilde graag weten of de bewoners zich nu veiliger voelden.


Mond snoeren
Toen wat later de bewoners gelegenheid kregen om u dat te vertellen, maar ook om vragen te stellen viel het mij, en mijn medebewoners, op dat u mij als enige telkens de mond snoerde, terwijl anderen wél vragen mochten stellen en opmerkingen mochten plaatsen. Dat was niet omdat ik schelde of schreeuwde mijnheer De Haas.
Ik heb mijn gemaakte geluidsopnamen middels verborgen apparatuur, nee mijnheer De Haas dat is niet strafbaar >>> (art. 139 b Sv), van de gehele bijeenkomst nog een paar keer beluisterd. Ik heb geen een onvertogen woord gezegd!


Criminele doofpotzaken
Vooral als ik wat wilde vragen over de misdadige doofpot activiteiten van woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, begon u er in uw microfoon zo hard doorheen te praten/schreeuwen dat niemand, inzake die vuile zaakjes van Stadgenoot, er nog wat van kon verstaan. D
aarom mijnheer De Haas stel ik mijn vragen dan maar in deze eerste open brief/persbericht via mijn website aan u.
Er komen nog meer open brieven, als er tenminste intussen niets met mij gebeurd. Meerdere brieven, want ik heb heel veel vragen!

In samenwerking met de politie bewakingscamera beelden laten verdwijnen
U vroeg onze mening over de bewakingscamera's. U snoerde mij de mond met uw geschreeuw, dus nu hier mijn vragen en opmerkingen inzake de bewakingscamera's in deze open brief via mijn site.

Waar zijn de >>> bewakingscamera beelden gebleven mijnheer De Haas, waarop te zien is, dat ik op aansporing van politieman wijkagent Jack Druppers zo vreselijk in elkaar ben getrapt door een boom van een vent van 34 jaar.

Slecht ter been
Ik was nog maar net van de krukken af, dus stond wankel op mijn benen, mijnheer De Haas en dat wisten de laffe misdadige buurtregisseur/wijkagent/ politieman Druppers en de laffe criminele straatvechter heel erg goed. Ja mijnheer De Haas, politieman Druppers, waar u zo fijn mee samenwerkt, zoals u aan het begin van de 
informatie-oplichting-avond uitgebreid en vol valse trots mededeelde.

Goede samenwerking met de wijkagent
Politieman Druppers, die u ook had uitgenodigd mijnheer De Haas, maar die niet op kwam dagen. Wellicht is hij niet gekomen, omdat mijn botten dan wel kapot getrapt zijn, maar mijn bek (nog) niet is dicht gestompt en ik daardoor anderen nog steeds kan vertellen hoe misdadig deze, blijkbaar onschendbare politieman, te werk gaat en nog steeds kan gaan! Niets mag worden uitgezocht, maar een telefoontje naar het Meldpunt Discriminatie en de politieman 'hangt'. En dat is echt niet het enige, er is veel meer!


Officiële bedreiging Politieman Jack Druppers
Politieman Druppers heeft mij in een dreigbrief verboden om hem te bellen, maar ook om hem te mailen! Ik ben zeer braaf en gehoorzaam en doe precies wat de politie mij opdraagt en ga dat dan ook niet doen. Wilt u daarom, mijnheer De Haas, eens aan politieman Druppers vragen, waarom hij mij nog steeds niet heeft aangeklaagd.

Op 31 mei 2010, dus zo'n 3½ jaar geleden heeft praatjesmaker/politieman Druppers al in een officieel schrijven (dat stond er boven), aangekondigd, dat hij niet zou aarzelen dat te doen als ik mijn mond niet zou dicht houden.


Nog steeds niet aangeklaagd en mond ook niet dichtgehouden
Dat aanklagen heeft Druppers nog steeds niet gedaan mijnheer De Haas en ik heb mijn mond niet dichtgehouden. Hoe kan het allemaal lopen he, mijnheer De Haas!? Bovendien heb ik inmiddels een dikke laag eelt op mijn vingertoppen van al het getyp! Vraagt u het eens voor mij aan politieman Druppers, waarom hij dat na jarenlang nog steeds niet heeft gedaan en bel mij voor de uitslag eens op. Gesprekken met het onbetrouwbare soort zoals u, worden door mij echter wel altijd opgenomen.
Dan weet u dat vast als u belt.


Meervoudige valsheid in geschrifte
Misschien wilt u voor mij ook aan politieman Druppers vragen, of hij mij niet aanklaagt omdat ik hem beschuldig van meervoudige valsheid in geschrifte en dat hij mij vanwege die beschuldigingen liever niet bij een rechter ziet, inzake deze kwestie.
Ja mijnheer De Haas ik weet het, een politieman beschuldigen van meervoudige valsheid in geschrifte is zo'n beetje het ergste wat je een beëdigde politieman kunt aandoen.
En omdat ik dat heel goed weet, kunt u er dan ook van uitgaan dat ik daar dan ook veel degelijk steekhoudend bewijs van heb, waar geen (eerlijke) rechter omheen kan. Hoeft u niet aan Druppers mede te delen, want dat weet hij al!

Crimineel Nico van den Ham. Een crimineel die beslist niet voor de rechter mag komen, want dan zal hij wel tegen die rechter gaan praten
Ik vermoed, dat Druppers mij daarom nog steeds niet heeft aangeklaagd, Vraag het eens voor mij, mijnheer De Haas. O ja, voor ik het vergeet, al mijn bewijzen liggen elders opgeslagen. Je weet maar nooit, straks brand mijn woning ook nog af als ik boodschappen aan het doen ben en dan ben ik het nog kwijt ook. Nog een brandje bij al die honderden, maakt jullie geen reet uit, niet waar? Bovendien gaat u toch renoveren. >>> Wooncomplex Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen


Duistere werkzaamheden huismeester
Wat heeft huismeester Jan Bulder, die ook zo fijn samenwerkt met politieman Druppers en amicaal met elkaar omgaan, al die dagen nadat ik in elkaar ben getrapt, in de loge gedaan te samen met een ander mij onbekend persoon?
U weet wel mijnheer De Haas, de loge, waar de bewakingscamera opname apparatuur staat opgesteld. Waarom kwam huismeester Bulder de dag nadat ik in elkaar was getrapt, naar de deur van die loge toen ik daar aanklopte? Juist ja, omdat ik aanklopte. Maar waarom keek huismeester Jan Bulder mij zo vuil aan, zei niets, sloot de lamellen en ging weer verder met zijn misdadige bezigheden?

Politie gebeld
Ik heb de politie nog gebeld en die kwam ook. Huismeester Bulder kwam toen net uit de loge met zijn collega, want het was bijna het einde van de werkdag. De politie maakte een kort praatje met Jan Bulder en zijn collega en daarmee was de kous natuurlijk weer af, want het gaat om de grote criminele semioverheid organisatie Stadgenoot.

Door politieman Jack Druppers gearrangeerde arrestatie op valse gronden. Alles geseponeerd door een corrupte officier van justitie  
Toen ik drie dagen later na het doen van de mishandeling, als gewond slachtoffer, van de door politieman Druppers gearrangeerde mishandeling, op afspraak aangifte had gedaan, werd ik onmiddellijk daarna, op laffe wijze en op valse gronden gearresteerd. Allemaal om mij het lesje te leren, niet klagen bij instanties over de misdadige politieman Druppers en om mijn mond verder dicht te houden.
Uiteraard heef een corrupte officier van justitie de zaak geseponeerd mijnheer De Haas.


Melder van misstanden mag absoluut niet in de buurt van rechter komen!
Klokkenluider Nico van den Ham mag absoluut niet in de buurt van een rechter komen!!! Er loopt nog een art 12Sv procedure, maar daar verwacht ik ook helemaal niets van mijnheer De Haas. Uw kliek wordt steeds Groter.

Alles in mijn voordeel wordt weggemaakt! 
Dat ik de politie had gebeld, de dag voor mijn arrestatie vanwege het geknoei met 'mijn' camerabeelden, daarvan was natuurlijk ook niets meer terug te vinden, zo bleek later tijdens mijn verhoor. Weet u hier iets meer van mijnheer De Haas? U werkt toch zo fijn samen, wat heeft u te samen met de politie met die beelden gedaan?
Alles wat mijn gelijk bevestigd raakt weg! Waar zijn die beelden?
Geef eens antwoord mijnheer De Haas!


Laatste opmerking in deze open brief/persbericht
Deze open brief/persbericht wordt te lang voor de door mij zeer gewaardeerde lezers mijnheer De Haas.  Berichten moeten niet te lang zijn. Ja ik word al een echte journalist, een >>> ondervindingjournalist, dat is weer wat nieuws. Ook vrij nieuw is de >>> Nieuwe Media  (dus wel eerlijk), zo noemen ze dat mijnheer Paul de Haas. Ik moet het niet te lang maken, want dan haken de lezers af en dat wil ik natuurlijk niet. Kijk maar eens rechts boven bij
pagevieuws. Vanaf november vorig jaar. Ik ben er blij mee.

Ook per e-mail verzonden aan: 

pdehaas@stadgenoot.nl
  
jbulder@stadgenoot.nl  
rboomgaard@stadgenoot.nl
mbos@stadgenoot.nl
P. De Jong >>> bungalowverhuurster  pdejong@stadgenoot.nl
H. Plas GGD Amsterdam >>> Psychiater/bungalowverhuurder  vangnet@ggd.amsterdam.nl                        

 
 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 
 JOURNALISTEN WELKOM! 

Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over Stadgenoot en haar kliek beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!

Nico van den Ham, melder van misstanden. Melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft!

Daar weer over klagen, nog meer straf!


Open brief opgesteld i.s.m. onze corrupte woningcorporatieredacteur, oud werknemer van Stadgenoot, kroegloper, snuiver Dhr. Vroeghindewey en
onze corrupte -wie naait wie- waarheidscommissie