KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 17 mei 2013

STADGENOOT | TE HUUR EEN BUNGALOW BINNEN DE RING VAN AMSTERDAM, €179.13 PER MAAND


Bungalow met zeer grote tuin 10 minuten fietsen van het centrum van Amsterdam voor slechts €197,13 per maand!!!<<<   Dit is zo'n bungalowDat is wat stadgenoot mij via de huurmakelaar/psychiater de heer Plas van de GGD Amsterdam aan heeft geboden. Allemaal om mij naar die psychiater toe te lokken en mij zo te kunnen psychiateriseren en mij vervolgens middels een psychische (overlast veroorzakende) aandoening, dakloos te maken. Een aandoening dus, waar de buren last van zouden hebben en ik dan via de rechter op valse gronden er uit gezet kan worden, zodat zij dan eindelijk van de klokkenluider af zijn.

Dit heeft de psychiater mij allemaal verteld, niet wetende dat ik het gesprek op nam met een verborgen voice recorder.


Dit is dus een voorbeeld van de asociale misdadige werkwijze van Stadgenoot en haar kliek, waaronder de GGD. Een bungalow aanbieden, weer een nieuwe bedachte methode, waarmee zij het leven van een normale nette huurder, maar wel klokkenluider, melder van misstanden, nog meer proberen te verwoesten dan zij reeds hebben gedaan.

Door een melder van ongewenste meldingen, meldingen van misstanden, te psychiatriseren, hoeft men de meldingen niet serieus te nemen.


Tijdens mijn eerste en tweede gesprek met de verhuurmakelaar-psychiater van de GGD Amsterdam, kreeg ik al te horen dat iedereen last van mij had, zie daarvoor mijn vorige bericht daarover, >>> 
HOE WORD JE EEN PSYCHISCH GESTOORDE
Nu, het derde gesprek, was mevrouw De Jong van woningcorporatie Stadgenoot er bij en die kwam met dezelfde bewering.


Dus vroeg ik, wie dat dan wel allemaal waren die last van mij hebben.
Hieronder het letterlijk van de gespreksopname overgenomen vermanende antwoord van mevrouw De Jong:


(Mevrouw De Jong spreekt heel lijzig. Opgeschreven zoals uitgesproken)
'Ik heb ook eeh.... laatst iemand he..... gesproken he.... en die heeft ook he........zeg maar uuuh.... eeh..... verklaaaard aan Stadgenoooot......., dat u zich niet altijd tegen iedere bewoner even aardig opstelt.... En eh.....nee..... e....., en ook wel...., dus tegen..... dus jaa.... en dat is wat ons een beetje zorgen baart'.

U begrijpt beste lezer, 'hier schrok ik nog al van!'

Daarna heb ik nogmaals gevraagd wie dat dan allemaal wel waren, waar ik niet vriendelijk tegen zou zijn en toen kwam de handlanger van Stadgenoot weer in actie.
De verhuurmakelaar/psychiater betaald door de GGD Amsterdam, maar 'werkzaam en gedwee' voor woningcorporatie Stadgenoot begon op een manier van opsomming,
als zou men verwachten dat er een lange lijst van namen kwam.
Een valselijke overdrijving, om het een en ander maar te doen laten lijken, zoals opdrachtgever Stadgenoot dat graag wenst.


Dit is de opsomming, van de psychiater, letterlijk overgenomen van de gespreksopname:

(Mijnheer Plas spreekt in tegenstelling tot mevrouw De Jong niet langzaam)
'mevrouw Smalhout en die Griek en eeeh....eeeeh....'
 en begon onmiddellijk heel snel ergens anders over te praten, in de hoop dat zijn leugenachtige gestuntel dan niet zo op zou vallen.

Het baart Stadgenoot dus toch wel een beetje zorgen, inzake datgene wat die ene bewoner aan mevrouw 'Aeh....he.....Uuh....' van Stadgenoot verklaard zou hebben.Ik denk echter dat het Stadgenoot pas echt zorgen baart, dat ik op het moment dat het gesprek plaatsvond 100 verklaringen, HONDERD!, heb van medebewoners die allemaal verklaren aan mij een goede buurman te hebben en nooit hebben gezien dat ik ruzie maak, vernielingen aanricht enz. enz..

Inmiddels heb ik nog meer van die verklaringen. Helaas heb ik er niet veel aan, want verklaringen van personen en instanties die in mijn voordeel zijn, worden honend weggelachen door het asociale misdadige Stadgenoot.
Dat geldt zelfs voor een verklaring van nota bene de rechtbank, dit i.v.m. de pyromaan >>>
WOONCOMPLEX STADGENOOT GETEISTERD DOOR BRANDSTICHTINGEN

Datzelfde geldt ook voor de handlangers van Stadgenoot bij de politie, de Commissie voor de Politieklachten en de Nationale Ombudsman. Niets, maar dan ook niets mag worden uitgezocht! Getuigen, die in mijn voordeel willen verklaren mogen dat absoluut niet en worden stilgezwegen. Alles moet in de doofpot blijven. Wel telkens weer nieuwe straf, omdat ik meld wat mij is overkomen, maar er mag nooit iets worden uitgezocht, want dan komen de vuile zaakjes van Stadgenoot en haar kliek aan het licht en dat willen ze niet.

Op initiatief van de verhuurmakelaar/psychiater werd er na het niet mis te verstane
ge-uu....en  ge-eeh.... van mevrouw De Jong én niet te vergeten de 'ellenlange opsomming' van de zielenknijpende huisjesmelker zelf, verder onderhandeld over de bungalow en mevrouw De Jong had weer een nieuwe verrassing voor mij in petto.

De bungalow bleek in eens niet meer voor € 179.13 per maand verhuurd te kunnen worden want dat was niet realistisch, zo deelde mevrouw De Jong van Stadgenoot mij mede. Maar de psychiater had mij tijdens het eerste gesprek toch zelf verteld, dat ik de bungalow kon huren voor dezelfde prijs als de eenkamerwoning die ik nu van Stadgenoot huur. En dat was op het moment van de gesprekken toch echt € 179.13 per maand! Het staat op de gespreksopname!

Mijn teleurstelling was groot nadat mevrouw De Jong zij, dat het niet realistisch was om te denken dat de bungalow voor dat bedrag verhuurd kan worden.
Zou het ambt, zielenknijper en tegelijkertijd huisjesverhuurder niet zo'n goede combinatie zijn, want de hersendokter had het toch echt tegen mij gezegd.
Voor dezelfde huurprijs!

Het staat op de gespreksopname. Is de zielenknijper zelf heel erg in de war, of zit hij de mij voor Stadgenoot gewoon te belazeren. Ik denk dat laatste!

De psychiater is laaiend over het feit dat ik de gesprekken heb opgenomen. Dat is strafbaar zo deelde hij mede. Dat heeft hij echter goed mis, want als degene die het gesprek opneemt, zelf deel neemt aan dat gesprek, mag hij het wel degelijk opnemen, ook zonder toestemming! >>>  ART> 139A LID 1 SUB 1 EN 2 WS

Ook zou het niet netjes zijn om zonder toestemming een gesprek op te nemen, zo sprak de zielenknijper mij berispend toe.

Ik vraag mij af hoe zo'n handlanger van Stadgenoot, een zenuwarts die huizen verhuurd, nou over netjes kan spreken. Ik denk dat hij niet eens weet, wat dat woord betekent.

Volgend bericht inzake deze kwestie;  Onder andere hoe de zielenknijper mij op het politiebureau, waar hij en ik toevallig tegelijkertijd waren, mij toesprak en verzekerde, dat hij zijn 'handen volledig van mij zou aftrekken'!

Is dat verrassend? Nee niet zo, want de voor Stadgenoot volgzame zielenknijper heeft zich laatdunkend over Stadgenoot en over de wijkagent uitgelaten en dat heb ik allemaal op de geluidsopname staan en dat weet hij inmiddels!


                     JURIDISCHE HULP GEVRAAGD 

I.s.m. onze corrupte -wie naait wie- woningcorporatieredactie