vrijdag 22 maart 2013

STADGENOOT | NICO VAN DEN HAM | HOE WORD JE EEN VANDAAL

HOE WORD JE EEN VANDAAL TERWIJL JE DAT ABSOLUUT NIET WILT.

Heel makkelijk, huur een woning van woningcorporatie Stadgenoot.
Maak een eind aan jarenlange brandstichtingen in het wooncomplex waar je woont, en/of meld andere misstanden en de rest wordt verzorgd door Stadgenoot en haar kliek.

LEES HIER MIJN RELAAS: LEES HET VERHAAL OVER DE VELE VERNIELINGEN EN DE ILEGALE BEWONING!

Illegale bewoning toegestaan door woningcorporatie Stadgenoot!


Pyromaan werd bewust niet gehinderd
Het verhaal over de honderden brandstichtingen bijna 5 jaren lang kent u inmiddels wel >>> Wooncomplex Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen
Bijna een jaar lang heeft woningcorporatie en haar kliek, ondanks mijn niet voor twijfel vatbare informatie, welbewust de pyromaan ongehinderd branden laten stichten. Er werd destijds vanwege al die brandstichtingen veel verhuist en ik denk dat die door Stadgenoot gewenste verhuizingen dan ook de redenen van Stadgenoot zijn geweest, om de vele brandstichtingen gewoon door te laten gaan, zie daarvoor
>>>
Stadgenoot | Reden om brandstichtingen te laten voortduren?

Pyromaan zelf gepakt

Omdat de wijkagent, de politie in het algemeen en het misdadige Stadgenoot op geen enkele wijze bereid waren om een eind aan de vreselijke en gevaarlijke situatie te maken, heb ik op 10 januari 2009 er dan zelf maar een eind aan gemaakt en heb de pyromaan gepakt, zodat de politie hem wel moest arresteren.
Later heb ik bij de rechtbank moeten getuigen en is de pyromaan veroordeeld en was er na jarenlange brandstichtingen, dank zij mij, eindelijk rust in het gebouw.

Kwetsende brieven 
Maar dat vond de asociale misdadige,  -lak aan de huurders-  organisatie Stadgenoot en haar kliek helemaal niet leuk! Dat bleek nog eens te meer en overduidelijk, toen ik van het onnozele bedrijfsjuristenwicht van Stadgenoot een boze brief kreeg, waar in stond dat ik op kantoor van Stadgenoot moest komen om mij te verantwoorden.
Ik moest mij o.a. komen verantwoorden inzake de voor de pyromaan 'zeer kwetsende brieven' die ik aan Stadgenoot had geschreven en naar Stadgenoot had gezonden!

>>>  Stadgenoot blij met pyromaan
Stadgenoot wilde en wil nog steeds van de oorspronkelijke bewoners af, dit om er studenten in te kunnen zetten!
Maar er was meer, veel meer! 

Illegale bewoning, toegestaan door Stadgenoot! Volstrekt lak aan de overlast voor de netjes betalende, normale huurders!

Illegale bewoning
Niet alleen liet het criminele Stadgenoot en haar kliek de brandstichtingen volstrekt onnodig nog bijna een jaar langer voortduren en brachten zij zo de bewoners van de 171 appartementen onnodig en welbewust voor nog langere tijd in groot gevaar.
Het woongenot werd ook in grote mate verpest, door illegale bewoning in die tijd.
Illegale bewoning, dat zoals algemeen bekend, meestal zeer veel overlast veroorzaakt.

Drank, ruitbreuk, pis, stront, op de gangen, geen probleem voor Stadgenoot

En dan met name door de vele aanhang, die op bezoek komen bij deze illegale bewoners. Deze bezoekers, meest schorem, brengen veel overlast teweeg voor de normale bewoners, zoals lawaai, extreem veel ruit breuk in de openbare ruimten, veelvuldig brandslangen opendraaien, bewoners nat spuiten vanaf 5 of 6 hoog met diezelfde brandslangen, liften kapot maken, vervuilen enz. enz..De bewoners waren vaak niet thuis, maar de aanhang ging dan in de openbare ruimten een feestje bouwen, vaak tot diep in de nacht inclusief drank en dergelijke. Gevolg, lawaai, lege flessen, urine en zelfs soms poep. Het een en ander was wekelijks meerdere malen aan de orde.

Louise Wenthuis Getto
Stadgenoot had door haar asociale en incompetente, maar vooral ook misdadige werkwijze van het wooncomplex een groot getto gemaakt waar gemiddeld elke dag politie kwam! Van verschillende agenten hoorde ik, dat zij er erg van baalden en nog nooit zoiets hadden meegemaakt. Het zelfde verklaarde de brandweer. Zelfs van een huisarts en verschillende andere dienstverleners hoorde ik gelijke verhalen.

Stadgenoot beantwoord brieven vrijwel nooit
Ondanks de vele tips inzake die illegale bewoning, die Stadgenoot van vele huurders kreeg, deed de ordinaire criminele huisjesmelker helemaal niets. Als huurders het een en ander schriftelijk aan Stadgenoot mededelen, krijgen zij niet eens antwoord. Het niet beantwoorden van brieven door Stadgenoot is in Amsterdam  al jaren een algemene klacht. Kijk maar eens op beoordelingswebsites. Stadgenoot heeft lak aan haar huurders, Stadgenoot minacht haar huurders! 
Stadgenoot is een zeer slecht, meedogenloos, asociaal en corrupt verhuurder, die het volstrekt niet kan schelen wat er zoal gebeurt in het wooncomplex. Als er maar wordt verhuist!

Nico van den Ham pleegt alle vernielingen
Echter, er moest  en moet nog steeds wel iemand verantwoordelijk worden gesteld voor de vele, vele vernielingen die hebben plaatsgevonden en af en toe nog plaatsvinden in het woongebouw. En dat is Nico van den Ham, melder van van misstanden en degene, die tot groot ongenoegen van de abjecte wooncorporatie Stadgenoot een einde heeft gemaakt aan de honderden brandstichtingen in en om het wooncomplex van wooncorporatie Stadgenoot. 
 Werkelijk alles wat er in het gebouw werd vernield en dat was veel in die tijd, heel veel, werd aan mijn naam gelinkt. En dat is nog steeds zo. Hoeveel brieven en sommaties ik niet heb gehad van o.a. het onnozele bedrijfsjuristen- wicht mevr. M. Bos van de juridische afdeling van Stadgenoot.

Semi- overheidstuig
Maar ook mondeling is mij telkens van alles aangewreven. Aan medebewoners werd door medewerkers van Stadgenoot herhaaldelijk verteld, dat Nico van den Ham, 'die man met dat grijs-witte haar, spijkerbroek en gympjes', degene was die alles in het gebouw sloopte. Ik heb mij bij misdaadkliek Stadgenoot vaak over deze stemmingmakerij (tevergeefs) beklaagd.
De criminelen van Stadgenoot vertelden mij ook, dat er aangifte bij de politie was gedaan over een door mij gepleegde vernieling aan de eigendommen van Stadgenoot. Aantonen of zelfs bewijzen bij dit >>> semioverheidstuig van het laagste soort, dat ik niets had misdaan, mocht niet. 'Wij hebben het uit handen gegeven aan de politie, regel het maar met de politie'. 

Als ik dan zelf maar naar de balie van het politiebureau ging om te informeren, dan werd mij na lang wachten en lang zoeken in het systeem medegedeeld, dat er niets te vinden was van een eventuele aangifte. Het criminele Stadgenoot-schorem had mij voorgelogen  inzake het doen van aangifte en mij zo weer slapeloze nachten bezorgd.

Inmiddels hangen er bewakingscamera's die 24-7 opnamen maken, die beelden worden door misdaadkliek Stadgenoot herhaaldelijk gemanipuleerd, dit om mij met politie en het O.M., de kliek van Stadgenoot, in aanraking/conflict te brengen. Daarover later meer.
Er komt nooit een rechter aan te pas, alles wordt onderling onwettig binnen de kliek geregeld. En als ik mij daar over beklaag.


Hoe meer waarheid, des te meer vervolging, Klagen daarover, nog meer straf!

Alles wat ik in dit bericht beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.


Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende 
bewijsstukken

Zie ook in deze reeks >>> HOE WORD JE EEN RACIST
                             >>> HOE WORD JE EEN PYROMAAN

Nico van den Ham, melder van misstanden, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan, zo zwaar wordt bestraft.


Daar weer over klagen, nog meer straf!


 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD 


Door. onze corrupte,  politiezakenredactie en onze corrupte, zuipende woningcorporatieredactie.