KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

vrijdag 31 mei 2013

NICO VAN DEN HAM | POLITIE TRAPT JONGE MAN DOOD, KWALITEITSPROGRAMMA PLOTS VAN DE BUIS!

KWALITEITSPROGRAMMA DE HALVE MAAN VAN DE NTR PLOTSKLAPS WEG!!! WAT IS DE OORZAAK?
HET ONDERSTAANDE VERHAAL?  


FAMILIE VERTELD OVER DOOR POLITIE DOOD GETRAPTE ZOON

Verleden week vrijdag had het kwaliteits programma De Halve Maan van de omroep NTR plotsklaps haar laatste uitzending. Waarom zo plotsklaps? Waarom is het niet aangekondigd? Ik kan nergens een reden vinden waarom de NTR er mee is gestopt.
Ook niet op hun website. Is het onderstaand verhaal soms de reden vraag ik mij af?

Een week voor de laatste uitzending, vertelde de zeer verdrietige en boze Turkse familie Gürz hoe hun zoon en broer Ihsan door de politie is dood getrapt en geslagen.

Doodsoorzaak drugs zegt het Nederlandse Forensisch Instituut (NFI)

IHSAN VOOR DAT HIJ DOOR DE POLITIE IS DOOD GETRAPTIHSAN NA DAT HIJ DOOR DE POLITIE IS DOOD GETRAPT. ALLES, ZELFS ZIJN BALLEN WAREN BONT EN BLAUW VERTELD MOEDER

Ihsan is in Turkije begraven
 en de wet is daar zo, dat elk dood lichaam, wat het land in komt, wordt onderzocht. Geen drugs gevonden zegt Turkse patholoog!

HERSENEN EN HART UIT LICHAAM GEROOFD! LEGE RUIMTES OPGEVULD MET OUDE KRANTEN! ALLEMAAL IN ONZE FIJNE EN KEURIGE RECHTSSTAAT NEDERLAND!
Wat de Turkse patholoog ook niet heeft gevonden, dat is het hart en de hersenen van Ishan. De lege ruimtes die daardoor zijn ontstaan hebben ze opgevuld met oude kranten en servetjes. Wat hebben ze met dat hart en de hersenen gedaan? 
'Wat een fijne, nette rechtsstaat is Nederland toch!'


WAAROM HOOR JE OOK NU WEER NIETS VAN HET HYPOCRIETE, LAFFE AMNESTY!
Als president Poetin mij weer belt voor informatie, zal ik niet vergeten hem ook  over deze zeer lugubere kwestie te informeren.
>>> 
BRIEF AAN POETIN  >>> POETIN WIL INFORMATIE

WAT IS DE REDEN VAN HET PLOTSELINGE VERDWIJNEN VAN HET PROGRAMMA?
Is de reden van het plotselinge onaangekondigde verdwijnen van
het kwaliteitsprogramma de Halve Maan, dat dit programma wel de moed heeft gehad de familie Gürz in de gelegenheid te stellen dit horror verhaal te komen vertellen?
Moest het programma daarom van de buis?
Bij bijvoorbeeld de grootgraaiers/huichelaars Jeroen Pauw en Paul Witteman mag een familie zo'n onvoorstelbaar lugubere vuil Nederlands verhaal niet komen vertellen.
Die durven dat niet aan, want dan komt o.a. volksverlakker Fred Teeven met zijn grote patataardappel-hoofd niet meer in hun programma om zijn misleidende VVD praatjes te vertellen.

WAT HEEFT IHSAN MISDAAN? IHSAN HEEFT TE LANG OP DE WC GEZETEN. WERD IHSAN DAN ERGENS VAN VERDACHT? NEE! IHSAN HEEFT VERDER NIETS MISDAAN! HIJ ZAT ALLEEN TE LANG OP DE WC.


RIJKSRECHERCHE HEEFT NA 2 JAAR NOG NIETS UITGEZOCHT
Na 2 jaar is er blijkbaar nog niets uitgezocht want de rijksrecherche heeft nog steeds geen eindrapport uitgebracht. Dat was een aantal weken geleden wel anders in de kwestie Michael Stok, die door de politie zo laf in zijn rug werd doodgeschoten.
>>>
7 POLITIEKOGELS IN DE RUG
>>> 
MIKE WERD AFGESLACHT, 'HIJ HAD 7 KOGELS IN ZIJN RUG,
        HET LEEK WEL EEN EXECUTIE'

In deze zaak was er binnen één maand al een eindconclusie.
En u raad het al, dat was natuurlijk weer, zoals bijna altijd, in het voordeel van de politie, die de kogels zo laf in de rug (waarom niet in de benen?) van de van hen weglopende man hadden geschoten.

NEDERLAND EEN RECHTSSTAAT? NEE, EEN VUILE CORRUPTE POLITIESTAAT!!


DE FAMILIE GÜRZ MAG HET VERHAAL NERGENS VERTELLEN!!! BEHALVE DAN BIJ DE HALVE MAAN!!! EN DAT PROGRAMMA IS NU INEENS WEG!
Bijna aan het eind in de reportage, bedankt mijnheer Gürz de presentatoren van het programma, omdat hij het verhaal wél bij De Halve Maan mocht komen vertellen.
Hij verteld daarbij, dat hij blijkbaar zijn mond dicht moet houden en bij de overige media wordt geweerd.

BEKIJK HIER DE UITZENDING EN HUIVER MEE!
DIT IS UW KEURIGE RECHTSSTAAT, NEDERLAND!!!
(vanaf 37.18)
>>>
DE HALVE MAAN NTR

Door onze trap, schiet maar raak politieredactie

vrijdag 24 mei 2013

STADGENOOT, GGD A'DAM PSYCHIATRISEREN

Lees voor het volledige verhaal eerst >>>  Stadgenoot:  bungalow te huur

Het vervolg op hoe de GGD Psychiater  Herman Plas in opdracht van Stadgenoot probeerde mij 'mijn huis uit te halen' zoals hij het zelf formuleerde. Het vervolgverhaal van mijn 3 gesprekken met de psychiater van de GGD Amsterdam, gedwee handlanger van de criminele woningcorporatie Stadgenoot.
Gesprekken die plaats hebben gevonden in het hol van de leeuw, de psychiatrische afdeling van de GGD in het gebouw van de GGD Amsterdam.
Gesprekken die waren georganiseerd, om mij te psychiateriseren.
Dat vertelde de heer plas mij, niet wetende dat ik de gesprekken heimelijk opnam.


Psychiatriseren = voor gek verklaren
En dat is aanvankelijk ook gebeurd, want hersendokter mijnheer Plas kan dat heel, heel snel! Het is blijkbaar een dokter met veel ervaring, want al in het 2e gesprek, schotelde hij mij 3 ziektes voor, waar ik aan zou kunnen lijden.


Keuze uit maar liefst 3 psychiatrische stoornissen!

Ik zou gelukkig niet lijden aan 3 ziektes tegelijk, maar aan een van de aandoeningen. Welke dat was, dat moest zielenknijper-huizenverhuurmakelaar Plas nog even uitvinden en daar waren nog wat meer gesprekken voor nodig.

De 3 keuze-aandoeningen
1  paranoïde persoonlijkheidsstoornis

2  schizoïde persoonlijkheidsstoornis
3  schizo typische persoonlijkheidsstoornis

Drie keer A, Angst, Achterdocht en Argwaan
Maar liefst keuze uit 3 aandoeningen. Ik heb op internet eens even gekeken wat de verschijnselen van al die aandoeningen zijn. En het blijkt, dat alle drie de aandoeningen gebaseerd zijn op angst, achterdocht en argwaan.


Iedereen in dit land is knettergek! Behalve de zielenknijpers zelf!
Wat ik tevens heb geleerd, toen ik ook de vele andere verschijnselen van de aandoeningen aan het bestuderen was, dat is dat iedereen in dit land knettergek is! Behalve dan natuurlijk mijnheer Plas de psychiater annex huizenverhuurder en zijn doorgeleerde beroepsmaten zelf, want die hebben er verstand van.
Voor de rest is iedereen volstrekt mesjogge!


A  nr. 1 Angst om opnieuw in elkaar gestompt en getrapt te worden op aansporing van de politie, gebroken rib, gebroken vinger.
Allemaal om mij te leren, geen klachten in te dienen over de politie 

Achterdocht, argwaan en angst. Dat klopt wel heb ik dokter Plas uitgelegd, want als er bij mij wordt aangebeld, durf ik de deur niet meer open te doen, omdat ik bang ben, dat er dan iemand staat die aangespoord is door wijkagent J. Druppers, zoals al eerder is gebeurd, om mij opnieuw volledig in elkaar te stompen en te trappen.


A nr. 2 Achterdochtig als ik geworden ben, doe ik niet meer open als er aangebeld wordt, omdat ik bang ben dat er weer politie aan mijn deur staat, om mij opnieuw op valse gronden te arresteren. Arresteren, om mij nogmaals het lesje te leren, geen klachten indienen over de politie.
Dat is immers de vorige keer aanvankelijk goed gelukt. Maar dat mond dicht houden en niets meer melden, dus geen misstanden meer melden, duurde maar even, zoals de dokter, maar ook u beste lezer tijdens het lezen van deze site kunt constateren.
De psychiater sprak mijn redenering tegen en vertelde mij dat mijn achterdocht aangeboren is. Misschien dat er een klein gedeelte is veroorzaakt door datgene wat ik heb meegemaakt. Verder is het aangeboren, zo verzekerde de geneesheer mij.
'Het is een beetje sssiekelijk, wij noemen dat een beetje sssiekelijk, een beetje sssiekelijk', zo 'sssiste' de hulpverlener handlanger van Stadgenoot mij op een half fluisterende, maar doordringende en verwijtende toon toe.

A nr. 3 Argwaan als de woningcorporatie Stadgenoot aan mijn deur komt
Niet dat ik nou zo bang ben voor de huismeester of ander laf, volgzaam personeel van Stadgenoot, maar zij komen altijd te samen met de 'POLITIE, OPENDOEN!!!' 
Dat doen zij niet, omdat zij bang voor mij zijn, want dat is ook niet nodig en dat weten zij wel. Nee dat doen zij, omdat ze dan in hun rapportages kunnen vermelden, dat zij te samen met de politie aan de deur zijn geweest.
En dat doet het altijd goed, bijvoorbeeld bij een rechter.
Criminaliseren heet dat en daar zijn ze bij het asociale misdadige Stadgenoot en haar kliek heel erg goed in.
Criminaliseren; valselijk in de criminele sfeer plaatsen.


A nr. 3a Argwaan, nog meer argwaan! als er 2 mannen naar mij toe komen lopen in de centrale bibliotheek Amsterdam.
Nog meer argwaan psychiater Herman Plas van de GGD Amsterdam! Psychiatriseren maar! 
Als ik in de Centrale Bibliotheek Amsterdam brieven aan het schrijven ben of aan deze weblog zit te werken, dan is het al een paar keren gebeurd, dat er 2 mannen naar mij toe kwamen lopen. Mijn argwaan is dan groot en ben bang dat het dan 2 rechercheurs zijn die mij komen arresteren. Tot nu toe zijn de mannen altijd nog doorgelopen, omdat ze gelukkig niet bij mij moesten zijn. Ik kan u echter mededelen, dat woningcorporatie Stadgenoot en haar misdaadkliek van mij inderdaad een heel ander, achterdochtig en argwanend, mens heeft gemaakt.
Het zou ook volstrekt ongezond en abnormaal zijn, als dat niet zo was!

Argwaan, achterdocht en angst!
Gegronde en gezonde redenen om dat allemaal te zijn, gelet op datgene wat ik allemaal heb meegemaakt, zo heb ik de geneesheer voor zielsziekten uitgelegd. Maar daar was de door Stadgenoot ingehuurde, doorgestudeerde, volgzame handlanger van het criminele Stadgenoot het niet mee eens. 'Het is een aandoening!!! Misschien een klein beetje door de nare ervaringen, maar grotendeels is het
sssiekelijk, een beetje sssiekelijk sssiste' de ingehuurde geneesheer opnieuw! Hij krijgt voor zijn moeite vast en zeker weer een fijne veer in de reet van de asociale misdadige woningcorporatie Stadgenoot.


De psychiater keek mij luguber en doordringend aan en 'sssiste' mij verwijtend toe, 'het is een beetje sssiekelijk, wij noemen dat een beetje sssiekelijk, een beettje sssiekelijk'.

'Ik zal er rapport van opmaken heer Van den Ham, dan kunnen wij, van de Stadgenoot misdaadkliek, u nog meer kapot maken, dan wij al hebben gedaan!' ***
Bovenstaande teksten staan allemaal op een gespreksopname opgeslagen! behoudens
> ***


Alles wat ik in dit bericht en andere berichten over woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek beweer, is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!!!

Nico van den Ham, melder van misstanden, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zwaar wordt bestraft. Daar weer over klagen, nog meer straf!
 

***
Dat heeft de volgzame handlanger van Stadgenoot niet gezegd, maar wellicht wel gedacht en hij zal er ook wel rapport van opgemaakt hebben.

 
               JURIDISCHE HULP GEVRAAGD!  

 I.s.m. onze corrupte woningcorporatieredactie 

vrijdag 17 mei 2013

STADGENOOT | TE HUUR EEN BUNGALOW BINNEN DE RING VAN AMSTERDAM, €179.13 PER MAAND


Bungalow met zeer grote tuin 10 minuten fietsen van het centrum van Amsterdam voor slechts €197,13 per maand!!!<<<   Dit is zo'n bungalowDat is wat stadgenoot mij via de huurmakelaar/psychiater de heer Plas van de GGD Amsterdam aan heeft geboden. Allemaal om mij naar die psychiater toe te lokken en mij zo te kunnen psychiateriseren en mij vervolgens middels een psychische (overlast veroorzakende) aandoening, dakloos te maken. Een aandoening dus, waar de buren last van zouden hebben en ik dan via de rechter op valse gronden er uit gezet kan worden, zodat zij dan eindelijk van de klokkenluider af zijn.

Dit heeft de psychiater mij allemaal verteld, niet wetende dat ik het gesprek op nam met een verborgen voice recorder.


Dit is dus een voorbeeld van de asociale misdadige werkwijze van Stadgenoot en haar kliek, waaronder de GGD. Een bungalow aanbieden, weer een nieuwe bedachte methode, waarmee zij het leven van een normale nette huurder, maar wel klokkenluider, melder van misstanden, nog meer proberen te verwoesten dan zij reeds hebben gedaan.

Door een melder van ongewenste meldingen, meldingen van misstanden, te psychiatriseren, hoeft men de meldingen niet serieus te nemen.


Tijdens mijn eerste en tweede gesprek met de verhuurmakelaar-psychiater van de GGD Amsterdam, kreeg ik al te horen dat iedereen last van mij had, zie daarvoor mijn vorige bericht daarover, >>> 
HOE WORD JE EEN PSYCHISCH GESTOORDE
Nu, het derde gesprek, was mevrouw De Jong van woningcorporatie Stadgenoot er bij en die kwam met dezelfde bewering.


Dus vroeg ik, wie dat dan wel allemaal waren die last van mij hebben.
Hieronder het letterlijk van de gespreksopname overgenomen vermanende antwoord van mevrouw De Jong:


(Mevrouw De Jong spreekt heel lijzig. Opgeschreven zoals uitgesproken)
'Ik heb ook eeh.... laatst iemand he..... gesproken he.... en die heeft ook he........zeg maar uuuh.... eeh..... verklaaaard aan Stadgenoooot......., dat u zich niet altijd tegen iedere bewoner even aardig opstelt.... En eh.....nee..... e....., en ook wel...., dus tegen..... dus jaa.... en dat is wat ons een beetje zorgen baart'.

U begrijpt beste lezer, 'hier schrok ik nog al van!'

Daarna heb ik nogmaals gevraagd wie dat dan allemaal wel waren, waar ik niet vriendelijk tegen zou zijn en toen kwam de handlanger van Stadgenoot weer in actie.
De verhuurmakelaar/psychiater betaald door de GGD Amsterdam, maar 'werkzaam en gedwee' voor woningcorporatie Stadgenoot begon op een manier van opsomming,
als zou men verwachten dat er een lange lijst van namen kwam.
Een valselijke overdrijving, om het een en ander maar te doen laten lijken, zoals opdrachtgever Stadgenoot dat graag wenst.


Dit is de opsomming, van de psychiater, letterlijk overgenomen van de gespreksopname:

(Mijnheer Plas spreekt in tegenstelling tot mevrouw De Jong niet langzaam)
'mevrouw Smalhout en die Griek en eeeh....eeeeh....'
 en begon onmiddellijk heel snel ergens anders over te praten, in de hoop dat zijn leugenachtige gestuntel dan niet zo op zou vallen.

Het baart Stadgenoot dus toch wel een beetje zorgen, inzake datgene wat die ene bewoner aan mevrouw 'Aeh....he.....Uuh....' van Stadgenoot verklaard zou hebben.Ik denk echter dat het Stadgenoot pas echt zorgen baart, dat ik op het moment dat het gesprek plaatsvond 100 verklaringen, HONDERD!, heb van medebewoners die allemaal verklaren aan mij een goede buurman te hebben en nooit hebben gezien dat ik ruzie maak, vernielingen aanricht enz. enz..

Inmiddels heb ik nog meer van die verklaringen. Helaas heb ik er niet veel aan, want verklaringen van personen en instanties die in mijn voordeel zijn, worden honend weggelachen door het asociale misdadige Stadgenoot.
Dat geldt zelfs voor een verklaring van nota bene de rechtbank, dit i.v.m. de pyromaan >>>
WOONCOMPLEX STADGENOOT GETEISTERD DOOR BRANDSTICHTINGEN

Datzelfde geldt ook voor de handlangers van Stadgenoot bij de politie, de Commissie voor de Politieklachten en de Nationale Ombudsman. Niets, maar dan ook niets mag worden uitgezocht! Getuigen, die in mijn voordeel willen verklaren mogen dat absoluut niet en worden stilgezwegen. Alles moet in de doofpot blijven. Wel telkens weer nieuwe straf, omdat ik meld wat mij is overkomen, maar er mag nooit iets worden uitgezocht, want dan komen de vuile zaakjes van Stadgenoot en haar kliek aan het licht en dat willen ze niet.

Op initiatief van de verhuurmakelaar/psychiater werd er na het niet mis te verstane
ge-uu....en  ge-eeh.... van mevrouw De Jong én niet te vergeten de 'ellenlange opsomming' van de zielenknijpende huisjesmelker zelf, verder onderhandeld over de bungalow en mevrouw De Jong had weer een nieuwe verrassing voor mij in petto.

De bungalow bleek in eens niet meer voor € 179.13 per maand verhuurd te kunnen worden want dat was niet realistisch, zo deelde mevrouw De Jong van Stadgenoot mij mede. Maar de psychiater had mij tijdens het eerste gesprek toch zelf verteld, dat ik de bungalow kon huren voor dezelfde prijs als de eenkamerwoning die ik nu van Stadgenoot huur. En dat was op het moment van de gesprekken toch echt € 179.13 per maand! Het staat op de gespreksopname!

Mijn teleurstelling was groot nadat mevrouw De Jong zij, dat het niet realistisch was om te denken dat de bungalow voor dat bedrag verhuurd kan worden.
Zou het ambt, zielenknijper en tegelijkertijd huisjesverhuurder niet zo'n goede combinatie zijn, want de hersendokter had het toch echt tegen mij gezegd.
Voor dezelfde huurprijs!

Het staat op de gespreksopname. Is de zielenknijper zelf heel erg in de war, of zit hij de mij voor Stadgenoot gewoon te belazeren. Ik denk dat laatste!

De psychiater is laaiend over het feit dat ik de gesprekken heb opgenomen. Dat is strafbaar zo deelde hij mede. Dat heeft hij echter goed mis, want als degene die het gesprek opneemt, zelf deel neemt aan dat gesprek, mag hij het wel degelijk opnemen, ook zonder toestemming! >>>  ART> 139A LID 1 SUB 1 EN 2 WS

Ook zou het niet netjes zijn om zonder toestemming een gesprek op te nemen, zo sprak de zielenknijper mij berispend toe.

Ik vraag mij af hoe zo'n handlanger van Stadgenoot, een zenuwarts die huizen verhuurd, nou over netjes kan spreken. Ik denk dat hij niet eens weet, wat dat woord betekent.

Volgend bericht inzake deze kwestie;  Onder andere hoe de zielenknijper mij op het politiebureau, waar hij en ik toevallig tegelijkertijd waren, mij toesprak en verzekerde, dat hij zijn 'handen volledig van mij zou aftrekken'!

Is dat verrassend? Nee niet zo, want de voor Stadgenoot volgzame zielenknijper heeft zich laatdunkend over Stadgenoot en over de wijkagent uitgelaten en dat heb ik allemaal op de geluidsopname staan en dat weet hij inmiddels!


                     JURIDISCHE HULP GEVRAAGD 

I.s.m. onze corrupte -wie naait wie- woningcorporatieredactie

woensdag 15 mei 2013

vrijdag 10 mei 2013

STADGENOOT | NICO VAN DEN HAM | 2e BRIEF PRESIDENT POETIN

President Poetin,

Eerste brief
Naar aanleiding van mijn brief aan u d.d. 19 april 2013, >>> BRIEF POETIN  belde u mij vorige week. U wilde o.a. weten hoe het was afgelopen inzake de kwestie 'politie schiet weglopende man in de rug',  waarover ik u had geïnformeerd in mijn vorige schrijven.
U belde echter zeer ongelegen mijnheer Poetin en bovendien was er op dat moment nog geen nieuws inzake die kwestie. Dat is er nu wel en ik heb ook wat meer tijd.
Vandaar dat ik u nu daarover zal informeren middels deze, ook weer open brief.


Meer blauw op straat, meer schieten
Een paar dagen nadat u mij opbelde, werd bekent dat het openbaar ministerie heeft besloten, dat de schietende politieagenten niet zouden worden vervolgd. De politie schiet wel vaker mensen dood in Nederland, vooral de laatste tijd gebeurd dat meer en meer. Wat dan zo heel erg opvalt is, dat er bijna nooit een politieagent daarvoor wordt vervolgd. Dus nu ook niet inzake deze van de politie weglopende man, die zo laf in zijn rug is doodgeschoten.

Waarom politiekogels in de rug en niet in de benen?
Telkens wanneer de politie weer aan het schieten is geweest, vragen veel inwoners in deze zogenaamde rechtsstaat zich af mijnheer Poetin, waarom de politieagenten de mensen die zij beschieten niet in de benen schieten om zo die persoon te stoppen. Vooral nu ook weer, bij zo'n weglopende man, had dat makkelijk gekund, zo vinden velen!

Laag richten zit niet in de politieopleiding
Maar misschien is het wel zo mijnheer Poetin, dat de reden dat de politie niet op de benen van de mensen richt die zij beschieten is, omdat laag richten, hier in het 'keurige' Nederland niet in de politieopleiding zit. Ja en als je nooit hebt geleerd om laag te richten en het doelwit ook nog eens van je wegloopt, dan blijft er natuurlijk maar een mogelijkheid over nietwaar? Kapot schieten.

Familie boos
De familie van de doodgeschoten man is boos mijnheer Poetin en eist meer onderzoek, zie dit
>>> PERSBERICHT en klik dan nog een keer op dat persbericht om het groter te krijgen, zodat het leesbaar is.

Onderzoek snel klaar
Wat ook zo opvalt mijnheer Poetin, dat is dat dat onderzoek zo snel klaar is.
Het onderzoek heeft slechts 6 weken geduurd. Dat is wel anders als het om burgers gaat, die klachten bij instanties zoals de Commissie voor de Politieklachten of de Nationale Ombudsman indienen. Dan duurt het wel heel lang. Bovendien wringen die instanties zich ook nog eens in allerlei bochten, om zo wegen te vinden, die klachten over corrupt overheidstuig niet te hoeven uitzoeken en hen zo de handen boven het hoofd te kunnen houden! Behoudens dan wat kleine hele simpele kwesties, die zij dan met valse trots op het internet publiceren, zodat het toch nog wat lijkt.

Buurtregisseur Jack Druppers

Ik heb zelf ook klachten ingediend over een buurtregisseur, zo noemen ze hier in Amsterdam een wijkagent mijnheer Poetin, want dat klinkt zo beschaaft. Klachten over die politieagent, die mij herhaaldelijk valselijk beschuldigd van de meest erge misdrijven, terwijl de politieschurk zelf de crimineel is. Maar klachten indienen heeft geen enkele zin, want telkens wordt alles op alles gezet, om maar niets te hoeven onderzoeken, zodat dit soort gewoon door kan gaan met hun abjecte activiteiten.
De Waarheid moet in dit zogenaamde fatsoenlijke land in de grote vuile zaakjes staatsdoofpot blijven mijnheer Poetin.


In elkaar getrapt en gestompt op aansporing van wijkagent
Politieman Jack Druppers heeft, omdat ik klachten over hem heb ingediend, een boom van een kerel van 34 jaar aangespoord om mij, 60 jaar, volledig in elkaar te trappen en te schoppen. Ik heb mij in die tijd 5 maanden lang, moeten verplaatsen met behulp van krukken en was nog maar net van die krukken af. Ik stond dus nog erg wankel op mijn benen. De laffe straatvechter én de politieschurk waren daarvan op de hoogte!

Als slachtoffer met gebroken rib en gebroken vinger, na het doen van van aangifte, op valse gronden gearresteerd en opgesloten om mij het lesje te leren, niet te klagen over de politie! 
Toen ik als gewond slachtoffer met een gebroken rib en een gebroken vinger en nog wat andere kneuzingen, drie dagen later op afspraak aangifte van die mishandeling kwam doen, werd ik na het ondertekenen van mijn aangifte op valse gronden gearresteerd en opgesloten.

Politieschurk
De door de wijkagent gearrangeerde mishandeling, arrestatie en opsluiting was bedoeld om mij een lesje te leren geen klachten in te dienen over deze politieschurk.  Alles wat met deze kwestie te maken heeft, is door een van de vele foute officieren van justitie, die wij hier in dit zogenaamde keurige land hebben mijnheer Poetin, geseponeerd.
Er mag beslist niets worden onderzocht en alles moet in de nationale vuile zaakjes doofpot van deze pedofielenstaat.

Doofpot affaire, seks met kleine jongens door hoogste baas van van het Nederlandse ministerie van justitie mr. Joris Demmink
Ook vroeg u mij, hoe het er voor stond inzake de seks met jongetjes doofpotaffaire.
U weet het nog wel, want u vroeg mij er om, Joris Demmink. De Hoogste baas van het ministerie van justitie tot nog maar een maand of 5 geleden. Daarover kan ik u mededelen, dat er steeds meer vragen, uit steeds meer landen over worden gesteld.
Zie daarvoor o.a. dit >>>
Seks met kleine jongens Tevens kan ik u nog mededelen, dat de legale pedofielenclub Martijn ook nog vrolijk bestaat.

Handen boven het hoofd
U ziet wel mijnheer Poetin, of het nou een wijkagent is, of de hoogste baas van het ministerie van justitie. Het laffe corrupte overheidstuig, houd elkaar allemaal de handen boven het hoofd in dit zogenaamde fatsoenlijke rechtsstaatje en dekken zo elkaars schurkenstreken af.

Het hypocriete Amnesty Nederland
Ook wilde u nog weten, of Amnesty nog heeft gereageerd naar aanleiding van mijn vorige brief aan u, die ik ook heb gezonden aan het hoofdkantoor van Amnesty Nederland én aan alle ledenraden van Amnesty Nederland.
Ik heb daar maar één korte reactie op gehad. Een reactie die eigenlijk nergens op slaat. Het laffe hypocriete Amnesty Nederland bemoeid zich net zoals VVD huichelaar Mark Rutte met zaken van andere landen en doet net of Nederland een fatsoenlijk land is.
En dat terwijl het een door en door corrupt pedofielenland is!
Het is een land om je dood voor te schamen!

Bijgepraat
Ik heb u weer een beetje 'bijgepraat' mijnheer Poetin.
Als u weer wat wilt weten, dan belt u maar weer.

Groeten aan alle Russen uit het intens, corrupte, hypocriete Pedoland

Nico van den Ham

I.s.m. onze corrupte buitenlandredactie en onze snuivende waarheidscommissie

dinsdag 7 mei 2013

STADGENOOT | NICO VAN DEN HAM | TALK2MYRA RADIO

Hier kunt u de radio uitzending van woensdag 1 mei 2013 beluisteren, waarin ik mijn verhaal over de asociale, misdadige werkwijze van woningcorporatie Stadgenoot en haar steeds groter wordende kliek vertel.
Het is het gedeeltelijke verhaal, dit in verband met de tijd. Er is nog heel veel meer! Bent u geïnteresseerd in de vuile zaakjes van deze kliek?
Blijf dan de berichten volgen op deze deze site!
En wat er ook gebeurt, blijf mijn naam a.u.b. googelen!

                                                                                                    NICO VAN DEN HAM,  MELDER VAN MISSTANDEN, MELDER VAN  SLECHTS  DATGENE WAT HEM IS OVERKOMEN EN DIE VOOR DAT MELDEN DAARVAN ZO ZWAAR WORDT BESTRAFT

             JURIDISCHE HULP GEVRAAGD!  

donderdag 2 mei 2013

STADGENOOT | POLITIE | NICO VAN DEN HAM | NIET BANG, WEL ANGST!

Gisterenavond heb ik bij TALK2MYRA RADIO mijn verhaal mogen vertellen. Dat ging goed, zo is mij verteld. Zelf ben ik daar niet zo zeker van, want ik had mij voorgenomen om op een tijdsvolgordelijke vertelwijze het (veel te lange) verhaal te willen vertellen en dat is in het latere gedeelte van de uitzending mij helaas niet gelukt vind ik zelf.

De uitzending duurt een uur, maar dat is uitgelopen, naar ongeveer een uur en een kwartier. Dat is lang, maar veel te kort voor mijn omvangrijke verhaal.
Ik begrijp dat zo’n uitzending ook niet zoveel langer moet duren.
Luisteraars gaan geen uren zitten luisteren.

Ook ik heb een klok en toen ik in de gaten kreeg, dat er niet zo veel tijd meer over was, werd ik zenuwachtig en ben ik gebeurtenissen gaan vertellen die chronologisch gezien nog niet aan de orde waren.
Maar geen nood, ik mag nog een keer, zo heb ik vernomen en anders verwijs ik u naar deze site.

Mijn weblog heb ik eigenlijk opgestart om enkel mijn langdurende slopende kwestie, die ik heb met Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, middels berichten te publiceren en anderen voor de asociale misdadige werkwijzen van deze misdaadkliek te waarschuwen.
Tevens schreeuw ik om hulp, juridische hulp zoals men onderaan bij de meeste berichten ook kan zien.

Ik kan het inmiddels niet laten om af en toe ook te berichten over kwesties, die niets met mijn zaak te maken hebben, maar vaak wel overeenkomsten vertonen.
Het gaat daarbij dan ook altijd over onrecht, veroorzaakt door politie en justitie ofwel onze ’fijne’ overheid.

Afgelopen nacht heb ik niet geslapen omdat ik lag te ’malen’ na het vertellen, dus oprakelen, van de rottige levensbepalende kwestie.

Ik ben nooit bang op het moment, maar heb wel veel angst voor wat er vanaf nu weer gaat gebeuren!

Wordt ik opnieuw gestraft? In elkaar gestompt en getrapt op aansporing van de politie? Gearresteerd en opgesloten?

Omdat ik (nu ook al op de radio) heb verteld wat mij is overkomen?
We zullen het zien, maar angstaanjagend is het allemaal wel!


Nico van den Ham, Melder van Misstanden. Melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zo zwaar wordt gestraft. 

Daar weer over klagen, nog meer straf.

                 
 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD!