donderdag 17 januari 2013

STADGENOOT | AANHOUDENDE KLOKKENLUIDERVERVOLGING

Waarom gaat de stroom van misdadige acties van woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek tegen mij, melder van misstanden, tot op de dag van vandaag gewoon door?
Dat komt omdat deze kliek volstrekt lak heeft aan wet en regel en dat, althans tot nu toe, in deze 'keurige rechtstaat' zo blijkt, ook wel kan hebben.

Deze steeds groter wordende kliek van Stadgenoot heeft zich tot nu toe op geen enkele wijze hoeven te verantwoorden voor hun laffe criminele acties tegen mijn persoon.
De enige antwoorden op mijn klachten over deze criminele kliek, zijn telkens maar weer nieuwe nog heftiger misdadige acties tegen mij, om mij af te straffen en zo de mond te snoeren, waardoor natuurlijk weer meer nieuwe klachten ontstaan.
Dat ‘mij de mond snoeren’ en afstraffen is de kliek in het voorjaar van 2012 aanvankelijk ook goed gelukt.
Ik heb mijn klachten die ik bij de Nationale Ombudsman over wijkagent Druppers heb ingediend, in grote wanhoop en uit angst voor de politie ingetrokken.
Ik heb tevens toen ook besloten ‘eieren voor mijn geld te kiezen’.

Hoe dat allemaal is gegaan, daar zal ik later over berichten.
Dat kan nu niet, omdat ik bij verschillende instanties klachten heb ingediend over hoe dat in zijn werk is gegaan en het is dan niet netjes om nu al daarover te gaan berichten.
Wel kan ik alvast verklappen dat het allemaal heel heftig is, wat er is gebeurd.
Ik was niet alleen bang voor de politie, maar wilde ook rust en heb een duidelijk signaal aan Stadgenoot en haar kliek afgeven. Dit alles in de hoop dat zij dan ook zouden stoppen.
Dat bleek helaas niet het geval.
De onwettige acties om mij nog verder kapot te maken zijn gewoon intensief doorgegaan.
Angst is, zo blijkt wel weer, een slechte raadgever en ik ben genoodzaakt door te gaan met de slopende strijd tegen deze misdaad kliek.
Als er met mij voor die tijd niets gebeurd, wat niet ondenkbaar of overdreven is en ik via deze site kan blijven berichten, zullen ook die ongeloofwaardige gebeurtenissen, die ik de afgelopen tijd weer heb meegemaakt door mij op deze site geplaatst worden.

Ongeloofwaardige gebeurtenissen die ongeloofwaardig zijn, omdat dat in dit keurige land niet kan, zoals ons wordt voorgehouden door onze fijne overheid en haar volgzame media.
‘Zulks gebeurt alleen in sommige andere landen. Niet in onze keurige rechtstaat’, zo houd de overheid ons voor. (Met volgzame media bedoel ik niet alle media, maar de meeste media).

Ongeloofwaardig dus, maar kijk wat ik onder al mijn berichten duidelijk en opvallend vermeld!
Reken er op dat ik alles tientallen keren lees en tot vervelens toe alles weer opnieuw nakijk of ik datgene wat ik publiceer wel met deugdelijk bewijs kan ondersteunen.
Als dat in een enkel geval niet zo is, dan vermeld ik dat er altijd bij.
Tot nu toe worden die bewijsstukken met een onaangename grijns op het gelaat honend weggelachen en wordt ik telkens grondig nog meer afgestraft door deze criminelen, want hoe meer waarheid, des te meer vervolging. KLOKKENLUIDERVERVOLGING.

Maar heel misschien kom ik nog wel eens voor een eerlijke rechter te staan, die wel bereid is om het een en ander uit te zoeken en op zoek te gaan naar de waarheid.

‘Woningcorporatie Stadgenoot en uw kliek. Stop met uw criminele acties en ga in plaats daarvan naar de rechter, klaag mij aan, alstublieft.U heeft zoveel van mij zoals u voorwendt, lijsten met discriminatiemisdrijven door mij gepleegd, brandstichting, belediging. Hoeveel aangetekende onnozel opgestelde sommaties en andere brieven ik al niet van uw onnozel bedrijfsjuristenwicht M. Bos heb gehad inzake de vele vele vernielingen van de eigendommen van Stadgenoot door mij gepleegd, zoals u beweerd.

Grootschalige vernielingen gepleegd door de vele illegale onderhuurders en hun aanhang. Grootschalige onderhuur, wat u als ordinaire huisjesmelker jarenlang oogluikend heeft toegestaan. De grootschalige vernielingen en de grote overlast voor ons bewoners die die onderhuurders en hun aanhang jarenlang hebben veroorzaakt, heeft u allemaal op mijn conto geschreven. U heeft al die, al dan niet aangetekende brieven vast nog wel en anders kunt u van mij er wel kopieën van krijgen.
Stap (met die brieven) naar de rechter, dat heb ik Stadgenoot al heel vaak schriftelijk verzocht, zelfs een keer gesmeekt, tot aan de directie >>> directie van woningbouwcorporatie Stadgenoot toe. Maar daar trapt Stadgenoot en haar kliek, dus ook de politie helaas voor mij niet in.

Want veronderstel toch eens, dat ik eens een keer geluk heb en een eerlijke en geïnteresseerde rechter zou treffen, die wel aan waarheidsvinding doet.
Waarheidsvinding, waaruit dan zal blijken dat niet ik, maar Stadgenoot en haar kliek de grote criminelen zijn!

Nee, de kliek gaat liever door met haar laffe onrechtmatige acties en hebben daarbij volstrekt schijt aan wet en regel en letten wel degelijk op, het zo te doen, dat er vooral geen rechter aan te pas komt.
Ik weet meer dan wie ook, dat gelijk hebben, niet altijd gelijk krijgen betekent.
En ook ik sta natuurlijk niet graag voor een rechter. Maar mijn wanhopige, benarde situatie die al zo lang duurt, maakt het, dat ik daar toch op hoop.
Alles wat ik in dit bericht beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken.

NIEMAND KAN MIJ OP EEN LEUGEN BETRAPPEN!

 JOURNALISTEN WELKOM 
 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD 

Door onze overspannen waarheidscommissie en onze corrupte politiezaken-redactie