vrijdag 12 juli 2013

HOE WONINGCORPORATIE STADGENOOT HUURDERS KAPOT MAAKT

STADGENOOT WIL BUNGALOW ALLEEN VERHUREN ZONDER AFSPRAKEN!

Het vervolg op >>> Hoe word je een psychisch gestoorde, terwijl je dat niet bent

                                               
En ook op >>> Stadgenoot | Bungalow te huur


Opdracht van Stadgenoot aan Psychiater Dhr. Herman Plas van de GGD Amsterdam, Nico van den Ham voor gek verklaren!!!
Drie keer ben ik door een van de handlangers van Stadgenoot, psychiater annex verhuurmakelaar de heer H. Plas, voor gesprekken, naar het hol van de leeuw, de GGD Amsterdam gelokt. De opdracht die psychiater Plas van woningcorporatie Stadgenoot had opgedragen gekregen, was mij te psychiatriseren= gek verklaren! 'Dit allemaal om u een stempel op te drukken en u zo en op die manier uw woning uit te kunnen halen!', zoals dokter Plas mij letterlijk heeft medegedeeld. Psychiater Plas heeft mij dat verteld, niet wetende, dat ik de gesprekken opnam. Later was hij inzake dat opnemen heel kwaad!
De volgzame zielenknijper Plas heeft mij slinks, in opdracht van Stadgenoot, naar de GGD gelokt, door mij deze bungalow aan te bieden voor €179,13 per maand!

Huurprijs werd snel hoger

Uiteindelijk werd de huurprijs veel hoger. Maar omdat ik de woning wel wilde hebben inzake de opvang van zieke dieren, of dieren die op een andere manier in de shit zitten, wilde ik wel akkoord gaan. Er zit een enorme tuin achter de bungalow, dus dat kwam i.v.m. die dieren heel goed uit.


Stadgenoot wilde verhuren zonder afspraken!
Ik wilde het dus ondanks de huurverhoging, terwijl ik er nog niet eens in zat, wel door laten gaan. Maar ik wilde wel duidelijke afspraken maken, want dat doe je als je een huis huurt of verhuurt. Ik had i.v.m. die afspraken eerst nog een paar vragen, die ik woningcorporatie schriftelijk heb gesteld.
Ik had die vragen al eerder, tijdens de 'onderhandelingen', gesteld, maar heb daar toen geen antwoord op gekregen.

Hieronder mijn 4 vragen.  Gekopieerd uit een eerder schrijven aan Stadgenoot:

Vraag 1
Gaat u, Stadgenoot, al dan niet te samen met of via instanties waar u mee samenwerkt, in die eventuele nieuwe situatie door met uw abjecte werkwijze en blijft u mij categorisch beschuldigen van het een en ander, zonder hoor en wederhoor en zonder bewijs, zoals o.a. hier boven omschreven? Graag uw schriftelijke reactie!

(Al vanaf 27-03-2008 heb ik mij bij uw organisatie vele malen middels e-mails, maar ook brieven, waarvan ik ontvangst bewijzen heb, beklaagd over het feit dat de huismeester J. Bulder medebewoners aanspreekt en hen vraagt of zij wel eens last van Nico van den Ham hebben. Als deze bewoners dan verbaast reageren en vragen wie Nico van den Ham is, want dat weten de meeste bewoners niet, dan beschrijft de huismeester mijn persoon en verteld erbij, dat velen last van mij hebben.
Als de ondervraagde dan opnieuw verbaast ontkennend antwoord, vraagt de huismeester, anders gezegd de stemmingmaker, hem te bellen, als dat op een keer wel zo zou zijn. Op mijn meerdere brieven, waarin ik mij over deze gang van zaken heb beklaagd, heb ik nimmer een antwoord gehad!)


Vraag 2
Gaat Stadgenoot, in die eventuele nieuwe situatie, ook daar weer, al dan niet via de huismeester daar, bewoners in die buurt aanspreken met vragen en opmerkingen, zoals hierboven omschreven, om zo stemming te maken en zo ook in die nieuwe situatie te trachten een nare sfeer te creëren? Graag uw schriftelijke reactie!

Vraag 3
Bent u bereid te erkennen, dat door mijn ingrijpen er geen branden meer zijn in en om het Louise Wenthuis? Graag uw schriftelijke reactie!

Vraag 4 
Wijst ook u net zoals uw handlanger, wijkagent Druppers mij aan als mogelijke brandstichter van branden die hebben plaatsgevonden na de veroordeling en uitzetting van de pyromaan, dankzij mijn optreden en informatie? Of bent u bereid deze laatste vraag in dit schrijven, te beantwoorden met de waarheid en te verklaren, dat er dankzij mijn ingrijpen en getuigenis bij de recherche én voor de rechtbank helemaal geen branden meer zijn in en om het gebouw en ik die door de buurtregiseur verzonnen branden dan natuurlijk ook niet heb kunnen aansteken. Graag een gedetailleerde schriftelijke reactie!
                                      ___________________________

Niets meer van Stadgenoot gehoord
Ik heb er daarna niets meer van gehoord en dat is natuurlijk ook een reactie, een veelzeggende reactie zelfs. Ik woon nog steeds 6 hoog in mijn eenkamerwoning van totaal 21 vierkante meter en vind dat ook helemaal niet erg.

Stadgenoot wilde mij oplichten en voor gek laten verklaren!
Maar het geeft natuurlijk wel aan hoe Stadgenoot opnieuw heeft geprobeerd mij op te lichten en heeft getracht mij voor gek te laten verklaren. En dit is nog lang niet alles.
Daar over meer in deel 2 van HOE WONINGCORPORATIE STADGENOOT HAAR HUURDERS OPLICHT.

Ontmoeting met GGD 'MISTER BUNGALOW' op politiebureau
P.S. Niet zo lang daarna, was ik op het politiebureau. Ik moet daar vaak komen om mij te verantwoorden voor de vele, vele beschuldigingen, die huisjesmelker Stadgenoot mij valselijk aanwrijft. Ik zat daar te wachten en ja hoor, wie kwam daar heel amicaal afscheid nemend van de blauw geklede staatsslaven, de niet voor het publiek toegankelijke ruimte uit? Mijnheer Plas, de zielenknijpende bungalow-verhuurder van de GGD te Amsterdam.

Psychiatriseren voor zoveelste maal mislukt
Mijnheer Plas zag mij en kwam onmiddellijk op mij af en zei "mijnheer Van den Ham, ik trek mijn handen helemaal van u af, ik bemoei mij nergens meer mee!"
"Dus dat u het goed begrijpt, ik trek mij helemaal terug". En voor dat ik tijd had om te reageren, was 'mister bungalow' van de GGD verdwenen.
Ik vermoed dat hij zich terug heeft getrokken, omdat ik opnamen heb gemaakt van de gesprekken, waar hij zich laatdunkend over Stadgenoot en wijkagent Druppers uitlaat.


Nieuwe zielenknijper?

Krijg ik nu in het vervolg, telkens een andere psychiater te samen met zo'n blauw geklede staatsheld aan mijn deur, zoals dat al zo vaak in het verleden is gebeurd?
Tot nu toe heb ik geen bungalowverhuurders van de GGD meer vernomen, maar ik ben dan ook weinig thuis.


Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!

Niemand kan mij op een leugen betrappen!

Nico van den Ham, melder van misstanden, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft.
Daar weer over klagen, nog meer straf.


                JURIDISCHE HULP GEVRAAGD! 


I.s.m. onze zuipende, snuivende, corrupte woningcorporatie-redactie.