KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 27 maart 2013

NICO VAN DEN HAM | ALWEER CORRUPTIE BIJ POLITIE

ALKMAAR Het openbaar ministerie is niet-ontvankelijk verklaard in een drugszaak vanwege het, ALWEER!, GEKNOEI MET BEWIJSMATERIAAL DOOR ONZE POLITIE VRIENDEN SCHURKEN!

Deze keer gaat het om geknoei met gespreks-tapverslagen.
Zo is te lezen op de website van Vallenduuk Advocaten te Haarlem.

>>> http://www.vallenduuk.nl/nieuws/politie-gaat-boekje-te-buiten

De verdachte tegen wie op deze misdadige wijze maar liefst 12 maanden cel was geëist gaat vrijuit!

De politie heeft telefoon gesprekken getapt en en in elk geval zijn drie van die taps DOOR DE POLITIE OPZETTELIJK VERANDERD om de verdachte VOOR LANGE TIJD ONTERECHT ACHTER DE TRALIES TE KRIJGEN!

De verdachte wordt DOOR MIDDEL VAN LIST EN BEDROG DOOR DE POLITIE als een drugsdealer neergezet terwijl dat niet zo is.

De 'keurige' officier van justitie geeft toe dat er sprake is van een vergissing, er zijn fouten gemaakt. Hoe abject kan een officier van Justitie zijn?

Dit zijn geen fouten van de politie, dit zijn gewoon MISDADIGE WERKWIJZEN VAN POLITIECRIMINELEN MEVROUW OF MENEER DE OFFICIER!

Ik heb helaas ook veel ervaring met zo'n POLITIECRIMINEEL, een wijkagent, zie mijn andere berichten, die van alles verzint en valsheid in geschrifte pleegt om mijn leven nog verder kapot te maken dan dat de crimineel al heeft gedaan.

Ik heb ook veel ervaring met meerdere OFFICIEREN VAN JUSTITIE, ofwel OVERHEIDSCRIMINELEN VAN HET LAAGSTE SOORT, die massaal dit soort politiecriminelen de handen boven het hoofd houden.

Wedden, dat deze politieschurken ook weer vrijuit gaan! Hoor je nooit meer wat over.

En wat ook zo erg is, dat dit soort berichten heel, heel moeilijk te vinden zijn in de GROTE PULP MEDIA en vaak al helemaal niet. Alleen als het om zeer grote zaken gaat, waar men niet omheen kan zoals de Puttense moordzaak, Oma Mok (6 van Breda), Lucia de Berk, enz. enz., dan wordt er aandacht aan besteed.

Maar reken erop dat het voor de verdachte waar het hier om gaat en waartegen maar liefst 12 maanden was geeist,  ook heel zwaar zou zijn geweest. Want valselijk worden beschuldigd is heel erg en als je er dan ook nog eens moet voor gaan zitten!


Hulde voor mr. R. M. Kikkert - advocaat Vallenduuk Advocaten Haarlem

Nico van den Ham, melder van Misstanden, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan zo zwaar wordt bestraft!


Bewerkt door onze waarheidscommissie

vrijdag 22 maart 2013

STADGENOOT | NICO VAN DEN HAM | HOE WORD JE EEN VANDAAL

HOE WORD JE EEN VANDAAL TERWIJL JE DAT ABSOLUUT NIET WILT.

Heel makkelijk, huur een woning van woningcorporatie Stadgenoot.
Maak een eind aan jarenlange brandstichtingen in het wooncomplex waar je woont, en/of meld andere misstanden en de rest wordt verzorgd door Stadgenoot en haar kliek.

LEES HIER MIJN RELAAS: LEES HET VERHAAL OVER DE VELE VERNIELINGEN EN DE ILEGALE BEWONING!

Illegale bewoning toegestaan door woningcorporatie Stadgenoot!


Pyromaan werd bewust niet gehinderd
Het verhaal over de honderden brandstichtingen bijna 5 jaren lang kent u inmiddels wel >>> Wooncomplex Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen
Bijna een jaar lang heeft woningcorporatie en haar kliek, ondanks mijn niet voor twijfel vatbare informatie, welbewust de pyromaan ongehinderd branden laten stichten. Er werd destijds vanwege al die brandstichtingen veel verhuist en ik denk dat die door Stadgenoot gewenste verhuizingen dan ook de redenen van Stadgenoot zijn geweest, om de vele brandstichtingen gewoon door te laten gaan, zie daarvoor
>>>
Stadgenoot | Reden om brandstichtingen te laten voortduren?

Pyromaan zelf gepakt

Omdat de wijkagent, de politie in het algemeen en het misdadige Stadgenoot op geen enkele wijze bereid waren om een eind aan de vreselijke en gevaarlijke situatie te maken, heb ik op 10 januari 2009 er dan zelf maar een eind aan gemaakt en heb de pyromaan gepakt, zodat de politie hem wel moest arresteren.
Later heb ik bij de rechtbank moeten getuigen en is de pyromaan veroordeeld en was er na jarenlange brandstichtingen, dank zij mij, eindelijk rust in het gebouw.

Kwetsende brieven 
Maar dat vond de asociale misdadige,  -lak aan de huurders-  organisatie Stadgenoot en haar kliek helemaal niet leuk! Dat bleek nog eens te meer en overduidelijk, toen ik van het onnozele bedrijfsjuristenwicht van Stadgenoot een boze brief kreeg, waar in stond dat ik op kantoor van Stadgenoot moest komen om mij te verantwoorden.
Ik moest mij o.a. komen verantwoorden inzake de voor de pyromaan 'zeer kwetsende brieven' die ik aan Stadgenoot had geschreven en naar Stadgenoot had gezonden!

>>>  Stadgenoot blij met pyromaan
Stadgenoot wilde en wil nog steeds van de oorspronkelijke bewoners af, dit om er studenten in te kunnen zetten!
Maar er was meer, veel meer! 

Illegale bewoning, toegestaan door Stadgenoot! Volstrekt lak aan de overlast voor de netjes betalende, normale huurders!

Illegale bewoning
Niet alleen liet het criminele Stadgenoot en haar kliek de brandstichtingen volstrekt onnodig nog bijna een jaar langer voortduren en brachten zij zo de bewoners van de 171 appartementen onnodig en welbewust voor nog langere tijd in groot gevaar.
Het woongenot werd ook in grote mate verpest, door illegale bewoning in die tijd.
Illegale bewoning, dat zoals algemeen bekend, meestal zeer veel overlast veroorzaakt.

Drank, ruitbreuk, pis, stront, op de gangen, geen probleem voor Stadgenoot

En dan met name door de vele aanhang, die op bezoek komen bij deze illegale bewoners. Deze bezoekers, meest schorem, brengen veel overlast teweeg voor de normale bewoners, zoals lawaai, extreem veel ruit breuk in de openbare ruimten, veelvuldig brandslangen opendraaien, bewoners nat spuiten vanaf 5 of 6 hoog met diezelfde brandslangen, liften kapot maken, vervuilen enz. enz..De bewoners waren vaak niet thuis, maar de aanhang ging dan in de openbare ruimten een feestje bouwen, vaak tot diep in de nacht inclusief drank en dergelijke. Gevolg, lawaai, lege flessen, urine en zelfs soms poep. Het een en ander was wekelijks meerdere malen aan de orde.

Louise Wenthuis Getto
Stadgenoot had door haar asociale en incompetente, maar vooral ook misdadige werkwijze van het wooncomplex een groot getto gemaakt waar gemiddeld elke dag politie kwam! Van verschillende agenten hoorde ik, dat zij er erg van baalden en nog nooit zoiets hadden meegemaakt. Het zelfde verklaarde de brandweer. Zelfs van een huisarts en verschillende andere dienstverleners hoorde ik gelijke verhalen.

Stadgenoot beantwoord brieven vrijwel nooit
Ondanks de vele tips inzake die illegale bewoning, die Stadgenoot van vele huurders kreeg, deed de ordinaire criminele huisjesmelker helemaal niets. Als huurders het een en ander schriftelijk aan Stadgenoot mededelen, krijgen zij niet eens antwoord. Het niet beantwoorden van brieven door Stadgenoot is in Amsterdam  al jaren een algemene klacht. Kijk maar eens op beoordelingswebsites. Stadgenoot heeft lak aan haar huurders, Stadgenoot minacht haar huurders! 
Stadgenoot is een zeer slecht, meedogenloos, asociaal en corrupt verhuurder, die het volstrekt niet kan schelen wat er zoal gebeurt in het wooncomplex. Als er maar wordt verhuist!

Nico van den Ham pleegt alle vernielingen
Echter, er moest  en moet nog steeds wel iemand verantwoordelijk worden gesteld voor de vele, vele vernielingen die hebben plaatsgevonden en af en toe nog plaatsvinden in het woongebouw. En dat is Nico van den Ham, melder van van misstanden en degene, die tot groot ongenoegen van de abjecte wooncorporatie Stadgenoot een einde heeft gemaakt aan de honderden brandstichtingen in en om het wooncomplex van wooncorporatie Stadgenoot. 
 Werkelijk alles wat er in het gebouw werd vernield en dat was veel in die tijd, heel veel, werd aan mijn naam gelinkt. En dat is nog steeds zo. Hoeveel brieven en sommaties ik niet heb gehad van o.a. het onnozele bedrijfsjuristen- wicht mevr. M. Bos van de juridische afdeling van Stadgenoot.

Semi- overheidstuig
Maar ook mondeling is mij telkens van alles aangewreven. Aan medebewoners werd door medewerkers van Stadgenoot herhaaldelijk verteld, dat Nico van den Ham, 'die man met dat grijs-witte haar, spijkerbroek en gympjes', degene was die alles in het gebouw sloopte. Ik heb mij bij misdaadkliek Stadgenoot vaak over deze stemmingmakerij (tevergeefs) beklaagd.
De criminelen van Stadgenoot vertelden mij ook, dat er aangifte bij de politie was gedaan over een door mij gepleegde vernieling aan de eigendommen van Stadgenoot. Aantonen of zelfs bewijzen bij dit >>> semioverheidstuig van het laagste soort, dat ik niets had misdaan, mocht niet. 'Wij hebben het uit handen gegeven aan de politie, regel het maar met de politie'. 

Als ik dan zelf maar naar de balie van het politiebureau ging om te informeren, dan werd mij na lang wachten en lang zoeken in het systeem medegedeeld, dat er niets te vinden was van een eventuele aangifte. Het criminele Stadgenoot-schorem had mij voorgelogen  inzake het doen van aangifte en mij zo weer slapeloze nachten bezorgd.

Inmiddels hangen er bewakingscamera's die 24-7 opnamen maken, die beelden worden door misdaadkliek Stadgenoot herhaaldelijk gemanipuleerd, dit om mij met politie en het O.M., de kliek van Stadgenoot, in aanraking/conflict te brengen. Daarover later meer.
Er komt nooit een rechter aan te pas, alles wordt onderling onwettig binnen de kliek geregeld. En als ik mij daar over beklaag.


Hoe meer waarheid, des te meer vervolging, Klagen daarover, nog meer straf!

Alles wat ik in dit bericht beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.


Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende 
bewijsstukken

Zie ook in deze reeks >>> HOE WORD JE EEN RACIST
                             >>> HOE WORD JE EEN PYROMAAN

Nico van den Ham, melder van misstanden, melder van slechts datgene wat hem is overkomen en die voor dat melden daarvan, zo zwaar wordt bestraft.


Daar weer over klagen, nog meer straf!


 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD 


Door. onze corrupte,  politiezakenredactie en onze corrupte, zuipende woningcorporatieredactie.

zaterdag 16 maart 2013

NICO VAN DEN HAM | POLITIE-MENTALITEIT

Ik denk dat de mentaliteit van de politie nog precies dezelfde is zoals die was in de jaren '40-'45. Zo'n zevenennegentig procent van de Nederlandse/Amsterdamse politieagenten trokken Joden uit hun woningen en flikkerden ze in een veewagon om afgevoerd te worden naar de kampen/gaskamers.

>>> http://www.dedokwerker.nl/politie_amsterdam.html

>>> http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/28194/het-joden-
        vangen-werd-een-ware-hartstocht.html


Waarom ik denk dat die mentaliteit nog precies dezelfde is? Dat komt omdat ik zelf veel heb meegemaakt en meemaak inzake de misdadige werkwijzen van woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, waaronder de politie en justitie. 
Onwettige misdadige acties tegen mijn persoon,

Nico van den Ham,

MELDER VAN SLECHTS DATGENE WAT HEM IS OVERKOMEN EN DIE VOOR DAT MELDEN DAARVAN ZO ZWAAR WORDT BESTRAFT!

Niet via de rechter hoor, want er wordt alles aan gedaan om mij daar bij weg te houden! Onwettige bestraffing valt mij ten deel, bestraffing die ook weer in de doofpot moet en daar dan moet blijven. Smerige zaakjes van woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, politie, justitie en G.G.D..

Vuile semioverheidszaakjes en vuile overheidszaakjes die niet met een pen te beschrijven zijn en wat door de meesten ook niet wordt geloofd, omdat het ook bijna niet te geloven is.
'Gebeurd alleen in het buitenland, niet in dit keurige rechtsstaatje', zo wil men ons via de (meeste) media doen laten geloven.


Daarom komt het dus, dat ik denk dat de mentaliteit bij de politie nog precies dezelfde is als in '40-'45. Maar dat ik dat denk, komt ook en wordt nog eens extra bevestigd door o.a. de volgende ONVOORSTELBARE POLITIE-SMEERLAPPERIJ:

Ongeveer een week geleden reed een man in een busje in een straat in Amsterdam waarvoor je een ontheffing moet hebben om daar te mogen rijden.
Of die man die ontheffing had weet ik niet, maar hij werd door de politie aangehouden.
Tot zo ver niets mis mee, maar in dat busje, een busje om kinderen met een beperking van huis naar school te brengen en vise versa, zat een Surinaamse jongen van 18 jaar met een IQ van ongeveer een 8 jarige ofwel een IQ van ongeveer 48.


Dat schoolbusje werd dus aangehouden om te kijken of die wel een ontheffing had, maar ja hoor de flinke dienders moesten ook de (verblijfs)papieren zien van de de arme drommel die achter in het busje zat.
En die had hij niet, ha ha dachten de dappere dienders en trokken de stakker uit het schoolbusje en flikkerden hem in een politiebusje. Afvoeren!!!

Waarheen? Naar een kamp?
Nee niet naar een kamp, die kampen zijn gesloten, maar wel naar een cel!

En daar heeft de crimineel de verstandelijk beperkte jongen bijna een week gezeten.
Hij heeft in die week niets gegeten, geen schone kleren gekregen en was in al zijn onnozelheid vreselijk in paniek!
Door tussenkomst van de politiek is hij voorlopig vrijgelaten.

< Hij heeft wel zo'n kaartje en hoeft gelukkig
   niet in een cel.

Waarom ik nog meer denk dat de mentaliteit van de politie dezelfde is al in de jaren
'40-'45?
Kijk maar eens naar het zeer schokkende filmpje waar 'dappere' handhavers en later 'stoere' politie een Italiaanse toerist zeer hardhandig tegen de grond werken.
Als je het filmpje bekijkt dan denk je dat hier een huurmoordernaar wordt aangehouden.

Was de toerist dan geen huurmoordenaar? Nee hij zat op een huurfiets en fietste ergens waar dat niet mocht.
Zet ook vooral het geluid aan tijdens het bekijken van het filmpje en luister naar de omstanders. 
>>> AT5 | POLITIE WERKT TOERIST TEGEN DE GROND

I.s.m. onze zuipende, corrupte politiezaken-redactie

donderdag 14 maart 2013

STADGENOOT | COMMISSIE VOOR DE POLITIEKLACHTEN DEEL 3

Om een duidelijk beeld te krijgen van de asociale misdadige werkwijze
van woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, lees eerst de oudere berichten. zie en klik daarvoor in de berichtenlijst rechts op het scherm.


Het ontstaan van een nieuwe klacht tegen beroeps leugenaar politieman Jack Druppers tijdens de hoorzitting

Deze nieuwe klacht is, dat buurtregisseur J. Druppers tijdens de hoorzitting van de commissie voor de politieklachten 24-11-2010 op het stadhuis te Amsterdam, kamer 02.32, waar de politieman als enige werd gehoord, mij aanwijst als mogelijke brandstichter van nieuwe branden na de veroordeling van de pyromaan.

Branden die er echter niet meer zijn, dankzij mijn ingrijpen op 09-01-2010 én mijn getuigenverklaring op 22-01-2009 bij de recherche én mijn getuigenverklaring
op 22-03-2009 voor de rechtbank Parnassusweg 220 Amsterdam.


Advies aan de korpsbeheerder
De Commissie voor de politieklachten die niet aan hoor en wederhoor doet, als dat niet zo uitkomt heeft, zoals dat gaat in zo'n procedure, advies uitgebracht aan de korpsbeheerder. De korpsbeheerder is de burgemeester. De korpsbeheerder kan het advies wel of niet volgen, maar meestal zal hij dat wél doen.
Inzake mijn klachten heeft hij dat wel gedaan en heeft mijn klachten dus ongegrond verklaard.

Burgemeester van der Laan houdt ook hand boven het hoofd van liegende, gevaarlijke politieman
V.w.b. de nieuwe, tijdens de hoorzitting ontstane klacht
 vermeld de burgemeester 'constateringen' in de brief die ik inzake het advies van hem heb gekregen.
Ook de nieuwe ontstane klacht acht burgemeester ongegrond, omdat wijkagent Druppers meldingen had gekregen dat ik 's nachts over de gangen zou lopen.
Buurtregisseur Druppers had tevens meldingen gekregen, dat ik de mogelijke brandstichter zou zijn van nieuwe branden. Branden na de veroordeling van de pyromaan. Branden die er dank zij mij niet meer zijn.


Burgemeester constateert verder
Burgemeester Van der Laan constateert verder zo schrijft hij, dat wijkagent Druppers hier een mededeling doet van derden, dus weer over de rug van anderen, en acht daarom ook deze klacht ongegrond.


Branden die er dank zij mij niet meer zijn
Het gaat hier over branden die er dank zij mij niet meer zijn. Maar ook dat maakt onze beschaafd pratende (dat was vroeger wel anders) burgemeester niet uit, want een politieman is een politieman en die kan alles zeggen, ook over de rug van anderen, wat hij wil. Vooral als de politieman daar zijn eigen nutteloosheid, list, bedrog en zijn vuile zaakjes mee kan verhullen.


Politieman Druppers bedekt de ene leugen met de andere
Druppers heeft ook die meldingen weer verzonnen. Maar zelfs als dat niet zo was, dan nog is het uitermate laf, corrupt en smerig, om dat in plaats van tegen argumenten, als 'verdediging' op een hoorzitting, waar hij als enige mag verschijnen, op te voeren.
Dit, omdat de politieschurk wist, dat er na mijn optreden geen branden meer waren!


Schaamteloos liegende burgemeester
En dat begrijpt de schaamteloos liegende burgemeester Van der Laan natuurlijk zelf ook wel. Maar als het slachtoffer, de melder van misstanden, de klokkenluider, dan de gore moed heeft om over zoveel onrecht (er is nog zoveel meer) en smeerlapperij van deze politiecrimineel te klagen, dan houden de 'keurige' meesters in de rechten van de Commissie voor de Politieklachten  en de 'keurige' meester in de rechten,
mr. burgemeester Van der Laan hem de handen wel boven het hoofd.


Zo houden de beschaafd pratende dames en heren in deze 'keurige rechtszaak' elkaar en hun blauwe hulptroepen de handen boven het hoofd en dekken elkaars vuile zaakjes af!


Honderden branden, een zwaargewonde, zeer veel onrust

Er zijn 5 jaren lang honderden branden gesticht in en om het wooncomplex van Stadgenoot. Bij perioden gemiddeld 3 keer per week. Daar is een zwaargewonde bij gevallen, die voor de rest van zijn leven verminkt is en zich daardoor in een scootmobiel moet verplaatsen.
Een zwaargewonde die nooit enige aandacht van de asociale en ordinaire huisjesmelker woningcorporatie Stadgenoot heeft gehad in deze. Er zijn 3 vrachtwagens in de hens gestoken van de zakelijk huurder van stadgenoot, rijschool Nelen. Wij, bewoners, hebben vele horror nachten meegemaakt.

Veel angst, woongenot verziekt. Stadgenoot en politie doen niets!
Klokkenluider moet nu helemaal kapot van Stadgenoot en politie!

Er is ongelooflijk veel angst en schade aangericht en ons woongenot is jarenlang verziekt. De brandweer is honderden keren geweest, wat de gemeenschap veel geld heeft gekost. Er is veel kapot gemaakt. Ik heb er een eind aan gemaakt en nu moet ik, melder van misstanden, klokkenluider, kapot. Nog meer kapot dan ik al ben, want de aanhoudende criminele acties van Stadgenoot en haar handlangers zijn mij niet in de koude kleren gaan zitten en gaan onverminderd door!


Elke zaterdagnacht brandstichting tussen 24.00 en 01.30 uur 24.00 en 01.30 uur! politie doet niets!
Al voor februari 2008 heb ik Stadgenoot (toen nog Algemene Woningbouwvereniging) en de politie, meest telefonisch of door middel van aanspreken vele malen medegedeeld dat er meestal 3 branden per week werden gesticht om en in het Louise Wenthuis. In die periode gebeurde dat in elk geval elke zaterdagavond altijd tussen 24.00 u. en 01.30 u. De woningbouwvereniging en de politie hebben misdadig genoeg niets ondernomen en de pyromaan kon daardoor ongehinderd doorgaan met 3 keer in de week brand stichten in en om het wooncomplex. Ik wist toen nog niet wie de pyromaan was.  

'S nachts over gangen lopen mag niet van buurtregisseur Jack Druppers
Maar dat wist ik vanaf 2 februari 2008 nadat ik een keer over de gangen had gelopen, wat mij zo kwalijk wordt genomen, wel!
Ik heb daarna Stadgenoot, van huismeester tot aan de directie toe, de politie in het algemeen en even later ook wijkagent Druppers opnieuw bestookt met telefoontjes, aanspreken, e-mails en brieven toezenden en hen zo telkens maar weer medegedeeld wie de pyromaan was, waar de pyromaan verbleef en bovendien dat hij zaterdagavond tussen 12.30 uur en 01.30 uur weer brand zou gaan stichten, omdat hij dat altijd op die dag en op dat tijdstip deed.

Exact zelfde informatie van overbuurman Politieman Druppers deed niets!
Bovendien was er ook nog een student uit de studentenflat aan de overzijde van de straat, die ik toen nog niet kende en hij mij niet, dus onafhankelijk van mij, exact dezelfde informatie aan de politie heeft verstrekt zoals ik dat heb gedaan.
Deze student heeft net zoals ik, later ook moeten getuigen voor de rechtbank.

Branden kwamen Stadgenoot blijkbaar wel goed uit
Stadgenoot, de politie in het algemeen en even later ook de wijkagent, bleven ondanks al die informatie, allemaal rustig achteroverleunen en lieten de gevaarlijke situatie voor de bewoners van 171 woningen welbewust en onnodig nog langer voortduren, omdat dat Stadgenoot waarschijnlijk wel goed uit kwam.

  
>>> Redenen Stadgenoot brandstichtingen voort te laten duren

Elke maandagmorgen bleek dat mijn informatie de juiste was
Elke maandagmorgen in die periode, hebben zij allen kunnen vast stellen, dat mijn informatie de juiste was en niet voor twijfel vatbaar.

Zelf een einde gemaakt aan brandstichtingen
Na bijna een jaar en tientallen brandstichtingen verder, heb ik zelf ingegrepen en heb een eind aan die jarenlange en honderden brandstichtingen gemaakt. En nu, nadat ik dan maar zelf een einde aan de gevaarlijke situatie heb gemaakt, wordt mij zogenaamd via derden, dus voor de zoveelste keer over de rug van anderen, verweten dat ik ‘s nachts over gangen loop.

Over gangen lopen zou niet strafbaar moeten zijn. Pyromaan betrapt! 
Omdat dat niet strafbaar zou moeten zijn, zou ik mij daar ook niet voor moeten hoeven te verantwoorden. Ik heb inderdaad een keer ’s nachts over die gangen gelopen en dat was in de nacht van 02-02 op 03-02-2008 en heb mij tussen 24.00 uur en 01.30 verdekt opgesteld en heb toen de pyromaan betrapt en gezien wie het was en waar hij verbleef. Ik heb hem onopvallend gevolgd en heb zo gezien waar de pyromaan naar binnen ging. Ik zou zo bij de politie kunnen, maar ik lig nog liever zonder enige vorm van inkomen in de goot of onder een brug te creperen.

In plaats van liegen en had politieman Druppers over de gang moeten lopen
Als de verhalen verzinnende wijkagent zelf een keer op een zaterdagavond in die periode tussen 24.00 uur en 01.30 uur over die gangen had gelopen, dan had hij met al zijn bevoegdheden en al zijn praatjes de pyromaan, dank zij mijn informatie, zelf heel makkelijk toen al op kunnen pakken en dan had ik het op 10-01-2009 niet hoeven te doen. De pyromaan kon dus nog bijna een jaar lang ongehinderd zijn gang gaan, omdat de wijkagent veel liever achterover leunt en verhalen verzint, dan dat hij politiewerk verricht.

Volstrekt nutteloos als politieman
Politieman Druppers, ofwel de achteroverleunende verhalen verzinner, had door te doen wat ik heb gedaan, zijn volstrekte nutteloosheid als politieman nog een beetje kunnen opheffen.

Kan het nog crimineler, kan het nog meer schandalig?
Voor wat betreft mijn klacht, dat de politieman mij valselijk aanwijst als mogelijke brandstichter van branden die er dankzij mijn ingrijpen niet meer zijn, constateert de korpsbeheerder, dat de wijkagent hier een mededeling doet van meldingen van derden en acht ook die klacht ongegrond.
Kan het nog smeriger, is deze zaak nog niet schandalig genoeg, blijkbaar niet.
Want door dit zo te stellen, maakt burgemeester Van der Laan deze kwestie nog veel meer schandalig, dan dat deze omvangrijk gemaakte kwestie al was.

Koffie en Cup-A-Soup
Druppers wist van de honderden brandstichtingen en wist dat ik, melder van misstanden, de pyromaan had uitgeschakeld. Een wijkagent weet bovendien of er daarna nog nieuwe branden zijn, zeker als je elke dag koffie en cup-a-Soup zit te drinken bij de beheerder van het wooncomplex, huismeester J. Bulder. Koffie en soep drinken bij een huismeester van woningcorporatie Stadgenoot, een huismeester die natuurlijk ook heel goed weet, vooral omdat er al honderden branden waren geweest, dat er na mijn optreden geen brandstichtingen meer plaatsvinden in en om het door hem beheerde wooncomplex.

Kan het nog crimineler? gebeurd dit in Nederland?

Zich zelf door middel van tegenargumenten inzake mijn klacht verdedigen dat doet, of beter gezegd, dat kan deze politiecrimineel, die mij zo in elkaar heeft laten slaan, niet en wijst mij, zo laf, gevaarlijk en abject als deze politieman is, opnieuw over de rug van anderen aan als mogelijke pyromaan terwijl hij heel goed weet, dat er dank zij mijn persoon geen branden meer zijn!

Alles wat ik in dit bericht beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de honderden brandstichtingen!

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!

Niemand kan mij op een leugen betrappen!

De mate waarin een klokkenluider vervolgd wordt, laat zien hoe graag men de feiten in de doofpot houdt.


nico.vandenham@gmail.com

 JOURNALISTEN         WELKOM   
 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD  


I.S.M. met onze zuipende, snuivende politiezakenredactie. Bewerkt door onze overspannen waarheidscommissie

vrijdag 8 maart 2013

NICO VAN DEN HAM | POLITIE MAAKT LEVEN ONSCHULDIGE MENSEN VOLLEDIG KAPOT!

Politie en justitie maakt leven van onschuldige mensen welbewust volledig kapot door hen onder druk te zetten en ontlastend bewijsmateriaal opzettelijk achter te houden

Alweer een schokkende reportage over de criminele werkwijzen van politie en het openbaar ministerie in onze fijne rechtsstaat

Alweer een zeer schokkende reportage, gisterenavond op TV over onze 'fijne politie'. Nu was het het ZEMBLA het onderzoeksjournalistieke documentaireprogramma van de VARA.
Ook deze reportage laat weer zien dat list en bedrog bij de politie en het O.M. de gewoonste zaak van de wereld is en hoe het er in ons fijne rechtsstaatje aan toe gaat!
Onschuldige mensen worden zwaar onder druk gezet en ontlastend bewijs wordt bewust uit het dossier gehouden.
Rechtspsycholoog de heer P. van Koppen speelt ook in deze documentaire weer een belangrijke rol. Alle respect voor deze man, want reken er op dat je mond opendoen over dit soort vuile zaakjes niet in dank wordt afgenomen.
Zelf weet ik dat maar al te goed.
Ik heb een reactie op de uitzending geplaatst in het forum van ZEMLA die ik ook hieronder plaats.
 


Voor de zoveelste keer opzettelijk ontlastend bewijsmateriaal verdonkermaand door politiecriminelen die daardoor schaamteloos en welbewust het leven van vele mensen kapot hebben gemaakt. Vorige week ook al een zeer aangrijpende reportage waarin men kon zien hoe een onschuldige man door een officier van justitie en de politie volledig kapot gelogen is. Ook in die kwestie gaf rechtspsycholoog de heer P. van Koppen zijn visie. Groot respect voor deze man, die mij eerlijk en integer lijkt en tenminste zijn mond over deze vuile zaakjes open durft te doen. En dit is nog maar het topje van de ijsberg, want het meeste wordt onder het vloerkleed gehouden. Beste mensen blijf kijken naar het geweldige onderzoeksjournalistieke  programma van de VARA , maar ga ook zelf op zoek op internet naar politiemensen en officieren van justitie die het leven van onschuldige mensen d.m.v. leugens, list en bedrog  kapot maken. U zult versteld staan. Nederland een rechtstaat? Ik dacht het niet!  Ik ben Nico van den Ham, helaas ook een groot slachtoffer van overheidscriminelen. Ik heb een link op mijn weblog gemaakt naar deze uitzending. Ik wil de Vara bedanken voor deze en alle andere interessante ZEMBLA uitzendingen!

Bekijk de uitzending >>>  
ZEMBLA DE ZES VAN BREDA

Heeft u het gezien? Aan het eind van een programma verscheen  even een tekst in beeld die vermelde, dat de laffe politiecriminelen en ander betrokken overheidstuig niet aan de uitzending wilden meewerken.
Zo stond het er niet, maar ik heb het maar even voor u vertaald.

Dit soort criminelen hoort natuurlijk opgesloten te worden! Helaas gebeurt dat niet, want zij dragen uniformen, gladde pakken en toga's en dekken elkaars crimminele zaakjes af. Daar komt bovendien nog bij, dat we eerst gevangenissen bij zouden moeten bouwen. Die enkele reportages over dit soort onderwerpen, overheidscrimminelen dus, die u op TV ziet is slechts het topje van de ijsberg.
Stroop het internet maar eens af, u zult versteld staan!

>>> 
RECHTSPSYCHOLOOG P. VAN KOPPEN

Volgende bericht: COMMISSIE VOOR DE POLITIEKLACHTEN DEEL 3

Bewerkt door onze hoererende waarheidscommissie