donderdag 14 maart 2013

STADGENOOT | COMMISSIE VOOR DE POLITIEKLACHTEN DEEL 3

Om een duidelijk beeld te krijgen van de asociale misdadige werkwijze
van woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, lees eerst de oudere berichten. zie en klik daarvoor in de berichtenlijst rechts op het scherm.


Het ontstaan van een nieuwe klacht tegen beroeps leugenaar politieman Jack Druppers tijdens de hoorzitting

Deze nieuwe klacht is, dat buurtregisseur J. Druppers tijdens de hoorzitting van de commissie voor de politieklachten 24-11-2010 op het stadhuis te Amsterdam, kamer 02.32, waar de politieman als enige werd gehoord, mij aanwijst als mogelijke brandstichter van nieuwe branden na de veroordeling van de pyromaan.

Branden die er echter niet meer zijn, dankzij mijn ingrijpen op 09-01-2010 én mijn getuigenverklaring op 22-01-2009 bij de recherche én mijn getuigenverklaring
op 22-03-2009 voor de rechtbank Parnassusweg 220 Amsterdam.


Advies aan de korpsbeheerder
De Commissie voor de politieklachten die niet aan hoor en wederhoor doet, als dat niet zo uitkomt heeft, zoals dat gaat in zo'n procedure, advies uitgebracht aan de korpsbeheerder. De korpsbeheerder is de burgemeester. De korpsbeheerder kan het advies wel of niet volgen, maar meestal zal hij dat wél doen.
Inzake mijn klachten heeft hij dat wel gedaan en heeft mijn klachten dus ongegrond verklaard.

Burgemeester van der Laan houdt ook hand boven het hoofd van liegende, gevaarlijke politieman
V.w.b. de nieuwe, tijdens de hoorzitting ontstane klacht
 vermeld de burgemeester 'constateringen' in de brief die ik inzake het advies van hem heb gekregen.
Ook de nieuwe ontstane klacht acht burgemeester ongegrond, omdat wijkagent Druppers meldingen had gekregen dat ik 's nachts over de gangen zou lopen.
Buurtregisseur Druppers had tevens meldingen gekregen, dat ik de mogelijke brandstichter zou zijn van nieuwe branden. Branden na de veroordeling van de pyromaan. Branden die er dank zij mij niet meer zijn.


Burgemeester constateert verder
Burgemeester Van der Laan constateert verder zo schrijft hij, dat wijkagent Druppers hier een mededeling doet van derden, dus weer over de rug van anderen, en acht daarom ook deze klacht ongegrond.


Branden die er dank zij mij niet meer zijn
Het gaat hier over branden die er dank zij mij niet meer zijn. Maar ook dat maakt onze beschaafd pratende (dat was vroeger wel anders) burgemeester niet uit, want een politieman is een politieman en die kan alles zeggen, ook over de rug van anderen, wat hij wil. Vooral als de politieman daar zijn eigen nutteloosheid, list, bedrog en zijn vuile zaakjes mee kan verhullen.


Politieman Druppers bedekt de ene leugen met de andere
Druppers heeft ook die meldingen weer verzonnen. Maar zelfs als dat niet zo was, dan nog is het uitermate laf, corrupt en smerig, om dat in plaats van tegen argumenten, als 'verdediging' op een hoorzitting, waar hij als enige mag verschijnen, op te voeren.
Dit, omdat de politieschurk wist, dat er na mijn optreden geen branden meer waren!


Schaamteloos liegende burgemeester
En dat begrijpt de schaamteloos liegende burgemeester Van der Laan natuurlijk zelf ook wel. Maar als het slachtoffer, de melder van misstanden, de klokkenluider, dan de gore moed heeft om over zoveel onrecht (er is nog zoveel meer) en smeerlapperij van deze politiecrimineel te klagen, dan houden de 'keurige' meesters in de rechten van de Commissie voor de Politieklachten  en de 'keurige' meester in de rechten,
mr. burgemeester Van der Laan hem de handen wel boven het hoofd.


Zo houden de beschaafd pratende dames en heren in deze 'keurige rechtszaak' elkaar en hun blauwe hulptroepen de handen boven het hoofd en dekken elkaars vuile zaakjes af!


Honderden branden, een zwaargewonde, zeer veel onrust

Er zijn 5 jaren lang honderden branden gesticht in en om het wooncomplex van Stadgenoot. Bij perioden gemiddeld 3 keer per week. Daar is een zwaargewonde bij gevallen, die voor de rest van zijn leven verminkt is en zich daardoor in een scootmobiel moet verplaatsen.
Een zwaargewonde die nooit enige aandacht van de asociale en ordinaire huisjesmelker woningcorporatie Stadgenoot heeft gehad in deze. Er zijn 3 vrachtwagens in de hens gestoken van de zakelijk huurder van stadgenoot, rijschool Nelen. Wij, bewoners, hebben vele horror nachten meegemaakt.

Veel angst, woongenot verziekt. Stadgenoot en politie doen niets!
Klokkenluider moet nu helemaal kapot van Stadgenoot en politie!

Er is ongelooflijk veel angst en schade aangericht en ons woongenot is jarenlang verziekt. De brandweer is honderden keren geweest, wat de gemeenschap veel geld heeft gekost. Er is veel kapot gemaakt. Ik heb er een eind aan gemaakt en nu moet ik, melder van misstanden, klokkenluider, kapot. Nog meer kapot dan ik al ben, want de aanhoudende criminele acties van Stadgenoot en haar handlangers zijn mij niet in de koude kleren gaan zitten en gaan onverminderd door!


Elke zaterdagnacht brandstichting tussen 24.00 en 01.30 uur 24.00 en 01.30 uur! politie doet niets!
Al voor februari 2008 heb ik Stadgenoot (toen nog Algemene Woningbouwvereniging) en de politie, meest telefonisch of door middel van aanspreken vele malen medegedeeld dat er meestal 3 branden per week werden gesticht om en in het Louise Wenthuis. In die periode gebeurde dat in elk geval elke zaterdagavond altijd tussen 24.00 u. en 01.30 u. De woningbouwvereniging en de politie hebben misdadig genoeg niets ondernomen en de pyromaan kon daardoor ongehinderd doorgaan met 3 keer in de week brand stichten in en om het wooncomplex. Ik wist toen nog niet wie de pyromaan was.  

'S nachts over gangen lopen mag niet van buurtregisseur Jack Druppers
Maar dat wist ik vanaf 2 februari 2008 nadat ik een keer over de gangen had gelopen, wat mij zo kwalijk wordt genomen, wel!
Ik heb daarna Stadgenoot, van huismeester tot aan de directie toe, de politie in het algemeen en even later ook wijkagent Druppers opnieuw bestookt met telefoontjes, aanspreken, e-mails en brieven toezenden en hen zo telkens maar weer medegedeeld wie de pyromaan was, waar de pyromaan verbleef en bovendien dat hij zaterdagavond tussen 12.30 uur en 01.30 uur weer brand zou gaan stichten, omdat hij dat altijd op die dag en op dat tijdstip deed.

Exact zelfde informatie van overbuurman Politieman Druppers deed niets!
Bovendien was er ook nog een student uit de studentenflat aan de overzijde van de straat, die ik toen nog niet kende en hij mij niet, dus onafhankelijk van mij, exact dezelfde informatie aan de politie heeft verstrekt zoals ik dat heb gedaan.
Deze student heeft net zoals ik, later ook moeten getuigen voor de rechtbank.

Branden kwamen Stadgenoot blijkbaar wel goed uit
Stadgenoot, de politie in het algemeen en even later ook de wijkagent, bleven ondanks al die informatie, allemaal rustig achteroverleunen en lieten de gevaarlijke situatie voor de bewoners van 171 woningen welbewust en onnodig nog langer voortduren, omdat dat Stadgenoot waarschijnlijk wel goed uit kwam.

  
>>> Redenen Stadgenoot brandstichtingen voort te laten duren

Elke maandagmorgen bleek dat mijn informatie de juiste was
Elke maandagmorgen in die periode, hebben zij allen kunnen vast stellen, dat mijn informatie de juiste was en niet voor twijfel vatbaar.

Zelf een einde gemaakt aan brandstichtingen
Na bijna een jaar en tientallen brandstichtingen verder, heb ik zelf ingegrepen en heb een eind aan die jarenlange en honderden brandstichtingen gemaakt. En nu, nadat ik dan maar zelf een einde aan de gevaarlijke situatie heb gemaakt, wordt mij zogenaamd via derden, dus voor de zoveelste keer over de rug van anderen, verweten dat ik ‘s nachts over gangen loop.

Over gangen lopen zou niet strafbaar moeten zijn. Pyromaan betrapt! 
Omdat dat niet strafbaar zou moeten zijn, zou ik mij daar ook niet voor moeten hoeven te verantwoorden. Ik heb inderdaad een keer ’s nachts over die gangen gelopen en dat was in de nacht van 02-02 op 03-02-2008 en heb mij tussen 24.00 uur en 01.30 verdekt opgesteld en heb toen de pyromaan betrapt en gezien wie het was en waar hij verbleef. Ik heb hem onopvallend gevolgd en heb zo gezien waar de pyromaan naar binnen ging. Ik zou zo bij de politie kunnen, maar ik lig nog liever zonder enige vorm van inkomen in de goot of onder een brug te creperen.

In plaats van liegen en had politieman Druppers over de gang moeten lopen
Als de verhalen verzinnende wijkagent zelf een keer op een zaterdagavond in die periode tussen 24.00 uur en 01.30 uur over die gangen had gelopen, dan had hij met al zijn bevoegdheden en al zijn praatjes de pyromaan, dank zij mijn informatie, zelf heel makkelijk toen al op kunnen pakken en dan had ik het op 10-01-2009 niet hoeven te doen. De pyromaan kon dus nog bijna een jaar lang ongehinderd zijn gang gaan, omdat de wijkagent veel liever achterover leunt en verhalen verzint, dan dat hij politiewerk verricht.

Volstrekt nutteloos als politieman
Politieman Druppers, ofwel de achteroverleunende verhalen verzinner, had door te doen wat ik heb gedaan, zijn volstrekte nutteloosheid als politieman nog een beetje kunnen opheffen.

Kan het nog crimineler, kan het nog meer schandalig?
Voor wat betreft mijn klacht, dat de politieman mij valselijk aanwijst als mogelijke brandstichter van branden die er dankzij mijn ingrijpen niet meer zijn, constateert de korpsbeheerder, dat de wijkagent hier een mededeling doet van meldingen van derden en acht ook die klacht ongegrond.
Kan het nog smeriger, is deze zaak nog niet schandalig genoeg, blijkbaar niet.
Want door dit zo te stellen, maakt burgemeester Van der Laan deze kwestie nog veel meer schandalig, dan dat deze omvangrijk gemaakte kwestie al was.

Koffie en Cup-A-Soup
Druppers wist van de honderden brandstichtingen en wist dat ik, melder van misstanden, de pyromaan had uitgeschakeld. Een wijkagent weet bovendien of er daarna nog nieuwe branden zijn, zeker als je elke dag koffie en cup-a-Soup zit te drinken bij de beheerder van het wooncomplex, huismeester J. Bulder. Koffie en soep drinken bij een huismeester van woningcorporatie Stadgenoot, een huismeester die natuurlijk ook heel goed weet, vooral omdat er al honderden branden waren geweest, dat er na mijn optreden geen brandstichtingen meer plaatsvinden in en om het door hem beheerde wooncomplex.

Kan het nog crimineler? gebeurd dit in Nederland?

Zich zelf door middel van tegenargumenten inzake mijn klacht verdedigen dat doet, of beter gezegd, dat kan deze politiecrimineel, die mij zo in elkaar heeft laten slaan, niet en wijst mij, zo laf, gevaarlijk en abject als deze politieman is, opnieuw over de rug van anderen aan als mogelijke pyromaan terwijl hij heel goed weet, dat er dank zij mijn persoon geen branden meer zijn!

Alles wat ik in dit bericht beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de honderden brandstichtingen!

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!

Niemand kan mij op een leugen betrappen!

De mate waarin een klokkenluider vervolgd wordt, laat zien hoe graag men de feiten in de doofpot houdt.


nico.vandenham@gmail.com

 JOURNALISTEN         WELKOM   
 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD  


I.S.M. met onze zuipende, snuivende politiezakenredactie. Bewerkt door onze overspannen waarheidscommissie