KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 20 september 2013

MISDAADBRIEF OUD MINISTER VAN JUSTITIE VALS?

Brief is vals zegt justitie
De geheime brief van oud minister van justitie Hirsch Ballin, inzake art. 12 Sv procedures, waarover wij in het vorig bericht melding deden
is >>> vals. Dat schrijft het OM in een brief. Het OM is op zoek is gegaan naar de brief. De brief is niet te vinden meldt het OM, dus de brief is vals. Punt uit, onderzoek afgesloten, op naar de volgende zaak, niet meer over lullen. Doe je dat wel, dan volgt wellicht straf.


Onderzoek nu wel heel snel klaar!
Heel anders
, dan wanneer het voetvolk iets uitgezocht wil hebben. Ernstige klachten over een hele foute gevaarlijke politieman bijvoorbeeld.  Dan duren onderzoeken, maanden of jaren, of je hoort er vaak niets meer van. Schrijf je een brief naar een (hoofd) officier van justitie, dan krijg je meestal geen antwoord! Krijg je wel een reactie, dan is dat meestal een antwoord waar niemand wat van snapt. Dit omdat zo'n brief van zo'n 'fijne, keurige' officier van justitie dan wel ergens over gaat, maar dan wel over heel iets anders, dan over datgene waar het in jouw brief over gaat. Begrijpt u wel?

Dat begrijpt u toch wel?
Snapt u het nog? Nee? Ik ook niet en dat is dan ook precies de bedoeling van het integere fijne openbaar ministerie. Verwarring stichten en/of (nog meer) manieren bedenken om klachten inzake de overheid, bijv. over blauw geklede staatsslaven niet te hoeven uitzoeken. De klager moet murw en meestal lukt dat het OM ook wel.
Onderstaande brief is niet voor het OM bestemd, maar heb ik enkele dagen geleden bij het gerechtshof Amsterdam afgegeven tegen een ontvangstbewijs.
Ook hier, net zoals in het vorige bericht, betreft het een art. 12 Sv procedure.

Heeft het OM, of wie dan ook, het gerechtshof inzake mijn art. 12 Sv procedure, ook verzocht te seponeren? Of is er iets afgesproken?

Ik vraag mij in die brief af of het OM, de politie of misschien wie nog wel meer, het gerechtshof heeft verzocht de kwestie niet in behandeling te nemen! Dat zou een hele rare gedachte moeten zijn als je in een rechtsstaat woont! Dat is het echter niet lijkt mij gelet op wat ik de laatste jaren allemaal heb meegemaakt.
Want ook die gebeurtenissen, kan ik eigenlijk niet aan anderen mededelen. Dit omdat het een, nog meer ongeloof- waardig is dan het andere!

Artikel 12 Sv brief van oud minister Ernst Hirsch Ballin

En dan hebben we toch ook nog die andere (art. 12 Sv)  brief van oud minister van justitie Ernst Hirsch Ballin die 'niet meer teug te vinden' is en daarom vals is?
Zou die brief nou echt vals zijn, alleen maar omdat die brief niet meer door het 'door en door fatsoenlijke, integere' OM terug te vinden is?  >>> Vervalsing?

De bij het gerechtshof Amsterdam afgeleverde brief


N.G. Van den Ham                                                Persoonlijk afgegeven
Prins Bernhardplein xxx
                                          Gerechtshof IJdok 20
1097BK Amsterdam                                               Amsterdam

                                                                        1 brief 2 bladzijden

Tel; 0619215778                                                                                   
Email:
nico.vandenham@gmail.co                                                                                                 
Amsterdam 17-09-2013


                      GERECHTSHOF AMSTERDAM SECTOR STRAFRECHTBetreft: Klacht art. 12 Sv      

Uw kenmerk:  xxxxxxxx  Edelgrootachtbare heer/vrouwe,


Hierbij verzoek ik u beleefd uw aandacht voor het volgende:

Op 12-11-2012 heb ik persoonlijk afgegeven aan het gerechtshof Prinsenkracht te Amsterdam, een klaagschrift van 20 bladzijden en 12 bijlagen op grond van art. 12 Sv.
Ik heb daar een ontvangstbewijs voor gekregen en er werd mij, zonder dat ik daar om vroeg, nog een ontvangstbevestiging toegezegd in de vorm van een brief die naar mij toe zou worden gezonden.


Omdat dat beloofde maar niet gebeurde, ben ik op 06-12-2012 naar het gerechtshof gegaan en heb gevraagd, waarom ik die brief niet heb mogen ontvangen.
De medewerker is op zoek gegaan naar mijn klaagschrift, maar kon het nergens vinden.

Ik had het gevoel, dat het zoek was geraakt en bood aan om een nieuw klaagschrift uit te printen en het opnieuw aan te bieden. Dat was niet nodig zo werd mij verteld, want het kon niet zoek zijn. De medewerker heeft voor mij een ontvangstbevestiging voor het onvindbare klaagschrift geschreven en direct aan mij meegegeven.

Vanwege nieuwe gebeurtenissen heb ik op 22-02-2013 een schrijven, betreffende aanvullende informatie inzake mijn klaagschrift afgegeven aan het gerechtshof.

Mijn bij het gerechtshof neergelegde art. 12 Sv. klacht, is een onderdeel van een zeer omvangrijke, voor mij slopende kwestie. Ik heb over die kwestie, een van de grotere schandalen van Amsterdam, klachten ingediend. Aanvankelijk bij de politie en inzake justitie bij de hoofdofficier van justitie. Daarna bij de Commissie voor de Politieklachten en weer daarna bij de Nationale Ombudsman.

Al deze instanties hebben zich op de meest schandalige wijze in allerlei bochten gewrongen. Dit om de onvoorstelbare, ongelooflijke, grootschalige overheid smeerlapperij, die mij ten deel is gevallen, maar niet te hoeven onderzoeken en de omvangrijke kwestie zo in de goed gevulde staatsdoofpot
te kunnen houden.

Niet zo vreemd inmiddels vind ik zelf, dat ik nu bij mij zelf denk, het OM, de politie en wie misschien nog wel meer, zal het gerechtshof toch niet hebben verzocht, niet te reageren op het door mij ingediende klaagschrift.

Bij aflevering van de aanvullende informatie inzake de kwestie op 22-02-2013, heb ik gevraagd, hoe lang het een en ander ong. zou gaan duren. Daar werd niet zo duidelijk op gereageerd, dus opperde ik een half jaar? Nou dat was dan toch wel het maximale werd mij medegedeeld.

Ik heb nog steeds geen enkele reactie gehad en maak mij zorgen, dat nu ook dit klaagschrift en de aanvullende informatie reeds in de grote vuile zaakjes doofpot zit, of terechtkomt van het –wij hebben lak aan wet en regel- extreem misdadige politiebureau aan de Linnaeusstraat te Amsterdam.
Precies hetzelfde geldt voor het meer dan schandalige Amsterdamse OM.

Graag zou ik dan ook van u vernemen of mijn klaagschrift wel of niet zoek is en of u bereid bent om mijn klacht op grond van art. 12 Sv, die slechts een zeer klein deel is in deze kwestie, in behandeling te nemen.


Hoogachtend,


N. G. van den Ham.

__________________________________________________________


Gerelateerde berichten:

>>> Justitie grootste misdaadkliek Nederland?

>>> Nationale Ombudsman of Nationale Volksverlakker?

>>> Commissie voor de Politieklachten deel 1

  JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 

I.s.m. onze corrupte,snuivende rechtbankredactie