KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 24 mei 2013

STADGENOOT, GGD A'DAM PSYCHIATRISEREN

Lees voor het volledige verhaal eerst >>>  Stadgenoot:  bungalow te huur

Het vervolg op hoe de GGD Psychiater  Herman Plas in opdracht van Stadgenoot probeerde mij 'mijn huis uit te halen' zoals hij het zelf formuleerde. Het vervolgverhaal van mijn 3 gesprekken met de psychiater van de GGD Amsterdam, gedwee handlanger van de criminele woningcorporatie Stadgenoot.
Gesprekken die plaats hebben gevonden in het hol van de leeuw, de psychiatrische afdeling van de GGD in het gebouw van de GGD Amsterdam.
Gesprekken die waren georganiseerd, om mij te psychiateriseren.
Dat vertelde de heer plas mij, niet wetende dat ik de gesprekken heimelijk opnam.


Psychiatriseren = voor gek verklaren
En dat is aanvankelijk ook gebeurd, want hersendokter mijnheer Plas kan dat heel, heel snel! Het is blijkbaar een dokter met veel ervaring, want al in het 2e gesprek, schotelde hij mij 3 ziektes voor, waar ik aan zou kunnen lijden.


Keuze uit maar liefst 3 psychiatrische stoornissen!

Ik zou gelukkig niet lijden aan 3 ziektes tegelijk, maar aan een van de aandoeningen. Welke dat was, dat moest zielenknijper-huizenverhuurmakelaar Plas nog even uitvinden en daar waren nog wat meer gesprekken voor nodig.

De 3 keuze-aandoeningen
1  paranoïde persoonlijkheidsstoornis

2  schizoïde persoonlijkheidsstoornis
3  schizo typische persoonlijkheidsstoornis

Drie keer A, Angst, Achterdocht en Argwaan
Maar liefst keuze uit 3 aandoeningen. Ik heb op internet eens even gekeken wat de verschijnselen van al die aandoeningen zijn. En het blijkt, dat alle drie de aandoeningen gebaseerd zijn op angst, achterdocht en argwaan.


Iedereen in dit land is knettergek! Behalve de zielenknijpers zelf!
Wat ik tevens heb geleerd, toen ik ook de vele andere verschijnselen van de aandoeningen aan het bestuderen was, dat is dat iedereen in dit land knettergek is! Behalve dan natuurlijk mijnheer Plas de psychiater annex huizenverhuurder en zijn doorgeleerde beroepsmaten zelf, want die hebben er verstand van.
Voor de rest is iedereen volstrekt mesjogge!


A  nr. 1 Angst om opnieuw in elkaar gestompt en getrapt te worden op aansporing van de politie, gebroken rib, gebroken vinger.
Allemaal om mij te leren, geen klachten in te dienen over de politie 

Achterdocht, argwaan en angst. Dat klopt wel heb ik dokter Plas uitgelegd, want als er bij mij wordt aangebeld, durf ik de deur niet meer open te doen, omdat ik bang ben, dat er dan iemand staat die aangespoord is door wijkagent J. Druppers, zoals al eerder is gebeurd, om mij opnieuw volledig in elkaar te stompen en te trappen.


A nr. 2 Achterdochtig als ik geworden ben, doe ik niet meer open als er aangebeld wordt, omdat ik bang ben dat er weer politie aan mijn deur staat, om mij opnieuw op valse gronden te arresteren. Arresteren, om mij nogmaals het lesje te leren, geen klachten indienen over de politie.
Dat is immers de vorige keer aanvankelijk goed gelukt. Maar dat mond dicht houden en niets meer melden, dus geen misstanden meer melden, duurde maar even, zoals de dokter, maar ook u beste lezer tijdens het lezen van deze site kunt constateren.
De psychiater sprak mijn redenering tegen en vertelde mij dat mijn achterdocht aangeboren is. Misschien dat er een klein gedeelte is veroorzaakt door datgene wat ik heb meegemaakt. Verder is het aangeboren, zo verzekerde de geneesheer mij.
'Het is een beetje sssiekelijk, wij noemen dat een beetje sssiekelijk, een beetje sssiekelijk', zo 'sssiste' de hulpverlener handlanger van Stadgenoot mij op een half fluisterende, maar doordringende en verwijtende toon toe.

A nr. 3 Argwaan als de woningcorporatie Stadgenoot aan mijn deur komt
Niet dat ik nou zo bang ben voor de huismeester of ander laf, volgzaam personeel van Stadgenoot, maar zij komen altijd te samen met de 'POLITIE, OPENDOEN!!!' 
Dat doen zij niet, omdat zij bang voor mij zijn, want dat is ook niet nodig en dat weten zij wel. Nee dat doen zij, omdat ze dan in hun rapportages kunnen vermelden, dat zij te samen met de politie aan de deur zijn geweest.
En dat doet het altijd goed, bijvoorbeeld bij een rechter.
Criminaliseren heet dat en daar zijn ze bij het asociale misdadige Stadgenoot en haar kliek heel erg goed in.
Criminaliseren; valselijk in de criminele sfeer plaatsen.


A nr. 3a Argwaan, nog meer argwaan! als er 2 mannen naar mij toe komen lopen in de centrale bibliotheek Amsterdam.
Nog meer argwaan psychiater Herman Plas van de GGD Amsterdam! Psychiatriseren maar! 
Als ik in de Centrale Bibliotheek Amsterdam brieven aan het schrijven ben of aan deze weblog zit te werken, dan is het al een paar keren gebeurd, dat er 2 mannen naar mij toe kwamen lopen. Mijn argwaan is dan groot en ben bang dat het dan 2 rechercheurs zijn die mij komen arresteren. Tot nu toe zijn de mannen altijd nog doorgelopen, omdat ze gelukkig niet bij mij moesten zijn. Ik kan u echter mededelen, dat woningcorporatie Stadgenoot en haar misdaadkliek van mij inderdaad een heel ander, achterdochtig en argwanend, mens heeft gemaakt.
Het zou ook volstrekt ongezond en abnormaal zijn, als dat niet zo was!

Argwaan, achterdocht en angst!
Gegronde en gezonde redenen om dat allemaal te zijn, gelet op datgene wat ik allemaal heb meegemaakt, zo heb ik de geneesheer voor zielsziekten uitgelegd. Maar daar was de door Stadgenoot ingehuurde, doorgestudeerde, volgzame handlanger van het criminele Stadgenoot het niet mee eens. 'Het is een aandoening!!! Misschien een klein beetje door de nare ervaringen, maar grotendeels is het
sssiekelijk, een beetje sssiekelijk sssiste' de ingehuurde geneesheer opnieuw! Hij krijgt voor zijn moeite vast en zeker weer een fijne veer in de reet van de asociale misdadige woningcorporatie Stadgenoot.


De psychiater keek mij luguber en doordringend aan en 'sssiste' mij verwijtend toe, 'het is een beetje sssiekelijk, wij noemen dat een beetje sssiekelijk, een beettje sssiekelijk'.

'Ik zal er rapport van opmaken heer Van den Ham, dan kunnen wij, van de Stadgenoot misdaadkliek, u nog meer kapot maken, dan wij al hebben gedaan!' ***
Bovenstaande teksten staan allemaal op een gespreksopname opgeslagen! behoudens
> ***


Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!

Nico van den Ham, melder van misstanden, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft. Daar weer over klagen, nog meer straf!
 

***
Dat heeft de volgzame handlanger van Stadgenoot niet gezegd, maar wellicht wel gedacht en hij zal er ook wel rapport van opgemaakt hebben.

 
               JURIDISCHE HULP GEVRAAGD!  

 I.s.m. onze corrupte woningcorporatieredactie